«Διάσωση» τραυματία αναρριχητή από βράχο των Μετεώρων

 

9/11/2013

Με την αναμενόμενη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή “Δούπιανη” η μεγάλη άσκηση της Πυροβεστικής Υπηρεσίας Καλαμπάκας με την ονομασία «METEORA RESCUE ΔΟΥΠΙΑΝΗ – ΙΣΙΔΩΡΑ 2013». Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε διάσωση τραυματία αναρριχητή από κάθετο βράχο των Μετεώρων σε ύψος 60 μέτρων, ενώ βρίσκονταν κρεμασμένος από το σχοινί ασφαλείας στο κενό, από Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους της Π.Υ. Καλαμπάκας.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΚΗΣΗΣ
1. Τύπος Άσκησης: Περιοδική
2. Είδος: Κάθετη
3. Κατηγορία: Πραγματικό Πεδίο

Ειδικά Χαρακτηριστικά

1. Κωδικοί Ονομασία: « METEORA RESCUE 2013 »
2. Αντικείμενο : Διάσωση αναρριχητή μετά από πτώση κατά την αναρρίχηση
3. Σενάριο: σχοινοσυντροφιά 2 ατόμων πραγματοποιώντας αναρρίχηση σε κάθετο βράχο. Στη διάρκεια της αναρρίχησης ο επικεφαλής γλιστράει με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Παραμένει όμως κρεμασμένος από το σετ ασφαλείας στον βράχο και το δεύτερο άτομο που λειτουργεί ως ασφαλιστής, καλεί τηλεφωνικώς την Π. Υ. Καλαμπάκας .
4. Συμμετέχοντες : Προσωπικό της Π.Υ. Καλαμπάκας .
5. Σκοπός : Σκοπός της άσκησης είναι έλεγχος των δυνατοτήτων της Π. Υ. Καλαμπάκας και η ικανότητά της να προσαρμόζονται γρήγορα και με ασφάλεια σε οποιεσδήποτε συνθήκες προκύψουν σε μια επιχείρηση διάσωσης σε άγνωστο πεδίο με μεγάλο βαθμό δυσκολίας.
6. Στόxος της άσκησης είναι:
α) Η Διαχείριση του συμβάντος σε επίπεδο Δ/σης .
β) Ο Καθορισμός ρόλων σύμφωνα με τα μνημόνια ενεργειών.
γ) Ο έλεγχος των δράσεων της κινητοποίησης και αρχικής εκτίμησης.
7. Συντελεστές :Ο.ΣΧ.Α Ασκούμενο επιτελείο της Π.Υ. Καλαμπάκας.
8. Τόπος – Χρόνος Άσκησης : Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή των Μετεώρων στην τοποθεσία « Βράχος Παναγίας Δούπιανης », σε κάθετο βράχο ύψους 60 μέτρων. Θα πραγματοποιηθεί στις 8-11-2013 και ώρα 11:30.
9. Η άσκηση αφορά τοπικό επίπεδο Σχεδιασμού.
10. Καθορισμός ζωνών αποκλεισμού ( προβλέπεται σύμφωνα με το σενάριο).
11. Φάσεις κινητοποίησης : Αυξημένη ετοιμότητα.
12. Υγιεινή και Ασφάλεια : Σύμφωνα με το μνημόνιο ενεργειών έχουν καθοριστεί και αναλύονται λεπτομερώς στη ροή της άσκησης .
Επικοινωνίες
Όλοι οι εμπλεκόμενοι(ασκούμενοι επιτελείς ,Ο.ΣΧ.Α ) θα διαθέτουν ασυρμάτους και θα εκπέμπουν σε συχνότητα διαφορετική αυτής του καναλιού 6.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΡΧΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΧΩΡΗΣΗ

Περί Ω11:30 ενημερώνεται η υπηρεσία μας τηλεφωνικά για διάσωση αναρριχητή σε
περιοχή των Μετεώρων και συγκεκριμένα στην τοποθεσία « βράχος της Παναγίας
Δούπιανης »με ΓΠ/39.722513 ΚΑΙ ΓΜ/21.0012
Α. Ενέργειες Τηλεφωνητή.
Σήματα Συναγερμού
Άμεση ενημέρωση Δ/τη Υπηρεσίας
Παρέχει συνεχή ενημέρωση προς το επιτελείο της Υπηρεσίας και προς τους
αναρριχητές που κάλεσαν τηλεφωνικά.
Διευκολύνει τις επικοινωνίες κατά τη φάση της ετοιμασίας .
Β . Ενέργειες Δ/τού Υπηρεσίας-Επικεφαλής O.Q.E.A.
Ενημερώνεται συνεχώς για την ακριβή φύση του συμβάντος .
Επιλέγει και ενημερώνει το προσωπικό που θα λάβει μέρος.
Συγκεντρώνει, καταγράφει, αναλύει τις πληροφορίες στην περιοχή του συμβάντος και ετοιμάζουν τον εξοπλισμό-μέσα.

2. Μετάβαση -Μεταφορά : Ωρα 11:32
Α. Αναχωρεί η ομάδα Έρευνας- Διάσωσης αποτελούμενη από τον Δ/τη επικεφαλής
και 5 αναρριχητές διασώστες με το ΠΣ 2356 και το ΓΙΣ 1394 με πλήρη εξοπλισμό
αναρριχητικό και διασωστικό(παράρτ. Γ, ΠΑΡ APT. VI μνημονίου ενεργειών).
Β. Περί Ω 11:32 αναχωρούν τα κάτωθι οχήματα:
Π.Σ. 2356 Όχημα Δ/κτή με 5 άτομα.
Π.Σ. 1394 όχημα μεταφοράς προσωπικού με 7 άτομα.

3.Αφιξη στο συμβάν- Ενημέρωση:Ωρα 11:35
Περί Ω 11:35 ο Δ/της ενημερώνει το κέντρο για την άφιξη των οχημάτων ,και διαπιστώνει την μεγάλη δυσκολία προσέγγισης – ανάσυρσης του τραυματία ενώ ξεκινούν τη διαδικασία προσέγγισης αφού έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας Προσέγγιση θα πραγματοποιηθεί από αναρριχητή -διασώστη ο οποίος με αναρρίχηση θα προσεγγίσει τον τραυματία και αφού διαπιστώσει τα τραύματα σε αυχένα και κνήμη θα τοποθετήσει κολάρο για τον αυχένα και φουσκωτό νάρθηκα στο πόδι και θα αναφέρει πως θα χρειαστεί ακινητοποίηση σε άκαμπτο φορείο. Στη συνέχεια ο Δ/κτης ορίζει τις ομάδες που θα επιχειρήσουν ως εξής :

4.ΕΠΕΜΒΑΣΗ-ΚΥΡΙΑ ΦΑΣΗ
Στάδια επέμβασης
1. Προσέγγιση: Θα γίνει με αναρρίχηση όλων των ομάδων
I) Η πρώτη ομάδα θα προσεγγίσει τον τραυματία, ενημερώνει για την κατάστασή του, Παράσχει τις πρώτες βοήθειες, φροντίζει για την ασφάλειά του και στη συνέχεια βοηθάει για την τοποθέτησή του στο φορείο.
II) Η δεύτερη και Τρίτη ομάδα θα αναρριχηθούν πάνω από τον τραυματία 15 μέτρα περίπου μαζί με το φορείο και κάνοντας τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλιση και την κατάβαση του φορείου προς τον τραυματία και στη συνέχεια μέχρι το έδαφος. Στη συνέχεια ο επικεφαλής της πρώτης ομάδας θα προσεγγίσει τον ασφαλιστή του τραυματία και θα κάνουν καταρρίχηση (ραπέλ) για να βοηθήσουν στη διακομιδή του τραυματία
2. Σταθεροποίηση : Έχει ολοκληρωθεί η αναρρίχηση και προσέγγιση του τραυματία από τον επικεφαλής διασώστη της πρώτης ομάδας και γίνεται η ακινητοποίηση του τραυματία (κολάρο νάρθηκας).
3. Απεγκλωβισμός – ανάσυρση : Έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση από την κορυφή και η κάθετη κατάβαση του φορείου μαζί με δύο άτομα (της 2ης και 3ης ομάδας ) προς τον τραυματία και η τοποθέτησή του πάνω σε αυτό, και ξεκινάει η κατάβαση προς το έδαφος .
4. Μεταφορά : Έχει ολοκληρωθεί με ασφάλεια η διάσωση του αναρριχητή και
5. Παραλαβή από το Ε.Κ.Α.Β.
Ο Συντάκτης
6. Απεμπλοκή – Αναχώρηση – Επιστροφή – Ενημέρωση

Στην άσκηση συμμετείχαν

α) Ευάγγελος Τσιορλίδας Επιπυραγός
β) Μπάτσιος Ευάγγελος
γ) Μπαταλογιάννης Χρήστος Π.Π.Υ
δ) Θεοδώρου Νικόλαος (πτυχίο β. Εκπαιδευτή από Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης )
(Επίσης όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στην άσκηση είναι πτυχιούχοι της Ε.Ο.Ο.Α. ακόμη και οι δύο αναρριχητές τραυματίες)

Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ στο : www.kalabakacity.gr

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.