Παρουσίαση των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Πανοράματος

 

13/2/2015

Σε μια εποχή ολοένα αυξανόμενων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, η έννοια του εθελοντισμού αποκτά εξέχουσα σημασία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για κοινωνική αλληλεγγύη και ανιδιοτελή προσφορά στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, όπου η άμεση παροχή βοήθειας κατά την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων είναι ιδιαίτερα επιτακτική.

Το Σωματείο «ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ » είναι Εθελοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση, ενταγμένη στα μητρώα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με Αριθμό Μητρώου (Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης) 8839/18-1-2010 και Αριθμό Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων Γ.Γ.Π.Π. 22/2010.  Ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2009 με την παρακολούθηση του προγράμματος «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ». Τον Ιανουάριο του 2010 πιστοποιήθηκε με το Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό BLS /AED στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και στην χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή από το Ε.Κ.Α.Β. Η έδρα της βρίσκεται στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης και ως περιοχή δράσης της ορίζεται η ελληνική επικράτεια ή και το εξωτερικό, όταν απαιτείται.

Η Ομάδα δημιουργήθηκε για να προσφέρει βοήθεια στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, όπως σεισμών, πυρκαγιών, έντονων καιρικών φαινομένων, μαζικών καταστροφών ή ατυχημάτων.

Σκοπός του Σωματείου, όπως αναφέρεται στις καταστατικές αρχές του,  ‘‘είναι γενικώς η ανάπτυξη της εθελοντικής δράσης στα πλαίσια του εθελοντισμού, ο  οποίος αποτελεί μια μορφή συμμετοχής και έμπρακτης κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς από συνειδητοποιημένους πολίτες, οι οποίοι έχουν διάθεση να προσφέρουν υπηρεσίες φροντίδας προς τους συνανθρώπους τους χωρίς αμοιβή και ανταλλάγματα, χωρίς διακρίσεις και στιγματισμό και πάντα με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δημιουργεί δε τις προϋποθέσεις αντιμετώπισης και διαχείρισης κάποιων  καίριων κοινωνικών προβλημάτων και κρίσεων , χωρίς να υποκαθιστά το κράτος, και αποτελεί μια διαρκή διαδικασία, που ενισχύει αισθήματα αλληλέγγυα. Προωθεί την επικοινωνία και τη συνεργασία και αναπτύσσει δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης και δράσεις πρόληψης ’’.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ:                                                             

 •  Δασοπροστασία – Πυροφύλαξη

Η Ομάδα πραγματοποιεί δράσεις Δασοπροστασίας και Πυροφύλαξης στον ορεινό χώρο του Σέιχ Σου με ευθύνη της τον Τομέα 7 ( Ζ.Ε.Π. Κισσός, Πλατανάκια ) και το Πυροφυλάκειο 3. Αναλαμβάνει  μέτρα επιτήρησης του δασικού χώρου σε τακτική βάση σε όλη  τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Τα μέτρα περιλαμβάνουν περιπολίες περιφρούρησης, καθώς και κλιμάκια επόπτευσης σε συγκεκριμένα σημεία ( Ξενοδοχείο Νεφέλη, Πυροφυλάκειο ). Για το σκοπό αυτό εκπαιδεύει συνεχώς τα μέλη της σε τεχνικές Πυρόσβεσης και Δασοπροστασίας. Παράλληλα υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την αποτροπή έναρξης δασικών πυρκαγιών από αμέλεια, με σεμινάρια ενημέρωσης και  συνεχή παρουσία σε χώρους αναψυχής για περιφρούρηση και διανομή ενημερωτικών εντύπων. Η προστασία του περιβάλλοντος και η ενίσχυση της βιοποικιλότητας με πρωτοβουλίες   αναδασώσεων και καθαρισμών ευαίσθητων οικοσυστημάτων της ευρύτερης περιοχής, αλλά και η συμμετοχή σε αντίστοιχες  διοργανώσεις άλλων φορέων, αποτελεί επίσης πρώτιστο μέλημα.

Μια ακόμη πρωτοβουλία της Ομάδας  στοχεύει στη  γνωριμία  του ευρύτερου κοινού με το Βουνό και το Δάσος. Διενεργούνται σεμινάρια προσανατολισμού, χρήσης πυξίδας και χάρτη, και οργανώνονται εξορμήσεις. Στο πρόγραμμα των περιηγήσεων, Σχολεία, Σύλλογοι και απλοί πολίτες μπορούν να ξεναγηθούν  με ασφάλεια σε μονοπάτια και σημεία πολιτιστικού και αισθητικού ενδιαφέροντος, και να απολαύσουν τη φύση σε συνδυασμό με  κατασκήνωση, ενημέρωση, πεζοπορία, πρακτική άσκηση σε Πρώτες Βοήθειες,  φωτογράφιση και αναψυχή.

 • Ενημέρωση Κοινού

Η Ομάδα σχεδιάζει  και υλοποιεί παρεμβατικές δράσεις  ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Κοινού, καθώς και  εκπαίδευσης σε τεχνικές αυτοπροστασίας από φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους.  Εφαρμόζει σε τακτική βάση προγράμματα ειδικών  δράσεων  προς τον ευρύτερο πληθυσμό του Δήμου μας, με ομάδες-στόχους, όπως Μαθητές, Εκπαιδευτικούς, Γονείς και πολίτες γενικότερα, με σκοπό να ενημερώσει, ευαισθητοποιήσει και εκπαιδεύσει σχετικά με τους κινδύνους, αλλά και με τα απαιτούμενα μέτρα  προστασίας από φυσικές καταστροφές ( σεισμούς, πυρκαγιές κ.λπ. ). Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται προβολές εκπαιδευτικού υλικού για προστασία από τους σεισμούς, εγκεκριμένου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στους χώρους των σχολείων του Δήμου μας, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, σε συνδυασμό με  ασκήσεις ετοιμότητας και ασφαλούς αποχώρησης.

 • Πρώτες Βοήθειες

 Η Ομάδα παρακολουθεί συνεχώς σεμινάρια και μαθήματα Πρώτων Βοηθειών, με σκοπό να επικαιροποιεί τις γνώσεις της. Μέλη της έχουν εκπαιδευτεί επί μακρόν στα αντίστοιχα αντικείμενα και έχουν πιστοποιηθεί στις βασικές και προχωρημένες τεχνικές μεθόδους Καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και Ανταπόκρισης στο Τραύμα.  Στο δυναμικό της Ομάδας υπάρχουν μέλη  με σπουδές νοσηλευτικής, ικανοί να προσφέρουν ιατρική προνοσοκομειακή φροντίδα, πιστοποιημένοι εκπαιδευτές Πρώτων Βοηθειών, καθώς και  ψυχολόγοι και εθελοντές εκπαιδευμένοι στην παροχή Ψυχολογικών Πρώτων Βοηθειών, για ψυχοκοινωνική υποστήριξη πληθυσμού σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Η ομάδα των Πρώτων Βοηθειών προσφέρει σε όλη τη διάρκεια του έτους υγειονομική υποστήριξη σε πλήθος διοργανώσεων άλλων Φορέων ( αθλητικών αγώνων, συνεδρίων κ.λπ.). Πραγματοποιεί επίσης συνεχώς προγράμματα παρουσίασης Πρώτων Βοηθειών, με σκοπό  να μεταφέρει τις γνώσεις αυτές στο ευρύ κοινό ( μαθητές και ενηλίκους ), με σύγχρονη επίδειξη καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήση εξωτερικού απινιδωτή από  πιστοποιημένους εκπαιδευτές.

 • Ραδιοεπικοινωνίες

 Διενεργούνται τακτικά ειδικά σεμινάρια ραδιοεπικοινωνιών, με στόχο τη διασφάλιση των επικοινωνιών και την παροχή πληροφοριών και κατά τη διάρκεια της Δασοπροστασίας, αλλά και  σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, διαδικασία κρίσιμη και εξαιρετικά σημαντική κατά τη διάρκεια ενδεχομένων κρίσεων. Η Ομάδα διαθέτει πυρήνα μελών με πιστοποιημένες ικανότητες από την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Β. Ελλάδος.

 • Πρόγραμμα Διασωστών – Εκπαίδευσης Βουνού

Η συχνότητα εμφάνισης   και η ένταση ακραίων καιρικών φαινομένων, περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, ατυχημάτων και κρίσεων γενικότερα,  καθιστούν επιβεβλημένη την ανάπτυξη και καλλιέργεια ειδικών δεξιοτήτων στα μέλη των εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας. Η Ομάδα  ανταποκρινόμενη  σ’ αυτήν την ανάγκη   υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης σε συνεργασία με επίσημους Φορείς και πιστοποιημένους εκπαιδευτές.  Παράλληλα, επειδή η Ομάδα δραστηριοποιείται πρωτίστως στο περιαστικό δάσος, διενεργούνται σεμινάρια προσανατολισμού, χρήσης πυξίδας και εξορμήσεις γνωριμίας με το Βουνό και το Δάσος, που απευθύνονται και στο ευρύ κοινό.

 • Προώθηση του Εθελοντισμού

Στα πλαίσια της συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης των κοινωνικών Φορέων, αναπτύσσει δίκτυο συνεργασιών με Φορείς και Οργανώσεις στους τομείς της Κοινωνικής Πρόνοιας, του Περιβάλλοντος, του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης, με στόχο την  προώθηση του θεσμού του Εθελοντισμού ως μέσου κοινωνικής συμμετοχής και ανάληψης πρωτοβουλιών των πολιτών. Συμμετέχει σε πλήθος εκδηλώσεων με διανομή ενημερωτικού υλικού, υγειονομική υποστήριξη, γραμματειακή κάλυψη και ραδιοεπικοινωνίες.            

Με σύνθημα ‘‘Ενημερωθείτε έγκαιρα, Προστατευτείτε αποτελεσματικά’’, η Ομάδα υλοποιεί κάθε έτος  Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στα πλαίσια της ενημέρωσης του πολίτη σε θέματα αυτοπροστασίας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Το πρόγραμμα  απευθύνεται στα μέλη αλλά και στο ευρύ κοινό με ελεύθερη συμμετοχή και αφορά στα ακόλουθα πεδία:

 • Έκτακτες Ανάγκες (Σεισμοί, Πυρκαγιές, Έντονα καιρικά φαινόμενα, Ατυχήματα )
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες
 • Διαχείριση κρίσεων
 • Εκπαίδευση Βουνού – Διασωστικές Πρακτικές
 • Δασοπροστασία – Δασοπυρόσβεση
 • Ραδιοεπικοινωνίες

Η Ομάδα κάθε Σεπτέμβριο καταρτίζει το πρόγραμμα της επόμενης περιόδου και δέχεται προτάσεις συνεργασίας από Φορείς και ομάδες πολιτών που εντάσσονται στα πλαίσια των δράσεών της.

Αναδρομή στις δράσεις του 2014

Με στόχο την ανάπτυξη της εθελοντικής δράσης στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας και της έμπρακτης κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς,  η Ομάδα  Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Πανοράματος   δραστηριοποιήθηκε  και φέτος με  ένα πλήθος πρωτοβουλιών, διοργανώσεων και συμμετοχών.

 • Με εθελοντές εκπαιδευμένους σε τεχνικές πυρόσβεσης και δασοπροστασίας, πραγματοποίησε δράσεις πυροφύλαξης, επιτήρησης του δασικού χώρου και περιπολίες περιφρούρησης σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από το Μάιο έως τον Σεπτέμβριο.
 • Παράλληλα υλοποίησε δράσεις προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας με δενδροφυτεύσεις και καθαρισμούς ευαίσθητων οικοσυστημάτων της ευρύτερης περιοχής. Διοργάνωσε τον Απρίλιο καθαρισμό στα Πλατανάκια συμμετέχοντας στην περιβαλλοντική Καμπάνια Let’s do it Greece. Με στόχο τη γνωριμία του ευρύτερου κοινού με το Βουνό και το Δάσος διοργάνωσε σεμινάρια προσανατολισμού και χρήσης πυξίδας και χάρτη, καθώς και εξορμήσεις σε δασικά μονοπάτια και διάφορα σημεία πολιτιστικού και αισθητικού ενδιαφέροντος.
 • Με δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα πρόληψης και αυτοπροστασίας από φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους (σεισμούς, πυρκαγιές ακραία καιρικά φαινόμενα κ.λπ. ), ενημέρωσε  σχολεία και απλούς πολίτες με παρουσιάσεις, σεμινάρια και διανομή εντύπων.
 • Διοργάνωσε  εκπαιδευτικά προγράμματα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, Πρώτων Βοηθειών και Ανταπόκρισης στο Τραύμα, με στόχο τη συνεχή εκπαίδευση και πιστοποίηση των μελών της, αλλά και των ενδιαφερομένων πολιτών.  Μέλη της έχουν πιστοποιηθεί ως εκπαιδευτές ΚΑΡΠΑ. Υποστήριξε με υγειονομική και γραμματειακή κάλυψη και ραδιοεπικοινωνίες πλήθος διοργανώσεων άλλων Φορέων ( εκδηλώσεων του Δήμου, αθλητικών αγώνων, συνεδρίων, φεστιβάλ κ.λπ.). Παρείχε  υποστήριξη στους αγώνες του  Αθλητικού Συλλόγου Πανοράματος κατά τη διάρκεια του έτους, στον Αγώνα Δρόμου Πυλαίας, στον Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης κ.ά.
 • Με στόχο την εκπαίδευση των μελών σε θέματα πολιτικής προστασίας  συμμετείχε στο πρόγραμμα  Προτέκτα – Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους, διάρκειας 120 ωρών.  Διοργάνωσε ανοιχτά στο κοινό σεμινάρια σχετικά με θέματα ψυχολογίας, διασωστικών πρακτικών, ακραίων καιρικών φαινομένων,  πυρκαγιών,  σεισμών  και  μέτρων αυτοπροστασίας. Παρακολούθησε συσκέψεις, διαλέξεις, ημερίδες και συνέδρια αντίστοιχου ενδιαφέροντος, επισκέφτηκε τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό, τις εγκαταστάσεις της ΕΜΑΚ, την 113η Πτέρυγα Μάχης – βάση Καναντέρ κ.ά.

Στα πλαίσια της συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης των κοινωνικών Φορέων, συνεργάστηκε  με Φορείς και Οργανώσεις στους τομείς της Κοινωνικής Πρόνοιας, του Περιβάλλοντος, του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης, με στόχο την  προώθηση του θεσμού του Εθελοντισμού ως μέσου κοινωνικής συμμετοχής και ανάληψης πρωτοβουλιών των πολιτών, υποστηρίζοντας Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία, συσσίτια. Έτσι, στις 6 και 7 Δεκεμβρίου, σε ένα διαφορετικό, χαρούμενο Σαββατοκύριακο Αλληλεγγύης, , γεμάτο αμείωτο ενθουσιασμό, ακούραστη διάθεση και κέφι, οι εθελόντριες της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Πανοράματος μεγείρεψαν για το συσσίτιο του Σωματείου ”Κοινωνία Αγάπης και Προσφοράς Γέροντας Παϊσιος” στον Τρίλοφο, που προσφέρει υπέροχο κοινωνικό έργο με την εμπνευσμένη καθοδήγηση του Πατέρα Χρήστου.

Παρόμοιες κοινωνικές δράσεις πραγματοποιούνται όλη τη χρονιά.

Πληροφορίες :

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Αγίου Γεωργίου 1, 552 36, Πανόραμα,  Θεσσαλονίκη
Τηλ/ φαξ: 2310 344300,  6934393036
e-mail: volcivpro@yahoo.gr    www.facebook.com/ethelontes
http://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/vols/politikiprostasiapan

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.