Πυροσβεστολογία

Φορητοί Πυροσβεστήρες και χρήση αυτών

Φορητός Πυροσβεστήρας (Portable Fire Extinguisher) Του Ιωάννη Σ. Ρέτσιου Tα τελευταία χρόνια, λόγω των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας οι πυρκαγιές σε διαμερίσματα έχουνε μειωθεί αρκετά ή έχουν περιοριστεί σε μικρότερα συμβάντα. Μεγάλο ρόλο σε αυτό […]