Αρθρογραφία Πολιτών

Εκπαίδευση Εθελοντικής Ομάδας Βάρης

11/03/09 Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 06/03/09 στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Π.Υ Μαρκοπούλου, η συνέχεια του κύκλου εκπαίδευσης της εθελοντικής ομάδας της Βάρης. Το μάθημα είχε κατάσβεση οχήματος και κοπή αυτού με διασωστικά εργαλεία. Το παρών έδωσαν, […]