Εκπαίδευση και πιστοποίηση Εθελοντικών Ομάδων

 

11/7/2015

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης 52 ωρών των Εθελοντικών Ομάδων με θέμα ‘‘ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης – Εκπαίδευση Εθελοντικών Οργανώσεων της Γ.Γ.Π.Π. στους τομείς Δασοπροστασίας – Δασοπυρόσβεσης ’’, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από 6 έως 26 Μαΐου από την Πυροσβεστική Ακαδημία και περιελάμβανε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα:

  • Πυροσβεστική Τέχνη, Νομοθεσία, Δασικές Πυρκαγιές, Πρώτες Βοήθειες, Κ.Α.Ε., Χάρτες,
  • Πυροσβεστικά Οχήματα και Αντικείμενα Πρακτικών Ασκήσεων.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, το επιστημονικό περιεχόμενο του προγράμματος αξιολογήθηκε από τους εθελοντές, μεταξύ άλλων, ως προς την πληρότητα επιστημονικής κάλυψης, την παρουσίαση νέων γνώσεων και τεχνικών, την εμπειρία που αποκτήθηκε, την επάρκεια χρόνου για πρακτική άσκηση κ.ά.. Αξιολογήθηκε επίσης η διοικητική υποστήριξη του προγράμματος ως προς την επάρκεια χώρων και εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και οι εκπαιδευτές ως προς τις γνώσεις, την ικανότητα υποκίνησης και επικοινωνίας κ.ά.

Ακολούθησαν οι εξετάσεις πιστοποίησης στις 27 Ιουνίου, με θεωρητική και πρακτική εξέταση.

Η Ομάδα μας συμμετείχε και στους δύο τομείς, καθώς και στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Έναρξη αντιπυρικής περιόδου – καλοκαίρι 2015
Με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου η Ομάδα αναλαμβάνει και φέτος επικουρικά καθήκοντα δασοπροστασίας στον ορεινό χώρο του Σέιχ Σου με ευθύνη της τον Τομέα 7 και συγκεκριμένα τις περιοχές ΖΕΠ – Κισσός και Πλατανάκια. Τα μέτρα επιτήρησης περιλαμβάνουν πυροφύλαξη στο Πυροφυλάκειο Π3, κλιμάκια επόπτευσης από το Ξενοδοχείο Νεφέλη και περιπολίες.

Παράλληλα υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την αποτροπή έναρξης δασικών πυρκαγιών από αμέλεια, με συνεχή παρουσία σε χώρους αναψυχής για περιφρούρηση και διανομή ενημερωτικών εντύπων.

Ευχόμαστε, με τη συνεργασία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των Φορέων των Δήμων και των Εθελοντών, μια καλή αντιπυρική περίοδο με στόχο την προστασία του δάσους και την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Πανοράματος
Αγίου Γεωργίου 1, 552 36, Πανόραμα, Θεσσαλονίκη
Τηλ/ φαξ: 2310 344300, κιν. 6934393036
e-mail: volcivpro@yahoo.gr,  www.facebook.com/ethelontes
http://www.pilea-hortiatis.gr

Η ομάδα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2009 με αίτηση στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, η οποία εγκρίθηκε και τον Φεβρουάριο του 2009 άρχισε η παρακολούθηση του προγράμματος «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους». Το Μάιο του ιδίου έτους τα μαθήματα ολοκληρώθηκαν και το Σεπτέμβριο απονεμήθηκαν οι πιστοποιήσεις.
Τον Ιανουάριο του 2010 πιστοποιηθήκαμε με το Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό BLS,  στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και στην χρήση εξωτερικού απινιδωτή από το Ε.Κ.Α.Β.

Το Σωματείο 

Το Σωματείο «ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ» είναι Εθελοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση, ενταγμένη στα μητρώα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με Αριθμό Μητρώου (Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης) 8839/18-1-2010 και Αριθμός Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων Γ.Γ.Π.Π. 22/2010   Η έδρα της βρίσκεται στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης και ως περιοχή δράσης της ορίζεται η ελληνική επικράτεια ή και το εξωτερικό, όταν απαιτείται.

Από 15/03/2012 η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προέκυψε από τις εκλογές στις 13/03/2012, είναι η εξής:

Πρόεδρος: Μαρία Κυριακοπούλου
Αντιπρόεδρος: Ιφιγένεια Τσιρά
Γραμματέας: Βασιλική Μαχαίρα
Ταμίας: Ευθύμιος Κανσουζίδης
Έφορος Υλικού: Ιωάννης Παντελίδης
Έφορος Εκπαίδευσης: Αθανάσιος Παλούκης
Έφορος Δημ. Σχέσεων: Αγγελική Καλλία

Σκοπός του Σωματείου, όπως αναφέρεται στις καταστατικές αρχές του,  ‘‘είναι γενικώς η ανάπτυξη της εθελοντικής δράσης στα πλαίσια του εθελοντισμού, ο  οποίος αποτελεί μια μορφή συμμετοχής και έμπρακτης κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς από συνειδητοποιημένους πολίτες, οι οποίοι έχουν διάθεση να προσφέρουν υπηρεσίες φροντίδας προς τους συνανθρώπους τους χωρίς αμοιβή και ανταλλάγματα, χωρίς διακρίσεις και στιγματισμό και πάντα με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δημιουργεί δε τις προϋποθέσεις αντιμετώπισης και διαχείρισης κάποιων  καίριων κοινωνικών προβλημάτων και κρίσεων , χωρίς να υποκαθιστά το κράτος, και αποτελεί μια διαρκή διαδικασία που ενισχύει αισθήματα αλληλέγγυα. Προωθεί την επικοινωνία κα τη συνεργασία και αναπτύσσει δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης και δράσεις πρόληψης ’’.

Η Ομάδα δραστηριοποιείται στα πεδία της Πολιτικής Προστασίας  και της Kοινωνικής Aλληλεγγύης, ιδιαίτερα δε στον τομέα της πρόληψης, με προγράμματα ενημέρωσης του κοινού απέναντι σε ενδεχόμενους κινδύνους, με συνεχή εκπαίδευση των μελών της, ασκήσεις ετοιμότητας και πρωτοβουλίες εθελοντικής προσφοράς. Η συνεργασία με τους επίσημους Φορείς της Πολιτείας καθώς και με αντίστοιχες Μ.Κ.Ο. θεωρείται επιβεβλημένη και προωθείται συνεχώς.

Τα πεδία δραστηριοποίησης της Ομάδας είναι:

• Δασοπροστασία
• Ενημέρωση κοινού για έκτακτες ανάγκες
• Ενημέρωση κοινού για Πρώτες Βοήθειες
• Πρόγραμμα Ραδιοτηλεπικοινωνιών
• Πρόγραμμα Διασωστών

Ακολουθεί  μια σύντομη περιγραφή των δράσεων, καθώς και σκιαγράφηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της Ομάδας, της οποίας η φυσιογνωμία   χαρακτηρίζεται από το εύρος των  δεξιοτήτων των μελών της, γεγονός που της προσδίδει ιδιαίτερη δυναμική, ενθουσιασμό και αποτελεσματικότητα:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Εθελοντισμού, ο εθελοντισμός είναι μέσο για την επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης και κοινωνικής ολοκλήρωσης και συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή, δημιουργώντας δεσμούς εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης επενδύοντας στο κοινωνικό κεφάλαιο.
Είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι όλων των κοινωνικοοικονομικών τάξεων και ηλικιών μπορούν να συμβάλλουν στη θετική εξέλιξη και αλλαγή, μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο προώθησης της ενεργής και υπεύθυνης κοινωνικής συμμετοχής και των κοινωνικών δικτύων του ατόμου, ενώ συνιστά μείζονα δύναμη ενδυνάμωσης της  τοπικής ανάπτυξης και της Κοινωνίας Των Πολιτών.
Σε μια εποχή ολοένα και αυξανόμενων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, η έννοια του εθελοντισμού αποκτά εξέχουσα σημασία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για κοινωνική αλληλεγγύη και ανιδιοτελή προσφορά στον τομέα της πολιτικής προστασίας, όπου η άμεση παροχή βοήθειας κατά την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων είναι ιδιαίτερα επιτακτική.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αποτελεί τον εθνικό φορέα ένταξης Εθελοντικών Οργανώσεων στο Μητρώο που τηρεί για την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού.  Οι Εθελοντικές Οργανώσεις, εφόσον προκύπτει ( από το  καταστατικό τους ή  από την αποδεδειγμένη δράση τους κατά το πρόσφατο παρελθόν ) η δραστηριοποίησή τους στον τομέα της πολιτικής προστασίας, περιλαμβάνονται στο δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας, αναλαμβάνοντας την υποστήριξη δράσεων πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης καταστροφών ( φυσικών, τεχνολογικών, επιδημιών, μεγάλων ατυχημάτων κ.λ.π. ).
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: http://www.gscp.gr

ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Η Ομάδα πραγματοποιεί δράσεις στον ορεινό χώρο, που αποτελεί άλλωστε και μεγάλο τμήμα του φυσικού περιβάλλοντος του διευρυμένου Δήμου μας. Με την ύπαρξη μεταξύ των μελών μας παλιών Προσκόπων, ορειβατών, Εθελοντών Πυροσβεστών συμμετέχουμε ανελλιπώς στα εκπαιδευτικά Σεμινάρια Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στα πλαίσια του προγράμματος «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής  Προστασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο», που πραγματοποιείται υπό την ηγεσία της Π.Δ.Π.Υ.Κ. Μακεδονίας, η Ομάδα μας ανέλαβε μέτρα επιτήρησης του δασικού χώρου σε τακτική βάση καθ΄όλην  τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο, και βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα για κάθε πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν περιπολίες περιφρούρησης, καθώς και κλιμάκια επόπτευσης σε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία κρίθηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Πυροσβεστικής Θεσσαλονίκης ως ιδιαίτερα νευραλγικά για την όλη επιτήρηση και προστασία του περιαστικού  δάσους Σέιχ Σου Θεσσαλονίκης.

Η προστασία του περιβάλλοντος και η ενίσχυση της βιοποικιλότητας με συνεχείς  συμμετοχές σε αναδασώσεις και καθαρισμούς ευαίσθητων οικοσυστημάτων της ευρύτερης περιοχής, είναι επίσης πρώτιστο μέλημά μας. Παράλληλα υλοποιούμε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, για την αποτροπή έναρξης δασικών πυρκαγιών από αμέλεια, με σεμινάρια ενημέρωσης και  συνεχή παρουσία σε χώρους αναψυχής για περιφρούρηση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η Ομάδα  εφαρμόζει σε τακτική βάση προγράμματα ειδικών  δράσεων  προς τον ευρύτερο πληθυσμό του Δήμου μας, με ομάδες-στόχους, όπως Μαθητές, Εκπαιδευτικούς, Γονείς και πολίτες γενικότερα, με σκοπό να ενημερώσει, ευαισθητοποιήσει και εκπαιδεύσει σχετικά με τους κινδύνους, αλλά και τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας από φυσικές καταστροφές ( σεισμούς, πυρκαγιές κ.λ.π. ). Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται προβολές εκπαιδευτικού υλικού εγκεκριμένου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στους χώρους των σχολείων του Δήμου μας, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, σε συνδυασμό με  Ασκήσεις Ετοιμότητας. Το πρόγραμμα αυτό, ιδιαίτερα απαιτητικό στην υλοποίησή του αλλά και πολύ δημοφιλές,  βρίσκεται σε εξέλιξη και επεκτείνεται και σε άλλες ομάδες πληθυσμού με κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία, καθώς  εκπαιδευτικοί, γονείς, σύλλογοι και απλοί πολίτες εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.