Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου, μια καινούργια προσπάθεια που αξίζει να την βοηθήσουμε όλοι!

 

17/11/2015

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι σπάνιο να βλέπουμε ανάπτυξη νέων εθελοντικών ομάδων, γνωρίζοντας την αιμορραγία που υπάρχει σε νέους εθελοντές λόγω οικονομικής κρίσης και άλλων προβλημάτων που δημιουργούν απίστευτα προβλήματα στις εθελοντικές ομάδες. Θα ήθελα να ζητήσω από όλες τις παλιές εθελοντικές ομάδες, συλλόγους να βρουν από το υστέρημα τους όποιο παλιό η αχρησιμοποίητο εξοπλισμό για αυτούς και να τον στείλουν στους εθελοντές της Μήλου που προσπαθούν να χτίσουν με λιγοστά μέσα την εθελοντική τους ομάδα.

Παλαιές σωλήνες , μεταχειρισμένα κράνη ή ασύρματοι κάθε εξοπλισμός για την δασοπυρόσβεση και την διάσωση από ένα παλιό φορείο μέχρι φαρμακευτικό εξοπλισμό θα βοηθούσε στο έπακρο αυτή την ομάδα. Η συναδελφική αλληλεγγύη χρειάζεται από όλους σας! Το περιοδικό Fire Rescue News θα κάνει και αυτό με την σειρά του προσπάθεια να μαζέψει εξοπλισμό για να βοηθήσει την εθελοντική ομάδα της Μήλου. Σας ευχαριστώ προκαταβολικά

Ιωάννης Ρέτσιος

ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΜΗΛΟΥ

Με την α.α. 9/2014 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Μήλου αναγνωρίστηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Σύρου (α.α. 1238/2015) ,σύμφωνα με το άρθρο 83 του Αστικού Κώδικα, το σωματείο με την επωνυμία: «ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΜΗΛΟΥ» (Ο.Ε.ΔΙ.Μ)

Είμαστε μια νεοσύστατη ομάδα, η οποία απαριθμεί μέχρι τώρα 27 μέλη και έχει 7μελές Δ.Σ. Παρά το λίγο διάστημα που δραστηριοποιούμαστε, έχουμε ήδη συμμετάσχει σε περιστατικά πυρόσβεσης, αναζήτησης αγνοουμένου και μεταφοράς τραυματία από δύσβατη περιοχή.

ΕΔΡΑ-ΧΩΡΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η έδρα του Συλλόγου βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου ΜΗΛΟΥ και χώρος δράσης του είναι κυρίως τα όρια του νησιού, οι όμοροι Δήμοι καθώς και όπου αλλού απαιτηθεί σε εθνικό επίπεδο.

ΣΚΟΠΟΣ-ΑΡΧΕΣ

Σκοπός του Συλλόγου είναι γενικώς, η ανάπτυξη εθελοντικής δράσης, πνεύματος αλληλεγγύης και εν γένει προσφοράς που διέπεται από ειρηνικά και φιλάνθρωπα συναισθήματα και ειδικότερα:

 1. Η ενεργοποίηση των εθελοντών Μελών του, με σκοπό τη συμμετοχή τους και την αντιπροσώπευση του Συλλόγου στο τοπικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
 2. Η λειτουργία ομάδων σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο, με ενεργοποίησή τους σε θέματα: α) πρόληψης, με αντικείμενο την καταγραφή των προβλημάτων της περιοχής και β) αντιμετώπισής των
 3. Η καθιέρωση του θεσμού του εθελοντισμού, του εθελοντή διασώστη, η ενίσχυση της υπάρχουσας δομής διάσωσης με την εθελούσια συμμετοχή των πολιτών και η αντιμετώπιση των αναγκών στις περιοχές δράσης
 4. Η προσφορά βοήθειας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, όπως επί σεισμών, αποκλεισμών (χιόνια, πλημμύρες κ.α.) πυρκαγιών, μαζικών καταστροφών ή ατυχημάτων
 5. Η βοήθεια σε έρευνες αγνοουμένων, ιδιαίτερα σε ορεινές και θαλάσσιες περιοχές
 6. Η προσφορά υλικού και έμψυχου δυναμικού από οποιονδήποτε ζητηθεί, στο πλαίσιο της διάσωσης σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο και για τους σκοπούς και μόνον του Συλλόγου
 7. Η τόνωση της οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών
 8. Η προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και των πρωτοβουλιών των νέων, συνεργαζόμενος με φορείς και δίκτυα του εσωτερικού και του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται σε θέματα νεολαίας
 9. Η συνεχής εκπαίδευση των Μελών του σε τεχνικές διάσωσης, πρώτων βοηθειών και παροχής εξειδικευμένης βοήθειας
 10. Η άμεση και στενή συνεργασία με κρατικές και μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που μετέχουν στον σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας
 11. Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα εθελοντισμού, διάσωσης και πρώτων βοηθειών με μαθήματα, διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες, προβολές κ.α.
 12. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη καλών σχέσεων και συνεργασίας με συναφείς Συλλόγους, εντός και εκτός Ελλάδος
 13. Η συμπαράσταση με κάθε δυνατό τρόπο στις δυσχέρειες που συναντούν τα Μέλη του
 14. Η ενεργοποίηση των εθελοντών Μελών του για τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ατόμων (ΑΜΕΑ, 3η ηλικία, μετανάστες, παιδιά)

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών, ο Σύλλογος έχει τη δυνατότητα:

 • Να πραγματοποιεί για τους σκοπούς του συνέδρια, εκπαιδευτικά και ενημερωτικά σεμινάρια και ημερίδες. Οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιούνται και σε συνεργασία με άλλους φορείς και οργανώσεις, ιδιαίτερα δε μαζί ή υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
 • Να παράγει, εκδίδει και διανέμει τα αποτελέσματα των παραπάνω εκδηλώσεων σε ενημερωτικά φυλλάδια ή άλλη έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, καθώς επίσης βιντεοταινίες, βιβλία, περιοδικά, αφίσες και άλλο έντυπο υλικό που μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην προβολή και προώθηση των σκοπών του
 • Να προσλαμβάνει, με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή εθελοντικά, οποιοδήποτε άτομο ή άτομα των οποίων οι συγκεκριμένες ικανότητες, προσόντα ή γνώσεις μπορούν να βοηθήσουν τους σκοπούς του Συλλόγου
 • Να συνεργάζεται με τις Αρχές, τοπικές, εθνικές ή διεθνείς για την επίτευξη των παραπάνω καθώς και για την αποδοχή δικαιωμάτων, προνομίων ή παραχωρήσεων που θα προκύψουν από τη συνεργασία αυτή
 • Να αγοράζει και ενοικιάζει με κάθε νόμιμο τρόπο, συσκευές ή μηχανολογικό εξοπλισμό, επίπλωση, περιοδικές επιστημονικές εκδόσεις, εφημερίδες και οποιοδήποτε άλλο κινητό ή ακίνητο στοιχείο ή περιουσία
 • Να συγκεντρώνει τις απαραίτητες πηγές, να συγκροτεί βιβλιοθήκη και αρχείο υλικού, συνεργαζόμενο για το σκοπό αυτό με άλλους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, μη κυβερνητικούς φορείς. Για τον ίδιο σκοπό συνδέεται με μια ή περισσότερες τράπεζες δεδομένων
 • Ο Σύλλογος έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της λειτουργίας του, και διέπεται μόνον από τις διατάξεις του Καταστατικού του και της κείμενης Σωματειακής Νομοθεσίας
 • Ο Σύλλογος δεν δέχεται καμία παρέμβαση ή επιρροή και δρα ανεξάρτητα από δημοτικές παρατάξεις, κόμματα, κυβερνήσεις, κυβερνητικές, πολιτικές και θρησκευτικές οργανώσεις και ομάδες οποιασδήποτε μορφής.

 

Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Λάζαρος Αλεξόπουλος
Τσιριγωτάκης Στέλιος

 

Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου
Κάναβα Μήλος
Τηλ: 6940.538000 κ. Λάζαρος Αλεξόπουλος

Επικοινωνία: oedimilou@gmail.com

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.