Λεφτά δεν υπάρχουν… για το Πυροσβεστικό προσωπικό !!!

 

14/6/2011

Έγκαιρα στις 20 Γενάρη, η Ένωσή μας αναγινώσκοντας τον προϋπολογισμό του 2011, έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου βλέποντας ότι μεταξύ των προβλεπομένων μνημονιακών περικοπών, συμπεριλαμβάνονταν και μεγάλες μειώσεις στις βασικές μας αποδοχές. Ειδικότερα, προβλέπονταν 4.434.616 € λιγότερα για το βασικό μας μισθό, 1.630.000 € λιγότερα για το Επίδομα Χρόνου, 465.000 € λιγότερα για το Επίδομα Εορτών, 200.000 € λιγότερα για την Οικογενειακή παροχή, 300.000 € λιγότερα για το Επίδομα Εξομάλυνσης, 300.000 € λιγότερα για το επίδομα Ειδικής Απασχόλησης,6.800.000 € λιγότερα στα έξοδα μετακίνησης εσωτερικού και 200.000 € λιγότερα από τα έξοδα μετάθεσης ή απόσπασης.

Την ανησυχία μας αυτή αποστείλαμε και εκφράσαμε σε Πολιτική και Φυσική Ηγεσία. 6 μήνες ουδείς μπήκε στον κόπο να μας απαντήσει…….
Σήμερα μέσα Ιουνίου, διαβάζοντας τις σελίδες του νέου οδοστρωτήρα του εισοδήματος και της αξιοπρέπειας των Ελλήνων, το «μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015» ανακαλύπτουμε ότι ειδικότερα για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προβλέπεται τσεκούρωμα:
1. Κατά 13% στην καταβολή μισθών, που είχε ήδη σφαγιαστεί ειδικότερα για το Π.Σ. με 20% από τον προϋπολογισμό.

2. Κατά 50 % στην καταβολή πρόσθετων μισθολογικού χαρακτήρα παροχών
3. Κατά 24% στην καταβολή αποζημίωσης για μετακινήσεις προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας, που είχε ήδη σφαγιαστεί με τον προϋπολογισμό, ειδικότερα για το Π.Σ. με 350%.

Φυσική και πολιτική ηγεσία γνώριζε την αλήθεια.
Σε έγγραφο της 24-11-2010, η Πυροσβεστική Ηγεσία, ενημέρωνε το Υπουργείο Οικονομικών και την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «ότι διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις για την επάρκεια των διαθέσιμων πιστώσεων οι οποίες επηρεάζουν την λειτουργία, την απόδοση και εν τέλει την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα και την συνολική προσφορά του ΠΣ» . Επίσης στο ίδιο έγγραφο παραδέχεται ότι η κατάρτιση του προϋπολογισμού από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, έγινε σύμφωνα με τις εντολές μειώσεων του ΓΛΚ , ήταν «ενδεικτικός», έλαβε «αυθαίρετες εκτιμήσεις» που «δεν δικαιολογούνται από τα έως τώρα ισχύοντα πραγματικά δεδομένα»

Οι μάσκες έπεσαν. Το έγκλημα συντελείται σιωπηλά και μεθοδικά από τους εκτελεστές «του μνημονίου και του νέου μεσοπρόθεσμου» και τους διαχειριστές τους.
Στο εφιαλτικό αυτό σκηνικό για τα πενιχρά εισοδήματα μας, προστρέχουν και κάτι «λούμπεν παπαγαλάκια» οικολογικών αποχρώσεων, κινδυνολογώντας και για τις αποζημιώσεις της πρόσθετης υπερεργασίας και του νυχτοκάματου, θέτοντας σε κίνδυνο την εργασιακή ειρήνη και ομαλότητα, την ώρα μάλιστα που έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος με τα «μύρια προβλήματα και ελλείψεις».

Προειδοποιούμε ότι ο πυροσβεστικός υπάλληλος δεν μπορεί να δεχτεί, άλλες περικοπές στο φτωχό του εισόδημα.
Είναι ήδη οικονομικά εξαθλιωμένος.

Η αγανάκτηση έχει ήδη φθάσει στην «πυροσβεστική έξοδο».

Καλούμε τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, δικαιολογώντας και τον τίτλο του Υπουργείου τους, για μία έστω και τελευταία φορά να προστατέψουν και τους εργαζομένους του, καταψηφίζοντας ως ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ το «νομοθέτημα – έκτρωμα».

Καλούμε το μέλος της Ένωσής μας, τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγο Στυλιανό Στεφανίδη, να σταθεί αντάξιος της κρίσιμης αυτής στιγμής και να προασπίσει ως «φυσικός ηγήτωρ» τα στελέχη και το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, και να πράξει αυτό που πρέπει και επιβάλλει το υψηλό του αξίωμά σε αυτές τις περιστάσεις.

Καλούμε τους συναδέλφους να μετατρέψουν την αγανάκτηση τους σε αγώνα, διαρκή πάλη και συσπείρωση γύρω από τα σωματεία, για να σταματήσουμε την νέα αυτή επίθεση της βαρβαρότητας.

Ημέρα εορτής του Αγίου Πνεύματος, καλό είναι οι «Άρχοντες της Προσωρινής Εξουσίας» να θυμούνται ότι «φοβερόν το εμπεσείς εις χείρας Θεού ζώντος».

Έξοδα Μεταθέσεων Αξιωματικών

Αρ. Πρωτ.: 2463 // 08-06-2011

Προς: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο κο Στυλιανό Στεφανίδη

Κύριε Αρχηγέ,
Στις 31-05-2011 κοινοποιήσατε την απόφαση του συμβουλίου μεταθέσεων Αξιωματικών στην οποία πέραν της καταστρατήγησης των διατάξεων του ισχύοντος κανονισμού μεταθέσεων (Π.Δ. 170 /1996 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) προβήκατε και σε μία ακόμη εκτός νόμου πρωτοτυπία : δεν χορηγήσατε οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης στους μετατιθέμενους για πρώτη φορά στην ιστορία του Πυρ/κού Σώματος.

Τα έξοδα μετάθεσης των εργαζομένων του ΠΣ προβλέπονται από συγκεκριμένο ειδικό νομοθετικό πλαίσιο, το ΠΔ 200/1993 ΦΕΚ 75Α και την ΚΥΑ 2/66739/0022 / 15-11-2000 ΦΕΚ1394Β άρθρα 2,11 και12. Στην ίδια ΚΥΑ στο άρθρο 13 αυτής αναφέρεται ρητά ποίοι εκ των μετατιθεμένων με τις διατάξεις του ανωτέρω κανονισμού μεταθέσεων δεν δικαιούνται έξοδα μετάθεσης.

Στις 03-06-2011 προβήκατε στην έκδοση απόφασης χορήγησης των εξόδων μετάθεσης, σε ορισμένους εκ των μετατιθεμένων Αξιωματικών, χωρίς καμία αναφορά στο παραπάνω ειδικό νομοθετικό πλαίσιο, κάνοντας όμως μνεία στην απόφαση αυτή, στις διατάξεις του Ν.3833/2010 που τροποποιεί την ανωτέρω ΚΥΑ σε συγκεκριμένο άρθρο αλλά και τον Ν.2685/99 τον οποίο στην συνέχεια επικαλείται η απόφαση για να περιορίσει την χορήγηση οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης στους Αξιωματικούς του ΠΣ , σε συνδυασμό με υπηρεσιακό σημείωμα της διεύθυνσης οικονομικών το οποίο δεν έχει γνωστοποιηθεί στους μετατιθεμένους.

Κύριε Αρχηγέ,
Ειδικά σε μια εποχή που η οικονομική κρίση πλήττει το σύνολο των εργαζομένων χωρίς διακρίσεις, οι συνάδελφοι που μετατίθενται με τον κανονισμό μεταθέσεων πλήττονται οικονομικά περισσότερο από όλους μας. Επίσης γνωρίζουμε ότι απ΄ τον ίδιο κωδικό του προϋπολογισμού του ΠΣ χορηγούνται και τα έξοδα οριστικής μετεγκατάστασης όσων απολύονται – αποστρατεύονται από τις τάξεις του ΠΣ χωρίς τέτοιου είδους διακρίσεις.

Ζητούμε την άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας με την χορήγηση των οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης στους συναδέλφους αλλά και την ενημέρωση όλων μας, σε σχέση με τα προαναφερθέντα, και ειδικότερα για τις επιμέρους ισχύουσες διατάξεις που σας νομιμοποιούν να χορηγείτε εσείς σε όποιους θέλετε, στο ολόκληρο ή κατά το ήμισυ, τα έξοδα μετάθεσης, πέραν της κοινοποίησης των μεταθέσεων των Αξιωματικών. (παρ.1 αρθ.19 ΠΔ 170/96).

Πηγή: Ε.Α.Π.Σ.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.