Βίντεο

Εκπαίδευση στην ορεινή διάσωση το 1948

2/1/2016 Ιστορία της ορεινής διάσωσης Ένα ιστορικό video το οποίο παρουσιάζει εκπαίδευση στην ορεινή διάσωση στα τέλη της δεκατετίας 1940 στην Αυστρία. Το καλοκαίρι του 1948 λίγο μετά τον πόλεμο φιλοξενήθηκε στο Τιρόλο Διεθνές Συνέδριο […]