Λιγότερες οι πυρκαγιές το 2014, αλλά πιο καταστροφικές…

 

1/8/2014

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα μελέτης του Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου – Υπαρχηγού Π.Σ, ε.α., «από την 1 Ιανουαρίου μέχρι και 31 Ιουλίου 2014, εκδηλώθηκαν συνολικά (3.803) αγροτοδασικές πυρκαγιές, λιγότερες κατά (1.185) από το αντίστοιχο διάστημα του 2013, ήτοι λιγότερες σε ποσοστό (23,7%). 
Σύμφωνα με στοιχεία του E.F.F.I.S, από τις 23 μεγαλύτερες από τις πυρκαγιές αυτές καταστράφηκαν συνολικά (117.920) στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων, ενώ από τον συνολικό αριθμό πυρκαγιών εκτιμάται ότι κάηκαν περισσότερα από (137.000) στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων. Αναλυτικότερα οι μεγαλύτερες καταστροφές προκλήθηκαν στις εξής, κατά φθίνουσα, σειρά, περιοχές: α) την 26/6/2014 στη περιοχή Μάζη – Μαλεσίνας του Ν. Φθιώτιδας κάηκαν (25.830) στρέμματα Φθιώτιδας β) την 26/6/2014 στον Αγίοκαμπο Λάρισας κάηκαν (14.350) στρέμματα, γ) την 4/7/2014 στον Δήμο Κάρλας Μαγνησίας κάηκαν (14.310) στρέμματα, δ) την 27/6/2014 στο Δήμο Παλαμά Καρδίτσας κάηκαν (10.770) στρέμματα και ε) την 12/7/2014 στην Κερατέα Αττικής – η 7η σε έκταση μεγαλύτερη πυρκαγιά – κάηκαν (5.650) στρέμματα.

Εφέτος οι πυρκαγιές, για το ίδιο ως άνω διάστημα, παρόλο που είναι λιγότερες από το 2013, σε ποσοστό (23,7%), παρά ταύτα αποτεφρώθηκαν τα ίδια περίπου στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων.

Το γεγονός ότι σημειώθηκαν, μέχρι σήμερα, λιγότερες πυρκαγιές από το αντίστοιχο διάστημα του 2013, οφείλεται κατά κύριο λόγο στις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ειδικότερα υπήρξαν δυσμενείς συνθήκες για την εκδήλωση, ανάπτυξη και εξάπλωση πυρκαγιών όπως συχνές βροχοπτώσεις κυρίως από τη Θεσσαλία και πάνω, υψηλή σχετική υγρασία και χαμηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές, σε συνδυασμό με την απουσία ισχυρών ανέμων στο μεγαλύτερο διάστημα. 

Παρά ταύτα παρατηρήθηκε μια αδικαιολόγητη για τις συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες συμπεριφορά εξάπλωσης των πυρκαγιών, αφού εμφανίζεται πολύ υψηλός βαθμός δριμύτητας των πυρκαγιών, είναι δηλαδή πολύ καταστροφικές σε σχέση με το 2013, μάλιστα οι πιο καταστροφικές από το έτος 2008. Συγκεκριμένα η δριμύτητα των πυρκαγιών από το έτος 2008 μέχρι σήμερα έχει ως εξής:


Έτος 2008, η δριμύτητα ήταν (34,6) κατά μ.ο. καμένα στρέμματα / ανά πυρκαγιά, το 2009 ήταν (19,3) καμένα στρέμματα / ανά πυρκαγιά, το 2010 ήταν (14,5) καμένα στρέμματα / ανά πυρκαγιά, το 2011 ήταν (23,5) καμένα στρέμματα / ανά πυρκαγιά, το 2012 ήταν (28,3) καμένα στρέμματα / ανά πυρκαγιά, το 2013 ήταν (27,3) καμένα στρέμματα / ανά πυρκαγιά και το 2014 – μέχρι τώρα – είναι (36,1) καμένα στρέμματα / ανά πυρκαγιά. 

Κι αυτό βέβαια έχει την εξής λογική εξήγηση: Είναι ευθύνη του δασοπυροσβεστικού μηχανισμού να αντιμετωπίσει έγκαιρα και αποτελεσματικά τις πυρκαγιές. Συνεπώς στις περιοχές που εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές και υπήρξε μεγάλος αριθμός καμένων εκτάσεων, ο εν λόγω μηχανισμός δεν ήταν όσο θα έπρεπε αποτελεσματικός δηλαδή στις ίδιες περιοχές υπήρξε έλλειμμα, σε επίπεδο σχεδιασμού και λήψης προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. 

Επίσης ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό στο προφίλ των πυρκαγιών μέχρι τώρα, είναι η αδικαιολόγητη και φυσικά παράνομη εκδήλωση ενός υπέρμετρα υψηλού αριθμού πυρκαγιών και καταστροφών, κυρίως σε αγροτικές και γεωργικές εκτάσεις στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας και κυρίως στους Νομούς Λάρισας και Μαγνησίας, με σκοπό την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών. Να σημειωθεί ότι στη Θεσσαλία εκδηλώθηκε αριθμός πυρκαγιών μεγαλύτερος από το 1/3 του συνολικού αριθμού πυρκαγιών και μάλιστα μόνον από τις δέκα (10) μεγαλύτερες πυρκαγιές κάηκε το 1/2 σχεδόν του συνολικού αριθμού των καμένων σε όλη την Επικράτεια στρεμμάτων. 

Ειδικά στον Νομό Λάρισας, μόνον από τις επτά (7) μεγαλύτερες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στον Νομό, κάηκε έκταση (39.480) στρεμμάτων, σχεδόν το 1/3 του συνολικού αριθμού των καμένων εκτάσεων στην Επικράτεια. Εξάλλου το 2013 στον Νομό Λάρισας, με συνολικό αριθμό (639) αγροτοδασικών πυρκαγιών όλο το έτος, κάηκαν συνολικά (24.822,5) στρέμματα, έκταση μικρότερη της καμένης μέχρι σήμερα. Αιτία του ανωτέρω φαινομένου η αδικαιολόγητη βέβαια πρακτική της καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών για την καταπολέμηση των εντόμων, μια πρακτική που τα προηγούμενα έτη εμφανίζονταν μετά τον Σεπτέμβριο και φυσικά μόνον δυσμενείς επιπτώσεις στη γονιμότητα του εδάφους, το περιβάλλον και την δημόσια υγεία έχει.

Ειδικότερα είναι αδικαιολόγητο και φυσικά αδιανόητο να υπάρχει τόσο μεγάλος αριθμός πυρκαγιών – σχεδόν σε καθημερινή βάση το τελευταίο δίμηνο – σε αγροτικές και γεωργικές περιοχές της Θεσσαλίας, να καταπονείται για τις εν λόγω πυρκαγιές, που δεν θα έπρεπε να έχουν εκδηλωθεί, μεγάλος αριθμός από το πυροσβεστικό προσωπικό με πολλές εργατοώρες απασχόλησης, μεγάλος αριθμός μηχανολογικού εξοπλισμού και εναερίων μέσων, και εξ αυτών των λόγων να ζημιώνεται το Δημόσιο με αδικαιολόγητες δαπάνες για την καταστολή τους και να μην έχουν ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές έγκαιρα και αποτελεσματικά τα απαραίτητα προληπτικά αλλά και κατασταλτικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί και σταματήσει το ανωτέρω καταστροφικό φαινόμενο. Να σημειωθεί ότι από τις ανακριτικές αρχές σε κανέναν υπαίτιο δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία για εμπρησμό και εμπρησμό σε δάση, ούτε καν από αμέλεια. Συνεπώς κανείς από τους υπαίτιους δεν έχει λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη, ούτε έχει συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και κανείς αρμόδιος δεν παρεμβαίνει. 

Ο αρμόδιος, κατά τόπο, διωκτικός μηχανισμός του Π.Σ δεν έχει ικανοποιητική παρουσία και ως φαίνεται δεν λειτούργησε, ως όφειλε, και βέβαια αποδεικνύεται ότι στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπάρχει έλλειμμα αποτελεσματικότητας και επιχειρησιακής ικανότητας του, αφού δεν μπόρεσε, ούτε να προλάβει αλλά ούτε και να καταστείλει την ακατάσχετη στην εν λόγω περιοχή εγκληματικότητα των εμπρησμών. Και αυτό θα πρέπει να απασχολήσει τα ιεραρχικώς ανώτερα υπηρεσιακά κλιμάκια του Π.Σ και την Ηγεσία του και να λάβει άμεσα μέτρα ανάσχεσης του φαινομένου».

Επιμέλεια: Σωτήρης Σκουλούδης

Πηγή : www.zougla.gr

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.