Αρθρογραφία Πολιτών

Μέσα Ατομικής Προστασίας

Αριστοθέα ΛαζαρίδουΧημικός Μηχανικός M.Sc. Ch.E. Βασικές απαιτήσεις Οταν ένας εργαζόμενος δεν είναι δυνατόν να προστατευθεί επαρκώς με τεχνητά ή άλλα μέτρα, συλλογικής προστασίας από τον επαγγελματικό κίνδυνο κατά τη διάρκεια της εργασίας σαν τελευταία γραμμή […]