Νομοθεσία

Νομοθεσία ΠΔ 23/2000 Ναυαγοσώστη

1/11/2013 “Καθορισμός προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας ναυαγοσώστη από τις Λιμενικές Αρχές ως και καθορισμός των υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Καθορισμός περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη, σε οργανωμένες ή μη παραλίες, για την […]

Σωματεία & Ενώσεις Π.Υ.

Η ΕΑΠΣ για τη λειτουργία σχολής επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης αξιωματικών

1/11/2013 Το Α.Π.Σ. με το από 17/10/2013  έγγραφο του  ανακοίνωσε την λειτουργία της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών για τη 21 Ε.Σ. και κάλεσε για φοίτηση 50 συναδέλφους από όλη τη χώρα. Το καινοτόμο, σύμφωνα […]