Φορητοί Πυροσβεστήρες και χρήση αυτών

 

Φορητός Πυροσβεστήρας (Portable Fire Extinguisher)

Του Ιωάννη Σ. Ρέτσιου

Tα τελευταία χρόνια, λόγω των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας οι πυρκαγιές σε διαμερίσματα έχουνε μειωθεί αρκετά ή έχουν περιοριστεί σε μικρότερα συμβάντα.

Μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζουν οι πυροσβεστήρες που πολλοί από εμάς έχουμε στα σπίτια μας. Το θέμα είναι όμως γνωρίζουμε να τους χρησιμοποιούμε , εσείς γνωρίζετε ποιος είναι ο κάθε πυροσβεστήρας και ποια η χρήση του ; Παρακάτω θα σας αναλύσουμε τις κατηγορίες και τους τρόπους χρήσης των φορητών πυροσβεστήρων.
Πριν απ’ όλα να θυμίσουμε ότι οι φωτιές έχουν κατηγοριοποιηθεί ως εξής, ανάλογα με τα φλεγόμενα υλικά:

Τύπος Α
Τύπος Β
Τύπος C
Τύπος D

 

Οι φορητοί πυροσβεστήρες είναι συνήθως Τύπου Α, Β και C, & D και σε διάφορα κιλά όπως 1,2,5,6 και 12 Kg και περιέχουν CO2 ή σκόνη κατασβεστικού υλικού

Παλαιότερα υπήρχαν και πυροσβεστήρες με Halοn 1211 ή 1311 το οποίο λόγω της καταστροφής που προκαλεί στο όζον έχει καταργηθεί.

Χρησιμοποιείστε τους πυροσβεστήρες μόνο αν η φωτιά είναι μικρή και τη θεωρείτε ελεγχόμενη.
Αν δεν μπορείτε να την ελέγξετε, κτυπήστε τον συναγερμό και φύγετε γρήγορα αφού βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάνεις άλλος στον χώρο.

Οι πυροσβεστήρες πρέπει να περνούν έλεγχο συντήρησης ανά έτος από την στιγμή που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Πρέπει να συντηρούνται κάτι που σημαίνει ανάδευση του υλικού τους και έλεγχο της πίεσης. Αναγόμωση γίνεται μόνο στην περίπτωση που έχουν χρησιμοποιηθεί και φυσικά επανέλεγχος. Όλοι οι φορητοί πυροσβεστήρες πρέπει υποχρεωτικά κάθε έτος να συντηρούνται και κάθε 5 έτη να περνούν τεστ υδραυλικών δοκιμών . Προσοχή αν ο πυροσβεστήρας σας δεν έχει χρησιμοποιηθεί δεν χρειάζεται αναγόμωση αλλά μόνο συντήρηση κόστος πολύ χαμηλότερο από την αναγόμωση.

Στα πλαίσια της ενημέρωσης σας γνωστοποιούμε ότι από την 30 Μαΐου 2002 όλοι οι πυροσβεστήρες ανεξαρτήτως μάρκας και τύπου θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη CE ανεξίτηλα ( και όχι με αυτοκόλλητο ) στο σώμα του πυροσβεστήρα και πολλές άλλες τεχνικού περιεχομένου αλλαγές πιο δύσκολες να παρατηρηθούν, ενώ πρέπει να συνοδεύονται με πιστοποιητικά ΕΝ3 και 97/23/ΕΕ.
Ένδειξη η οποία πιστοποιεί τον εκάστοτε κατασκευαστή – προμηθευτή ότι τηρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές που ορίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΛΟΤ-ΕΝ3, 97/23/ΕΕ).

Αναφέρουμε σχετικά και για άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αυτές περί κατασβεστικής δύναμης των πυροσβεστήρων . Οι τιμές αυτές είναι εμφανής στο κέλυφος των πυροσβεστήρων και δίνουν την τιμή της κατασβεστικής δύναμης του εκάστοτε πυροσβεστήρα οι οποίες ποικίλουν από τύπο σε τύπο και καλό θα ήταν να τις προσέχουμε. Παραδείγματος χάριν τιμή αναγραφόμενη ως εξής : A55 B233 C

Εδώ βλέπουμε ότι σε ένα πυροσβεστήρα 12 κιλών, στην κατηγορία Α έχει κατασβεστική δυνατότητα 55 κυβικά στην κατηγορία Β, 233 κυβικά και στην κατηγορία C δεν ορίζεται λόγω αερίων. Έτσι λοιπόν μπορείτε να κάνετε σύγκριση κατασβεστικής δυνατότητας μεταξύ 2 πυροσβεστήρων διαφορετικής μάρκας αλλά ιδίων κιλών . Επιπλέον χαρακτηριστικά επίσης μπορείτε να βρείτε χαραγμένα όπως πίεση (bar) λειτουργίας του πυροσβεστήρα και άλλα που είναι συνήθως για το έμπειρο τεχνικό προσωπικό που ασχολείται με την συντήρηση και διάθεση φορητών πυροσβεστήρων .
Επισημαίνουμε δε ότι όλοι οι φορητοί πυροσβεστήρες πρέπει να έχουν διηλεκτρική αντοχή έως 1000V.

Αναφέραμε παραπάνω ότι το Halon έχει καταργηθεί γιατί όμως ;
Ακολουθώντας τις επιστημονικές αποδείξεις για την καταστροφή του στρώματος όζοντος της στρατόσφαιρας, 120 χώρες συμφώνησαν την άμεση
κατάργηση των χημικών ουσιών που βαρύνονται γι’ αυτή την καταστροφή.
Τα Halons που χρησιμοποιούνται στην πυρόσβεση έχουν το μεγαλύτερο
Δυναμικό Καταστροφής Όζοντος (Ozone Depleting Potential – ODP) και κατά συνέπεια ήταν τα πρώτα που έπρεπε να καταργηθούν.

Το Halon 1211 κυρίως χρησιμοποιείται σε φορητούς πυροσβεστήρες ενώ το Halon 1301 σε συστήματα ολικής κατάκλισης.

Και για τα δύο ορίσθηκε : HALON 1211 & HALON 1301 ημερομηνία παύσης παραγωγής η 31 Δεκεμβρίου 1993

Ξεκινάμε λοιπόν με την ανάλυση των κατηγοριών φορητών πυροσβεστήρων.

1. Διοξείδιο του άνθρακα.
Το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σ’ ένα ευρύ πεδίο καυσίμων υγρών και στερεών συμπεριλαμβανομένων και συσκευών υπό
ηλεκτρική τάση.

Προφύλαξη πρέπει να ληφθεί, ώστε να αποφευχθεί η επαφή με στερεό CO2 που ίσως δημιουργηθεί και με κάθε κρύο τμήμα του σωλήνα και της χοάνης εκροής
για να μην επέλθει έγκαυμα από το ψύχος.
Το CO2 δεν είναι δαπανηρό αλλά τα δοχεία αποθήκευσής του είναι σχετικά βαριά και ο θόρυβος του εκχυόμενου αερίου
μπορεί να πανικοβάλει μη εκπαιδευμένο προσωπικό.
Μόλις το αέριο διαχυθεί, επανάφλεξη είναι πιθανή. Η χρήση του CO2 επιτρέπεται σε χώρους Η/Υ
και τηλεπικοινωνιών, ως καθαρού μέσου, να αποφεύγεται όμως η κατ’ ευθείαν βολή επί ηλεκτρονικού υλικού υπό λειτουργία.

2. Σπρέι αφρού.

Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχουν επαρκής σχετικές οδηγίες προτύπων και προδιαγραφών για την παρακάτω κατηγορία, προτείνουμε αντί αυτών την χρήση κόνεως.
Σπρέι αφρού AFFF είναι ένα γενικής χρήσης κατασβεστικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σ’ ένα ευρύ πεδίο εύφλεκτων υγρών και υλικών. Οι πυροσβεστήρες ψεκασμού αφρού είναι σχετικά ελαφροί και εύχρηστοι και μπορούν να θεωρηθούν ως υποκατάστατα του Halon 1211 σε αυτοκίνητα. Επίσης είναι κατάλληλοι για την σωστή πυροπροστασία οχημάτων δημοσίων μεταφορών.

3. Πυροσβεστήρες νερού.


Οι πυροσβεστήρες νερού χρησιμοποιούνται για ανθρακούχα υλικά όπως ξύλα και υφάσματα που μπορεί να έχουν συγκολλητικές ουσίες.

Το νερό είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό ως ψυκτικό μέσο και η επανάφλεξη είναι επομένως δύσκολη.

Οι πυροσβεστήρες νερού δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε υγρά καύσιμα υλικά όπως βενζίνη ή έλαια.

5. Ξηρή σκόνη.

Η ξηρή σκόνη γενικής χρήσης (ABC) είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό κατασβεστικό υλικό που κάνει ταχύτατη καταπολέμηση πυρκαγιάς
σε καύσιμα υγρά και επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ανθρακούχα υλικά.
Το πρόβλημα του αναγκαίου καθαρισμού μετά την χρήση, δεν είναι σημαντικό, συγκρινόμενο με τις απώλειες και τις ζημιές εξαιτίας της πυρκαγιάς.

6. Ξηρή σκόνη τύπου D.Η ξηρή σκόνη γενικής χρήσης (ABC) είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό κατασβεστικό υλικό ιδιαίτερα δε όταν είναι τύπου D κατάλληλη για πυρκαγιές μετάλλων.
 

7. Λάδια & λίπηΗ συγκεκριμένη κατηγορία δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Είναι ένας καινούργιος πυροσβεστήρας τον οποίο τον αναφέρουμε πληροφοριακά , εμείς θα σας συνιστούσαμε να χρησιμοποιείται το πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως για πυρκαγιές τύπου A, B, C.

   

Εκπαίδευση
Η επαγγελματική εκπαίδευση στη χρήση πυροσβεστήρων συστήνεται ανεπιφύλακτα.
Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το πλησιέστερο Πυροσβεστικό Σταθμό της περιοχής σας.
Ακολουθούν συμβουλές χρήσης φορητών πυροσβεστήρων.

Φορητός Πυροσβεστήρας

  • Τραβήξτε την περόνη ( Απασφαλίσατε)
  • Κρατήστε απόσταση πάνω από 1 εως 3 μέτρα
  • Στοχεύστε την Βάση της εστίας
  • Πατήστε την σκανδάλη
  • Σιγουρευτείτε ότι η εστία έχει σβήσει
  • Αερίσατε τον χώρο 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.