Καμία εικόνα
Αρθρογραφία Πολιτών

Ορθότερες πολιτικές λιγότερες καταστροφές

24/9/2007 Παρά τις συνεχώς βελτιούμενες τεχνικές και τεχνολογίες δασοπυρόσβεσης, οι καταγραφές ολοένα μεγαλύτερων αριθμό καμένων στρεμμάτων στις ΗΠΑ συνεχίζονται. Η κληρονομιά των προηγούμενων πολιτικών είναι μια από τις αιτίες, ιδιαίτερα η τακτική της άμεσης κατάσβεσης […]