Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών: Άσκηση Π.Σ. με την κωδική ονομασία “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2014”

 

12/2/2014

Της Ασπασίας Καραμάνου
Πολιτικός Μηχανικός Ph.D, προϊσταμένη Πολιτικής Προστασίας ΠΕ ΚΤ, Περιφέρειας Αττικής

Την Τρίτη 11/2/2013 και ώρα 13:00, διεξήχθη από το Πυροσβεστικό Σώμα και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση μεγάλης πυρκαγιάς σε δημόσιο κτίριο με πολυάριθμα θύματαΣυγκεκριμένα, στο κτίριο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος προκλήθηκε ανάφλεξη από διαρροή αερίου προπανίου, με εκρηκτικό τρόπο. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εξαπλώθηκε στους ορόφους του κτιρίου, προκαλώντας διάρρηξη σωληνώσεων φυσικού αερίου, με μερική κατάρρευση μέρους της τοιχοποιίας του ισογείου και πολυάριθμους τραυματισμούς και θανάτους πολιτών.

Σύμφωνα με το σενάριο καταρχήν ενημερώθηκε το 199 ΣΕΚΥΠΣ για το μέγεθος του συμβάντος, ενεργοποιώντας τον 1ο ΠΣ Αθηνών, περιοχής ευθύνης του οποίου είναι η περιοχή εκδήλωσης του συμβάντος και τους όμορους σταθμούς, την 1η ΕΜΑΚ καθώς και τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και φορείς.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πυρόσβεσης και έρευνας – διάσωσης διαπιστώθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (ΕΚΑΒ – Ιατροδικαστική Υπηρεσία)  ότι ο αριθμός των θανάτων ήταν πολύ υψηλός. Για τις δράσεις που αφορούσαν την διαχείριση των θανόντων ο Διοικητής της Διοίκησης Αθηνών μετά από συνεννόηση με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία ενημέρωσε την ιεραρχία και στη συνέχεια ο Αρχηγός του ΠΣ ζήτησε μέσω των Κέντρων Επιχειρήσεων (ΣΕΚΥΠΣ-ΚΕΠΠ) από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας την ενεργοποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών/ΣΔΑΑ.

Στο χώρο του συμβάντος, για την καλύτερη διαχείριση της κρίσης και την υποστήριξη των επικοινωνιών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, το 199 ΣΕΚΥΠΣ ενεργοποίησε και απέστειλε το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο /ΚΕΚ “ΟΛΥΜΠΟΣ”. Στο Διευθύνων Επιτελείο της Άσκησης (ΔΕΑ) συμμετείχαν οι εξής: Ο Διοικητής ΠΔΠΥ, ο Διοικητής της 1ης ΕΜΑΚ και εκπρόσωποι της ΓΠΠΠ, της Περιφέρειας Αττικής, της ΕΛΑΣ, του ΕΚΕΠΥ, του ΕΚΑΒ και της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών.

Στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης, έρευνας-διάσωσης συμμετείχαν οι 1ος, 2ος, 5ος Πυροσβεστικοί Σταθμοί της ΔΠΥ Αθηνών καθώς επίσης ο 1ος, 2ος 3ος, 4ος Πυροσβεστικοί Σταθμοί της ΔΠΥ Πειραιά με πυροσβεστικά οχήματα, κλιμακοφόρο, όχημα συσκευών και βραχιονοφόρο, οχήματα της ΕΤΙΚ και ασθενοφόρα του ΕΚΕΠΥ/ΕΚΑΒ.

Στόχοι της Άσκησης

 • Η εξάσκηση του προσωπικού στην εφαρμογή του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών
 • Η ανάπτυξη της συνεργασίας και επικοινωνίας των εμπλεκόμενων φορέων
 • Η δοκιμασία της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης κατά την εφαρμογή της
 • Η δοκιμασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού των εμπλεκομένων φορέων στη διαχείριση εκτάκτων περιστατικών
 • Η επικαιροποίηση των ειδικών σχεδίων εκτάκτων αναγκών
 • Η δοκιμασία και ο έλεγχος της αξιοπιστίας των επικοινωνιών, υλικοτεχνικής υποδομής και των μέσων που διαθέτουν οι εμπλεκόμενοι.
 • Η εφαρμογή του συστήματος διαλογής, φροντίδας και μεταφοράς τραυματιών
 • Ο εντοπισμός λαθών, αδυναμιών και παραλείψεων στο σχεδιασμό, την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την εξάλειψη τους.

Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών

Το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών  συντάχθηκε στα πλαίσια της εφαρμογής  της ΥΑ 1299/7-4-2003 (ΦΕΚ 423Β) «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας Ξενοκράτης», όπως αυτή συμπληρώθηκε από την ΥΑ 3384/2006 (ΦΕΚ 776Β) «Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών», αναφορικά με τη διαχείριση συμβάντων με πολυάριθμους θανόντες ως συνέπεια φυσικών, τεχνολογικών (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών, ραδιολογικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπών καταστροφών καθώς και εγκληματικών και τρομοκρατικών ενεργειών, το οποίο εφαρμόζεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαλογής, νοσοκομειακής περίθαλψης και διακομιδής των επιζώντων.

Στα πλαίσια αυτά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, λόγω αρμοδιότητας, προχώρησε, εκ του θεσμικού της ρόλου (άρθρα 11 και 12 ΠΔ 151/2004), σε συνεργασία με τους υπόχρεους φορείς σχεδίασης και με την συμβολή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών,  στη σύνταξη του Σχεδίου με τίτλο «Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών»

Η ενεργοποίηση του εν  λόγω σχεδίου γίνεται από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά από σχετικό αίτημα της φυσικής ηγεσίας της καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιας Προανακριτικής Αρχής (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα ή Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής).

Η εντολή εφαρμογής του σχεδίου δίνεται από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, το οποίο στέλνει κατάλληλο σήμα στους εμπλεκόμενους φορείς.

Σχετικά

 • Το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, www.gscp.gr)
 • Το αριθμ. πρωτ. 276 Φ.702.20/3-2-2014 έγγραφο της Περιφερειακής Διοίκησης, ΠΥ Αττικής

Φωτογραφίες από το Facebook του χρήστη : Zafiriou Alexandre

1 Comment

 1.  

  Παρατηρήσεις:
  1. Στο σχέδιο αναφέρεται ακόμη η καταργηθείσα Δημοτική Αστυνομία.
  2. Δεν είναι παρά δυνατότητα η χρήση ιδιωτών για μεταφορά πτωμάτων, σε τέτοια ατυχήματα η περιοχή “κλειδώνει” άρα τα πτώματα ευρισκόμενα εκτός κοινής θέας δεν μεταφέρονται από το ΕΚΑΒ αλλά από γραφεία τελετών (το μεγαλύτερο λάθος στο αεροπορικό ατύχημα στο Γραμματικό ήταν ότι απογυμνόθηκε υγειονομικά ολόκληρη η Αττική για να μεταφέρει το ΕΚΑΒ πτώματα)
  3. Το σενάριο αν περιλαμβάνει προπάνιο και σωληνώσεις φυσικού αερίου … είναι λογικό
  4. Το σχέδιο αναφέρει επικοινωνία μέσω σταθερής και κινητής τηλεφωνίας … σε περίπτωση σεισμού ισχύει (εμπειρία του σεισμού το1999).

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.