Ασθενοφόρα

Ασθενοφόρα και Ε.Κ.Α.Β

Του Νίκου Ευαγγέλου Το κείμενο που ακολουθεί έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει κάποια από τα οχήματα του EKAB. Δεν θα αναφερθούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες αλλά στο είδος της χρήσης του κάθε οχήματος καθώς και στο […]