Μπόγκιας Γιώργος

Η Συμπεριφορά της φωτιάς στο Οικοδομικό περιβάλλον, Μέρος V

14/11/2015 Μέρος 5ο. Οι πυροσβεστικοί αυλοί και η εξέλιξη τους του Γεωργίου Μπόγκια  Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με τα χαρακτηριστικά των αυλών νέου τύπου, καθώς και με τις τεχνικές χρήσης τους, με σκοπό να […]

Μπόγκιας Γιώργος

Η Συμπεριφορά της φωτιάς στο Οικοδομικό περιβάλλον, Μέρος IV

4/9/2015 Μέρος 4ο. Η χρήση του νερού ως κατασβεστικό μέσο, και μέθοδοι πυρόσβεσης του Γεωργίου Μπόγκια Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με τη χρήση του νερού ως κατασβεστικού μέσου, καθώς και με τις διαφορετικές μεθόδους […]

Μπόγκιας Γιώργος

Η συμπεριφορά της φωτιάς στο οικοδομικό περιβάλλον, Μέρος ΙΙΙ

Το ατύχημα στο «PLUMAUGAT» της Γαλλίας Tου Μπόγκια Γεώργιου Στο παρόν 3ο μέρος της σειράς άρθρων με θέμα την συμπεριφορά της φωτιάς, τα φαινόμενα αυτής και την αντιμετώπιση τους,  πριν περάσουμε στην εξήγηση των αρχών […]

Μπόγκιας Γιώργος

Η Συμπεριφορά της φωτιάς στο Οικοδομικό περιβάλλον, Μέρος ΙΙ

  Μέρος Β’: η εξέλιξη της φωτιάς / φαινόμενα της φωτιάς ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ Του Γιώργου Μπόγκια Το γράφημα που ακολουθεί (εικόνα 1) απεικονίζει την εξέλιξη πυρκαγιάς σε διαμέρισμα[1] συναρτήσει θερμοκρασίας και χρόνου, με […]

Μπόγκιας Γιώργος

Η συμπεριφορά της φωτιάς στο οικοδομικό περιβάλλον, Μέρος Ι

  Η συμπεριφορά της φωτιάς στο οικοδομικό περιβάλλον Φαινόμενα ταχείας εξάπλωσης της φωτιάς: FLASHOVER – BACKDRAFT –   FIRE GAS IGNITIONS Του Γιώργου Μπόγκια Μέρος Α : Εισαγωγή , βασικές αρχές της καύσης. Όλο και συχνότερα, […]