Δοκιμασίες αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης των πυροσβεστών στην Β. Αμερική

 

1/10/2016

Tου Πυράρχου Σπυρίδωνα Γ. Βαρσάμη*

Στο παρόν άρθρο θα γίνει παρουσίαση δύο μεθόδων που εφαρμόζονται στη Β. Αμερική για τους υποψήφιους, προς εκπαίδευση  ή πρόσληψη, πυροσβέστες.

Η πρώτη μέθοδος δημιουργήθηκε από τη Διεθνή Ένωση Πυροσβεστών (IAFF)[1]  και τη Διεθνή Ένωση Διοικητών (IAFC)[2] σε συνεργασία με 10 από τις κορυφαίες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ και του Καναδά. Η ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε διαπίστωσε ότι κάποιες Υπηρεσίες προσλάμβαναν προσωπικό που δεν ήταν ικανό σωματικά να εργαστεί αποτελεσματικά. Έτσι δημιούργησαν και επικύρωσαν το Τεστ Φυσικής Κατάστασης Υποψηφίων (CPAT)[3] το οποίο περιλαμβάνει δοκιμασίες που σχετίζονται με τα βασικά καθήκοντα και αποστολές που εκτελούν οι πυροσβέστες. Το τεστ εγκρίθηκε το 2006 από την Εθνική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών των Εργαζομένων, των ΗΠΑ. Εκτελείται σε εγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα (Πανεπιστημίων ή Π.Υ.) από πιστοποιημένους εξεταστές.

Οι δοκιμασίες είναι συνεχόμενες σε μια διαδρομή με συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους (25,9 m ώστε να δίνεται χρόνος να ανακάμψουν οι υποψήφιοι) και όλο το τεστ πρέπει να ολοκληρωθεί σε 10 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθήσουν δυο παρουσιάσεις του τεστ και τις 30 τελευταίες ημέρες θα εκτελέσουν δύο φορές όλο το τεστ χωρίς χρονομέτρηση. Την ημέρα της εξέτασης οι υποψήφιοι φέρουν πολιτική ενδυμασία και καθ΄ όλη τη διάρκεια φοράνε ένα γιλέκο βάρους 22,7 kg, που προσομοιάζει στο βασικό πυροσβεστικό εξοπλισμό (στολή & αναπνευστική συσκευή).

Το τεστ περιλαμβάνει οκτώ δοκιμασίες, ως εξής:

α. Άνοδος κλιμακοστασίου. Η δοκιμασία εκτελείται σε κυλιόμενο τάπητα – κλιμακοστάσιο και ο υποψήφιος φέρει ένα επιπλέον βάρος των 5,7 kg σε κάθε ώμο που προσομοιάζει σε μεταφορά σωλήνων. Ο υποψήφιος εκτελεί 20 δευτερόλεπτα προθέρμανσης και στη συνέχεια εκτελεί άνοδο σε ρυθμό 60 σκαλοπάτια το λεπτό για 3 λεπτά (περίπου 9 όροφοι).

β. Τράβηγμα σωλήνα. Ο υποψήφιος τραβάει αυλό με άδειο σωλήνα 1 ¾΄ για 22,9 m, στρίβει 90ο τραβάει άλλα 22,9 m και στη συνέχεια ακουμπώντας το ένα γόνατο στο έδαφος πρέπει να τραβήξει προς το μέρος του 15,2 m σωλήνα.

γ. Μεταφορά εξοπλισμού. Ο υποψήφιος αφαιρεί ένα δισκοπρίονο (15 kg) και ένα αλυσοπρίονο (13 kg) από κύστη, τα μεταφέρει για 50 m και τα τοποθετεί ξανά στην κύστη.

δ. Σήκωμα και ανύψωση κλίμακας. Ο υποψήφιος ανασηκώνει από το έδαφος μια διπλή ολκωτή κλίμακα 7,3 m και πιάνοντας εναλλάξ κάθε βαθμίδα την φέρνει σε κάθετη θέση, ακουμπώντας την σε τοίχο. Στη συνέχεια περνάει σε ίδια, ήδη ανυψωμένη κλίμακα και πραγματοποιεί ανάπτυξη και σύμπτυξη αυτής με το σχοινί.

ε. Βίαιη είσοδος. Ο υποψήφιος με μια βαριοπούλα 4,5 kg χτυπά μια μηχανή μέτρησης μέχρι να χτυπήσει ο βομβητής.

στ. Έρευνα. Ο υποψήφιος πρέπει να συρθεί σε ένα τούνελ, διαστάσεων 0,9mΧ1.22m για 19,5 m στο οποίο υπάρχουν 2 στροφές 90ο και διάφορα εμπόδια.

ζ. Διάσωση. Ο υποψήφιος πρέπει να σύρει ένα ομοίωμα βάρους 75 kg σε μήκος 10,7 m να κάνει αναστροφή γύρω από σταθερό σημείο και να επιστρέψει στο αρχικό σημείο.

η. Διάνοιξη οροφής και τράβηγμα εξοπλισμού. Ο υποψήφιος χρησιμοποιώντας αρπάγιο πρέπει να ανασηκώσει 3 φορές κρεμάμενη πόρτα, βάρους 26 kg και να τραβήξει 5 φορές συσκευή οροφής βάρους 34,6 kg. Ο υποψήφιος επαναλαμβάνει το σετ 4 φορές.

Η επόμενη δοκιμασία εφαρμόζεται από διάφορες Π.Υ. στις πολιτείες British Columbia & Alberta του Καναδά. Η δοκιμασία εκτελείται στα εργαστήρια Φυσιολογίας των Πανεπιστημίων της Victoria & Alberta. Παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες αλλά και διαφορές με την προηγούμενη. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν ιατρικό πιστοποιητικό πριν υποβληθούν στη δοκιμασία και υποβάλλονται σε αυτή φορώντας πλήρη πυροσβεστικό εξοπλισμό, βάρους 22 kg (κράνος, κουκούλα, γάντια, μπότες, χιτώνιο & παντελόνι πυρκαγιά και αναπνευστική συσκευή.  Στην 1η δοκιμασία (διάδρομος) ο υποψήφιος φέρει αθλητικά παπούτσια και μετά την ολοκλήρωσή της ξεκουράζεται για 30 λεπτά. Μεταξύ κάθε μιας από τις υπόλοιπες δοκιμασίες μεσολαβούν 3 λεπτά  ανάπαυσης και ενυδάτωσης.

Το τεστ περιλαμβάνει επτά δοκιμασίες, ως εξής:

α. Αερόβια αντοχή. Πρόκειται για προοδευτική δοκιμασία σε κυλιόμενο τάπητα (διάδρομο). Αρχικά γίνεται 5λεπτη προθέρμανση με αυξανόμενη κλίση και ακολουθεί βάδισμα για 8 λεπτά με ταχύτητα 5,63 km/h σε κλίση 10%.Εφόσον ο υποψήφιος μπορεί να συνεχίσει η δοκιμασία συνεχίζεται με αύξηση ταχύτητας και κλίσης μέχρι να εξαντληθεί. Καθ΄ όλη τη διάρκεια μετριέται η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2max) καθώς και οι καρδιακοί ρυθμοί του υποψήφιου με κατάλληλα όργανα.

β. Τράβηγμα σωλήνα. Ο υποψήφιος τραβάει γεμάτη πυροσβεστική εγκατάσταση 1,5΄ για 45 m μέσα σε 32 sec.

γ. Μεταφορά σωλήνων. Ο υποψήφιος  τραβάει με σχοινί σωλήνες βάρους 56 kg σε απόσταση 15 m τρεις φορές μέσα σε 102 sec.

δ. Βίαιη είσοδος. Ο υποψήφιος με μια βαριοπούλα 3,6 kg χτυπά ένα λάστιχο φορτηγού 102 kg, έτσι ώστε σε 45 sec να το μετακινήσει 30,5 cm.

ε. Διάσωση. Ο υποψήφιος πρέπει να σύρει ένα ομοίωμα βάρους 68,2 kg σε μήκος 15 m να κάνει αναστροφή γύρω από ένα κώνο και να επιστρέψει στο αρχικό σημείο μέσα σε 49 sec.

στ. Ανέβασμα κλίμακας. Ο υποψήφιος πρέπει να ανεβεί και να κατεβεί πέντε φορές μέχρι τη 10η βαθμίδα μια ολκωτής κλίμακας 7,3 μ. μέσα σε 108 sec.

ζ. Μεταφορά διασωστικού εξοπλισμού/Διάνοιξη οχήματος. Ο υποψήφιος μεταφέρει ένα μικρό (18 kg) και ένα μεγάλο (36 kg) διαστολέα για 30 m και στη συνέχεια θα σηκώσει και θα κρατήσει το μικρό διαστολέα σε συγκεκριμένες θέσεις που προσομοιάζουν με τη διάνοιξη θύρας αυτοκινήτου, σε χρόνο μέχρι 270 sec.

Μια άλλη αντίστοιχη δοκιμασία αξιολόγησης εφαρμόζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Καναδά, για τους Πυροσβέστες που απασχολούν[4].

Παγκοσμίως είναι αποδεκτό ότι το πυροσβεστικό έργο είναι ιδιαίτερα επίπονο και επικίνδυνο. Δεκάδες πυροσβέστες σε όλο τον κόσμο χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων, είτε λόγω ατυχημάτων είτε λόγω προβλημάτων υγείας. Για αυτό οι περισσότερες Π.Υ. εφαρμόζουν διαδικασίες αρχικής αξιολόγησης αλλά και στη συνέχεια ετήσιας ή εξαμηνιαίας, ενώ παράλληλα σε πολλές είναι υποχρεωτική η ωριαία άσκηση, σε κάθε ημέρα υπηρεσίας.

Στην Ελλάδα οι υποψήφιοι Πυροσβέστες υποβάλλονταν σε κάποιες ειδικές αθλητικές δοκιμασίες, αλλά στα πλαίσια της εισαγωγής στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μέσω των Πανελλαδικών, για φέτος εφαρμόστηκαν οι γενικές αθλητικές δοκιμασίες των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών (που αντικειμενικά θεωρούνται αρκετά χαλαρές). Στη συνέχεια μόνο συγκεκριμένοι υπάλληλοι ορισμένων Ομάδων των ΕΜΑΚ υποβάλλονται σε αξιολόγηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Επίσης δεν είναι υποχρεωτική η άσκηση για τους εκτελούντες υπηρεσία ακόμα και αν το κτίριο διαθέτει υποδομές (γυμναστήριο).

Για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της υγείας και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των πυροσβεστικών υπαλλήλων προτείνεται να εφαρμοστούν τα παρακάτω μέτρα:

α. Για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών εξετάσεων να επανέλθουν, ως ειδικές απαιτήσεις, τρεις τουλάχιστον από τις πυροσβεστικές δοκιμασίες (πχ έλξεις, αλτήρες και δοκός) και στο τέλος του 2ου εξαμήνου σπουδών όλοι οι δόκιμοι να υποβάλλονται σε δοκιμασία αντίστοιχη με αυτές που περιγράφηκαν παραπάνω.

β. Να καθιερωθεί η υποχρεωτική άσκηση, τουλάχιστον για 1 ώρα, για όλους τους υπαλλήλους που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία. Ακόμα και σε Υπηρεσίες που δε διαθέτουν γυμναστήριο, θα πρέπει να καθοριστούν από Επιτροπή υπαλλήλων- πτυχιούχων ΤΕΦΑΑ κατάλληλες ασκήσεις εκγύμνασης.

γ. Να καθιερωθεί ετήσια αξιολόγηση φυσικής κατάστασης με κατάλληλη πυροσβεστική δοκιμασία (πχ κίνηση σε κλιμακοστάσιο με πλήρη εξοπλισμό και μεταφέροντας φορτίο).

δ. Όσο η ηλικία του υπαλλήλου αυξάνεται, να μειώνονται τα χρονικά όρια εξέτασης και να προβλέπονται προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.

Οι απαιτήσεις της Πολιτείας και των πολιτών απέναντί μας αυξάνονται διαρκώς και αφού η πραγματική δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος είναι το έμψυχο δυναμικό του, αυτό θα πρέπει να είναι άριστα εκπαιδευμένο και σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στην αποστολή του.

* Ο Πύραρχος Σπ. Γ. Βαρσάμης είναι Υποδιοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης, πτυχιούχος Δασολογίας & Φ.Π./Α.Π.Θ. & έχει παρακολουθήσει δίμηνο πρόγραμμα πρακτικής εκπαίδευσης πληρωμάτων αρχικής προσβολής, του Κλάδου Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών της Δασικής Υπηρεσίας της Επαρχίας British Columbia του Καναδά το 2009.

Παραπομπές :

[1] International Fire Fighters Association : Εκπροσωπεί 300.000 επαγγελματίες πυροσβέστες και παραϊατρικούς σε περισσότερες από 3100 Υπηρεσίες στις ΗΠΑ & Καναδά (οι Υπηρεσίες καλύπτουν το 85% του πληθυσμού των 2 χωρών) http://client.prod.iaff.org/

[2] International Fire Chief Association http://www.iafc.org/index.cfm

[3] http://www.lsc.edu/wp-content/uploads/CPAT-2nd-Edition1.pdf

[4]https://www.cfmws.com/en/AboutUs/PSP/DFIT/Fitness/Documents/CFFM%20FPFE%20Ops%20Manual_2ndED.pdf

3 Comments

  1.  

    Κύριε Διοικητά,

    Σε όσα ορθά αναφέρονται στο άρθρο σας θα ήθελα να προσθέσω ότι η πολιτεία (όπως γίνεται και σε όλες τις πολιτισμένες χώρες) σε όσους περνάνε τις δοκιμασίες θα πρέπει να τους αποδίδεται στη μισθοδοσίας τους ειδικό επίδομα.

  2.  

    Καταπληκτικο αρθρο , για να καταλάβει κανεί την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα οι δόκιμοι πυροβσέστες κάνουν δύο φορές τη βδομάδα γυμναστική…

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.