Εξερευνώντας το άγνωστο… προσωπίδα DHR 7000

 

 
Του Ιωάννη Σ. Ρέτσιου

Από την αναγνώριση σε εχθρικό έδαφος μέχρι και την διάσωση ή την απομάκρυνση ανθρώπων χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό για την αναπνοή είναι ένας παράγοντας που μπορεί να προφυλάξει τους πρώτους ανταποκρινόμενους  στο συμβάν από πολλούς κινδύνους.
Στην Πολιτική άμυνα, στα σώματα ασφαλείας και στο στρατό  υπάρχουν πάντα μερικά καίρια ερωτήματα αναφορικά με την διάσωση ή απομάκρυνση ανθρώπων από «καυτές περιοχές».

Μερικά από τα ερωτήματα είναι :

  • Το μέγεθος της περιοχής που πρέπει να ερευνηθεί
  • Ο χρόνος που θα διαθέσουν για την είσοδο, έρευνα και έξοδο
  • Οι περιβαλλοντικές απειλές
  • Το μέγεθος της εργασίας ή του κόπου που θα καταβάλουν

Όλα τα παραπάνω σημαίνουν ότι ο εξοπλισμός τους όχι μόνο πρέπει να είναι ο καταλληλότερος αλλά και ο πιο αξιόπιστος καθώς πρέπει να επικεντρωθούν στην διάσωση και όχι στην σκέψη πιθανής αστοχίας του υλικού προστασίας τους.

Παραδοσιακά όλοι γνωρίζουμε ότι σε τέτοιες αποστολές έχουν χρησιμοποιηθεί τρία διαφορετικά είδη προστασίας της αναπνοής

  • Αναπνευστικές συσκευές ανοιχτού κυκλώματος (SCBA)
  • Αναπνευστικές συσκευές κλειστού κυκλώματος (CCBA)
  • Αυτόνομη συσκευή παροχής φιλτραρισμένου αέρα (PAPR) ή φίλτρα προσωπίδων (APR)

Πολλές φορές σε μια αποστολή συνυπάρχει εκτός από το άγχος της διάσωσης και το άγχος της διάρκειας προστασίας της αναπνοής,  καθώς οι πρώτοι ανταποκριτές δεν γνωρίζουν τους παθογόνους παράγοντες που θα αντιμετωπίσουν αλλά γνωρίζουν ότι περίπου 20 με 30 λεπτά διαρκεί η παροχή καθαρού αέρα μέσω της αναπνευστικής τους συσκευής. Ακόμα και αν χρησιμοποιηθούν άλλα είδη προστασίας της αναπνοής ο χρόνος δεν μεταβάλλεται αισθητά εάν δεν ανέβει το κόστος αγοράς του εξοπλισμού ή αν δεν γίνει συνδυασμός αναπνευστικών συσκευών κάτι που είναι χρονοβόρο και όχι τόσο πρακτικό καθώς ο χρήστης θα πρέπει να εκτεθεί σε μολυσμένο περιβάλλον όταν θα αντικαταστήσει τις αναπνευστικές συσκευές του.

Η Γερμανική εταιρία Dräger κατασκεύασε ένα υβριδικό σύστημα προσωπίδας αναπνευστικής συσκευής  με το οποίο μπορείς μόνο με μια συσκευή να χρησιμοποιήσεις τριών ειδών συστήματα φιλτραρίσματος της αναπνοής αλλά ακόμα και ενυδάτωσης χάρη στην μάσκα DHR 7000 Dräger.

Προσωπίδα αναπνευστικής συσκευής DHR 7000 Dräger

1. Πανοραμική οματοθυρίδα από υλικό Polycarbonate προσφέρει την μέγιστη προστασία από αντικείμενα που μπορεί να προσκρούσουν πάνω της και ορατότητα >90%
2. Σωληνάκι ενυδάτωσης προσαρτημένο εσωτερικά
3. Προαιρετικά ενδοεπικοινωνία με ενσωματωμένο μικρόφωνο
4. Κεφαλόδεμα 5 σημείων
5. Διακόπτης θετικής και κανονικής πίεσης
6. Σύνδεσμος Rd40 για χρήση φίλτρου ή αυτόνομης συσκευής παροχής φιλτραρισμένου αέρα

Σύστημα ενδοεπικοινωνίας

H DHR 7000 διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ενδοεπικοινωνίας MSCOM το οποίο είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές του NFPA. Οι τηλεπικοινωνίες νοούνται  πάντοτε ως  ένα από το πιο σημαντικά πλεονεκτήματα για την ομάδα διάσωσης σε επικίνδυνο περιβάλλον.

Σύστημα ένδειξης παροχής αέρα

Προσαρμοσμένο εσωτερικά στην προσωπίδα υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα HUD (Head Up Display) που δείχνει ανά πάσα στιγμή την κατανάλωση και το υπόλοιπο παροχής αέρα που έχει ο χρήστης στην διάθεση του.

Ενυδάτωση

Η μάσκα προστασίας εκτός της ενσωματωμένης ενδοεπικοινωνίας, της ηλεκτρονικής ένδειξης παροχής αέρα έχει άλλη μια καινοτομία… διαθέτει ειδικό εσωτερικό σωληνάκι για την ενυδάτωση του χρήστη όταν βρίσκεται στο πεδίο αρκετές ώρες. Με το συνδυασμό των συστημάτων αναπνοής υπάρχει η δυνατότητα του χρήστη να παραμείνει στο πεδίο της μάχης ή της αναγνώρισης τομέα για διάσωση ή για άλλου είδους αποστολή μέχρι και 2 ώρες ±.

Η προσωπίδα έχει την δυνατότητα με ένα πρακτικό διακόπτη να μπορεί να αλλάζει από θετική σε κανονική πίεση για να εξυπηρετεί ανάλογα τις ανάγκες του χρήστη.

Πώς λειτουργεί όμως πρακτικά το υβριδικό σύστημα του DHS 7000;

Η ομάδα διάσωσης έχει ως αποστολή την ανεύρεση ανθρώπων σε ένα άγνωστο πιθανόν επικίνδυνο  περιβάλλον. Η ομάδα ξεκινά την αναγνώριση χρησιμοποιώντας προληπτικά την αυτόνομη συσκευή παροχής φιλτραρισμένου αέρα ή τα φίλτρα εφόσον υπάρχει επάρκεια οξυγόνου στον χώρο.. Ξαφνικά οι ανιχνευτές αερίων που έχουν προσαρτημένους πάνω στην στολή τους οι διασώστες, τους ειδοποιούν για αναγνώριση επικίνδυνων ουσιών. Αμέσως ο υπεύθυνος της ομάδας δίνει την εντολή και ανοίγουν τις μπουκάλες ατμοσφαιρικού αέρα και γυρνάνε πλέον σε προστασία της αναπνοής μέσω συσκευών ανοιχτού κυκλώματος. Όλα αυτά γίνονται χωρίς να αφαιρεθεί σε καμία περίπτωση η προσωπίδα και διατηρώντας τις επικοινωνίες στο έπακρο γλυτώνοντας πολύτιμο χρόνο και εξαλείφοντας την οποιαδήποτε περίπτωση μόλυνσης από την αλλαγή του μέσου προστασίας τους. 

Η προσωπίδα μπορεί να δεχθεί και κουμπωτό αεροπνεύμονα και ταυτόχρονα να έχει βιδωτό φίλτρο προστασίας της αναπνοής ή εναλλακτικά να συνδεθεί αυτόνομη συσκευή παροχής φιλτραρισμένου αέρα. Με το ειδικό κουμπί στην προσωπίδα έχει δοθεί η δυνατότητα στον χρήστη να αλλάξει το επίπεδο προστασίας του χωρίς να χρειάζεται να βγάλει την προσωπίδα και να εκτεθεί διατηρώντας ακόμα και την ενυδάτωση του όταν η αποστολή διαρκεί ώρα. Το σύστημα ενυδάτωσης συνδέεται με το γνωστό σακίδιο της Camelback ή με στρατιωτικού τύπου δοχείο νερού.

H προσωπίδα αλλά και όλα τα παρελκόμενα της αναπνευστικής συσκευής έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των σωμάτων ασφαλείας και ειδικότερα του Στρατού ή των Ειδικών Δυνάμεων. Πιο συγκεκριμένα η σφυρίχτρα στον μειωτήρα πίεσης (προειδοποίηση χαμηλής στάθμης αέρα) έχει καταργηθεί για να μην δημιουργεί θόρυβο, ο κύλινδρος του ατμοσφαιρικού αέρα (μπουκάλα 6 λ.) είναι βαμμένος με μαύρο χρώμα ματ όπως και όλα τα ανακλαστικά στην πλάτη της αναπνευστικής συσκευής έχουν αφαιρεθεί έτσι ώστε η παρουσία του χρήστη στο πεδίο να μην γίνεται αντιληπτή. Όλες οι ηλεκτρονικές ενδείξεις είναι εσωτερικές εντός της προσωπίδας και μειωμένες στο απαραίτητα ελάχιστον επίπεδο ενημέρωσης του  χρήστη.

Πιστοποιήσεις διαθέσιμες για το υβριδικό σύστημα DHS 7000, είναι οι παρακάτω: NIOSH/CBRN. Λόγω της μη πιστοποίησης για την Ευρώπη η μάσκα δεν είναι διαθέσιμη εκτός Αμερικής.

*Ο Ιωάννης Ρέτσιος είναι εκπαιδευτής μέσων ατομικής προστασίας και ειδικός σε θέματα εξοπλισμού για HazMat & C.B.R.N.e περιστατικά.

Σημείωση: Το άρθρο θα ανανεώνεται όποτε κρίνεται απαραίτητο από τον αρθρογράφο.

Πηγές – Βιβλιογραφία :

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.