Διημερίδα αεροδιάσωσης σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία

 

29/2/2012

Σκοπός του προγράμματος είναι να μεταφερθούν εμπειρίες, γνώσεις, τεχνικές, προβλήματα, και λάθη που πραγματοποιήθηκαν στην αεροδιάσωση τα τελευταία 35 χρόνια στην Ελλάδα στο διάστημα από το 1976-2011, καθώς και τα σημαντικότερα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην αεροδιάσωση σε παγκόσμιο επίπεδο και κατατέθηκαν σε παγκόσμια συνέδρια Αεροδιάσωσης για τα έτη 2005-2011.Για να παρακολουθήσει κάποιος την Διημερίδα, όσον αφορά τα μέλη της Ε.Ο.Δ., θα πρέπει να έχει περάσει το σχολείο βασικών γνώσεων της Ε.Ο.Δ., να είναι εγγεγραμμένος στο ενιαίο Μητρώο, και να διαθέτει ταυτότητα σε ισχύ της Ε.Ο.Δ.. Οσον αφορά τις κρατικές υπηρεσίες, όπως Στρατός, Αεροπορία, Ναυτικό, Πυροσβεστκή, ΕΚΑΒ, Λιμεναρχείο κ.λ.π. θα πρέπει να γίνει αίτημα του ιδίου ή των διοικήσεων του. Για τα μέλη φίλων διασωστικών οργανώσεων Ελληνικών ή ξένων θα πρέπει να αποσταλεί αίτημα από τις διοικήσεις τους στη Δ.Εκπαίδευσης της Κ.Διοίκησης. Η εκπαιδευτική μεθοδολογία στηρίζεται σε βιωματικές εμπειρίες, χρησιμοποιώντας εικόνες και βίντεο που είναι άμεσα αφομοιώσιμα, δίνοντας σε αυτόν που θα το παρακολουθήσει, όχι τα πολλά αλλά τα απαραίτητα, για να μπορέσει να διαχειριστεί καταστάσεις. Το πρόγραμμα παράλληλα εναρμονίζεται με τα μέσα που διαθέτουμε, αλλά και τη μορφολογία του χώρου, που θα κληθούμε να επιχειρήσουμε…

(θα επαναληφθεί και την καλοκαιρινή περίοδο)

ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ)

Υπάρχουν παράγοντες που διαμορφώνουν
την τακτική στην Αεροδιάσωση και αυτούς θα αναλύσουμε μέσα από τις παρακάτω θεματικές:

1. Μέσα και δυνατότητες

2. Προσωπικό εδάφους, εξοπλισμός,
γνώσεις και δυνατότητες

3. Μικροκλίμα του χώρου που θα
επιχειρήσουμε και εναρμονισμός με μετεωρολογικά φαινόμενα. Αντιμετώπιση των
μετεωρολογικών μοντέλων κατά την διάρκεια επιχείρησης Αεροδιάσωσης

4. Επικοινωνίες στην Αεροδιάσωση

5. Επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν
στο παρελθόν, αναλύοντας τις δύσκολες αποστολές στην Ελλάδα. Μικρή αναδρομή στο
παρελθόν

6. Ανάλυση των δύσκολων και
εξαιρετικά δύσκολων ορεινών περιστατικών
αεροδιάσωσης στο εξωτερικό. Παρουσιάσεις από τα παγκόσμια συνέδρια
2005-2011.

Όλες οι παρουσιάσεις είναι
εμπλουτισμένες με μοναδικές, πρωτότυπες, επιχειρησιακές φωτογραφίες και Video από το αρχείο της ΕΟΔ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΔΙΑΣΩΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

9:00-9:15π.μ. Εγγραφές

9:15-9:30π.μ. Χαιρετισμοί

Το μεγαλύτερο μέρος της τακτικής
είναι εστιασμένο στα ορεινά συγκροτήματα όπου αποτέλεσαν στο παρελθόν «θέατρα»
μεγάλων επιχειρήσεων

9:30-10:00π.μ.

1.Μέσα που υπάρχουν:

Εισηγητής Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας

α) Αναφορά στα ελικόπτερα (κρατικά
και ιδιωτικά), χρόνοι πτήσης, αριθμός επιβαινόντων

β)Τα μέσα επικοινωνίας των
αεροπορικών μέσων που συμμετέχουν στην έρευνα διάσωση και τα ραδιοβοηθήματα που
είναι συμβατά με τις επίγειες ομάδες διάσωσης.

10:00-10:30π.μ.

Εισηγητής. Διεύθυνση Εκπαίδευσης της
Κεντρικής Διοίκησης

2.Πόσο καλά είναι εκπαιδευμένο το
προσωπικό εδάφους για να συνεργαστεί με το πλήρωμα του ελικοπτέρου. Τι εκπαίδευση
εχει υποστεί, ποιόν εξοπλισμό διαθέτει από πλευράς ακινητοποιήσης και μεταφοράς
ενός πολυτραυματία, εξοπλισμός για κίνηση σε περιβάλλον αυξημένης
επικινδυνότητας, ποια τα μέσα επικοινωνίας.

10:30-10:45π.μ.
Διάλειμμα

10:45-11:15π.μ.

3. Τα μοντέλα του καιρού που
επικρατούσαν σε μεγάλες ή δύσκολες αποστολές έρευνας διάσωσης.

Εισηγητής. Διευθηντής Εκπαίδευσης της
Κεντρικής Διοίκησης Ζαφείρης Τρόμπακας.

Μέσα από τις μικρές παρουσιάσεις αποκαλύπτεται
το μικροκλίμα του ελλαδικού χώρου και πώς μπορούμε να επιτύχουμε την αποστολή μας στο μέλλον. Οι κάτωθι αποστολές με το
φωτογραφικό υλικό και το ιστορικό τους θα μας
αποδείξουν την σημαντικότητα του συνδυασμού μέσου (ελικοπτέρου) και προσωπικού
για την αντιμετώπιση μιας κακοκαιρίας κατά την διάρκεια μιας αποστολής. Αναλύσεις
των περιπτώσεων:

α) Επιχείρηση ορεινής διάσωσης Όλυμπος
1979

β) Επιχείρηση ορεινής διάσωσης
Κίσσαβος 1985

γ) Επιχείρηση ορεινής διάσωσης Όλυμπος 1994

δ) Επιχείρηση ορεινής διάσωσης Όλυμπος
1995

ε) Επιχείρηση ορεινής διάσωσης Κίσσαβος 1995

στ) Επιχείρηση ορεινής διάσωσης Όλυμπος 1997

ζ) Επιχείρηση έρευνας εντοπισμού του Yakovlef 1997

η) Επιχείρηση ορεινής διάσωσης Όλυμπος
1999

θ) Επιχείρηση ορεινής διάσωσης Όλυμπος
2001

ι) Επιχείρηση ορεινής διάσωσης Όλυμπος
2006

11:15-12:00π.μ.

4. Οι επικοινωνίες στην αεροδιάσωση.

Εισηγητής.Διευθηντής Επιχειρήσεων της
Κ. Διοικήσεως Αλέξης Λιάμος

Η θεματική αυτή αφορά την τακτική
επικοινωνιών που θα χρησιμοποιήσουμε για να επιτύχουμε επικοινωνίες με τα
συνεργαζόμενα αεροπορικά μέσα που θα συνδράμουν στις αποστολές έρευνας

Προβλήματα επικοινωνιών και μεθοδολογία
σε μεγάλες επιχειρήσεις και έρευνες διάσωσης.

Επιχειρήσεις:

 • Έρευνα για τον εντοπισμό αγνοουμένου μετά από πτώση C-130, Φεβρουάριος
  1991. (Πώς διεξήχθησαν οι πρώτες επικοινωνίες από τα αερομεταφερόμενα
  συνεργεία και ποιά τα προβλήματα επικοινωνίας από τη στιγμή που εντοπίστηκαν τα
  συντρίμμια).

 • Έρευνα για τον εντοπισμό των 2 μαχητικών F-5 στην ορεινή Χαλκιδική, Φεβρουάριος 1995. (Προβλήματα
  επικοινωνίας που είχε το τοπικό συντονιστικό κέντρο στον Πολύγυρο και πώς
  αντιμετωπίστηκαν).

 • Έρευνα για τον εντοπισμό του αεροσκάφους Yakovlef στην Ορεινή Πιερία, Δεκέμβριος 1997.
  (Προβλήματα επικοινωνίας από το τοπικό συντονιστικό κέντρο εξαιτίας πολλών
  εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργανώσεων που συμμετείχαν στην έρευνα. Ιδιαίτερα
  προβλήματα από το έντονο ανάγλυφο και πώς αποκαταστάθηκαν).

 • Έρευνα για τον εντοπισμό του Chinook, Σεπτέμβριος 2004

 • Έρευνα για τον εντοπισμό του αεροπλάνου Τσέσνα 2008

  12:00-12:15μμ Διάλειμμα

  12:15- 13:10μμ

  Εισηγητής Δ.Ε. της Κ.Διοκήσεως Ζ.
  Τρόμπακας

  6.Τακτικές στην αεροδιάσωση που χρησιμοποίησαν
  και παρουσίασαν σε παγκόσμια συνέδρια οι Νορβηγοί, οι Ελβετοί, οι Πολωνοί, οι
  Ιταλοί, οι Καναδοί. Οι τεχνικές που θα παρακολουθήσουμε αφορούν διαδικασίες και
  συνδυασμούς του βαρούλκου αλλά και της μακριάς γραμμής (του Long Line) ενός εξωτερικού σχοινιού που μπορεί να φτάσει και το μήκος των 200 μέτρων. Ειδικά όταν
  πρόκειται να επιχειρήσουμε σε έντονο ανάγλυφο έδαφος όπου το μήκους του
  συρματόσχοινου του βαρούλκου του ελικοπτέρου δεν είναι ικανοποιητικό.

  Ενέργειες της αερομεταφερόμενης
  ομάδος και τα μέσα επικοινωνίας.

  13:15-14:00

  – Τοποθετήσεις

  Πηγή: Ελληνική Ομάδα Διάσωσης

 • Κάντε το πρώτο σχόλιο

  Υποβολή απάντησης

  Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


  *


  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.