Ομιλία Προέδρου της Π.Ε.Ε.Π.Σ στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

 

18/3/2010

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Μαρτίου στην Αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου «Διακονία» στη Θεσσαλονίκη η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος.

Στις διεργασίες παραβρεθήκαν συνάδελφοι-μελη και αντιπρόσωποι τοπικών ενώσεων από Αθήνα, Bόλο, Καβάλα, Χαλκιδική, Μυτιλήνη, Θεσπρωτία, Λάρισα, Τρίκαλα, τη Θεσσαλονίκη και τους όμορους Νομούς, ενώ το πρώτο μέρος το παρακολούθησαν και δημοσιογράφοι του τοπικού τύπου.

Την Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκπροσώπησε ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης Αρχιπύραρχος Πασχάλης Μαυρομάτης ο οποίος και τιμήθηκε με αναμνηστική πλακέτα της Ένωσης για την έμπρακτη υποστήριξή του στους Εθελοντές Πυροσβέστες.

Στον χαιρετισμό του που ακολούθησε αναφέρθηκε στην πραγματική τους προσφορά και εθελοντικό έργο που παρέχουν οι Εθελοντές Πυροσβέστες τόσο στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης όσο και γενικότερα, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, στην ανάγκη ενίσχυσης και περαιτέρω υποστήριξης του θεσμού, αλλά και στο γεγονός ότι πολλές εθελοντικές οργανώσεις χρησιμοποιούν τον όρο «Εθελοντής Πυροσβέστης» χωρίς να έχουν καμία απολύτως σχέση με το Πυροσβεστικό Σώμα.

Στο δεύτερο μέρος πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης όπου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσίασε τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό ο οποίος ψηφίστηκε από την συνέλευση ενώ έγινε αναφορά και στους επομένους στόχους της Ένωσης.

Ακολούθησαν ομιλίες & παρεμβάσεις μελών ενώ κατατέθηκαν πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις αλλά και παρατηρήσεις στο πλαίσιο βελτίωσης της λειτουργίας του Θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και των αλλαγών που επίκεινται.


Η Π.Ε.Ε.Π.Σ. ευχαριστεί θερμά το
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «’γιος Γρηγόριος ο Παλαμάς»
για την φιλοξενία και την ευγενική παραχώρηση της Αίθουσας.

Από την Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Ακολουθεί η Ομιλία του Πρόεδρου του Δ.Σ.

Αξιότιμε κ. Διοικητά,
Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στην έναρξη της σημερινής διαδικασίας θα ήθελα να παραθέσω ορισμένες απόψεις που προέρχονται από το μακρινό πυροσβεστικό παρελθόν, από ανθρώπους που είχαν την ικανότητα να ξεπερνάνε τα δεδομένα και τετρημένα της εποχής τους, να οραματίζονται, να υπερβαίνουν την κοινή λογική και να διεμβολίζουν το μέλλον. Συγκεκριμένα το 1962 ένας άνθρωπος που διέγραψε μια σημαντική πορεία στο Πυροσβεστικό Σώμα, ο Αξιωματικός Ηλίας Μπέτσιος σημείωνε σε ένα από τα βιβλία του, που αποτέλεσαν τα θεμέλια της σύγχρονης ελληνικής πυροσβεστικής βιβλιογραφίας, τα παρακάτω:


«Ό κοινωνικός άναμορφωτής, άδημονών πολλάκις πρός, εξεύρεσιν χρημάτων διά τάς άναμορφώσεις του, καλόν θά είναι να στρέφη τούς όφθαλμούς του πρός τα έκατομμύρια του πλούτου της Χώρας, τά όποία χάνονται κατ΄έτος είς φλόγας καί καπνόν.

Ούτος χωρίς κάν να σκεφθή νέον τρόπον έξευρέσεως χρημάτων διά τάς ετήσιας άπώλειας τών έκατομμυρίων, θα πρέπει να παραδεχθή τουλάχιστον ότι η πρόληψη καί η προστασία κατά τού πυρός δέον να τύχωσι περισσοτέρας προσοχής.

Πρός τόν σκοπόν τούτον έχομεν την γνώμην ότι τό Κράτος θα πρέπει νά βοηθήσει έτι περισσότερον τόν αγώνα τής οργανώσεως μιάς αποτελεσματικώτέρας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έπεκτεινόμενης της δικαιοδοσίας της και είς τάς Κωμοπόλεις, τά χωρία καί τήν ύπαιθρον διά της δημιουργίας Πυροσβεστικών Πυρήνων πλαισιουμένων από έθελοντάς τελούντας υπό την καθοδήγησην μονίμων βαθμοφόρων τού Πυροσβεστικού Σώματος , συνεπικουρούμενου τού έργου αύτών καί ύπό των κατά τόπους Αστυνομικών, Δασικών και Αγροτικών οργάνων.»

Έπρεπε να περάσουν σχεδόν 30 χρόνια και να φτάσουμε στο 1991 όπου η πολιτεία αποφάσισε επιτέλους να καθιερώσει και στην Ελλάδα τον επιτυχημένο και με ιδιαίτερη προσφορά θεσμό του Εθελοντή Πυροσβέστη, λαμβάνοντας το παράδειγμα από άλλες, προηγμένες στον τομέα αυτό, Ευρωπαϊκές χώρες.

Παρόλα αυτά, τι και αν σήμερα μετράμε ήδη 19 χρόνια από την εφαρμογή του και θα έπρεπε σύμφωνα με τα χρόνια να είχε ο θεσμός ενηλικιωθεί, δυστυχώς κάνοντας, με το χέρι στην καρδιά, την ανασκόπηση και αποτίμηση της πορείας του θεσμού, φαίνεται αντικειμενικά ότι είμαστε ακόμα στη μεταβρεφική ηλικία ή αλλιώς νηπιακή, με άλλα λόγια στην αρχή.

Με ένα θεσμό, εξαρτημένο από τα πιστεύω, τις απόψεις, τις αγκυλώσεις και τα σύνδρομα της κάθε φυσικής και πολιτικής Ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Με έναν θεσμό, ουσιαστικά ανύπαρκτο στα μάτια της Πολιτείας, που δήθεν επιθυμεί να τον προωθήσει αλλά μέχρι σήμερα, για άγνωστους κατ’ αυτήν λόγους, δεν έχει γίνει η επιθυμία και βούληση της πραγματικότητα.

Με ένα θεσμό, που δεν έχει λάβει ακόμα τη θέση που του αξίζει, τόσο μέσα στο Σώμα, όσο και στην κοινωνία μας, σε αντίθεση με τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών όπου ο Εθελοντής Πυροσβέστης αποτέλεσε και αποτελεί το θεμέλιο λίθο της λειτουργίας τους.

Με τη διαρκή συντήρηση μιας εσφαλμένης αντίληψης και ανεπίτρεπτης νοοτροπίας που λέει ή θέλει να καταδείξει ότι ο εθελοντής είναι ανίκανος ή ανεπαρκής να προσφέρει όσο ένας επαγγελματία

Με την Πολιτεία να έχει επιτρέψει και συμβάλει στο να γίνει ο θεσμός αντικείμενο καπηλείας από συγκεκριμένες κατ’ ουσίαν «ανύπαρκτες» ή αμφιβόλων προθέσεων και δραστηριοτήτων εθελοντικές ομάδες και να αποτελέσει το εφαλτήριο για προσωπική ανάδειξη και εξυπηρέτηση πολιτικών, επιχειρηματικών ή άλλες φιλοδοξίων. Ακόμα και σαν μέσο προσέλκυσης χρηματικών και υλικών δωρεών από διάφορες πηγές εντός και εκτός Ελλάδας. Αποτελεί συνήθη πρακτική -και ίσως μόδα- τα τελευταία χρόνια να συγκεντρώνονται κάπου στη χώρα μας 15-20 άτομα, να ιδρύουν με αστική σωματειακή μορφή μια ομάδα «δασοπροστασίας-διάσωσης» ή «προστασίας από κάποιους ή από όλους τους πιθανούς κινδύνους» ή «αντιμετώπισης καταστροφών», «σεισμών», «λοιμών και καταποντισμών» και ο,τιδήποτε άλλο θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί, να φοράνε στη συνέχεια μια στολή τον τύπο της οποίας και τα διακριτικά καθόρισαν οι ίδιοι ανάλογα με τη φαντασία ή επιθυμία τους και περιφερόμενοι και διαφημιζόμενοι να αυτοαποκαλούνται Εθελοντές Πυροσβέστες, εκμεταλλευόμενοι προφανώς την άγνοια των πολιτών, αλλά και την κρατική αδιαφορία που εμμέσως τους συγκαλύπτει και με διάφορους τρόπους στηρίζει.

Δίχως να υπάρχει από μέρους μας ουδεμία διάθεση να μειώσουμε ή να υποτιμήσουμε την προσφορά των εθελοντικών οργανώσεων, οφείλουμε να διακρίνουμε και επισημάνουμε ότι όταν στόχος της εθελοντικής προσφοράς δεν είναι αυτή καθαυτή η ανόθευτη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, αλλά η μέσω αυτής προβολή και η εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων, τότε αυτή αλλοιώνεται και παύει να είναι υγιής και πραγματική.

Η Π.Ε.Ε.Π.Σ δεν είναι ενάντια σε καμία εθελοντική προσπάθεια που αναπτύσσεται υπό την επίβλεψη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, υπό την προϋπόθεση όμως, ότι είναι απόλυτα συγκεκριμένο, ορισμένο και σαφές το πλαίσιο δράσης τους, οι ρόλοι τους, οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες υπό τις οποίες αυτές δρουν εθελοντικά για την εξυπηρέτηση των αναγκών του κράτους και του κοινωνικού συνόλου.

Ομολογουμένως, υπάρχουν ομάδες οι οποίες προσφέρουν, αξιόλογο έργο στον τομέα της δασοπυρόσβεσης εδώ και πολλά χρόνια, συνεισφέροντας ουσιαστικά στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Έλληνες Εθελοντές Πυροσβέστες δεν είναι ενάντια σε καμία από αυτές, αρκεί οι ρόλοι να είναι συγκεκριμένοι και διακριτοί.

Κανένας όμως δεν έχει το δικαίωμα να καπηλεύεται το θεσμό και τον όρο, γεγονός, που επαναλαμβάνω, επετράπη όλα αυτά τα χρόνια από την Πολιτεία αλλά και το Σώμα. Και επειδή η κατάσταση αυτή κάθε χρόνο επιδεινώνεται, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, για την προάσπιση και διαφύλαξη του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη αλλά και των δικαιωμάτων των μελών της, να προβαίνει στην άσκηση κάθε αναγκαίου, νόμιμου και πρόσφορου μέσου έναντι οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων που ισχυρίζονται ότι είναι Εθελοντές Πυροσβέστες ή εθελοντικές οργανώσεις του Πυροσβεστικού Σώματος ή χρησιμοποιούν τον όρο «Εθελοντής Πυροσβέστης», χωρίς να έχουν ουδεμία πραγματική σχέση με το νόμιμο και υγιή εθελοντισμό ή την ιδιότητα αυτή.

Την ίδια ώρα, που το Υπουργείο Εσωτερικών, διοχετεύει με άγνωστες διαδικασίες και ανύπαρκτα κριτήρια εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο στις εθελοντικές ομάδες, παρόλο που έχει αναγνωρίσει επίσημα την έλλειψη νομικού και κανονιστικού πλαισίου για την δράση τους, την εκπαίδευσή τους και τις αρμοδιότητές τους, την ίδια στιγμή και για την ακρίβεια πολλά χρόνια, δεν έχει διατεθεί από την πολιτεία ούτε ένα ευρώ για τους νομικά θεσμοθετημένους Εθελοντές Πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Την ίδια στιγμή που σήμερα στα άλλα ευρωπαϊκά Πυροσβεστικά Σώματα, η χειρότερη σχέση αναλογίας εθελοντή πυροσβέστη προς μόνιμο πυροσβέστη είναι 2 προς 1, στην Ελλάδα η σχέση αυτή είναι 1 προς 5.

Οι Εθελοντές Πυροσβέστες είναι οι μοναδικοί επίσημα αναγνωρισμένοι και πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τα ισχύοντα, εθελοντές στον τομέα της Πυρόσβεσης – Διάσωσης. Περαιτέρω, είναι οι μόνοι ασφαλισμένοι σε περίπτωση ατυχήματος και υπάγονται στις διατάξεις περί αστικής ευθύνης, όπως ισχύει και για το μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Ουσιαστικά, μαζί με το μόνιμο και εποχικό προσωπικό αποτελούν τον 3ο μάχιμο κλάδο του Πυροσβεστικού Σώματος, στηρίζουν την επιχειρησιακή του ετοιμότητα και δυναμική και συμβάλλουν στην αποτελεσματική ικανότητα ενός συστήματος και μιας Υπηρεσίας που ως γνωστόν μάχεται, θυσιάζεται και προσφέρει σε καθημερινή βάση, ξεπερνάει φραγμούς και κατεστημένα και είναι από τις πλέον καταξιωμένες στη συνείδηση των ελλήνων Υπηρεσίες .

Αξιότιμε κ. Διοικητά,
Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κύριος στόχος του ιδρυτικού νόμου του 1991, ήταν η ίδρυση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας των τοπικών περιοχών και την παροχή βοηθείας σε μεγάλες φυσικές και άλλες καταστροφές, κάτι όμως που τελικά δεν επετεύχθη, αφού παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν τα πρώτα χρόνια η τότε ηγεσία και οι επιτελείς της, αυτές δεν συνεχίστηκαν και από τις επόμενες με αποτέλεσμα σήμερα να μιλάμε μόνο για 21 Εθελοντικές Υπηρεσίες εκ των οποίων ελάχιστες λειτουργούν και αυτό χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες, το πείσμα, την εμμονή και την πίστη αυτών που τις στελεχώνουν. Οι περισσότερες είτε έμειναν στα χαρτιά, είτε η λειτουργία τους σταμάτησε λόγω έλλειψης προσωπικού ή δεν υποστηρίζονται πλέον από τις οικείες Πυροσβεστικές Διοικήσεις και τις Δημοτικές Αρχές όπου υπάγονται.

Επιπλέον, αρκετοί δήμοι προχώρησαν αυτόβουλα και ανεξάρτητα στη σύσταση εθελοντικών ομάδων και χωρίς να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις βάφτισαν τις εγκαταστάσεις τους ως εθελοντικούς πυροσβεστικούς σταθμούς, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να επωφεληθούν άλλων διατάξεων και καταστάσεων και να πάρουν επιχορηγήσεις από την Πολιτεία αλλά και να ελέγχουν της ομάδες προς ίδιον πολιτικό όφελος.

Για να μην αναφερθώ σε συγκεκριμένη εθελοντική οργάνωση που εκμεταλλευόμενη την άγνοια πολλών δήμων, τους παρέχει εντός εισαγωγικών, υποστήριξη, ως ένα είδος εργολαβίας, για να ιδρύσουν εθελοντικά πυροσβεστικά κλιμάκια χωρίς όμως ποτέ να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία και πέρα από κάθε λογική και έλεγχο.

Οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας εθελοντικών πυροσβεστικών κλιμακίων είναι συγκεκριμένες, αναλύονται επαρκώς στη σχετική νομοθεσία που περιλαμβάνει το Ν.1951/91 και το Π.Δ. 32/92 και λειτουργούν σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει για τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Έχουν καθορισμένο τομέα ευθύνης, Προϊστάμενο και το εθελοντικό πυροσβεστικό προσωπικό ανταποκρίνεται στα συμβάντα που καλείται, όπως και το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Επιπλέον, στους Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς τοποθετούνται από το Πυροσβεστικό Σώμα και τουλάχιστον τρεις μόνιμοι υπάλληλοι. Ένας Αξιωματικός ως Διοικητής, ένας Υπαξιωματικός και ένας Πυροσβέστης.

Όπως δηλαδή ευκόλως αντιλαμβάνεστε και εσείς, το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο, δεν είναι προϊόν αυθαίρετης δημοτικής ή ιδιωτικής βούλησης με ακαθόριστους ή κατά περίπτωση, ανάλογα με το βαθμό εξυπηρέτησης του κάθε ενδιαφερόμενου ή επιτήδειου αλλά είναι ουσιαστικά μια άμισθη Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος υπό την δικαιοδοσία και έλεγχο του που την υποστηρίζει ο οικείος δήμος.

Για παράδειγμα μπορώ να αναφέρω το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεντέλης στην Αθήνα που λειτουργεί υποδειγματικά, και κατά κοινή ομολογία αποτελεσματικότητα, στα πρότυπα επαγγελματικού πυροσβεστικού σταθμού, παρά το γεγονός ότι γνωρίζει την αδιαφορία του ίδιου του δήμαρχου γιατί απλά δεν μπορεί να ασκεί επάνω του την εξουσία που επιθυμεί.

Έτσι, με την απενεργοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης Εθελοντικών Κλιμακίων να μην μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη, δόθηκε η δυνατότητα σε όσους ήθελαν να αποκτήσουν την ιδιότητα να απευθυνθούν στους Επαγγελματικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς με τους περισσότερους όμως από αυτούς, από ό,τι φάνηκε εκ των υστέρων, να μην είναι έτοιμοι να τους δεχτούν ως μάχιμο προσωπικό.

Η απουσία συγκεκριμένων κατευθύνσεων και η έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος προς τις Περιφερειακές Διοικήσεις ή Διοικήσεις Νομών, είχαν σαν αποτέλεσμα ο κάθε Διοικητής και Προϊστάμενος να δίνει τη δικιά του ερμηνεία στις διατάξεις της νομοθεσίας, κάτι που τελικώς ισχύει μέχρι και σήμερα. Περαιτέρω

 • Η έλλειψη ενιαίου προγράμματος εκπαίδευσης.
 • Η μη χορήγηση στολής και Μέσων Ατομικής προστασίας.
 • Οι απαρχαιωμένες αντιλήψεις που επικρατούσαν και εξακολουθούν να επικρατούν σε μερίδα επαγγελματιών όλων των βαθμίδων και βαθμών,

  Κυρίως όμως, το μεγάλο σφάλμα των υπευθύνων πολιτικών παραγόντων και υπηρεσιακών στελεχών της περιόδου 2000-2003 να αδιαφορήσουν στον κατακλυσμό του Σώματος από έναν τεράστιο αριθμό ατόμων που σαν σκοπό δεν είχαν την προσφορά αλλά μια μικρή φορολογική έκπτωση ή μια μονιμοποίηση μέσω της ειδικής ποσόστωσης τους κατά τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς πρόσληψης νέων πυροσβεστών, είχε ως κατάληξη, ο θεσμός να χάσει το πραγματικό του νόημα, η δύναμη το 2002 να ξεπερνάει τους 6.000, κανένας να μην αποφασίζει να δώσει λύσεις και παρόλα αυτά η τότε Ηγεσία να καμαρώνει και να προβάλλει αυτήν την «χάρτινη» δύναμη.

  Κόντρα όμως στην τότε κατάσταση, αρκετοί εντάχτηκαν στο Σώμα, έγιναν πραγματικοί εθελοντές και με σύμμαχο μια μερίδα μόνιμου προσωπικού, αποδείκνυαν συχνά, παρά τα τεράστια προβλήματα, ότι ο εθελοντισμός δεν είναι αυτό που κάποιοι είχαν σκοπίμως ή μη φροντίσει να καταντήσει, δηλαδή μια εφήμερη ευκαιρία ικανοποίησης προσωπικών επιδιώξεων, αλλά τρόπος, αξία και στάση ζωής, όντας βέβαιο ότι αν δεν αφήνονταν στη μοίρα που κάποιοι του εξύφαναν, σήμερα τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά.

  Σήμερα στο Πυροσβεστικό Σώμα υπηρετούν 1.500 Εθελοντές και Εθελόντριες οι οποίοι αντικρίζουν σχεδόν την ίδια με τα ανωτέρω κατάσταση. Οι τυχοδιώκτες και οι πρόσκαιροι εθελοντές έχουν αποχωρήσει αλλά δυστυχώς μαζί τους, έχει αποχωρήσει και ένας σημαντικός αριθμός συναδέλφων απογοητευμένοι από τη συντήρηση της κατάστασης αυτής αφού δεν τους επετράπη ποτέ η ουσιαστική και ενεργός συμμετοχή τους στο πυροσβεστικό έργο.

  Μόλις πριν από ενάμιση χρόνο οι εθελοντές πυροσβέστες πήραν για πρώτη φορά στολή πυρκαγιάς και αυτό χάρη της δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση.

  Όσο για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που κάθε πυροσβέστης πρέπει να έχει για να εργαστεί, δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν μας έχουν χορηγηθεί ποτέ, και έτσι οι εθελοντές είτε αναγκάζονται να τα αγοράζουν καταβάλλοντας ατομικά πάνω από 1000 €, είτε να συμμετέχουν στα συμβάντα χωρίς αυτόν, εκθέτοντας τον εαυτό τους σε κινδύνους και απρόβλεπτα αποτελέσματα.

  Σήμερα, 130 συνάδελφοι περιμένουν ακόμα την καταβολή του ειδικού εφάπαξ επιδόματος για τη συμμετοχή τους στις πυρκαγιές το 2007. Πέρασαν πάνω από 2 χρόνια από τότε που ξεκίνησαν οι διαδικασίες και παρά το γεγονός ότι το Σεπτέμβριο του 2009 εκδόθηκε η σχετική Υπουργική Απόφαση, ακόμα τίποτα. Και όλα αυτά για 100 € στον καθένα ποσό που δεν καλύπτει ούτε την αγορά ενός επενδύτη πυρκαγιάς ή ενός πυροσβεστικού κράνους. Ήταν μια ευκαιρία να μπορέσουν με αυτόν τον έμμεσο τρόπο να αγοράσουν κάτι από τον εξοπλισμό που τόσο έχουν ανάγκη και η Πολιτεία τόσο επιμελώς τους στερεί για πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς ούτε και αυτό κατέστη εφικτό.

  Σήμερα, υπάρχουν συνάδελφοι, που μετά από 2, 3 ακόμα και 4 χρόνια υπηρεσίας εξακολουθούν να μην έχουν μετάσχει σε πυροσβεστικό συμβάν γιατί ο αξιωματικός υπηρεσίας στο Σταθμό που υπηρετούν, αρνείται τη συμμετοχή τους και τους κατεβάζει από το όχημα με το έτσι θέλω, ακολουθώντας κρυφές ή άγραφες και παράνομες διαταγές της κεντρικής διοίκησης.

  Η μόνη υπηρεσία που εκτελούν είναι αυτή του τηλεφωνητή γιατί ο διοικητής τους σταθμού, αρνείται να τους ορίσει υπηρεσία σε όχημα εξόδου πυρκαγιάς ή διάσωσης, προβάλλοντας κάθε φορά ανυπόστατες και αστείες δικαιολογίες ή επικαλούμενος εντολές ανωτέρων και ας έχουν πληρώσει με δικά τους χρήματα τη στολή και τον εξοπλισμό.

  Δεν τους επιτρέπεται να εκτελούν νυχτερινή βάρδια και ας είναι η μονή υπηρεσία που μπορούν να κάνουν, αφού ως άνθρωποι και αυτοί εργάζονται καθημερινά είτε μέχρι αργά το απόγευμα, είτε το απόγευμα εξυπηρετούν τις προσωπικές, οικογενειακές και κοινωνικές τους υποχρεώσεις.

  Υπομένουν την καχύποπτη και όχι και τόσο συναδελφική συμπεριφορά από μικρή ευτυχώς μερίδα μονίμων πυροσβεστών.

  Οι διοικήσεις απαξιούν να μπουν στον κόπο να διαγράψουν τους εθελοντές εκείνους που έχουν φύγει ή δεν εκτελούν υπηρεσία για μεγάλο χρονικό διάστημα καλύπτοντας μερίδα εξ αυτών λόγω προσωπικών γνωριμιών και συμφερόντων, ώστε να συμπληρώσουν την απαιτούμενη προϋπηρεσία που θα τους εξασφαλίσει την ευεργετική συμμετοχή σε διαγωνισμούς πρόσληψης πυροσβεστών και επιπλέον να μην εφαρμόζουν τις περισσότερες από τις διαταγές της Υπηρεσίας αφού και αυτές εξαφανίζονται, φτάνοντας στο σημείο να στέλνουμε εμείς τις διαταγές για την ενημέρωσή τους.

  Οι περισσότεροι αξιωματικοί εξακολουθούν να αγνοούν βασικά άρθρα του νόμου καθώς και διαταγές και αποφάσεις που εκδίδονται κατά καιρούς.

  Μεταξύ εθελοντικού και μόνιμου προσωπικού υπάρχουν προστριβές, με τους εθελοντές να φέρουν συνεχώς μαζί τους αποφάσεις και διαταγές που να επιβεβαιώνουν τα όσα υποστηρίζουν, όπως, για το αν δικαιούται να φέρει την στολή και τα διακριτικά του Σώματος ή εάν καλύπτεται ασφαλιστικά. Θέματα που σε κάποιους μπορεί να δείχνουν αστεία έχουν προκαλέσει όμως πολλές φόρες σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς εναντίον τους.
  Οι νέοι Πυροσβέστες και Αξιωματικοί που αποφοιτούν από την Πυροσβεστική Ακαδημία να μην έχουν ενημερωθεί επακριβώς για το θεσμό και τον ρόλο των Εθελοντών στο Σώμα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συχνά παρεξηγήσεις από την άγνοια.

  Το 2007 ύστερα από εντολή του τότε υπουργού Εσωτερικών κ. Παυλόπουλου συστάθηκε επιτροπή αναθεώρησης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του νομικού πλαισίου για να αντιμετωπιστούν και εκλείψουν όλα αυτά τα προβλήματα. Δυστυχώς όμως η αδιαφορία μελών της επιτροπής είχε ως αποτέλεσμα οι διεργασίες να λάβουν 5 παρατάσεις για να καταρτισθεί τελικώς ένα κείμενο που δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, ούτε έλυνε τα βαθιά και πραγματικά προβλήματα και μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, το όλο θέμα έκλεισε λόγω προκήρυξης εκλογών.

  Ένα από τα ελάχιστα θετικά είναι το ότι συμπεριληφθήκαμε στο πρόγραμμα «Αρωγής Πυροσβεστών» του Ιδρύματος Λάτση. Αλλά και αυτό το μάθαμε τυχαία από τους υπεύθυνους του Ιδρύματος και όχι από τους αρμόδιους του Αρχηγείου ή των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη ή Εσωτερικών.

  Ποτέ κανένας εθελοντής δεν ζήτησε κάτι περισσότερο από αυτό πρέπει να έχει και να του παρέχουν, επειδή ο νόμος το προβλέπει και απαιτεί να εφαρμόζεται. Σύγχρονο θεσμό, εφαρμογή των διατάξεων, δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση και παροχή των αναγκαίων Μέσων Ατομικής Προστασίας.

  Ζητάμε περισσότερη εκπαίδευση, περισσότερη αξιοποίηση, περισσότερη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας, γιατί έχουμε και δυνατότητες αλλά και αστείρευτη θέληση και αυτό το έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια.

  Ζητάμε την επανασύσταση του Ενιαίου Μητρώου Εθελοντών υπό την ευθύνη του αρμόδιου Τμήματος Εθελοντισμού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, έκδοση εθελοντικής επετηρίδας για να μάθουμε πόσοι είμαστε ακριβώς, ποιοι εισέρχονται και ποιοι αποχωρούν και αντικατάσταση των υπηρεσιακών ταυτοτήτων με νέου τύπου δελτία, δεδομένου ότι οι περισσότεροι διαγραφέντες δεν τις έχουν επιστρέψει.

  Δεν αξιώνουμε ούτε πρόσθετα επιδόματα, ούτε αυξήσεις, ούτε μονιμοποίηση, ούτε εξασφάλιση. Για μας η αμοιβή είναι η ψυχική ικανοποίηση από την αποτελεσματικότητα της προσφοράς και η κοινωνική αναγνώριση μέσα από την πίστη στις αγνές ανθρώπινες αξίες και ιδανικά. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Κάτι που από ό,τι φαίνεται είναι δύσκολο να κατανοηθεί στη σημερινή εσωστρεφή, εγωιστική και κερδοσκοπική πραγματικότητα.

  Οι 1500 Έλληνες Εθελοντές Πυροσβέστες δεν αξίζουν τέτοιας αντιμετώπισης για το αδιάκοπο έργο που προσφέρουν τόσα χρόνια. Η απογοήτευση και η αγανάκτηση είναι έκδηλη στα πρόσωπα τους και βλέπουν ότι στερούνται τη δυνατότητα προσφοράς στον συνάνθρωπο και στο περιβάλλον στο μέγεθος που επιθυμούν.

  Σήμερα, όλοι τονίζουν και προβάλλουν την ανάγκη ενίσχυσης του εθελοντισμού στην σημερινή εποχή και τα οφέλη που υπάρχουν απ’ αυτόν. Ανησυχούμε και εκφράζουμε τον προβληματισμό μας για τη μελλοντική παρουσία του Πυροσβεστικού Σώματος στις όλο και αυξανόμενες ανάγκες των καιρών. Ανάγκες που καμία σύγχρονη Πολιτεία, φαίνεται ότι δεν μπορεί να καλύψει χωρίς την ύπαρξη Εθελοντών.

  Κανένας σύγχρονος στρατός που θα ήταν εξοπλισμένος με τα τελειότερα οπλικά συστήματα δεν θα μπορούσε να αντεπεξέλθει σε μία μακρά και γενικευμένη σύρραξη με τον εχθρό, δίχως την υποστήριξη και ενίσχυση από τη μεγάλη δεξαμενή της εφεδρείας, των ανθρώπων δηλαδή εκείνων που ως γνωστόν δεν υπηρετούν και δεν έχουν μόνιμη εργασιακή σχέση στις ένοπλες δυνάμεις. Έτσι λοιπόν από καταβολής κόσμου ο στρατός ενισχύεται σε συνθήκες πολέμου από τους εφέδρους, μέσω της επιστράτευσης. Με δεδομένο όμως ότι το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε διαρκή μάχη όλο το χρόνο με τα στοιχεία της φύσης και την ανθρωπογενή δραστηριότητα, καταλαβαίνουμε όλοι ποιος είναι ή ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος των εθελοντών πυροσβεστών.

  Αγαπητοί παρευρισκόμενοι,
  Πριν από ένα χρόνο ξεκίνησε τη διαδρομή της η Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος. Στόχος της είναι να ενώσει όλους τους Εθελοντές Πυροσβέστες κάτω από ένα ενιαίο, δυνατό και διεκδικητικό πανελλήνιο όργανο. Σκοπός της είναι η προστασία και βελτίωση της θέσης των εθελοντών, η ανάδειξη και προαγωγή του θεσμού στην ελληνική κοινωνία για να μπορέσουμε να φθάσουμε τις σύγχρονες χώρες όπου ο θεσμός είναι αποδεκτός και ευπρόσδεκτος από τους πολίτες και τα όργανα της πολιτείας, και για αυτό ζητά την συμπαράσταση όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του Σώματος γιατί ουσιαστικά ο στόχος είναι ένας, είναι κοινός και εσωκλείεται στη φράση «Σύγχρονος και μάχιμος Πυροσβεστικός Οργανισμός».

  Βασικός άξονας στη φιλοσοφία της Ένωσης δεν είναι η δημιουργία αντιπαραθέσεων, οι καταγγελίες, οι τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές διαμάχες και παρεμβάσεις, ούτε η χρήση νομικών μεθόδων και προσφυγή στα ένδικα εθνικά και κοινοτικά μέσα, ούτε οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Θα είναι όμως εκ των πραγμάτων αναγκασμένη να κάνει όσα από τα προηγούμενα χρειαστούν από τις συνθήκες ή από τις περιστάσεις επιβληθούν ώστε να υπερασπιστεί τους εθελοντές πυροσβέστες, τα πιστεύω τους, το όραμά τους και να διεκδικήσει αυτά που μέχρι σήμερα τους στερούν και σε άλλες χώρες τους παρέχουν ως αυτονόητα.

  Προσβλέπει στην καλύτερη δυνατή συνεργασία με την νέα ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος για την επίλυση των προβλημάτων του εθελοντικού κλάδου και την ανάδειξη του θεσμού. Είναι η πρώτη φορά που τόσο ο κ. Υπουργός όσο και ο νέος Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν δείξει από την πρώτη στιγμή την υποστήριξη τους στους εθελοντές πυροσβέστες και πραγματική διάθεση για την επίλυση των προβλημάτων.

  Το μεγάλο στοίχημα που θέτουμε είναι , μαζί με την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, να αναπτυχθούν και ιδρυθούν νέες εθελοντικές πυροσβεστικές υπηρεσίες (Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και Κλιμάκια) σε συνεργασία με τους ΟΤΑ ώστε να αυξηθεί η διασπορά τους πανελλαδικά και να επιτευχθεί η αναγκαία ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου πυροπροστασίας στη χώρα και η κάλυψη ιδιαίτερα ευαίσθητων και απομακρυσμένων περιοχών όπως στα μικρά νησιά, στις ορεινές περιοχές, στα σύνορα αλλά και σε ημιαστικές περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας (π.χ. μεγάλων δασικών εκτάσεων, πόλεις με μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού που δεν υπάρχει Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία, νέοι οδικοί άξονες, σήραγγες κλπ.). Το αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξης, ακολουθώντας τα παραδείγματα ευρωπαϊκών χωρών, είναι να υπάρξει μια ομογενοποιημένη, πιστοποιημένη, εκπαιδευμένη και ασφαλισμένη εθελοντική ομπρέλα πυροπροστασίας, διάσωσης και πολιτικής προστασίας στην χώρα μας, ώστε ιδανικά, ακόμη και οι κάτοικοι του τελευταίου χωριού της χώρας μας, να απολαμβάνουν των απαραίτητων υπηρεσιών έκτακτων αναγκών και άμεσης βοήθειας.

  Ήδη σε συντονισμένη προσπάθεια με τοπικές αυτοδιοικήσεις και το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος είναι έτοιμα να λειτουργήσουν 2 νέα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια.

  Ένα στο Δήμο Σαγιάδας Θεσπρωτίας ο οποίος ευρίσκεται, ελάχιστα χιλιόμετρα από την ελληνοαλβανική μεθόριο και καλύπτει εδαφική έκταση και οικισμούς που διατρέχουν, κατά τη θερινή κυρίως περίοδο, αυξημένο κίνδυνο προσβολή από δασικές και χορτολιβαδικές πυρκαγιές που εισέρχονται στον ελλαδικό χώρο από το γειτονικό κράτος και πλήττουν, το φυσικό κάλος της περιοχής, τις αγροτικές καλλιέργειες και την τοπική κοινωνία και οικονομία γενικότερα.

  Και ένα στον δήμο Ατταβύρου Ρόδου, σε ένα νησί που μόλις πριν από δύο χρόνια έζησε για μία ακόμη φορά, μια από τις καταστροφικότερες πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νησί και στον ελλαδικό χώρο γενικότερα, κατακαίγοντας χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης και δοκιμάζοντας σκληρά τους κατοίκους πολλών περιοχών απ’ όπου πέρασε η φωτιά, αλλά και το Πυροσβεστικό Σώμα με το μόνιμο, εποχικό και εθελοντικό προσωπικό του, που υπερέβαλε εαυτό προκειμένου να την καταστείλει.

  Επιπλέον έχει συσταθεί νέα επιτροπή που θα επανεξετάσει εις βάθος το νομικό πλαίσιο με την εντολή μέχρι 30 Απριλίου τρέχοντος έτους να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της.

  Σκοπεύουμε στη ριζική αναθεώρηση του θεσμού με βαθιές και προοδευτικές αλλαγές ώστε να καταστεί αυτός λειτουργικός και αποτελεσματικός, απαλλαγμένος από τα προβλήματα και την κακοδαιμονία του παρελθόντος. Τα περιθώρια όμως του χρόνου έχουν στενέψει πολύ και δεν υπάρχει η πολυτέλεια και η άνεση της σπατάλης του χρόνου. Οι εργασίες της Επιτροπής ναι μεν έχουν ήδη αρχίσει, επιβάλλεται όμως να προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς αν θέλουμε να διασφαλίσουμε το μοναδικό ίσως υγιές κομμάτι του εθελοντισμού. Εμείς για την επίτευξη των στόχων έχουμε διαθέσει όλες μας τις δυνάμεις.

  Σε δυο μήνες η αντιπυρική περίοδο ξεκινά και χρειάζεται ένα δυνατό και ενιαίο Πυροσβεστικό Σώμα για να αντιμετωπίσει στις ανάγκες του καλοκαιριού αλλά και για να καταφέρει να σταθεί επάξια στις όλο και αυξανόμενες ανάγκες των καιρών.

  Δυστυχώς το Πυροσβεστικό Σώμα όλα αυτά τα χρόνια δεν έμεινε μακριά από πολιτικές παρεμβάσεις και κανείς σήμερα δεν μπορεί να αρνηθεί ότι όλες οι κυβερνήσεις για να ικανοποιηθούν μικροκομματικά και πολιτικά συμφέροντα, ακόμα και τοπικοί άρχοντες προχώρησαν στην χωρίς σχεδιασμό, ανεξέλεγκτη ίδρυση επαγγελματικών πυροσβεστικών κλιμακίων με μόνο γνώμονα τα παραπάνω συμφέροντα. Σήμερα υπάρχουν Πυροσβεστικά Κλιμάκια που στα 10 χρόνια λειτουργίας τους, ζήτημα είναι αν έχει χρειαστεί να επέμβει σε 10 συμβάντα όλα κι όλα. Και αυτά τα Κλιμάκια απασχολούν μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, την ίδια ώρα που στα μεγάλα αστικά κέντρα υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού. Η χώρα μας δεν έχει την άνεση ή την υποχρέωση να πληρώνει αλόγιστα απεριόριστους δημόσιους υπαλλήλους. Χρειάζεται να καθοριστεί μια στρατηγική, να επανεξεταστεί η λειτουργία πολλών από αυτών των Κλιμακίων και σίγουρα κάποια να μετατραπούν σε εθελοντικά.

  Αλήθεια; θα έπρεπε το κράτος να πληρώνει 10 πυροσβεστικούς υπάλληλους για ανάγκες που θα χρειαστεί να καλύψουν μία φορά το χρόνο ή να ανακατανείμει ορθολογικά το πυροσβεστικό προσωπικό ώστε να προσφέρει τακτικές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πυροπροστασίας;

  Είμαστε από τις ελάχιστες χώρες όπου το σύστημα πολιτικής προστασίας βασίζεται τόσο πολύ στον επαγγελματισμό και όχι στον εθελοντισμό. Έχουμε μάθει να τα περιμένουμε όλα από το κράτος και δεν ενδιαφερόμαστε ούτε για το ίδιο μας το σπίτι. Εθελοντισμός δεν είναι κάτι που κανείς μόνο για τους άλλους αλλά και για τον ίδιο σου τον εαυτό.

  Οι εθελοντές πάντως όπως και κάθε καλοκαίρι θα βρεθούν και πάλι στην μάχη των δασικών πυρκαγιών στο πλευρό των μόνιμων και συμβασιούχων συναδέλφων και στο πλευρό των πολιτών.

  Σας ευχαριστώ θερμά.

 • Κάντε το πρώτο σχόλιο

  Υποβολή απάντησης

  Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


  *


  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.