Συνέντευξη με τον κ. Αγραφιώτη, Crisis Management Consultant

Βαθμολογία


H συνέντευξη παραχωρήθηκε στον κ. Συμεών Μπανό, στα πλαίσια της συνεχής ενημέρωσης των αναγνωστών μας, αναφορικά με θέματα κινδύνου ρίσκου και ασφάλειας βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κρίσιμων υποδομών πολυεθνικών εταιριών ή δημόσιων οργανισμών.

Fire Rescue Pedia : κ. Αγραφιώτη, πόσα χρόνια ασχολείστε με την εκτίμηση διαχείρισης κινδύνου για εγκαταστάσεις που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια;

Συνολικά σε όλους τους τομείς της φυσικής και ηλεκτρονικής ασφάλειας, απασχολούμαι επαγγελματικά 35 έτη. Τα τελευταία δέκα, με εμπειρία ετών πλέον, ασχολούμαι με το Risk Analysis εξειδικευμένα. Οι Εκτιμήσεις Κινδύνου που έχω εκπονήσει στη 10ετία αυτή, αφορούν σε Galeri-Μουσείο που φιλοξενεί διεθνείς εκθέσεις πινάκων, Εμπορικές-Βιομηχανικές & Τραπεζικές εταιρείες, Στοιχηματική εταιρεία, Όροφο οικοδομής που φιλοξενεί πρεσβεία και ζήτησαν να θέσω αντιτρομοκρατικές προδιαγραφές.  Η τελευταία αυτή εκπόνηση είχε ιδιαίτερες απαιτήσεις, αφού ο όροφος αυτός υπάρχει και λειτουργεί μέσα σε ένα σύγχρονο κτήριο,  το οποίο δέχεται κοινό για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που στεγάζει και διαθέτει τρία υπόγεια Parking, τέσσερις ταχύ-ανελκυστήρες, Roof garden κ.α.

Fire Rescue Pedia : Πώς διαχωρίζεται η φυσική ασφάλεια από την τεχνική ασφάλεια; μπορούν να συνυπάρξουν ως καθήκοντα ταυτόχρονα σε ένα στέλεχος εταιρείας;

Η φυσική ασφάλεια αφορά κυρίως στα μέτρα, μέσα πρόληψης, προσβολής μιας εγκατάστασης και συνήθως ανατίθεται σε στελέχη με εμπειρία και γνώσεις στο security σε συνδυασμό με γνώσεις σε ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας. Η τεχνική ασφάλεια είναι και νομοθετικά κατοχυρωμένη τα τελευταία χρόνια και επιβάλλεται από το κράτος σε όλες τις επιχειρήσεις, με έλεγχο από το ΣΕΠΕ. Τα καθήκοντα αυτά ανατίθενται σε στελέχη με γνώσεις μηχανολόγου-μηχανικού, ή σε outsourcing συνεργασίες με εξειδικευμένες εταιρείες.  Η οικονομική κατάσταση της τελευταίας 15ετίας έχει οδηγήσει τις ιδιωτικές εταιρείες να επιδιώκουν χαμηλό κόστος σε όλες τις δαπάνες τους,  και έτσι διαπιστώνουμε ότι αναζητούν στελέχη στην αγορά,  στα οποία τους αναθέτουν συνδυαστικά, ΟΛΑ τα πιο πάνω καθήκοντα .

Fire Rescue Pedia : Ποιο είναι το ποσοστό σωστής εκτίμησης κινδύνου που έχουν στις αναφορές τους οι εταιρείες αυτού του χώρου κατά την άποψή σας;

Η εκτίμηση κινδύνου πρέπει να γίνεται από άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις και όχι οποιονδήποτε τυχαίο απόστρατο ο οποίος όταν ήταν στην ενέργεια πέρασε ένα σχολείο μελέτης τρωτότητας εγκαταστάσεων. Η εκτίμηση κινδύνου είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό και εδράζεται σε γνώσεις-εμπειρία-νομοθεσία-ανάλυση εθνικών και διεθνών συμβάντων-καιρικά φαινόμενα κ.λπ. Οι Ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες στερούνται κουλτούρας ασφάλειας, άρα και της προΰπαρξης εκτίμησης κινδύνου, με τα αποτελέσματα να είναι τραγικά μετά την εκδήλωση οποιουδήποτε συμβάντος.

Άγγελος Αγραφιώτης, Crisis Management Consultant – General Manager A&K Risk Μanagement Consulting.

Fire Rescue Pedia : Μια εκτίμηση κινδύνου συνήθως τι αφορά ;

Η εκτίμηση κινδύνου αφορά σε καταγραφή/διαπιστώσεις-Συμπεράσματα-Αξιολόγηση-Προτάσεις,  επάνω σε μέτρα και μέσα ασφαλείας, καθώς και στις διαδικασίες.  Αρχικά καταγράφουμε οποιοδήποτε στοιχείο βρίσκουμε στο κτήριο/επιχείρηση που αφορά στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη. Από την καταγραφή συνάγουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα τα οποία και αξιολογούμε. Προχωρούμε στην αξιολόγησή τους και τελικά στις προτάσεις μας με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας και την παράλληλη μείωση του κόστους. Η εκπόνηση της εκτίμησης κινδύνου, ολοκληρώνεται με τη σύνταξη και υποβολή των διαδικασιών ασφαλείας, που θα πρέπει να ακολουθούν οι φύλακες, εργαζόμενοι, στελέχη, επισκέπτες του πελάτη μας,  και γενικότερα οποιοσδήποτε επιθυμεί να επισκεφτεί τους χώρους του.

Fire Rescue Pedia : Οι αναφορές εκτίμησης κινδύνου είναι κάτι το οποίο σας ζητείται συχνά; έχετε πολλά αιτήματα η οι υπεύθυνοι αγνοούν εντελώς την ουσιαστική έρευνα που χρήζουν οι εγκαταστάσεις τους.

Μας ζητείται εκτίμηση κινδύνου από CEOs που έτυχε να ακούσουν ότι υπάρχει και κάτι τέτοιο,  ή τους έρχεται εντολή από το εξωτερικό. Ουσιαστικά η εκτίμηση κινδύνου είναι ο «μπούσουλας» που μπορεί να «πατήσει» άνετα και σίγουρα ο υπεύθυνος ασφαλείας της εγκατάστασης, να την ακολουθήσει πιστά δίχως εκπτώσεις, ώστε να είναι σίγουρος πως δεν θα δαπανήσει άσκοπα χρήματα από τον προϋπολογισμό που θα του έχει διατεθεί, και παράλληλα θα έχει μεγιστοποίηση της ασφάλειας με ταυτόχρονη μείωση του άμεσου και έμμεσου κόστους. Με λίγα λόγια λειτουργούμε παράλληλα και συμβουλευτικά στον εκάστοτε υπεύθυνο ασφαλείας, διευκολύνοντάς τον και προτείνοντάς του λύσεις,  τις οποίες εάν τις εφαρμόσει θα είναι πολλαπλά ευνοημένος.

Fire Rescue Pedia : Τα αποτελέσματα της έρευνας και η γενικότερη αναφορά εκτίμησης κινδύνου γίνεται αποδέκτης και των διευθυντικών στελεχών η παραμένει ως αναφορά μόνο στον υπεύθυνο ασφαλείας;

Πάγια αρχή μας είναι η παράδοση του ενός και μόνο αντιγράφου να γίνεται με αποδεικτικό σε εξουσιοδοτημένο στέλεχος που θα μας έχει υποδείξει εγγράφως η εταιρεία. Αν στην εξέλιξη της εργασίας μας συναντήσουμε «περίεργα κενά» τότε ζητούμε εγγράφως αυτό το ένα και μοναδικό αντίγραφο να το παραδώσουμε, παρουσία δύο στελεχών της εταιρείας. Και αυτό διότι με αυτό τον τρόπο ελέγχουμε τυχόν διαρροές,  αφού τα όσα αναφέρονται στο βιβλίο αυτό είναι υψηλής διαβάθμισης, και αποτελούν εν δυνάμει κίνδυνο για τον οποιοδήποτε επίδοξο εισβολέα.

Fire Rescue Pedia : Σύμφωνα και με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της βιομηχανικής ασφάλειας πιστεύεται ότι οι όροι Cyber Security και Industrial espionage έχουν απήχηση και στην χώρα μας ;

Φυσικά και έχουν εφαρμογή και στη χώρα μας από τα στιγμή που ήδη εδώ  λειτουργούν πολυεθνικές εταιρείες, αλλά και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και  τεχνολογικής αιχμής,  με κυριότερες τις διατραπεζικές συναλλαγές (ΔΙΑΣ) και την διακίνηση πληροφοριών εθνικής σημασίας από τις ιδιωτικές εταιρείες που συνεργάζονται με το κράτος. Σημαντικό κομμάτι στο  Industrial espionage αποτελεί ο συνεχής «κακός» ανταγωνισμός των εταιρειών,  οι οποίες μετέρχονται «περίεργων» τακτικών ενάντια στο ethics policy που είναι διεθνώς αποδεκτό,  ξοδεύοντας τεράστια κεφάλαια όχι για να αναπτυχθούν υγιώς αλλά για να προκαλέσουν ζημιά στον ανταγωνιστή τους, ακόμη και για εξαγορά πληροφοριών στελεχών τους εκμεταλλευόμενοι αδύναμα σημεία τους κ.α.

Fire Rescue Pedia : Πώς μπορεί πρακτικά μια εταιρία να ελέγξει τις οποίες τυχόν διαρροές έχει τόσο σε θέματα εσωτερικού στρατηγικού σχεδιασμού όσο και φυσικής ασφαλείας;

Αυτή η ερώτησή σας για να απαντηθεί απαιτεί αρκετές σελίδες… Επιγραμματικά θα αναφέρω πως η εκτίμηση κινδύνου λαμβάνει υπόψη της,  όλες τις μέχρι εκείνη τη στιγμή γνωστές απειλές και προτείνει μέτρα, μέσα, και διαδικασίες που απαιτούν αναβάθμιση κάθε 6 μήνες. Το πόσο μια εταιρεία θέλει πραγματικά να απολαμβάνει ασφάλειας, άρα και ελέγχου των διαρροών που αναφέρατε, εξαρτάται από το πόσα χρήματα θα επενδύσει σε αυτή. Χρήματα που δεν θα είναι άμεσα μετρήσιμα, ως προς το αποτέλεσμα επιστροφής τους (κέρδος), αλλά σίγουρα θα απαλλάξουν την εταιρεία από την καταβολή αποζημιώσεων εκατομμυρίων ευρώ.

Fire Rescue Pedia : Τα αποτελέσματα μια έρευνας αλλά και της εκτίμησης κινδύνου πόσο χρόνο παίρνουν; είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και γιατί;

Ο χρόνος που απαιτεί η εκπόνηση μιας εκτίμησης κινδύνου είναι συνάρτηση αρκετών παραγόντων. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι το πόσους τομείς θα μας ζητηθεί να εξετάσουμε πχ στόλος οχημάτων-προσωπικό-στελέχη-IT department- security department – HR κ.λπ.  Σε οποιαδήποτε περίπτωση όταν αναφερόμαστε σε ένα κτήριο η εργασία αυτή δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί πριν περάσουν 25 ημέρες συνεχούς εργασίας, σε διαφορετικά ωράρια όλου του 24ωρου.

Fire Rescue Pedia : Το σενάριο μιας βιοτρομοκρατικής επίθεσης σε κύριες κρατικές αλλά και ιδιωτικές εγκαταστάσεις πόσο πιθανό είναι ;

Είναι πάρα πολύ πιθανό και ήδη είχαμε εκδήλωση δηλητηρίασης αναψυκτικών και χυμών επώνυμων πολυεθνικών  προϊόντων την περίοδο των Χριστουγέννων 2013, όπου οι εταιρείες αναγκάστηκαν να αποσύρουν όλες τις παρτίδες από τα ράφια των super markets. Ήδη εμείς σε πελάτες μας του χώρου των τροφίμων, εφαρμόζουμε ειδικά πρωτόκολλα ασφαλείας που ακολουθούν το προϊόν από την πηγή του μέχρι τον τελικό καταναλωτή, επεμβαίνοντας ακόμη και στο είδος της συσκευασίας που θα επιλέξουν, τις ασφάλειές τους κλπ. Το 2019 και το 2021 είχαμε ρίψη χημικών σε διάφορα υδραγωγεία της περιφέρειας, τα οποία ήταν εντελώς αφύλακτα. Οπότε δεν αναφερόμαστε πλέον σε σενάρια αλλά σε πραγματικά γεγονότα.

Fire Rescue Pedia : Ποια είναι τα κύρια θέματα που ένας υπεύθυνος ασφαλείας πρέπει να εκπαιδευτεί με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση των οποίων προβλημάτων και την ουσιαστική επίλυση τους ; 

Όπως προανέφερα, με τα νέα οικονομικά δεδομένα όπου όλες οι επιχειρήσεις πιέζονται για μείωση εξόδων, για να ασχοληθεί κάποιος με την ασφάλεια θα πρέπει να διαθέτει, εκτός των βασικών γνώσεων στο Total Security, και κάθε επιπλέον γνώση ή πληροφόρηση, που θα τον βοηθήσει στο Operation όπως ενδεικτικά γνώσεις εργατικής νομοθεσίας, συνδικαλισμού, ψυχολογίας,  ακόμη και γνώση του ΚΟΚ, αφού η επιχείρηση θα του αναθέσει και άλλες αρμοδιότητες όπως το facility, το fleet management ή και το maintenance.

Fire Rescue Pedia : Κάθε πότε πρέπει να γίνεται η εκτίμηση κινδύνου σε μια εταιρία; υπάρχει χρονικό όριο η εξαρτάται από την εξέλιξη και ανάπτυξη της εταιρείας; 

H εκτίμηση κινδύνου από τη στιγμή που θα παραδοθεί απαιτεί επανέλεγχο και ίσως αναβάθμιση κάθε 6 μήνες. Αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί και επιβάλλεται να συντμηθεί εάν υπάρξουν αλλαγές σε δομικά στοιχεία της εγκατάστασης, αντικατάσταση των ανωτάτων στελεχών της διοίκησης, εκδήλωση κάποιας ξαφνικής απειλής, ή αλλαγή κάποιων κανόνων στη λειτουργία ή αντικείμενο της εταιρείας.

Fire Rescue Pedia : Το κόστος μιας εκτίμησης κινδύνου είναι υπέρογκο η μπορεί να διαμορφωθεί αναλόγως των αναγκών της εκάστοτε εταιρείας; 

Το κόστος μιας απλής εκτίμησης κινδύνου ξεκινά από 1.500€ και ανέρχεται μέχρι και 15.000€. Το κόστος είναι απόρροια των τομέων (φυσική-ηλεκτρονική ασφάλεια κ.λπ.) που θα μας ζητηθεί να εξετάσουμε,  σε συνδυασμό με το χρόνο που θα απαιτηθεί.

Fire Rescue Pedia : Σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας και τις αναλυτικές απαντήσεις σας.

Για το Fire.gr, Συμεών Μπανός

(Visited 13 times, 1 visits today)

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.