Δασικές Υπηρεσίες: Χάνουν και το δέντρο και το δάσος

 

16/6/2014

Το δέντρο, το δάσος αλλά και τη μπάλα φαίνεται πως μπορούν να χάσουν οι δασικές υπηρεσίες  σύμφωνα με το πόρισμα από τον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι  «ράμπο» της δημόσιας διοίκησης σε 103 δασαρχεία και διευθύνσεις δασών όλης της χώρας.

Οι ελεγκτές «ακτινογράφησαν» ηλεκτρονικά:

 • i) την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών, όπως το ανθρώπινο δυναμικό,
 • ii) την υλικοτεχνική υποδομή,
 • iii) τις διαδικασίες εξυπηρέτησης και διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών καθώς και
 • iv) την τήρηση του ωραρίου εργασίας των 2.727 εργαζομένων.

Αναφορικά με το προσωπικό καταγράφηκε εκ νέου μια από τις γνωστές πληγές της δημόσιας διοίκησης: υπερστελέχωση υπηρεσιών με μειωμένο φόρτο και υποστελέχωση δασαρχείων με μεγάλο αριθμό εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος. Είναι ενδεικτικό ότι στις κατηγορίες ΔΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ και ΥΕ/ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ καταγράφονται 1041 υπεράριθμοι από τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις.

Πλεονάζον προσωπικό που οφείλεται κυρίως στην απορρόφηση των πρώην αγροφυλάκων, όμως σύμφωνα με το πόρισμα άνισα κατανεμημένο αλλά και ανειδίκευτο «…οι δασοφύλακες που προέρχονται από την αγροφυλακή να επιμορφωθούν στα δασικά ζητήματα και οι παλαιοί δασοφύλακες στα αγροτικά ζητήματα.»αναφέρουν χαρακτηριστικά οι επιθεωρητές. Επίσης εντοπίζεται έλλειμμα 186 δασοπόνων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ-ΛΕΙΨΑ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ

Χαρακτηριστική του στρεβλού τρόπου επάνδρωσης των υπηρεσιών είναι η αναφορά των επιθεωρητών: « Το προσωπικό δεν έχει κατανεμηθεί στις υπηρεσίες με κριτήριο το μέγεθος των δασικών εκτάσεων που επιβλέπουν.» Για παράδειγμα η Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου ενώ στη δικαιοδοσία της περιλαμβάνεται μια περιοχή με μικρή κάλυψη από εκτάσεις δασικού ενδιαφέροντος, περιλαμβάνεται στην κατηγορία των υπηρεσιών με τους περισσότερους δασοφύλακες δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αντίστοιχα το Δασαρχείο Λαμίας έχει 52 ΔΕ/ΥΕ δασοφύλακες.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με το πόρισμα σε 39 δασαρχεία δεν επαρκεί το προσωπικό αυτών των κατηγοριών, ενώ η έλλειψή τους αναγκάζει συνολικά 67 δασικές υπηρεσίες να βγάζουν για περιπολίες εργαζόμενους ανώτερων εκπαιδευτικών κατηγοριών. Έτσι σύμφωνα με τους ελεγκτές καθυστερεί η διεκπεραίωση υποθέσεων που εντάσσονται στα καθήκοντα των Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δασοπόνων.

Κενά καταγράφονται και στην στελέχωση των διευθύνσεων δασών και των δασαρχείων με διοικητικό προσωπικό, το οποίο κατά τα άλλα είναι υπεράριθμο σύμφωνα με το πόρισμα: συνολικά 212 διοικητικοί υπάλληλοι, 14 παραπάνω από τις προβλεπόμενες θέσεις. Παρόλα αυτά  17 δασαρχεία δεν έχουν κανέναν αυτής της ειδικότητας και σε 2 δασαρχεία υπηρετούν 7.

ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ

Άκρως ανησυχητικά είναι το ευρήματα που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών. Ειδικότερα σύμφωνα με τους επιθεωρητές που διενήργησαν τον έλεγχο:

 • i) Μόνο 37 από τα 103 δασαρχεία επιτηρούν επαρκώς τις περιοχές ευθύνης τους
 • ii) 50 από τα 103 δασαρχεία δεν τηρούν σειρά προτεραιότητας στη διεκπεραίωση των υποθέσεων(παρότι ειναι πειθαρχικό παράπτωμα)
 • iii) 86 από τα 103 δασαρχεία παρότι είναι επαρκώς στελεχωμένα και δεν έχουν μεγάλο όγκο υποθέσεων δεν διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις εντός των προθεσμιών που προβλέπει ο νόμος.

Μάλιστα όπως αναφέρεται στο πόρισμα 10 δασαρχεία δεν έχουν τελειώσει υποθέσεις του 2003!

Λαυράκια έβγαλαν οι ελεγκτές και στον τρόπο τήρησης του ωραρίου. Ενώ είναι υποχρεωτικό το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου του ωραρίου εργασίας:

 • i) 94 από τα 103 δασαρχεία κρατάνε βιβλία για την καταγραφή της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης , 8 δασαρχεία έχουν μηχανογραφικό σύστημα,  και 1 δεν έχει κανένα σύστημα.
 • ii) 98 από τα 103 δασαρχεία δεν στέλνουν καν τα στοιχεία τήρησης του ωραρίου εργασίας στις αρμόδιες διευθύνσεις των αποκεντρωμένων διοικήσεων

Δεν υπάρχει επίσης ουτε βιβλίο απουσίας για υπηρεσιακούς λόγους. Όλα γίνονται με προφορικές εντολές του προϊσταμένου αλλά δεν καταγράφονται πουθενά ο λόγος και ο χρόνος απουσίας καθώς επίσης η επιστροφή ή όχι του υπαλλήλου στην υπηρεσία.

«ΑΡΑΧΝΙΑΖΕΙ» Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Έρμαιο της έλλειψης ορθολογικής οργάνωσης έχει γίνει και η υλικοτεχνική υποδομή των δασικών υπηρεσιών, όπως δείχνουν τα στοιχεία του πορίσματος. Οχήματα, μοτοσυκλέτες, δορυφορικά συστήματα και άλλα μέσα είτε αραχνιάζουν αφού δεν έχουν μοιραστεί ανάλογα με τις ανάγκες, είτε έχουν αποσυρθεί λόγω παλαιότητας.

 • Από τα 574 αυτοκίνητα που έχουν προμηθευτεί τα δασαρχεία όλης της χώρας, 113(δηλαδή το 20% του στόλου) δεν χρησιμοποιούνται λόγω παλαιότητας, βλάβης, μεγάλου κόστους συντήρησης ή ακαταλληλότητας. Επίσης 35 αυτοκίνητα είναι σε λειτουργία αλλά δεν χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες που έχουν διατεθεί γιατί πλεονάζουν.
 • Από τις 316 μοτοσυκλέτες 112(το 35%) δεν χρησιμοποιούνται λόγω έλλειψης οδηγών, παλαιότητας, ασύμφορης επισκευής ή συντήρησης  αλλά και λόγω ακαταλληλότητας. 19 μοτοσυκλέτες που είναι λειτουργικές αλλά περισσεύουν.
 • Από 487 GPS, 48 δεν αξιοποιούνται γιατί είναι παλαιάς τεχνολογίας ή έχουν βλάβη. Στο πόρισμα μάλιστα αναφέρεται ότι σε δασαρχειο της περιφέρειας χρησιμοποιούν κινητά υπαλλήλων για GPS, ενώ καταγράφηκαν και 16 που λειτουργούν αλλά δεν βγαίνουν μαζί με τους δασοφύλακες σε ελέγχους και επιθεωρήσεις.

Επίσης και στα 103 δασαρχεία όλης της χώρας έχει δοθεί πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μόνο ένα εκείνο της Καβάλας την έχει αξιοποιήσει για τη δημιουργία ιστοσελίδας, ως εργαλείο για την απλοποίηση των συναλλαγών με τους πολίτες.

Πηγές του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης υπογράμμιζαν στον ΑΝΤ1news, ότι η προσπάθεια καταγραφής καθώς επίσης ανάδειξης περιπτώσεων δημοσίων υπηρεσιών με έλλειμμα οργάνωσης και περίσσευμα κακοδιοίκησης, έχει διευκολύνει σημαντικά το τελευταίο οκτάμηνο η ουσιαστική ενίσχυση του ερευνητικού έργου του σώματος σε μέσα και ανθρώπινο δυναμικό.

Του Γιώργου Παπακωνσταντίνου

Πηγή : www.thecut.gr

1 Comment

 1.  

  Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι ο Έλληνας θέλει τον ελεγκτή-χωροφύλακά του και ότι το ακροτελευταίο άρθρο του Συντάγματος δεν μπορεί να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας..
  Από την άλλη πλευρά όμως, σε αυτή την πιθανώς εμπεριστατωμένη έρευνα του Σώματος, δεν μπορεί με τίποτα να καταγραφούν τα αίσχη και τα εσωτερικά κακώς κείμενα που γίνονται σε πολλά Δασαρχεία της χώρας, ήτοι το μεράκι και ο επαγγελματισμός κάποιων υπαλλήλων που αγωνίζονται πραγματικά να κάνουν σωστά την εργασία τους (και ιδιαίτερα έξω στο πεδίο), να ματαιώνεται και να καταργείται από ανελέητες συμπεριφορές ανωτέρων τους, ίσως και επιζήμιες για το μέλλον του δάσους και κατ επέκταση για το δημόσιο συμφέρον και καλό όλων μας!
  Και φυσικά δεν μπορώ να δεχθώ ότι ξαφνικά και εν έτι 2014, ξεκίνησε ο έλεγχος αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και η κάθε λογής αξιολόγηση της Δασικής και σταδιακά, κάθε δημόσιας υπηρεσίας. Που ήταν όλα αυτά τα χρόνια ο έλεγχος;…
  Τα δασάκια λυπάμαι και τις επόμενες γενιές, από τις οποίες με τον ένα ή άλλο τρόπο τα στερούμε σταδιακά και ανεπίστρεπτα!

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.