Έγκαιρη ειδοποίηση προσωπικού στην περίπτωση εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών
Ειδική αρθρογραφία

Έγκαιρη ειδοποίηση προσωπικού στην περίπτωση εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών

Μελέτη περίπτωσης του συστήματος έγκαιρης ειδοποίησης εθελοντών της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Βάρης. Ζητήματα προς αντιμετώπιση Το θέμα της […]