Σχέδιο νόμου για τον Εθελοντισμό στο Πυροσβεστικό Σώμα

 

4/10/2011

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Έντονος προβληματισμός, απογοήτευση, αγανάκτηση και θυμός είναι τα ελάχιστα από τα συναισθήματα που δημιουργήθηκαν στους εθελοντές πυροσβέστες κατά τις δυο τελευταίες ημέρες, υστέρα από την ανάγνωση του σχεδίου νόμου και ιδιαίτερα εκείνης της αδιανόητης έκθεσης επί της διαβούλευσης, όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Βουλής των Ελλήνων.
Υστέρα από προσεκτική και λεπτομερειακή ανάγνωση του σχεδίου νόμου και όλων των συνοδευόμενων αυτού κειμένων το πρώτο συμπέρασμα που μπορεί οποιοσδήποτε να εξαγάγει είναι ότι πρόκειται για πραγματική ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη και σε καμία περίπτωση για θεσμική και λειτουργική αναβάθμιση.

Ειδικότερα, επί του κειμένου της «έκθεσης επί της διαβούλευσης» και από τον τρόπο που έχει αυτή συνταχθεί προκύπτει ότι:

 • Οι συντάκτες έχουν ελλιπή γνώση περί του πυροσβεστικού εθελοντισμού και των διατάξεων που ισχύουν σήμερα στο Πυροσβεστικό Σώμα.
 • Δεν εμφανίζονται, πιθανώς σκοπίμως, αλλά ούτε και ελήφθησαν στοιχειωδώς υπόψη οι παρατηρήσεις των συμμετεχόντων στη διαβούλευση όπως υπάρχει αναλυτικά στο κεφαλαίο που αφορά στην Επικουρική Ακτοφυλακή.
 • Ένα μεγάλο μέρος των εκφραζομένων σχολίων, από τη νομοτεχνική επεξεργασία, έχουν αν όχι πλήρη ταύτιση τουλάχιστον προφανή ομοιότητα με προσωπικές απόψεις που έχουν εκφραστεί κατά καιρούς και δημόσια προς το πρόσωπό μας, το θεσμό και τις αξίες του πυροσβεστικού εθελοντισμού, από Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος που συμμετείχε στη σύνταξη της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ» η οποία είναι σε όλους γνωστή (κατά τη μονοπωλιακή, με υποστήριξη άλλων, άσκηση του υπηρεσιακού της έργου) για τα αντιεθελοντικά της «πιστεύω», προσανατολισμένη σταθερά σε συγκεκριμένη πολεμική τακτική ενάντια στο οικοδόμημα της επαγγελματικής πυροσβεστικής «μονιμότητας» και ο,τιδήποτε θα μπορούσε να προσβάλλει αυτό.

  Επιπλέον προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:

 • Για ποιο λόγο στην έκθεση δεν εμφανίζονται οι παρατηρήσεις των όσων έλαβαν μέρος στη διαβούλευση;
 • Για ποιο λόγο υπάρχει επιλεκτική, διακριτική, παραποιημένη και λογοκριμένη περιληπτική παρουσίαση των σχολίων επί της διαβούλευσης;
 • Πρέπει ή όχι το νομοθετικό σώμα να έχει πλήρη ενημέρωση επι της διαβούλευσης;
 • Βάσει ποιάς αιτιολόγησης και ποιών κριτηρίων μια πρόταση που έχει κατατεθεί στη διαβούλευση προτείνεται από τους συντάκτες τις έκθεσης να «γίνει δεκτή» ή «να μη γίνει δεκτή».
 • Ποιος τους παρέχει το δικαίωμα της κρίσης των σχολίων;
 • Πως είναι δυνατόν μια διάταξη που έχει διαμορφωθεί νομοτεχνικά ύστερα από ειδική επεξεργασία από την επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος οι συντάκτες της έκθεσης να την κρίνουν αρνητικά;
 • Μπορεί ανεξέλεγκτα οι συντάκτες να καταθέτουν τελικώς τις όποιες δικές τους απόψεις;
 • Για ποιο λόγο η έκθεση διακόπτεται στο άρθρο 16 (επί του αρχικού κειμένου) και δεν παρουσιάζεται το πλήρες κείμενο.

  Επικεντρώνοντας όπως προαναφέραμε στο Σχέδιο Νόμου είναι εμφανές ότι σ’ αυτό επιχειρείται έντεχνη και συστηματική υποβάθμιση του θεσμού και τούτο διότι:

  Κάνει αναφορά για συνδρομή των εθελοντών πυροσβεστών προς το μόνιμο προσωπικό και όχι για εθελοντική συμμετοχή στην πυρόσβεση-διάσωση. Κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με τη φιλοσοφία λειτουργίας των εθελοντικών πυροσβεστικών κλιμακίων που στελεχώνονται αποκλειστικά από εθελοντές πυροσβέστες και οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις επιχειρούν μόνοι τους γιατί ιδρύονται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαγγελματική πυροσβεστική υπηρεσία. Δηλαδή όταν θα καλείται το εθελοντικό κλιμάκιο να αντιμετωπίσει ένα συμβάν (π.χ. τροχαίο) οι εθελοντές θα φτάνουν στο σημείο και θα περιμένουν την άφιξη της επαγγελματικής υπηρεσία, η οποία θα έρθει από το γειτονικό νησί ή μετά από 1-2 ώρες λόγω μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης.

  Δεν υπάρχει πρόθεση, όπως αναφέρεται στην έκθεση επί του νόμου, να χορηγηθεί η ίδια στολή και τα μέσα ατομικής προστασίας με το μόνιμο προσωπικό όπως κατά καιρούς έχει αναφερθεί σε δελτία τύπου και έχει προταθεί και από την αρμόδια Επιτροπή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Τις 1500 στολές που είναι δωρεά Κοινωφελούς Ιδρύματος και φτάνουν να καλύψουν τις ανάγκες για τα επόμενα 5 περίπου χρόνια, επειδή είναι ίδιες με αυτές του μόνιμου προσωπικού θα αναγκαστείτε βάσει του νόμου να τις πετάξετε και το κράτος να ξοδέψει άλλα χρήματα για την αγορά άλλων στολών που θα αντικαταστήσουν τις ήδη υπάρχουσες «πλην όμως απαράδεκτες και προβληματικές λόγω ομοιομορφίας με αυτές των μονίμων».

  Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η συγκεκριμένη πρόθεση πηγάζει και πιθανώς καθοδηγείται από τη μονοκεντρική αρχή του Πυροσβεστικού Σώματος τον κ. Αρχηγό αυτού, διότι και στο παρελθόν έχει επιχειρήσει, ο ίδιος προσωπικά, να διακόψει τη χορήγηση τους παρά το γεγονός ότι αυτές ήταν δωρεά. Το ζήτημα λοιπόν που προκύπτει είναι αν το Π.Σ. είναι για να εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο ή να ικανοποιούν τις προσωπικές απόψεις και υπερεξουσιαστικές αρχές και επιθυμίες του ενός. Είναι προτιμότερο ο πολίτης να βλέπει ένα ομοιόμορφο Πυροσβεστικό Σώμα ή μια ποικιλόχρωμη ομάδα που τη συνθέτουν διάφοροι πυροσβεστικά απασχολούμενοι; Ο λόγος των διαφορετικών αρμοδιοτήτων είναι τουλάχιστον αστείος. Οι εθελοντές είναι μέσα στον Πυροσβεστικό Σταθμό και τους γνωρίζει το μόνιμο προσωπικό.

  Δεν υποστηρίζεται η δημιουργία Εθελοντικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων.Σε αντίθεση με τα όσα έχουν ειπωθεί από πλευράς Υπουργείου και σε Δελτία Τύπου, στο τελικό κείμενο απαλείφθηκε το εν λόγω άρθρο για τα κίνητρα προς τους Ο.Τ.Α. Φαίνεται ότι είναι προτιμότερο ο Έλληνας Πολίτης να πληρώνει κάθε χρόνο 1.000.000 € για τη δημιουργία και λειτουργία ενός επαγγελματικού πυροσβεστικού κλιμακίου, αντί σαφώς λιγότερων για την ίδρυση ενός, όμοιου επιχειρησιακά, εθελοντικού κλιμακίου.

  Δεν προστατεύεται ο εθελοντής πυροσβέστης από την εργοδοσία στην περίπτωση που καλείται για συμβάν παρά μόνο σε περιπτώσεις που η περιοχή κηρύσσεται σε έκτακτη ανάγκη. Οι εθελοντές που υπηρετούν σε εθελοντικά κλιμάκια εκτελούν υπηρεσία ευρισκόμενοι σε κατάσταση επιφυλακής στην οικία ή στην εργασία τους. Με την αλλαγή του άρθρου ο εθελοντής όταν θα καλείται για να επέμβει σε συμβάν (π.χ. τροχαίο) δεν θα μπορεί να προστρέξει σ’ αυτό, αφού κάτι τέτοιο δεν θα του το επιτρέπει ο εργοδότης, παρά μόνο όταν η περιοχή εκείνη θα κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

  Το μεγαλύτερο μέρος της λειτουργίας του θεσμού θα βασίζεται στο εκάστοτε Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος ο οποίος βάσει των εξουσιοδοτήσεων που θα του παρέχει ο νόμος θα χειρίζεται το θεσμό ελευθέρως και σύμφωνα με τα προσωπικά του πιστεύω και δυνατότητες.

  Καταργείται το μοναδικό κίνητρο της ποσόστωσης στους διαγωνισμούς πρόσληψης πυροσβεστικού προσωπικού. Υπενθυμίζουμε ότι η επιτροπή του Π.Σ. είχε προτείνει την αύξηση από 20% σε 25% και ότι η αύξηση αυτή τονίστηκε ιδιαίτερα σε δελτία τύπου και αντίστοιχες δηλώσεις από μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Τώρα η ποσόστωση αυτή καταργείται και στη θέση της επέρχεται απλή μοριοδότηση 100 μορίων, ανεξαρτήτως των ετών εθελοντικής προσφοράς. Επιπλέον, σε σύγκριση με τις λοιπές μοριοδοτήσεις που αναφέρονται, είναι προφανώς προτιμότερο να είναι, κάποιος υποψήφιος, εύζωνας στην προεδρική φρουρά, γιατί έτσι θα λάβει 500 μόρια, παρά να ήταν ένας «έτοιμος και επιχειρησιακά έμπειρος πυροσβέστης».

  Επιπρόσθετα, προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:

 • Πως είναι δυνατόν άρθρα και εδάφια άρθρων που υπήρχαν στο προς διαβούλευση κείμενο ενώ δεν είχαν κανένα σχόλιο (ή μόνο θετικά) σήμερα να έχουν αφαιρεθεί;
 • Πως είναι δυνατό ένα νομοσχέδιο να ξεκινάει από μια επιτροπή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, να επεξεργάζεται λεπτομερειακά, εξαντλητικά και επί μακρόν από το Υπουργείο, να είναι αναμφισβήτητα στη σωστή κατεύθυνση, να παρουσιάζεται στα ΜΜΕ επί 2 συνεχόμενες αντιπυρικές περιόδους, στη δε συνέχεια να επέρχονται επιπλέον βελτιώσεις και μετά τη διαβούλευση και ενώ σε συντριπτικό ποσοστό τα σχόλια είναι θετικά, τελικά το κείμενο να αλλάζει προς το χειρότερο και να ακυρώνει ουσιαστικά το βασικό σκοπό και λόγο για τον οποίο προωθείται;

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
  Ο Πυροσβεστικός Εθελοντισμός επί δεκαετίες στις χώρες της Ευρώπης μόνο θετικά αποτελέσματα έχει να επιδείξει. Δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον, οι υπηρεσιακοί συντάκτες και συμπαραστάτες αυτών δεν έχουν την παραμικρή αίσθηση για το τι ισχύει σήμερα παγκόσμια και πώς εφαρμόζεται.

  Είναι εμφανές ότι πάνω από το 50% του σχεδίου νόμου έχει αλλάξει χωρίς να υπάρχει σχεδόν καμία αιτιολογία και τεκμηρίωση, και το μόνο αποτέλεσμα που θα μπορούσε να έχει είναι κάθε άλλο, παρά να αναβαθμίσει το θεσμό. Αυτό το σχέδιο νόμου προέκυψε βάσει προσωπικών απόψεων, ψευδείς, ελλιπείς, παραπλανητικής και ίσως και καθοδηγούμενης «έκθεσης επι της διαβούλευσης» και όχι με γνώμονα το γενικό δημόσιο συμφέρον και τα παγκόσμια εθελοντικά δεδομένα.

  Εμείς πάντως, έτσι όπως μέχρι σήμερα έχει διαμορφωθεί, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να παραπλανηθούμε και εξαπατηθούμε και ως εκ τούτο δεν έχουμε κανένα λόγο να το αποδεχτούμε και σε καμία περίπτωση να το στηρίξουμε. Εσείς πάλι εάν επιμένετε και εάν θέλετε να λέτε ότι με το προωθούμενο σχέδιο νόμου αναβαθμίσατε το θεσμό, μπορείτε ελευθέρως να συνεχίσετε να το κάνετε. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε το δικαίωμα να υπαγορεύουμε τις προθέσεις κανενός.

  Σχετικοί Σύνδεσμοι: Π.Ε.Ε.Π.Σ

 • Κάντε το πρώτο σχόλιο

  Υποβολή απάντησης

  Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


  *


  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.