Οδηγίες από την Περιφέρεια για ΜΚΟ και εθελοντές

Βαθμολογία

31/1/2016

Έτοιμες και αναρτηθείσες στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι οι οδηγίες για το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο παροχής υπηρεσιών υγείας, οι οποίες απευθύνονται σε μέλη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων καθώς και σε μεμονωμένους εθελοντές που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο νησί μας, προσφέροντας υπηρεσίες υγείας σε πρόσφυγες και μετανάστες.

Οι οδηγίες συνεγράφησαν μετά τις προτάσεις που κατατέθηκαν στο αρμόδιο συντονιστικό όργανο της Περιφέρειας, με επικεφαλής το Χρύσανθο Αργυρίου, αντιπεριφερειάρχη Διοικητικών και Οικονομικών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η επιτροπή
Αρχικά, ορίστηκε τριμελής επιτροπή ανά Περιφερειακή Ενότητα με αρμοδιότητες την παραλαβή των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, την αποστολή αυτών προς τον αρμόδιο φορέα για να εκδώσει βεβαίωση πιστοποίησης καθώς και τη μέριμνα για την έκδοση ειδικού δελτίου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Η Επιτροπή της ΠΕ Λέσβου αποτελείται από τους Μαρία Παπαχριστοφόρου, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας της ∆/νσης ∆ημόσιας Υγείας, αρμόδια για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και την έκδοση του σχετικού δελτίου, Παναγιώτη Προβέτζα, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου, Βασιλική Ροδοπούλου, ΠΕ/Μεταφραστών ∆ιερμηνέων, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Λέσβου, της ∆/νσης Τουρισμού, με άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας και αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων.

Επιπλέον, η επιτροπή θα διαμεσολαβεί στην επαφή των ΜΚΟ και των ανεξάρτητων εθελοντών τόσο με τη διοίκηση των μονάδων του ΕΣΥ όσο και με το ΕΚΑΒ. Η παραλαβή των αιτήσεων στην ΠΕ Λέσβου θα γίνεται στο ισόγειο του κτηρίου της Περιφέρειας (Κουντουριώτη 1), στο Γραφείο όπου στεγάζεται η ∆/νση Τουρισμού (κ. Ροδοπούλου), είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά στο email: mkolesvos@pvaigaiou.gov.gr.

Υποχρεώσεις ΜΚΟ – εθελοντών
Οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ οφείλουν να υποβάλουν πριν από την άφιξή τους ή εντός δύο ημερών από την άφιξή τους στην ανωτέρω επιτροπή καταστάσεις απασχολουμένων ιατρών, νοσηλευτών, παραϊατρικού προσωπικού κ.λπ., οι οποίες θα επικαιροποιούνται σε περίπτωση τροποποίησής τους (πιστοποιητικά, πτυχίο ή άδεια άσκησης επαγγέλματος).

Οφείλουν επίσης να ενημερώνουν σχετικά με το χώρο, χρόνο και τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών από τα μέλη τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσή τους δε θα μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Οι ανεξάρτητοι εθελοντές που παρέχουν υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να υποβάλουν πριν από την άφιξή τους ή εντός δύο ημερών από την άφιξή τους στην ανωτέρω επιτροπή στοιχεία ταυτότητας και απαραίτητα πιστοποιητικά (υπεύθυνη δήλωση, πτυχίο ή άδεια άσκησης επαγγέλματος) καθώς και στοιχεία αναφορικά με το χώρο και χρόνο που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσή τους δε θα μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Όλοι οι επαγγελματίες Υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι κ.λπ.) πρέπει να φέρουν ειδική κάρτα με ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, φωτογραφία, ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό μητρώου καταγραφής, η οποία θα εκδίδεται από τις ∆/νσεις Υγείας ανά Περιφερειακή Ενότητα, με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα για την καταγραφή-πιστοποίηση των εθελοντών που παρέχουν υπηρεσίες υγείας θα γίνεται από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου www.pvaigaiou.gov.gr (θα δημιουργηθεί ειδικός σύνδεσμος ενημέρωσης γι’ αυτούς).

Πηγή : www.emprosnet.gr

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.