O Εθελοντισμός στην σύγχρονη κοινωνία

 

Ο εθελοντισμός μέσα από τους μύθους στην σύγχρονη εποχή.
Ο πρώτος ανιδιοτελής εθελοντής, σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο, ήταν ο προμηθέας, ο τιτάνας που έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και την έδωσε στους ανθρώπους και μαζί τους χάρισε τη γνώση και τις τέχνες.      Ο Δίας, ως πατέρας και αρχηγός των θεών, τον τιμώρησε, στέλνοντας τον Ήφαιστο να τον σταυρώσει στον Καύκασο, κρατώντας τον εκεί καρφωμένο σε ένα βράχο. Αιώνες μετά σύμφωνα πάλι με έναν αξονικό μύθο της ελληνικής μυθολογίας, ένας άλλος μεγάλος εθελοντής, ο ημίθεος Ηρακλής θα τον απελευθερώσει. Το μύθο αυτό τον ανέδειξε, ως γνωστόν, ο μεγάλος τραγικός ποιητής Αισχύλος στην τριλογία του < <Προμηθέας δεσμώτης >>, και < < προμηθέας λυόμενος >> και < < προμηθέας πυρφόρος >> και μπορεί να θεωρηθεί πως συμβολίζει ότι θεμελιακή πηγή της γνώσης οφείλεται στον εθελοντισμό και στην ανιδιοτέλεια.

Σε κάθε εποχή είναι δυνατόν να ισχυριστούμε πώς ο μύθος αυτός συναντιέται με την πραγματικότητα. Το πνεύμα και η γνώση έχει μια προμηθεική σχέση με τον εθελοντισμό και την προσφορά. Η γνώση στην πηγή της δεν προσφέρεται από το κράτος, την εξουσία και την αγορά. Το κράτος μπορεί να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες και αγορά να πολλαπλασιάσει το προϊόν της γνώσης η αλληλεγγύη όμως και αλτρουισμός είναι κοινωνική ευαισθησία και οραματισμός. Επίσης ο εθελοντισμός δεν έχει κίνητρο το προσωπικό κέρδος, όπως έχει η αγορά, αλλά το κοινωνικό όφελος, και έχει να κάνει με τη δημιουργία και προώθηση της γνώσης, εθελοντισμός τροφοδοτεί τη γνώση και η γνώση δίνει ώθηση στον εθελοντισμό. Στο παρελθόν υπήρξαν περιορισμοί υλικά και ιστορικά στη διάδοση της γνώσης που δεν υπάρχουν σήμερα αντίθετα σήμερα υπάρχει περιορισμός που οφείλεται στην μονοπώληση των μέσων επικοινωνίας. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι για να επιτύχει η οργάνωση του εθελοντισμού πρέπει να αναπτυχθεί η επικοινωνία των εθελοντικών οργανώσεων.

Ο εθελοντισμός σήμερα
Ο εθελοντισμός, ή καλύτερα το κίνημα του εθελοντισμού αποτελεί σήμερα με τις ανάλογες προϋποθέσεις μια μεγάλη δύναμη ελπίδας για τον σύγχρονο κόσμο. Αυτή η διατύπωση εμπεριέχει ένα θεμελιώδες ερώτημα για το τι είναι εθελοντισμός, πως διαμορφώνεται και τι ρόλο διαδραματίζει στη σύγχρονη ζωή. Το φαινόμενο του εθελοντισμού αποκτά ολοένα νέες και πρωτότυπες ποιοτικές και ποσοτικές διαστάσεις που ξεπερνούν τις παλαιές εμπειρίες παραδοσιακής φιλανθρωπίας, Ο εθελοντισμός σήμερα δεν ταυτίζεται με την παροχή στρατιωτικών υπηρεσιών, αλλά ούτε και με τη δράση του Ερυθρού Σταυρού. Η οργανωμένη εθελοντική δράση τείνει να καταστεί μια σημαντική συνιστώσα της κοινωνίας των πολιτών και να διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις στην Ελληνική κοινωνία αντιμετώπισης των πολλαπλών αδιεξόδων. Σήμερα η επιστημονική κοινότητα, τα μέσα ενημέρωσης και η κοινή γνώμη, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους γύρω από τις οργανώσεις παροχής εθελοντικών υπηρεσιών και ειδικότερα του μη κερδοσκοπικού τομές ή αλλιώς του τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Ο εθελοντισμός έτσι όπως αναδύεται, ιδιαίτερα στις χώρες της Ευρώπης, οριοθετεί τον τρίτο πυλώνα της οικονομίας παρέχοντας υλικά αγαθά και υπηρεσίες που αδυνατούν να προσφέρουν το κράτος και η ελεύθερη αγορά. Παρόλα αυτά το εθελοντικό κίνημα αντιμετωπίζεται ακόμη με δυσπιστία και υποκρισία από πολλούς. Υπάρχουν αρκετές ελλείψεις στην προώθηση κοινωφελών στόχων και έλλειψη στην παροχή ενημέρωσης ώστε να σχεδιαστεί μία δημόσια πολιτική γύρω από θέματα κοινωνικής οικονομίας. Τέλος ο εθελοντισμός μπορεί να συμβάλει στην διαμόρφωση νέων κοινωνικών ηθών την συνεκτικότητα του κοινωνικού ιστού και να ενδυναμώσει την κοινωνική αλληλεγγύη.

Πως μπορούμε να ορίσουμε τον εθελοντισμό
Είναι δύσκολο να ορίσουμε τον εθελοντισμό ως σαν ένα νέο φαινόμενο. Αλλάζει διαρκώς σήμερα όψεις, περιεχόμενο αλλά και μεθόδους ακολουθώντας τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Θα μπορέσαμε να ορίσουμε τον εθελοντισμό ως την δραστηριότητα εκείνη που αναπτύσσεται κατά τρόπο προσωπικό, αυθόρμητο, ελεύθερο χωρίς ατομικό κέρδος από πολίτες ή ομάδες πολιτών προς το συμφέρον της ομάδας στην οποία ανήκουν ή τρίτων προσώπων ή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ή της τοπικής, κρατικής ή διεθνούς κοινότητας, αποκλειστικά για σκοπούς αλληλεγγύης. Ακόμη ο εθελοντισμός συνεπάγεται μια στάση ζωής που ενστερνίζεται ιδιαίτερες αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η κοινωνική συμμετοχή, ενώ οι εθελοντές με τη δράση τους προωθούν θετικές στάσεις και αντιλήψεις για τα διάφορα κοινωνικά ζητήματα.

Πως εκδηλώνεται ο εθελοντισμός σήμερα
Ο εθελοντισμός σήμερα εκδηλώνεται σε πολλά επίπεδα :

1. Στην οργανωτική του όψη κοινωνικός επαγγελματισμός
2. Στον τρόπο παρέμβασης συνδυάζοντας παραδοσιακές μεθόδους με νέες μεθόδους ( δικτυωμένη κοινωνική εργασία ), χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι τράπεζες χρόνου.
3. Στους τομείς παρέμβασης ( όχι μόνο βοήθεια στους φτωχούς, αλλά καταπολέμηση της φτώχειας ως κοινωνικού φαινομένου ) ή κοινωνικές ανάγκες όπως η προστασία του περιβάλλοντος και άλλα.
4. Στα κοινωνικά του κίνητρα που έχουν να κάνουν με φιλανθρωπία και περισσότερο με προάσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων.
5. Στην πολιτική του διάσταση που απουσίαζε από παλαιότερες μορφές εθελοντικής δραστηριότητας.
6. Στην δημιουργική του λειτουργία ως πεδίου έκφρασης κοινωνικού πνεύματος αλληλεγγύης, υπέρ των λιγότερο ευνοούμενων ατόμων και της αυτοεκπροσώπισης των πολιτών.
7. Και τέλος στο προοδευτικά αυξανόμενο οικονομικό του μέγεθος που συμβάλλει στην λεγόμενη < < αλληλέγγυα οικονομία >> που εκφράζεται στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο σημαντικός ρόλος του εθελοντισμού στην Ευρώπη
Ο εθελοντισμός εμφανίζεται με διάφορες μορφές σε ολόκληρη την Ευρώπη, κάτι το οποίο αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία των προσεγγίσεων και των παραδόσεων που χαρακτηρίζει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανάμεσα στις διάφορα κράτη μπορούν να προσδιοριστούν.
Παρά τις διαφορετικές εκδηλώσεις και εκφράσεις του ο ρόλος του εθελοντισμού είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εθελοντές συμμετέχουν σε ένα ποικίλο και ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αμοιβαία βοήθεια ή αυτοβοήθεια, οργάνωση εκστρατειών, κοινοτικές και περιβαλλοντικές δράσεις γιατί ο εθελοντισμός μπορεί να επιτύχει την κοινωνική ενσωμάτωση και ολοκλήρωση και να συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή της κοινωνίας δημιουργώντας δεσμούς εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης επενδύοντας στο κοινωνικό κεφάλαιο. Με τον εθελοντισμό όλοι οι άνθρωποι όλων των εθνικοτήτων, των θρησκειών, των κοινωνικοοικονομικών τάξεων και όλων των ηλικιών μπορούν να συμβάλλουν στη θετική εξέλιξη και αλλαγή.

Εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη ασχολούνται ενεργά με τις διάφορες μορφές
εθελοντισμού. Οι πιο πρόσφατοι αριθμοί παρουσιάζουν, τα ακόλουθα:

Το 2002 ο χρόνος που αφιερώθηκε σε εθελοντικές εργασίες, σε διάφορους συνδέσμους/ οργανώσεις στην Γαλλία, ήταν ισοδύναμος με περισσότερο από 716.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Το 2004 στην Πολωνία, περίπου 5,4 εκατομμύρια πολίτες ασχολήθηκαν με τον εθελοντισμό, το οποίο αντιπροσωπεύει το 18,3% του συνολικού πληθυσμού. Η κατά εκτίμηση οικονομική αξία του εθελοντισμού, που υπολογίστηκε από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των κατά αντιστοιχία εργαζόμενων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης ( εθελοντές ) με τον μέσο όρο μισθού στον συγκεκριμένο τομέα, ανήλθε στα 124 εκατομμύρια ευρώ.
23 εκατομμύρια πολίτες ( 36% ) συμμετέχουν σε διάφορα είδη εθελοντικής εργασίας στη Γερμανία ενώ το 33% του ενήλικου πληθυσμού στην Ιρλανδία περίπου 1.287.000 άτομα ασχολείται με τον εθελοντισμό.
Οι Βέλγοι αφιερώνουν 5 ώρες την εβδομάδα σε εθελοντικές δραστηριότητες χωρίς αμοιβή που ισοδυναμεί με 200.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Στο Ηνωμένο βασίλειο 23 εκατομμύρια άνθρωποι προσφέρουν εθελοντικά κάθε χρόνο, αποτελώντας ένα εργατικό ισοδύναμο με 180.000 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης για κάθε ευρώ της δημόσιας χρηματοδότησης που δαπανάται για να υποστηριχθεί ο εθελοντισμός, οι εθελοντές προσφέρουν εργασία αξίας 30 ευρώ , η οικονομική αξία του επίσημου εθελοντισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει υπολογισθεί σε περισσότερα από 65 δις ευρώ ετησίως ή 7,9 % του ΑΕΠ.

Ποιος είναι ο εθελοντής
Εθελοντής είναι ο πολίτης που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο του ή τις γνώσεις του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων χωρίς αντάλλαγμα. Έτσι ο εθελοντισμός ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία κυρίως για να αποδώσει μια καινούργια αρετή, την αγάπη για τον συνάνθρωπο. Όσο όμως και να επιδιώχθηκε από όλους να ταυτιστούν οι δύο έννοιες , ο εθελοντισμός συνεχίζει να εμπνέει περισσότερο ειδικά στη σημερινή εποχή που κυριαρχεί ο ατομικισμός. Η διαφορά ανάμεσα στον εκπαιδευμένο εθελοντή και στην παλιά έννοια της φιλανθρωπίας είναι ότι ο εθελοντής αντιμετωπίζει τα άτομα που έχουν δυσκολίες, τα άτομα που προσφέρει εθελοντική εργασία όχι με οίκτο αλλά σαν άτομα ισότιμα τα οποία περνούν δυσκολίες και στα οποία μπορεί να προσφέρει. Η διαφορά είναι ότι τα βλέπει ισότιμα. Δεν θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο, ότι ξέρει περισσότερα, ότι είναι ο «καλύτερος».

Το προφίλ του εθελοντή

 • -Να είναι οργανωμένος και εκπαιδευμένος.
 • -Να έχει εξειδικευτεί στον τομέα του για να μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα τη στιγμή που θα του ζητηθεί.
 • -Να μπορεί έπειτα από κατάλληλη εκπαίδευση να αναλάβει πρωτοβουλίες όπου και όταν χρειαστεί
 • -να είναι πρόθυμος να οργανωθεί και να συντονιστεί με τις υπόλοιπες ομάδες εθελοντών ή με άλλες κρατικές υπηρεσίες ή ομάδες που έχουν αναπτύξει ένα εσωτερικό δεσμό και μπορούν να λειτουργούν πιο εύκολα μεταξύ τους.

Ο φορέας στον οποίο ο εθελοντής προσφέρει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του πρέπει να μην παραγνωρίζει το δικαίωμα του εθελοντή:

 • να έχει συγκεκριμένο καθήκον με αρχή και τέλος
 • να έχει το καθήκον του μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης
 • να έχει τη δυνατότητα να φύγει από το πρόγραμμα όποτε θέλει
 • να αισθάνεται ασφαλής, σίγουρος και κυρίως οικεία.

Εθελοντισμός και ο ρόλος του.
Ο εθελοντισμός έχει σημαντικό ρόλο, τόσο στον βιομηχανικό όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο είναι η βάση για τη δράση

 • Των μη κυβερνητικών οργανώσεων
 • Των επαγγελματικών οργανώσεων
 • Των συνδικαλιστικών σωματείων έως και των αποκεντρωμένων κυβερνητικών υπηρεσιών

Ο εθελοντισμός έχει διαφορετικές μορφές και σημασία. Είναι επηρεασμένος από την ιστορία, την πολιτική, τη θρησκεία, και την κουλτούρα κάθε περιοχής. Ότι θεωρείται εθελοντισμός σε μια χώρα μπορεί να θεωρείται καθεστώς δουλείας για άλλες χώρες.

Έτσι ο εθελοντισμός δεν είναι κάτι που κάνουμε για τους άλλους. Η αλληλεγγύη και το φωτισμένο προσωπικό συμφέρον συνυπάρχουν στο μυαλό των ανθρώπων όταν αφιερώνουν χρόνο. Η εθελοντική δραστηριότητα βασίζεται στην αμοιβαιότητα, στην πεποίθηση ότι οι εθελοντικές δραστηριότητες κάποιου θα αναγνωριστούν από την κοινότητα. Η θέληση για εθελοντισμό είναι μια έκφραση κοινωνικών σχέσεων με την οποία οι άνθρωποι επιδιώκουν τα προς το ζην τους και λύνουν τα αναπτυξιακά τους προβλήματα. Σήμερα όμως αναπτύσσεται κάτω από την πίεση που ασκεί η παγκοσμιοποίηση. Στις βόρειες χώρες αρχίζει να φθίνει εξαιτίας της μειωμένης θρησκευτικότητας, της καταστροφής των παραδοσιακών κοινωνιών, και του ατομικισμού.

4 διαφορετικοί τύποι δραστηριότητας εντάσσονται στο πλαίσιο του εθελοντισμού
1. αμοιβαία βοήθεια ή αυτοβοήθεια
2. φιλανθρωπία ή βοήθεια στους άλλους
3. συμμετοχή ή πολιτική ενεργοποίηση
4. ακτιβισμός.

Οι δύο πρώτες μορφές εθελοντισμού δεν αποτελούν αντικείμενο αυτής της εισήγησης.
Η πολιτική ενεργοποίηση αναφέρεται στο ρόλο που μπορούν να παίξουν τα άτομα στο χώρο της διακυβέρνησης από την αντιπροσώπευσή τους σε συμβουλευτικά όργανα της εξουσίας, ως την ενεργό συμμετοχή τους στην ανάπτυξη τοπικών προγραμμάτ

Μορφές εθελοντισμού
Συχνά θεωρείται ότι ο εθελοντισμός δεν έχει υλικά ανταλλάγματα. Αρκετοί όμως εκτιμούν πως για λόγους που εξυπηρετούν τη βιωσιμότητα της, η εθελοντική εργασία θα πρέπει να αμείβεται. Αρκετές φορές η αμοιβή γίνεται με έμμεσο τρόπο, παρέχοντας στον εθελοντή δωρεάν διαμονή, διατροφή, ή άλλες διευκολύνσεις.
Η έννοια εθελοντισμός είναι αρκετά ευρεία, καθώς συμπεριλαμβάνει: την εθελοντική αιμοδοσία ή τη μετά τον θάνατο προσφορά μελών του ανθρώπινου σώματος για επιστημονικούς σκοπούς.
Αρκετοί διαχωρίζουν τον εθελοντισμό σε επίσημο και ανεπίσημό.
Ο επίσημος εθελοντισμός αφορά για παράδειγμα την προσφορά για μια μη κυβερνητική οργάνωση ή ένα ίδρυμα.
Ο ανεπίσημος εθελοντισμός αφορά την προσφορά σε περισσότερο προσωπικό επίπεδο, βοηθώντας π.χ. κάποιον ηλικιωμένο στο δρόμο.

Ιδιαίτερη απήχηση στις μέρες μας έχει μια συγκεκριμένη μορφή εθελοντισμού. Αυτός ο εθελοντισμός απευθύνεται συνήθως στους νέους, με θέματα όπως: η οικολογία ο αθλητισμός ή η βοήθεια κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν κάποια μορφή δυσκολίας (τοξικομανείς, άτομα με ειδικές ανάγκες, κ.α. ). Αρκετοί θεωρούν ότι η μορφή αυτή εθελοντισμού πραγματοποιείται με ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο στόχο την ομαλή ένταξη των νέων στο κοινωνικό σύνολο. Παρά την ανάπτυξη κάποιου αισθήματος αλληλεγγύης.
Η «εθελοντών κοινωνία» ο νέος εθνικός φορέας που συντονίζει, στηρίζει, αλλά και προβάλει το έργο της κοινωνίας των πολιτών στην υγεία και την κοινωνική φροντίδα.

Αποστολή του είναι:
-οργάνωση
-η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στις μη κυβερνητικές οργανώσεις
-η διασύνδεση της δράσης του κοινωνικού εθελοντισμού
-χρηματοδότηση
-επικοινωνία: στόχος της είναι η κινητοποίηση της κοινής γνώμης και η προσέλκυση νέων εθελοντών.
-Πιστοποίηση: η δημιουργία σταθερών κανόνων και διαδικασιών για την πιστοποίηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων.
-Εκπαίδευση:ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την καλύτερη κατάρτιση των εθελοντικών και των οργανώσεων.

Ο κοινωνικός εθελοντισμός σήμερα
Σε παγκόσμιο επίπεδο ο εθελοντισμός αποτελεί τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο Τρίτο Τομέα της οικονομίας και κοινωνίας. Η εθελοντική εργασία σε πολλές αναπτυγμένες χώρες συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του Ακαθόριστου Εθνικού Προϊόντος και στην θεμελίωση του νέου κοινωνικού κράτους.
Στην εποχή μας, οι εθελοντές είναι οι πρώτοι στην προσφορά ποιοτικών εθελοντικών υπηρεσιών, στην κινητοποίηση της κοινής γνώμης, στην οργάνωση συλλογικών εγχειρημάτων, στην οικοδόμηση της διεθνούς αλληλοκατανόησης. Ο εθελοντισμός δεν είναι φιλανθρωπία, διαμορφώνει στην πράξη την κοινωνία του αύριο.

Συμπέρασμα
1 Στην εποχή μας με παγκόσμια προβλήματα όπως: αρρώστιες, υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ναρκωτικά, φτώχεια, να εκκρεμούν απειλητικά, η εθελοντική προσφορά θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση τους, άρα είναι αναγκαία.
2 στη σημερινή κοινωνία της παγκοσμιοποίησης, που κυριαρχούν οι ανισότητες και η αδικία ανάμεσα στους έχοντες και κατέχοντες και ανάμεσα στους αποκλεισμένους, φτωχούς και πεινασμένους. Ο εθελοντισμός ανοίγει τους ορίζοντες του αύριο. Οι εθελοντικές οργανώσεις σε παγκόσμιο, εθνικό, ευρωπαϊκό, τοπικό επίπεδο μας δίνουν ελπίδες για ανθρώπινες κοινωνίες.

ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ποιους τομείς αγκαλιάζει ο Εθελοντισμός;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
I. Δεν υπάρχει χώρος που να μην χωρά ο Εθελοντισμός.
II. Στην προστασία του περιβάλλοντος, απειλούμενων ειδών, πράσινο, παραλίες κλπ.
III. Στην κοινωνική πρόνοια και στην υποστήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού
IV. Στην εκπαίδευση
V. Στον πολιτισμό- στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς
VI. Στην πολιτική προστασία
VII. Στην εμπέδωση της ειρήνης
VIII. Στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων
IX. Ανθρωπιστικές παρεμβάσεις σε περίοδο κρίσης
X. Αναπτυξιακά προγράμματα – καταπολέμηση της φτώχειας
XI. Καθώς και άλλες δράσεις κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ποια ακριβώς είναι η έννοια του σημερινού Εθελοντισμού:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο Εθελοντισμός σήμερα μπορεί να είναι:
-Μια διαδικασία απελευθέρωσης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και επικοινωνίας
-Μια διαδικασία διεύρυνσης της κοινωνικής συμμετοχής
-Ένας ενεργός τρόπος κοινωνικής και κοινοτικής ανάπτυξης
-Έκφραση αλληλεγγύης και εκπαίδευσης σε μια κουλτούρα αλληλεγγύης
-Τρόπος παρέμβασης του ενεργού πολίτη
-Διαδικασία ανάδειξης των κοινωνικών προβλημάτων και ευαισθητοποίησης του κοινού
-Τρόπος άσκησης πίεσης για επίλυση των προβλημάτων και επομένως ένας εναλλακτικός τρόπος άσκησης πολιτικής
-Ασκηση ενός βασικού δημοκρατικού δικαιώματος του πολίτη( συμμετέχω και προσπαθώ να αλλάξω εγώ ο ίδιος τα πράγματα)
-Ο Εθελοντισμός είναι μια τεράστια δεξαμενή δεξιοτήτων ενέργειας και γνώσης. Στηρίζεται στην αμοιβαιότητα, στην πεποίθηση πως οι εθελοντικές προσπάθειες κάποτε θα αναγνωριστούν από την κοινότητα. Η Εθελοντική δραστηριότητα αποτελεί έκφραση του κοινωνικού κεφαλαίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ :
Τι προσόντα πρέπει να έχει ένας Εθελοντής:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο Εθελοντής συνδυάζει τον έρωτα του ερασιτέχνη, τη συνέπεια του επαγγελματία, την πειθαρχία του στρατιώτη και την ανιδιοτέλεια του ανώτερου ανθρώπου. Ο Εθελοντισμός είναι η πράξη κάποιου με σκοπό να βοηθήσει και να στηρίξει την ανάγκη ενός συνανθρώπου του. Ο Εθελοντής εξισορροπεί την ανάγκη με την ελευθερία, τον σεβασμό με την βοήθεια, τη σιωπή με την φωνή. Δεν προσφέρει από το περίσσευμα ούτε από το υστέρημά του. Γνωρίζει ότι τίποτα δεν είναι δικό του και όταν χρειάζεται κάτι σπεύδει να το βρει για να το προσφέρει είτε το έχει είτε δεν το έχει.

Κ.Ε.Π.
Όπως προκύπτει από μία πρόσφατη έρευνα που έγινε από το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, σε τυχαίο δείγμα 1000 ατόμων της Αττικής, ποσοστό 70% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ σε εθελοντικές ομάδες για την επίτευξη ενός σκοπού, ενώ μόνο το 3,8 % δήλωσε ότι είναι μέλη μιας οργανωμένης ομάδας. Επίσης το 40% δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να συμμετάσχει προσωπικά σε οποιαδήποτε κίνηση εθελοντών, ενώ το 16% απάντησε ότι γνωρίζει με σιγουριά το ζήτημα της εθελοντικής προσφοράς.

Στοίχημα
Αυτό είναι και το στοίχημα που έχει να αντιμετωπίσει το εθελοντικό κίνημα στη χώρα μας προκειμένου να μεγαλώσει και να προσφέρει όσα μπορεί στην Ελληνική κοινωνία. Δηλαδή:

1. Να πείσει τον πολίτη ότι αυτός είναι το μόνο σημείο αναφοράς
2. Να αναδείξει την ειλικρίνεια των προθέσεων και των καταδιώξεων
3. Να καταπολεμήσει την πεποίθηση ότι όλα τα σημαντικά γεγονότα γίνονται έξω, πάνω και πέρα από εμάς.

Με τον τρόπο αυτόν θα περιοριστούν οι παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη σημερινή νοοτροπία των πολιτών, όπως το κλίμα του ατομικισμού, τις αδιαφορίες για τα κοινά, της εσωστρέφειας στο μικρό οικογενειακό πυρήνα. Οι εθελοντικές οργανώσεις σήμερα, είναι ανάγκη να παίξουν σημαντικό ρόλο επηρεάζοντας τις εξελίξεις και ωθώντας σε αλλαγές. Έχουν ίσως για πρώτη φορά σημαντική και αναντικατάστατη λειτουργία μέσα στις δημοκρατικές κοινωνίες αυτή του εκφραστή της συλλογικής συνείδησης απέναντι στην τυχόν αυθαιρεσία του κράτους ή των μονοσήμαντων επιδιώξεων των μηχανισμών της αγοράς. Μπορούν να επιτελέσουν παράλληλα επιβεβαίωση της δυνατότητας που έχουν οι πολίτες να αλλάξουν τη ζωή τους δρώντας από κοινού, για την επιδίωξη κοινά αποδεκτών στόχων, σε οποιοδήποτε χώρο ή επίπεδο.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από διεθνείς μελέτες προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

1. Το μέγεθος του εθελοντισμού μιας χώρας, είναι ανάλογο με το επίπεδο ανάπτυξής της
2. Οι εθελοντικές οργανώσεις φαίνεται ότι αποτελούν μια μεγάλη οικονομική δύναμη ( Μόνο στις ΗΠΑ, όπου δραστηριοποιούνται 1.140.000 οργανώσεις, εμφανίζουν έσοδα 621 δις $ που αποτελούν το 6,2% της αμερικανικής οικονομίας)
3. Οι εθελοντικές οργανώσεις είναι προσανατολισμένες κύρια στην παροχή υπηρεσιών , δηλ. την Πρόνοια, την Υγεία, την Εκπαίδευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες
4. Τα έσοδά τους προέρχονται κυρίως από συνδρομητές και κρατικές επιχορηγήσεις και όχι από εισφορές επιχειρήσεων
5. Αποτελούν παράγοντα δημιουργίας θέσεων εργασίας εμφανίζοντας δείκτες αυξήσεων απασχόλησης πολύ μεγαλύτερους από αυτούς των εθνικών οικονομιών
6. Οι εθελοντικές οργανώσεις αποτελούν πόλο άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Ενώ μέχρι τώρα οι εθνικές κυβερνήσεις ήταν αποκλειστικά αρμόδιες για την άσκηση διεθνούς πολιτικής, σήμερα έχουν να αντιμετωπίσουν τα οργανωμένα εθελοντικά σχήματα που διεκδικούν τη δική τους συμβολή σε αποφάσεις παγκόσμιας σημασίας.
7. Οι εθελοντικές οργανώσεις με τις προτάσεις και τη δράση τους επιδρούν στη διαμόρφωση μιας νέας κλίμακας αξιών στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης, της πληροφορίας αλλά και της κατανάλωσης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2 ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑ. ΚΥΠΑΡΙΣΗ
ΟΜΑΔΑ : Μαυροδή Παναγιώτα, Παπαδοπούλου Μαρία, Γκαμπέτα Αικατερίνη

Πηγή: www.imlarisis.gr

1 Comment

 1.  

  Σχετικά με τους σχολικούς τροχονόμους;
  Ποια είναι η αναβάθμιση;εργαζόμενοι,άνεργοι;όμηροι του εθελοντισμού;με ωράριο, καθήκοντα,ανασφαλιστοι; καμία σύγκριση με τους πυροσβέστες,ανδροκρατούμενη κοινωνία…

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.