Ενημέρωση - Πρόληψη - Καταστολή: Το τρίπτυχο για την αποτελεσματική δασοπροστασία
Πυροσβεστικό Σώμα

Ενημέρωση – Πρόληψη – Καταστολή: Το τρίπτυχο για την αποτελεσματική δασοπροστασία

30/7/2016 Η αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών βασίζεται στο τρίπτυχο ενημέρωση-πρόληψη-καταστολή που χαρακτηρίζει και την προτεραιότητα των δράσεων για την αποτελεσματική δασοπροστασία. […]