Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας 2017: «Μαζί με την πολιτική προστασία κατά των καταστροφών»

Βαθμολογία

1/3/2017

Δρ. Ασπασία Καραμάνου

Η Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Άμυνας ή Προστασίας (World Civil Defence Day) καθιερώθηκε το 1990 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Άμυνας (NTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANISATION / ICDO) και λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο την 1η Μαρτίου, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε εφαρμογή το καταστατικό του ICDO το 1972.
Πριν από λίγα μόλις χρόνια σχεδόν καμία χώρα δεν είχε κάποιον εθνικό προγραμματισμό για τις φυσικές καταστροφές. Οι πιο αλματώδεις αλλαγές προς αυτήν την κατεύθυνση έγιναν μόλις τις τελευταίες δεκαετίες.

Η Πολιτική Προστασία (Civil Protection) έχει σταδιακά προκύψει από την προηγούμενη φιλοσοφία της Πολιτικής Άμυνας (Civil Defense). Η φράση «Πολιτική Προστασία» έχει τεθεί σταδιακά σε λειτουργία σε όλο τον κόσμο ως ένας όρος που περιγράφει τις δραστηριότητες που προστατεύουν τον άμαχο πληθυσμό από διάφορα περιστατικά και καταστροφές κατά τη διάρκεια της ειρηνικής περιόδου. Μπορούμε να συναντήσουμε και άλλους εναλλακτικούς όρους πχ σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ ξεχωρίζουν οι όροι «Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης» (emergency management) ή «Σχεδιασμός Καταστροφής» (disaster planning), ωστόσο ο όρος της Πολιτικής Προστασίας έχει επικρατήσει επειδή έχει το πλεονέκτημα της πιο εύκολης μετάφρασης σε ορισμένες από τις σημαντικότερες γλώσσες και ιδιαίτερα στις λατινογενείς χώρες.

Η ημέρα αυτή έχει δύο βασικούς σκοπούς ως εξής:

  • Να εφιστά την προσοχή της παγκόσμιας κοινής γνώμης στη ζωτική σημασία της Πολιτικής Προστασίας και στην ευαισθητοποίηση της ετοιμότητας για μέτρα πρόληψης και αυτοπροστασίας σε περίπτωση ατυχημάτων ή καταστροφών
  • Να αποδίδει φόρο τιμής στις προσπάθειες, θυσίες και στα επιτεύγματα όλων των εθνικών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας που είναι υπεύθυνες με την καταπολέμηση των καταστροφών.

Όπως όλες οι παγκόσμιες ημέρες είναι μια ευκαιρία για μια ποικιλία από εθνικές εκδηλώσεις: συνέδρια, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συζητήσεις, ασκήσεις προσομοίωσης κτλ. Παρέχουν επίσης την ευκαιρία να γίνει ένας απολογισμός της ανάπτυξης των δομών και των τεχνικών μέσων και του εξοπλισμού που διατίθεται.
Ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Άμυνας (ICDO) Dr. Vladimir Kuvshinov, στο ετήσιο μήνυμά του με την ευκαιρία της παγκόσμια ημέρα της παγκόσμιας ημέρας πολιτικής προστασίας 2017 αναφέρει:
Τον τελευταίο καιρό περισσότεροι από 200 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν υποστεί την επίδραση των ανθρωπογενών καταστροφών κάθε χρόνο, και αυτός ο αριθμός είναι σε άνοδο λόγω της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής και της αυξημένης συχνότητας των τεχνολογικών ατυχημάτων.

Το 2015, μεγάλης κλίμακας καταστροφές που προκλήθηκαν κόστισαν 66,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε οικονομική ζημία και μέχρι το τέλος του 2016 το ποσοστό αυτό είχε ήδη αυξηθεί σε 175 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.
Το δικαίωμα να ζουν με ασφάλεια είναι ένα από τα βασικά οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα. Η έλλειψη ασφάλειας δεν θέτει μόνο σε κίνδυνο τη ζωή και μια μείωση της ποιότητας ζωής, δημιουργεί επίσης ένα εμπόδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών.
Η Πολιτική Προστασία πρέπει, επομένως, να γίνει ένα ουσιαστικό στοιχείο της εθνικής ασφάλειας κάθε χώρας. Χωρίς τεχνικά εξοπλισμένες και επαγγελματικά εκπαιδευμένες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας είναι αδύνατο να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του κάθε κράτους ή ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης για τους ανθρώπους του.

Το 2017, το θέμα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρα Πολιτικής Προστασίας είναι «Μαζί με την πολιτική προστασία κατά των καταστροφών». Εδώ, ο στόχος είναι να τονιστεί η σημασία του συντονισμού των προσπαθειών από τις εθνικές αρχές, τις υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και του άμαχου πληθυσμού για την πρόληψη καταστροφών με αποτελεσματικό τρόπο και την καταπολέμησή τους, αν και όταν αυτά συμβαίνουν. Κανείς δεν πρέπει να αδιαφορήσει για τα προβλήματα που προκαλούνται από τις καταστροφές γιατί ο καθένας επηρεάζεται από αυτά. Χωρίς στρατηγικές ετοιμότητας και μετριασμού, οι καταστροφές θα συνεχίσουν να προκαλούν σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, περιουσιακά στοιχεία, συστήματα υγείας, εγκαταστάσεις υγιεινής και άλλες σημαντικές υποδομές. Μπορούν επίσης να προκαλέσουν πολλά θύματα και την απώλεια της ζωής μεταξύ του γενικού πληθυσμού, καθώς και αύξηση του αριθμού των ορφανών, εγκαταλελειμμένων ή άστεγων παιδιών.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι επιπτώσεις των καταστροφών μεγάλης κλίμακας μπορεί να είναι τόσο προκλητικές που ακόμη και οι πιο ανεπτυγμένες χώρες μπορεί να έχουν δυσκολία να τις αντιμετωπίσουν γρήγορα και αποτελεσματικά. Ήδη σήμερα υπάρχει ευρεία συνειδητοποίηση ότι πρέπει να ενώσουμε τις προσπάθειές μας σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο για την πρόληψη και τον μετριασμό των καταστροφών. Κατά συνέπεια, ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Άμυνας (ICDO) καλεί τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν και να αναπτύξουν ευρεία περιφερειακή και διεθνή συνεργασία για την εξασφάλιση της προστασίας των πληθυσμών τους και του περιβάλλοντος από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.
Η συνεργασία με στόχο την πρόληψη και την εξάλειψη των καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όχι μόνο βοηθά στην επίλυση του άμεσου προβλήματος της παροχής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό, αλλά χρησιμεύει επίσης στο να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά και να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ των χωρών.

Φυσικά, η κύρια ευθύνη για τη διαχείριση των καταστροφών, εναπόκειται στις εθνικές υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, αλλά χωρίς τη συμμετοχή των τοπικών αρχών, δημόσιων οργανισμών, του ιδιωτικού τομέα, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δύσκολο να επιτευχθούν βιώσιμα αποτελέσματα. Κάθε ένας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την προώθηση και τη διάδοση των γνώσεων στον τομέα της πολιτικής προστασίας και ευαισθητοποίηση του κοινού. Για παράδειγμα, είναι απαραίτητο για τον καθένα να καταλάβει ότι η κουλτούρα της ασφαλούς συμπεριφοράς αρχίζει στο ατομικό επίπεδο, με τον κάθε πολίτη της κάθε χώρας. Οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν πώς να προστατεύσουν τον εαυτό τους από τους κινδύνους και πώς να συμπεριφέρονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας, γιατί η τεχνολογία από μόνη της δεν μπορεί να σώσει ζωές. Μπορεί να υπάρχουν αρκετά μέσα τεχνολογικού εξοπλισμού και άλλα μέσα που διατίθενται για την προστασία του καθενός, αλλά το κοινό πρέπει να μάθει πώς να κάνει χρήση αυτών.
Οι εορτασμοί για την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας χρησιμεύουν προκειμένου να εστιαστεί η προσοχή του κοινού στον ρόλο της πολιτικής προστασίας και τη ζωτική αναγκαιότητα της πρόληψης των καταστροφών και της ετοιμότητας. Ωστόσο, αυτό το είδος της ευαισθητοποίησης θα πρέπει να συνεχιστεί και στη διάρκεια του έτους, προκειμένου να είναι αποτελεσματική.

Με αυτό κατά νου, η ICDO συνιστά ότι οι ακόλουθες δραστηριότητες οργανώνονται το 2017 για την προώθηση και διάδοση της γνώσης σχετικά με το ρόλο και τη θέση της πολιτικής προστασίας στη σύγχρονη κοινωνία ως εξής:

  • Μαθήματα για τον άμαχο πληθυσμό σε διαφορετικές πτυχές της ασφάλειας στο σπίτι και στην εργασία.
  • Προβολή βίντεο και ντοκιμαντέρ για την πολιτική προστασία, με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
  • Εκθέσεις για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των παιδιών και των ενηλίκων για θέματα πολιτικής προστασίας.
  • Μαθήματα στα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα προκειμένου να διδαχθούν τα παιδιά τα βασικά στοιχεία της ασφάλειας και της προστασίας.
  • Μαθήματα σχετικά με τις ορθές πρακτικές και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στο χώρο εργασίας.
  • Εργαστήρια και συνέδρια σχετικά με το θέμα της προστασίας των πολιτών.
  • Τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παρουσιάσεις από τις εθνικές αρχές πολιτικής προστασίας για τους τρόπους βελτίωσης της κοινότητας της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών.

Οι εορτασμοί για την Ημέρα Παγκόσμιας Πολιτικής Προστασίας θα βοηθήσουν για να ενώσουν περαιτέρω την κοινότητα κρατών μελών της ICDO. Επιπλέον, θα υποστηρίξουν τον κοινό στόχο, που είναι η ενίσχυση των εθνικών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας σε όλο τον κόσμο. Χρησιμεύουν επίσης στην προώθηση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στον τομέα της διαχείρισης των καταστροφών και στην ενθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προαγωγή και διάδοση της γνώσης σχετικά με την πολιτική προστασία.
Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Πολιτικής Προστασίας κάνει μια σημαντική συμβολή στις κοινές προσπάθειες για την προστασία των ανθρώπων, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον από τις επιπτώσεις των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Εν κατακλείδι, εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Πολιτικής Άμυνας το 2017, θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής σε όλα τα θύματα που θυσίασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους για την προστασία του άμαχου πληθυσμού σε περιόδους έκτακτης ανάγκης ή καταστροφής.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ειλικρινά όλο το προσωπικό της πολιτικής προστασίας, διασώστες και πυροσβέστες για την ενότητα και την αλληλεγγύη τους, καθώς και για το θάρρος τους και συνεχίσουν με προθυμία της να υπερασπίζονται τα συμφέροντα του άμαχου πληθυσμού και να το προστατεύουν από καταστροφές. Αυτές οι ιδιότητες, οι οποίες κοινές με μεταξύ των εργαζόμενων των συστημάτων πολιτικής προστασίας, διασώστες και πυροσβέστες, είναι αυτά που όλοι πρέπει να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε για να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.