Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας: εργαλείο ήπιας γεωπολιτικής ισχύος και “γέφυρες” συνεργασίας

Βαθμολογία

19/2/2016

Του Σωτήρη Ν. Καμενόπουλου

Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι η επιστήμη της Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας (Υ&ΑΕ) πρωτοεμφανίστηκε στα αρχαία χρόνια στη λεκάνη της Μεσογείου. Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι είναι, ίσως, ο πρώτος λαός ο οποίος ενδιαφέρθηκε για την Υ&ΑΕ. Αρχαιολογικά ευρήματα από το 3000 π.Χ. δείχνουν ότι όχι μόνο γνώριζαν τους κινδύνους από τις αναθυμιάσεις που προκαλούνταν από την επεξεργασία του χρυσού και του ασημιού, αλλά διέθεταν και εγχειρίδια πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχημάτων. Ο Χαμουραμπή, το 2000 π.Χ., είχε εγκαθιδρύσει ένα σύστημα χρηματικής αποζημίωσης εργατικού ατυχήματος σύμφωνα με το οποίο ο ιδιοκτήτης έπρεπε να αποζημιώσει τον εργαζόμενο ή να πληρώσει τα έξοδα νοσηλείας του. Ο Ραμσή, το 1500 π.Χ., είχε προσλάβει γιατρό ειδικά για τους κυνηγούς θηραμάτων. Στην Ελλάδα, ο Ιπποκράτης από το 400 π.Χ. είχε διαπιστώσει το αναπνευστικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι εργάτες κοπής πέτρας από τις σκόνες. Ο Νίκανδρος τον 2ο αιώνα π.Χ. παρατήρησε τη σχέση μεταξύ της έκθεσης στο μόλυβδο και της παρουσίας διάφορων συμπτωμάτων όπως η ωχρότητα, η δυσκοιλιότητα, οι κωλικοί και η παράλυση.  Στα νεώτερα χρόνια, σε μία άλλη Μεσογειακή χώρα, στην Ιταλία, ο Bernardino Ramazzini με την εργασία του “De morbis artificum diatribea (Diseases of Workers)” το 1690 έθεσε τα θεμέλια για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιστήμης της Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας.

Η διαφορετικότητα των λαών της Μεσογείου συντελεί στο διαφορετικό τρόπο αντίληψης και συμπεριφοράς των λαών σε πολλούς τομείς και κοινές δραστηριότητες. Μερικές από τις κοινές οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύσονται στη λεκάνη της Μεσογείου είναι ο τουρισμός, το λιανεμπόριο, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, η βιομηχανία, η γεωργία, η αλιεία, η ναυτιλία και οι κατασκευές. Η συνεργασία των Μεσογειακών χωρών υπό το πρίσμα της Υ&ΑΕ ίσως να μην θεωρείται ικανοποιητική. Η διαφορά στην τεχνογνωσία, συναντίληψη, στην κουλτούρα και στον τρόπο αντιμετώπισης θεμάτων σχετικών με την Υ&ΑΕ μεταξύ των χωρών μελών της Ε.Ε και των Μεσογειακών χωρών είναι υπαρκτή.

To 2010, σε καιρούς στους οποίους οι σημερινές γεωπολιτικές-μεταναστευτικές προκλήσεις της Μεσογείου δεν είχαν γίνει αντιληπτές από αρκετούς, είχε παρουσιασθεί σε επιστημονικό συνέδριο μία πρόταση για συνεργασία των Μεσογειακών χωρών στον τομέα της Υ&ΑΕ. Η σχετική πρόταση βρίσκεται εδώ.

Το συνέδριο είχε διοργανωθεί από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) και τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Στη πρόταση αναφερόταν ότι “...στην Ε.Ε υπάρχουν αρκετοί οικονομικοί μετανάστες προερχόμενοι από τις Μεσογειακές χώρες και οι οποίοι δεν διαθέτουν κοινή κουλτούρα για την Υ&ΑΕ (Safety Culture). Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο, ότι αυτή η ομάδα εργαζόμενων διατρέχουν τους περισσότερους επαγγελματικούς κινδύνους με αποτέλεσμα την αύξηση του κοινωνικού κόστους ασφάλισης με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλους τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και την Οικονομία της Ε.Ε. Ένας σημαντικός παράγοντας επίλυσης του ασφαλιστικού προβλήματος, τόσο στην ΕΕ όσο και στη χώρα μας, είναι το υψηλό κοινωνικό κόστος της Υ&ΑΕ…”

Το πρωταρχικό όφελος της πρότασης ήταν “...η καλύτερη εξυπηρέτηση των Εθνικών μας συμφερόντων στην περιοχή της Μεσογείου ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες όπου η Τουρκία προσπαθεί να αναβαθμίσει το ρόλο της σε ηγετικό-περιφερειακό επίπεδο…”.

Με λίγα λόγια, η συγκεκριμένη πρόταση αποτελούσε ένα πρώτης τάξηςεργαλείο ήπιας γεωπολιτικής  ισχύος της χώρας μας και λειτουργούσε ταυτόχρονα με τις εκτιμήσεις περί γεωπολιτικών κινδύνων που είχαν πραγματοποιηθεί το ίδιο έτος (2010) πριν την Αραβική “Άνοιξη”.

Ένα άλλο σημαντικό όφελος θα ήταν “…η προστασία του ευαίσθητου φυσικού και ζωϊκού περιβάλλοντος της Μεσογείου μέσα από την πρόληψη μεγάλων οικολογικών καταστροφών οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν ως αποτέλεσμα έλλειψης κοινών μέτρων και διαδικασιών Υ&ΑΕ (…) πχ. θαλάσσιες έρευνες για πετρέλαιο στη Μεσόγειο…”

Μετά από 6 χρόνια, υπό τις παρούσες γεωπολιτικές-μεταναστευτικές συνθήκες η πρόταση αυτή ίσως είναι επίκαιρη και πρέπει να ξανασυζητηθεί υπό τις νέες διαμορφούμενες συνθήκες. Συνθήκες οι οποίες συνδυάζονται απόλυτα και με το δημογραφικό πρόβλημα της γερασμένης Ευρώπης. Όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΙΟΜ) κ. Τζόελ Μίλμαν στην Κυριακάτικη Καθημερινή της 2/2/2016,  “μέσα στα επόμενα 5 χρόνια η Ευρώπη θα χρειασθεί εκατομμύρια νεαρούς εργαζόμενους…”.

Η πρόταση αυτή λοιπόν θα μπορούσε να ιδωθεί πλέον από δύο οπτικές γωνίες:

1. Είτε ως μία παν-μεσογειακή συνεργασία στον τομέα της Υ&ΑΕ (όπως είχε προταθεί) με στήριξη της ΕΕ, της Ελλάδας και των Μεσογειακών χωρών.Μελλοντικά, υπό τις νέες συνθήκες μαζικής μετανάστευσης που έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται, όταν οι χιλιάδες μετανάστες θα αρχίσoυν να εντάσσονται σταδιακά στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες και στα προνοιακά-ασφαλιστικά συστήματα των χωρών της, το πρόβλημα της ένταξής τους στα Ευρωπαϊκά πρότυπα και στην Ευρωπαϊκή κουλτούρα περί Υ&ΑΕ, θα ενταθεί αν δεν ληφθούν σύντομα προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης. Ήδη, όπως διαπιστώνεται, έχουν χαθεί  6 χρόνια  από την αρχική παρουσίαση της πρότασης…

2. Είτε αναδιαμορφωμένη, με λιγότερους “παίκτες”, και πιο συγκεκριμένα με το Ισραήλ και “άλλες” ενδιαφερόμενες χώρες. Η προοπτική ενεργειακής “γέφυρας” στη ΝΑ Μεσόγειο καθιστά την ανάγκη συνεργασίας στα πλαίσια της Υ&ΑΕ ακόμη εντονότερη. Μέχρις στιγμής ο τομέας της Υ&ΑΕ εργασίας, σημαντικότατος πυλώνας της Βιώσιμης Ανάπτυξης, και γενικότερα τα εργασιακά, δεν έχει περιληφθεί στη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ. Μήπως είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσει και η υποστήλωση αυτής της “γέφυρας”;

* Ο κ. Σωτήρης Ν. Καμενόπουλος είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρήτης

Πηγή : www.capital.gr

(Visited 1 times, 1 visits today)

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.