Εκπαίδευση στην ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Βαθμολογία

 
του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΥ

Η διαχείριση κρίσεων, δεν είναι δουλειά ρουτίνας, δεν είναι καρέκλα βολική, δεν είναι ένας τίτλος επιπλέον. Είναι λειτούργημα και μάλιστα σοβαρό και υπεύθυνο. Αυτό το λειτούργημα επηρεάζει ζωές, περιουσίες και καταστάσεις. Επηρεάζει την ευημερία και την σταθερότητα μιας κοινωνίας, μιας επιχείρησης, μιας ομάδας, ενός λαού. Μπορεί να οδηγήσει από την εργασία στην ανεργία, μπορεί να περάσει από την ειρήνη στον πόλεμο, μπορεί να εξοβελίσει από την κανονικότητα και σταθερότητα στην αντικανονικότητα και αποσταθεροποίηση.

Το σύνολο σχεδόν των κρίσεων δεν είναι «σοκ και δέος» αλλά υποβόσκουν για καιρό, οποιασδήποτε μορφής κι αν είναι η κρίση, π.χ. επιχειρηματική, κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική, γεωπολιτική, κ.α. καθιστώντας τον ρόλο του Διαχειριστή Κρίσεων ζωτικής σημασίας, πριν, κατά την διάρκεια και μετά την κρίση. Η δε, αποτελεσματικότητα των χειρισμών του για την αντιμετώπιση της κρίσης είναι συνάρτηση του επιπέδου προετοιμασίας, της ικανότητας πρόβλεψης και της ποιότητας ετοιμότητας ( https://www.fire.gr/?p=49735 ).

Η διαχείριση κρίσεων δεν είναι αντιμετώπιση προβλημάτων, δεν είναι αντιμετώπιση περιστατικών, δεν είναι αντιμετώπιση καταστροφών. Επιπλέον, η διαχείριση κρίσεων δεν είναι συνταγή, δεν είναι πρωτόκολλο, δεν είναι συνήθεια. Είναι εργαλείο διοίκησης, είναι μέθοδος, είναι επικοινωνία, μα πάνω απ’ όλα είναι ΕΥΘΥΝΗ.

Γι’ αυτό και ο ρόλος του Διαχειριστή Κρίσεων είναι διττός. Πρέπει να εργάζεται μεθοδικά και συστηματικά όταν όλα πηγαίνουν καλά για την αποτροπή ενδεχόμενης κρίσης που μπορεί να εμφανιστεί σε μια επιχείρηση, έναν οργανισμό, μια κοινότητα, μια κυβέρνηση, αλλά επίσης να εργάζεται με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ήθους και καθήκοντος όταν ξεσπά μια κρίση, ώστε να την διαχειρίζεται αποτελεσματικά.

Οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν την ύπαρξη κακών Διαχειριστών Κρίσεων, έως την στιγμή που θα αποδειχθεί στο πεδίο. Αλλά τότε είναι ήδη αργά και έχει κοστίσει βαρύτατα. Μια μεγάλη μερίδα κακών Διαχειριστών Κρίσεων αποτελούν οι πολιτικοί, ανεξαρτήτως πολιτικών απόψεων. Αν και κάθε υπουργός είναι φύσει και θέσει Διαχειριστής Κρίσεων, εντούτοις εκ φύσεως (στενής κομματικής νοοτροπίας και αήθους συμπεριφοράς) δεν μπορεί να είναι καλός Διαχειριστής Κρίσεων. Τα συμβάντα σε Ελλάδα και Κύπρο, που τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν, καταδεικνύουν την τραγικότητα της πραγματικότητας στην χώρα μας και στην περιοχή μας. Βεβαίως, υπάρχουν και ελάχιστες εξαιρέσεις.

Κακοί Διαχειριστές Κρίσεων είναι διάσπαρτοι σε πολλές – πολλές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο και στις πολυεθνικές, (βλέπε σημερινή στην Thomas Cook) όπου η λανθασμένη αξιολόγηση πληροφοριών και η κακή λήψη αποφάσεων όταν ξεσπάσει η κρίση, υπό καθεστώς άγχους, πίεσης, φόβου ή / και πανικού οδηγούν σε πιο βαθιά κρίση και «σκοτώνουν» την επιχείρηση.

Μια κατάσταση κρίσης, χαρακτηρίζεται από αιφνιδιασμό και ραγδαία εξέλιξη γεγονότων. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε εν εξελίξει κρίση συνιστά κατάσταση αποφασιστικού χαρακτήρα.

Η επάρκεια των γνώσεων και η δημιουργία δεξιοτήτων για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων, είναι βασική προϋπόθεση για κάθε στέλεχος διοίκησης σε θέση ευθύνης. Τα τελευταία χρόνια δε, τα στελέχη που έχουν ειδικές γνώσεις στην διαχείριση κρίσεων είναι περιζήτητα διεθνώς και μάλιστα από τα πολύ καλά αμειβόμενα, μεταξύ άλλων.

Στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ο γράφων, έχει μελετήσει ή / και παρακολουθήσει ή / και αξιολογήσει πολλά από τα δεκάδες σεμινάρια που προβάλλονται ως «ειδικά» στην διαχείριση κρίσεων, διαπιστώνοντας ότι είναι απογοητευτική η γενική εικόνα, διότι πολλά, δημιουργούν προσδοκίες στους υποψηφίους χωρίς αντίκρισμα, ενώ κάποια από αυτά είναι καθαρά «εισπρακτικά» με χαμηλότατο επίπεδο.

Ένα υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην διαχείριση κρίσεων, αντάξιο αντίστοιχων διεθνών, είναι το πρόγραμμα «Διοίκηση, Διαχείριση Κρίσεων και Διαπραγματεύσεις» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, την επιστημονική ευθύνη του οποίου έχει ο κύριος Ηλίας Κουσκουβέλης, καθηγητής του τμήματος διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα εμβαθύνει σε γνώσεις και πρακτικές διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων, σε διεθνή ζητήματα κρίσεων, σε μοντέλα λήψης αποφάσεων υπό καθεστώς πίεσης, σε επιχειρηματικά, εργασιακά, κοινωνικά θέματα και καταστάσεις συγκρούσεων της καθημερινότητας. Αναδεικνύει τρόπους προσέγγισης και επίλυσης δύσκολων ζητημάτων, μέσα από την οπτική των παίγνιων.

Με την ενεργό συμμετοχή κάθε εκπαιδευόμενου, την πλούσια ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία που χρησιμοποιεί, τον ευέλικτο τρόπο εκπαίδευσης, την ανάλυση σημερινών καταστάσεων κρίσεων υπό το πρίσμα της ηγεσίας της διαχείρισης κρίσεων, την εκπόνηση εργασίας και την αντικειμενική τελική αξιολόγηση υπό την διαρκή επίβλεψη του καθηγητή Ηλία Κουσκουβέλη, το πρόγραμμα, επιτυγχάνει να παράγει αποφοίτους με ικανότητες στην αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων.

Ανεκτίμητο προτέρημα του εκπαιδευτικού προγράμματος «Διοίκηση, Διαχείριση Κρίσεων και Διαπραγματεύσεις» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι η υπεύθυνη παρουσία και εκπαίδευση από τον καθηγητή κύριο Ηλία Κουσκουβέλη, τιμηθέντα με το παράσημο του Ακαδημαϊκού Φοίνικα το 2011 από την Γαλλική Δημοκρατία, για την πολυσχιδή δράση και προσφορά του στα γράμματα και στην έρευνα.

Ο κύριος Ηλίας Κουσκουβέλης με πλούσιο ερευνητικό, διδακτικό και συγγραφικό έργο που αφορά στις διεθνείς σχέσεις, στην διαχείριση κρίσεων, στις διαπραγματεύσεις, στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, στην στρατηγική, στην πυρηνική αποτροπή και στην εξωτερική πολιτική, έχει κληθεί να συμμετάσχει ως Εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, έχει διατελέσει μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, εξωκοινοβουλευτικό μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων, έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Washington των Η.Π.Α., στο Πανεπιστήμιο Nantes της Γαλλίας για το Κέντρο Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και Αέρα, στον Ο.Η.Ε. για το Νομικό Τμήμα Διαστημικών Υποθέσεων και για το Τμήμα Πολιτικών Υποθέσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, έχει συμμετάσχει ως Εμπειρογνώμων στην 12η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην Ελλάδα και στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Έχει διατελέσει Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, ενώ διευθύνει το Εργαστήριο για την μελέτη και την έρευνα των διεθνών σχέσεων και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αρθρογραφεί σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά για ζητήματα της Ελληνικής και Κυπριακής Εξωτερικής Πολιτικής.

Ο κύριος Ηλίας Κουσκουβέλης, έχοντας δημιουργήσει μια ανεκτίμητης αξίας  παρακαταθήκη σε ερευνητικό και συγγραφικό έργο στην Ελλάδα και στον κόσμο, επιμελείται ενός από τα πιο σύγχρονα και αξιόπιστα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στην Ελλάδα και στην Κύπρο, στην διαχείριση κρίσεων. Η πιστοποίηση του προγράμματος «Διοίκηση, Διαχείριση Κρίσεων και Διαπραγματεύσεις» αποτελεί σπουδαίο εφόδιο για κάθε επαγγελματία θέσεων ευθύνης οποιουδήποτε τομέα, π.χ. πολιτικής προστασίας, υγείας, άμυνας, ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής, επιχειρήσεων, Μ.Κ.Ο., κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες με το πρόγραμμα, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει στον σύνδεσμο που ακολουθεί : http://seminars.uom.gr/index.php/search-by-subject/eu-studies/35-seminars-2019-2020/499-crisis-management-winter και στον σύνδεσμο : http://seminars.uom.gr/images/PDFs_2019-2020/Diaxeirisi_krisevn_2019-2020.pdf

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΣ
Emergency, Crisis and Disaster Manager
Member of International Crisis Management Association
Member of International Association of Professionals in Humanitarian Assistance and Protection
Πάτρα, 30.09.19

(Visited 2 times, 1 visits today)

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.