747 Ειδικό Τάγμα Μηχανικού… Ή θα βρούμε το δρόμο ή θα τον κατασκευάσουμε

 

 
Fire Rescue News: Πότε δημιουργήθηκε το 747 ETMX και ποιά είναι η αποστολή του;

Το 747 Ειδικό Τάγμα Μηχανικού κατόπιν αιτήματός, μας παραχώρησε αναλυτική συνέντευξη αναφορικά με την ίδρυση του, τις αρμοδιότητες του και την ιστορία του.

747 ΕΤΜΧ : Ο Στρατός Ξηράς και ειδικά το Μηχανικό ως όπλο του Στρατού Ξηράς, πάντα είχε ρόλο στον υφιστάμενο σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας της χώρας αφού τόσο λόγω της τεχνικής κατάρτισης του προσωπικού του, όσο και των μέσων που διαθέτει, είναι ικανό να προσφέρει σημαντική βοήθεια στην αντιμετώπιση της οποιασδήποτε φυσικής καταστροφής. Στο πλαίσιο αυτό την δεκαετία του 90 λειτούργησε στην Σχολή Μηχανικού, Σχολείο για την εκπαίδευση στελεχών όλων των κλάδων των ΕΔ στις μη πολεμικές αποστολές.

Έτσι λοιπόν με διαταγή του ΓΕΣ, πριν από 5 χρόνια συγκροτήθηκε υπό την πλήρη διοίκηση της Διεύθυνσης Μηχανικού του ΓΕΣ, το 747 Ειδικό Τάγμα Μηχανικού στον Τύρναβο του Νομού Λάρισας. Τον Ιούνιο του 2010, με διαταγή του ΓΕΣ, η Μονάδα μεταστάθμευσε στο Λουτράκι Κορινθίας.   Με την πάροδο των χρόνων, «εκμεταλλευόμενοι» τις παραστάσεις αλλά και την εμπειρία του προσωπικού του Μηχανικού που αναπτύχθηκε σε όλο τον κόσμο στο πλαίσιο των ειρηνευτικών αποστολών που συμμετείχε η Ελλάδα σε συνδυασμό με τις θεομηνίες, φωτιές πλημμύρες και σεισμούς που έπληξαν την χώρα τα τελευταία χρόνια οδήγησαν την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία μας, να αποφασίσει να στηριχθεί και να επενδύσει για μία ακόμη φορά στις δυνατότητες, στην ποιότητα, στην ασφάλεια και στην οικονομία που προσφέρει το όπλο του Μηχανικού. Συνταγή δοκιμασμένη, όπως φαίνεται από την ιστορία μας, τόσο με τη γέννηση του νέου ελληνικού κράτους όσο και μετά τους δύο παγκοσμίους πολέμους όπου την ανασυγκρότηση της χώρας ανέλαβε σχεδόν εξ ολοκλήρου και έφερε σε περάς επιτυχώς το όπλο του Μηχανικού.


Ανχης (ΜΧ) Κωνσταντίνος Θεοδωροπουλος Διοικητής 747 ΕΤΜΧ

Το Τάγμα εκτός από την πολεμική αποστολή του και το μεγάλο κατασκευαστικό έργο σε όλη την Ελλάδα, ειδικεύεται στη αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, στην υλοποίηση σχεδίων εκτάκτων αναγκών, στην έρευνα και διάσωση, στην αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές- εγκαταστάσεις, στην συντήρηση- διατήρηση ανοιχτών δρομολογίων και στην εκτέλεση εργασιών πρόληψης (αντιπυρικές ζώνες, αντιπλημμυρικά έργα κ.τ.λ).

Fire Rescue News: Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του;

747 ΕΤΜΧ : Το 747 ΕΤΜΧ στο πεδίο της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών έχει την δυνατότητα να ενεργήσει σε όλο τον Ελλαδικό χώρο κατόπιν διαταγής του Γενικού Επιτελείου Στρατού ύστερα από σχετικό αίτημα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Επίσης την παρούσα χρονική περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για τη συμμετοχή του Τάγματος σε κοινή Μονάδα Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών με άλλες χώρες η οποία θα έχει τη δυνατότητα να αναλάβει αποστολές και εκτός Ελλάδας.

Fire Rescue News: Τo Τμήμα μπορεί να λειτουργεί και αυτόνομα;

747 ΕΤΜΧ : Η Μονάδα διαθέτει για την εκτέλεση των αποστολών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών το Ειδικό Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΤΑΚ) το οποίο πλαισιωμένο κατά περίπτωση με άλλα τμήματα της Μονάδος έχει την δυνατότητα να ενεργήσει είτε αυτόνομα, είτε επικουρικά σε άλλες Υπηρεσίες, οπουδήποτε διαταχθεί. Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι η Μονάδα έχει οργανωθεί και διαθέτει όλες τις δυνατότητες ώστε να μπορεί να παρέχει την απαραίτητη βοήθεια στον τοπικό πληθυσμό, λόγω της οποιασδήποτε φυσικής καταστροφής αλλά και να αντιμετωπίζει τα αποτελέσματα αυτής.

Fire Rescue News: Με ποιες άλλες υπηρεσίες έχετε συνεργαστεί;

747 ΕΤΜΧ : Βρισκόμαστε στον συγκεκριμένο τομέα σε στενή συνεργασία κυρίως σε θέματα εκπαιδεύσεως με το ΠΣ και τον Ερυθρό Σταυρό αλλά και με ιδιωτικές εταιρείες από τις οποίες η Μονάδα προμηθεύεται εξοπλισμό οπότε αυτές με τη σειρά τους αναλαμβάνουν και την παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης στο προσωπικό μας που πρόκειται να τον χειριστεί.

Fire Rescue News: Τι είδους εξοπλισμό έχετε;

747 ΕΤΜΧ : Ο εξοπλισμός που διαθέτουμε καλύπτει όλο το εύρος των αποστολών που καλούμαστε να εκτελέσουμε. Αυτός περιλαμβάνει όλα τα σύγχρονα μέσα και υλικά που διαθέτουν όλα τα τμήματα που ασχολούνται με αυτού του τύπου τις επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε υλικά αναρριχήσεως, πυρόσβεσης, παροχής Α’ Βοηθειών, προσεγγίσεως θύματος, καταδυτικό υλικό, και ειδικές κάμερες, επεκτατικούς σωλήνες και γεώφωνα. Επιπλέον υπάρχουν και φωτιστικοί πύργοι, αντλητικά μηχανήματα και γεννήτριες διαφόρων μεγεθών.
Προφανώς διαθέτουμε και τα απαραίτητα οχήματα και λέμβους για την μεταφορά του προσωπικού και του υλικού.

Fire Rescue News: Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού;

Όπως είναι γνωστό η εκπαίδευση του προσωπικού στον Ελληνικό Στρατό συνεχίζεται καθ’ όλη την διάρκεια που υπηρετούν τα στελέχη του. Έτσι λοιπόν και το προσωπικό του ΕΤΑΚ αλλά και γενικότερα της Μονάδος έλαβε την αρχική απαραίτητη εκπαίδευση από πιστοποιημένους προς τούτο φορείς και συνεχίζει την συντήρηση της εκπαίδευσης αυτής, την εξειδίκευση και την ενημέρωση επί των εξελίξεων στο χώρο με ασκήσεις.

Fire Rescue News: Συμμετέχουν και γυναίκες συνάδελφοι στo Τμήμα και αν ναι ποιοι είναι οι ρόλοι που τους ανατίθενται;

747 ΕΤΜΧ : Στο Τμήμα υπάρχουν και γυναίκες συνάδελφοι που απαρτίζουν μεγάλο μέρος του συνόλου και εκτελούν ακριβώς τους ίδιους ρόλους που ανατίθενται και στους άντρες συναδέλφους τους.  Δεν υπάρχει ειδικότητα στο ΕΤΑΚ που να μην περιλαμβάνει και γυναικείο προσωπικό, όπως επίσης και καμία διαφοροποίηση κατά το ρόλο που καλούνται να παίξουν οι γυναίκες κατά την εκπαίδευση και κατά τις επιχειρήσεις.  Οι γυναίκες συνάδελφοι έχουν κατ’επανάλειψη αποδείξει το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής τους ετοιμότητας και ότι δεν υστερούν σε τίποτε από τους συναδέλφους τους, την εκτίμηση των οποίων απολαμβάνουν.

Fire Rescue News: Ποιες είναι οι ανάγκες του τμήματος σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό αυτή την περίοδο;

747 ΕΤΜΧ : Παρά το ήδη υψηλό επιχειρησιακό επίπεδο του ΕΤΑΚ, διαρκώς επιδιώκεται η αναβάθμιση των ικανοτήτων του, μέσω νέου και σύγχρονου εξοπλισμού.  Επιπλέον οι ανάγκες του τμήματος σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό δεν περιορίζεται ποτέ σε έναν, μόνο, τομέα, αλλά αφορά όλους τους τύπους επιχειρήσεων.  Μπορούμε να αναφέρουμε, ωστόσο, ότι αυτή την περίοδο δίνεται προτεραιότητα σε υλικά απεγκλωβισμού και διάσωσης, ιδιαίτερα σε περίπτωση επιχειρήσεων με θύματα παγιδευμένα υπό γκρεμισμένα κτίρια.  Σε κάθε περίπτωση οι απαιτήσεις σε εξοπλισμό του ΕΤΑΚ αντιμετωπίζεται θετικά από το ΓΕΣ.

Fire Rescue News: Ποιες είναι οι δραστηριότητες του 747 ΕΤΜΧ σε περίοδο ειρήνης και ποιες σε πόλεμο;

747 ΕΤΜΧ : Το 747 ΕΤΜΧ δραστηριοποιείται σε περίοδο ειρήνης και πολέμου σύμφωνα με τις διαταγές και τα συγκεκριμένα σχέδια που είναι ήδη καταρτισμένα.  Σε περίοδο ειρήνης συμβάλει τις πολιτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης, εκτελεί αποστολές έρευνας και διάσωσης, και εκτελεί γενικότερα αποστολές σε συνεργασία με τις πολιτικές αρχές στα πλαίσια πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας.  Πέραν των αποστολών αυτών το 747 ΕΤΜΧ διατηρεί πλήρως το αξιόμαχο της Μονάδος και συμπεριλαμβάνεται στα σχέδια του ΓΕΣ για την περίοδο του πολέμου.

Fire Rescue News:  Ποιά συμπεράσματα έχετε εξάγει μέχρι σήμερα από την συμμετοχή σας σε αποστολές αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών;

747 ΕΤΜΧ : Η Μονάδα έχει συμμετάσχει σε αριθμό επιχειρήσεων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών καθώς και σε ανάλογες ασκήσεις. Το τελευταίο χρόνο σημαντική ήταν η συμμετοχή της Μονάδος τόσο στον σεισμό στην Κεφαλονιά όσο και κατά τις πυρκαγιές στην Αρχαία Μεσσήνη.

Αρχικά φαίνεται ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν χαρακτηριστικά, εξαιτίας των οποίων είναι απόλυτα ικανές να φέρουν εις πέρας αποστολές φυσικών καταστροφών, όπως το διαθέσιμο προσωπικό, η οργανωμένη εκπαίδευση, τα ειδικά μέσα, η πειθαρχία, η δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης σε θέατρα επιχειρήσεων και η εμπειρία διαβίωσης και επιχείρησης σε αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη «Διοίκησης» και εποπτείας όλων των τμημάτων που ενεργούν στην περιοχή που έχει πληγεί από μια φυσική καταστροφή θα πρέπει να ανατεθεί σε μία Αρχή. Επιπλέον έχει φανεί ότι μόνο οι ομάδες Έρευνας και Διάσωσης και Σταθμοί Α΄ Βοηθειών δεν επαρκούν σε αυτές τις επιχειρήσεις. Η αποκατάσταση κοινού δικτύου επικοινωνιών μεταξύ των τμημάτων που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών είναι άκρως απαραίτητη.

Όπως απαραίτητη είναι και η συνδρομή άλλων τμημάτων, όπως αυτά που ειδικεύονται σε οριζόντιες και κάθετες κατασκευές, καθώς και στην γεφυροποιία, για την αποκατάσταση των τεχνικών υποδομών μετά από τις φυσικές καταστροφές. Μόνο καταυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η πλήρης αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής και η ολοκληρωμένη παροχή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές.  Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία μιας τέτοιου είδους επιχείρησης είναι ο ρεαλιστικός και πλήρης σχεδιασμός στον τομέα της υποστήριξής διοικητικής μέριμνας προς μείωση του χρόνου που απαιτείται για την ανάπτυξη των δυνάμεων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η βάση Τμημάτων Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών πρέπει να είναι κεντρικά τοποθετημένη και πλησίον κυρίων οδών μεταφοράς, όπως δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας, λιμάνια ή αεροδρόμια.  Έτσι εξασφαλίζεται η ταχεία μεταφορά του συνόλου του προσωπικού, μέσων και υλικού που είναι απαραίτητα για κάθε αποστολή, διευκολύνει πρόσβαση σε περισσότερες περιοχές και επιτρέπει στη Μονάδα να αντιδρά και να επιχειρεί ταχύτερα και περισσότερο αποτελεσματικά.

Η Μονάδα οφείλει να διατηρεί δυνατότητες συντήρησης και τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για αυτό το σκοπό, για όλα τα μέσα και υλικά που διαθέτει.  Είναι κρίσιμο να είναι αυτόνομη σε υλικό συντήρησης, ανταλλακτικά και τεχνικό προσωπικό, είτε αναπτύσσεται σε απόμακρες περιοχές, είτε εκτελεί καθημερινή συντήρηση και επισκευές. Το προσωπικό οφείλει να είναι πεπειραμένο και αφοσιωμένο στην αποστολή του.  Αυτό προαπαιτεί χρόνο για συλλογή εμπειριών, διεκπεραίωση ειδικής εκπαίδευσης και διεξαγωγή ικανού αριθμού συναγερμών και ασκήσεων, για την βέλτιστη εξοικείωση του με τις απαιτήσεις μελλοντικών αποστολών.  Το 747 ΕΤΜΧ αποτελείται επί του παρόντος από μόνιμους επαγγελματίες σε ποσοστό περίπου 95% και επιδιώκει να απαρτίζεται στο μέλλον αποκλειστικά από τέτοιο προσωπικό.

Τέλος, όλα τα τμήματα που δηλώνουν ικανά για εκτέλεση επιχειρήσεων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών οφείλουν να πιστοποιούν το προσωπικό, όπως επίσης και να εποπτεύουν την απόδοση και την ικανότητα λειτουργίας μέσω διαρκών αξιολογήσεων.

Fire Rescue News: Πείτε μας λίγα λόγια για τo μέλλον του 747 ΕΤΜΧ και τις δραστηριότητες που θα αναπτύξει τα επόμενα χρόνια σύμφωνα με την αύξηση των φυσικών καταστροφών.

747 ΕΤΜΧ : Το 747 ΕΤΜΧ θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στο τομέα αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, σε μία συνεχή προσπάθεια βελτίωσης και διεύρυνσης των επιχειρησιακών του ικανοτήτων.  Αυτό θα βασίζεται τόσο στη διαρκή ενίσχυση του Τάγματος με σύγχρονο και ειδικό υλικό, όσο και στην αξιοποίηση της εμπειρίας που αποκομίζεται από τη συμμετοχή του προσωπικού σε αποστολές.

Η συνεργασία της Ελλάδος με ξένες χώρες θα διευρυνθεί με την συνεκπαίδευση και τις διακρατικές επιχειρήσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.  Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι οι επιχειρήσεις Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών είναι από τα θέματα υψηλής προτεραιότητας στο ΝΑΤΟ. Τέλος, εξετάζουμε και τη δυνατότητα απόκτησης νέων μέσων και υλικών που θα αυξάνει τη ταχύτητα και το εύρος ανάπτυξης του 747 ΕΤΜΧ στις πληγείσες περιοχές.

Τέλος θέλουμε να σας βεβαιώσουμε ότι το 747 ΕΤΜΧ είναι έτοιμο να εκτελέσει κατά το δυνατόν καλύτερο τρόπο τις αποστολές που θα του ανατεθούν.  Φάρος για εμάς αποτελεί η φράση “Aut inveniam viam aut faciam” που σημαίνει «Ή θα βρούμε το δρόμο ή θα τον κατασκευάσουμε», του μεγάλου Καρχηδόνιου στρατηγού με την ελληνική παιδεία Αννίβα, που ενώ είχε προέλθει από τις τάξεις του ιππικού, ωστόσο κατανοούσε πλήρως την αξία των επιχειρήσεων του μηχανικού. Αυτή η φράση ήταν η απάντηση του προς τους στρατηγούς του, όταν αυτοί του είπαν ότι ήταν αδύνατη η διέλευση των Άλπεων με ελέφαντες.  Τελικά κατόρθωσε να τις διασχίσει και να φτάσει τα τείχη της Ρώμης με ασφάλεια, αφού έβρισκε τον δρόμο όταν αυτός υπήρχε, ή τον κατασκεύαζε όταν δεν υπήρχε κανείς.

Ευχαριστούμε το 747 ΕΤΜΧ για την παραχώρηση της συνέντευξης.

Για το Fire Rescue News, Συμεών Μπανός

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.