Εισαγωγή στη Rescue Task Force

Βαθμολογία

Εισαγωγή στη Rescue Task Force

Οι διεθνείς εξελίξεις κυρίως των τελευταίων δύο δεκαετιών στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας αποτελούν ένα δυναμικό πεδίο, συνεχών εξελίξεων σε όλο το φάσμα της προστασίας των πολιτών, αποτελώντας πρόκληση και για τις πλέον οργανωμένες κρατικές οντότητες, κυρίως του δυτικού κόσμου.

Μια απειλή που αναδύθηκε και πλέον είναι μια πραγματικότητα, είναι αυτή του Active Assailant, δηλαδή «ενεργού δράστη», που περιγράφεται καλύτερα ως ο δράστης ή οι δράστες που δολοφονούν ή προσπαθούν να δολοφονήσουν, πολλαπλά θύματα ασύνδετα μεταξύ τους σε δημόσιο χώρο.1

Εισαγωγή στη Rescue Task Force

Τα συμβάντα αυτά είναι δυναμικά και ένας κύριος παράγοντας είναι ο χρόνος, από τον οποίο μεταξύ άλλων εξαρτάται και η επιβίωση των θυμάτων τραυματισμένων και μη. Εφόσον όμως ο χρόνος, ως γνωστόν τρέχει, πρέπει να «κερδίσουμε» την κούρσα με άλλο τρόπο.

Στο παρόν άρθρο θα επιχειρηθεί να γνωρίσει ο αναγνώστης μια τακτική, από τις πολλές που περιέχει το φάσμα αντιμετώπισης απειλών, που συνοψίζεται στην έκφραση Stop the killing, Stop the dying. 2

Εισαγωγή στη Rescue Task Force

Ξεκινώντας από το τραγικό περιστατικό στο Columbine High School  στο Littleton, του Colorado 3  που έλαβε χώρα το 1999, το ρολόι των αλλαγών άρχισε να μετράει αντίστροφα. 4

Εισαγωγή στη Rescue Task Force

Εισαγωγή στη Rescue Task Force

Εκεί διαπιστώθηκε ότι το μοντέλο που εφαρμοζόταν ως τότε, δηλαδή οι διασώστες των υγειονομικών υπηρεσιών να περιμένουν να κηρυχθεί «καθαρός» ο χώρος από τις δυνάμεις ασφαλείας, προτού εισέλθουν εντός και παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια στα τραυματισμένα θύματα, ήταν τόσο χρονοβόρο, ώστε απέβει μοιραίο για πολλά από τα θύματα.

Έγινε λοιπόν εμφανές, με τον πλέον οδυνηρό τρόπο, ότι ήταν απαραίτητο να βρεθεί μια τακτική που να μειώνει τον χρόνο που απαιτείται μεταξύ της  εξουδετέρωσης της απειλής και την παροχή ιατρικής βοήθειας στα θύματα.

Η πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών Active Assailant ξεφεύγουν από τους σκοπούς του άρθρου αυτού, όπου μας απασχολεί η βέλτιστη παροχή ιατρικής βοήθειας στα θύματα. Όπως είδαμε παραπάνω οι εξελίξεις ξεπέρασαν τις δυνατότητες απόκρισης του συστήματος, οπότε νέες λύσεις έπρεπε να βρεθούν.

Ήδη, πολλές υπηρεσίες ασφαλείας παγκοσμίως έχουν υιοθετήσει πρωτόκολλα πρώτων βοηθειών μάχης, 5 6  στην εκπαίδευση του προσωπικού τους, ώστε να καλύψουν τα κενά που δημιουργήθηκαν. Επίσης πολλές ειδικές ομάδες επέμβασης, αξιοποίησαν στις παραπάνω ανάγκες και τους νοσοκόμους μάχης που ήδη διέθεταν. 7 Γίνεται πλέον εμφανές, ότι ο χρόνος ισοδυναμεί με τη δυνατότητα επιβίωσης του θύματος.

Εισαγωγή στη Rescue Task Force

Εισαγωγή στη Rescue Task Force

Στην παραπάνω παραδοχή βασίστηκαν τα διάφορα μοντέλα αντιμετώπισης που σχεδιάστηκαν και εφαρμόζονται τα τελευταία έτη, από τις διάφορες εμπλεκόμενες υπηρεσίες διεθνώς.

Στις Η.Π.Α το μοντέλο που ακολουθείται φέρει το τίτλο Rescue Task Force 8 και το οποίο έχει ως κεντρικό άξονα, την εφαρμογή σωτήριων για τη ζωή παρεμβάσεων στα θύματα το συντομότερο δυνατό, ακόμη και παράλληλα με την εξουδετέρωση της απειλής από τις αρμόδιες δυνάμεις, καθώς και τον απεγκλωβισμό αυτών από την επίμαχη περιοχή όσο πιο άμεσα γίνεται, προκειμένου να μεταφερθούν στον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό.

Το σκεπτικό πίσω από αυτή την τακτική, είναι ότι το έδαφος που «κερδίζουν» οι δυνάμεις ασφαλείας, καθώς κατευθύνονται προς την απειλή για την εξουδετέρωση αυτής, δεν πρέπει να μένει ανεκμετάλλευτο, ακόμη κι αν δεν έχει κηρυχτεί οριστικά καθαρό, οπότε η είσοδος υγειονομικών με τη συνοδεία και κάλυψη αστυνομικών, θα επιταχύνει την παροχή βοήθειας στα θύματα.

Εισαγωγή στη Rescue Task Force

Εισαγωγή στη Rescue Task Force

Αν φανταστούμε λοιπόν, τους αστυνομικούς που αναζητούν τον δράστη/ες ως ένα χαλί που ξετυλίγεται, ο διάδρομος που δημιουργείται, αποτελεί το σχετικά ασφαλές πεδίο όπου θα λάβουν χώρα οι απαραίτητες παρεμβάσεις για τα θύματα και η εκκένωση αυτών στο σημείο διαλογής.

Το Πυροσβεστικό Τμήμα του Άρλινγκτον9 στην Βιρτζίνια των Η.Π.Α, αποτέλεσε τον πρωτοπόρο στην εφαρμογή της RTF, συνδυάζοντας τις αρχές του στρατιωτικού πρωτοκόλλου,Tactical Combat Casualty Care (TCCC) και προσαρμόζοντάς αυτές, εντός του πλαισίου του μη-στρατιωτικού πρωτοκόλλου Tactical Emergency Casualty Care (TECC).

Εισαγωγή στη Rescue Task Force

Αναφέρθηκε παραπάνω, ότι το πεδίο καθίσταται σχετικά ασφαλές. Στο σκεπτικό αυτό, βασίζεται ο διαχωρισμός των περιοχών σε καυτή, θερμή και ψυχρή ζώνη, κατά αντιστοιχία με το μοντέλο διαχείρισης, π.χ. HazMat 10  περιστατικών.

Ένας απλός και συνοπτικός τρόπος, ορισμού των ζωνών αυτών, παρατίθεται αμέσως μετά.

Καυτή Ζώνη
Ως Καυτή ζώνη, ορίζεται η περιοχή όπου βρίσκεται ο δράστης και ο κίνδυνος είναι άμεσος.

Θερμή Ζώνη
Η Θερμή Ζώνη είναι η περιοχή που «καταλαμβάνεται» από τις δυνάμεις ασφαλείας και επεκτείνεται, όσο αυτές προωθούνται κατά την αναζήτηση του δράστη. Ο κίνδυνος δεν έχει εξαλειφτεί τελείως, οπότε η ζώνη αυτή θεωρείται σχετικά ασφαλής.

Ψυχρή Ζώνη
Η Ψυχρή Ζώνη περιλαμβάνει τις περιοχές όπου δεν υπάρχει απειλή και είναι ασφαλής.

Θα σχηματιστούν ομάδες που θα περιλαμβάνουν, συνήθως, δύο υγειονομικούς – διασώστες και δύο έως τεσσάρων μελών των δυνάμεων ασφαλείας, και διαμέσου της ψυχρής ζώνης θα εισέλθουν στην θερμή ζώνη, στη σχετικά ασφαλή περιοχή που έχει σχηματισθεί, από την κίνηση των προπορευόμενων δυνάμεων ασφαλείας, που κινούνται προς εξουδετέρωση της απειλής.

Αποστολή τους είναι η παροχή σωτήριων για τη ζωή παρεμβάσεων στα θύματα, περιορισμένων σε συγκεκριμένες ενέργειες και η άμεση εκκένωση των τραυματιών στο προκαθορισμένο σημείο διαλογής, ώστε να προωθηθούν στους κατάλληλους υγειονομικούς σχηματισμούς.

Οι παρεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στη θερμή ζώνη, περιορίζονται στην αντιμετώπιση μόνο άμεσα απειλητικών για τη ζωή τραυματισμών, όπως σοβαρή αιμορραγία ή διασφάλιση των αεραγωγών, δίνοντας βάση στην εκκένωση του ασθενούς στην ψυχρή ζώνη για τα περαιτέρω.

Στη διεθνή πρακτική, συναντώνται και άλλα μοντέλα, όπως το Γαλλικό μοντέλο, που μεταξύ άλλων προβλέπει επιχειρησιακούς διασώστες – ιατρούς, μέλη ειδικών ομάδων ασφαλείας, οι οποίοι εισέρχονται στην καυτή ζώνη, έχοντας σαν αποστολή την παροχή των αναγκαίων πρώτων βοηθειών, τόσο στα μέλη των ομάδων τους, όσο και στα θύματα, όπως συνέβη στις τρομοκρατικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα στο Παρίσι το 2015 10, όπου μεταξύ άλλων παρεμβάσεων, εφήρμοσαν δεκαπέντε ίσχαιμες περιδέσεις (tourniquets) σε ισάριθμα θύματα.

Εισαγωγή στη Rescue Task Force

Τακτικές όπως η Rescue Task Force, που περιγράφεται παραπάνω δεν περιορίζονται μόνο στις πράξεις που λαμβάνουν χώρα στην «σκηνή» του περιστατικού. Πίσω τους υπάρχει ολόκληρο παρασκήνιο, εξίσου σημαντικό και πολυδιάστατο. Αναφέροντας μερικά σημεία θα πρέπει να σταθούμε στην κοινή διαχείριση του περιστατικού από τους εμπλεκόμενους φορείς, που απαιτεί κοινή γλώσσα, επικοινωνίες και συναντίληψη αρμοδιοτήτων, γεγονός που επιτυγχάνεται από κοινές εκπαιδεύσεις και ασκήσεις επί του πεδίου.

Άλλωστε, όταν οι τραυματίες μεταφερθούν στο σημείο διαλογής και στη ψυχρή ζώνη, εκεί ξεκινάει ένας άλλος αγώνας ενάντια στο χρόνο, που συνεχίζεται στα τμήματα επειγόντων, των υγειονομικών σχηματισμών που θα υποδεχθούν τα θύματα.

Η σωστή διαχείριση θα κερδίσει τον απαραίτητο χρόνο, που μεταφράζεται σε ανθρώπινες ζωές και θα αποτρέψει προβλήματα, όπως π.χ. τον κορεσμό ενός νοσοκομείου από τραυματίες που πήγαν με δικά τους μέσα, γιατί βρίσκονταν ποιο κοντά, εξαντλώντας τους πόρους του σχηματισμού.

Τέλος, εφόσον η αντιμετώπιση του περιστατικού ξεκινάει από το σημείο που συνέβη, από τους πρώτους ανταποκρινόμενους, δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι αυτοί δεν είναι άλλοι από τους ήδη παρευρισκόμενους.

Οπότε πολίτες, προσωπικό επιχειρήσεων, διδακτικό προσωπικό, κλπ, εκπαιδευμένοι στις βασικές αρχές αντιμετώπισης τραύματος, θα αποτελέσουν πολύτιμη βοήθεια τόσο για τους ίδιους όσο και για τους γύρω τους. 11  Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από καμπάνιες ενημέρωσης και παροχή εκπαίδευσης στο γενικό κοινό, όπως δείχνουν πρωτοβουλίες που ήδη εφαρμόζονται παγκοσμίως. 12  13

Του Σάββα Τσαούσογλου
Αρχιφύλακας Α.Υ.

Πηγές φωτογραφιών

  1. https://www.ems1.com/active-shooter/articles/active-shooter-rescue-task-force-medics-get-to-victims-faster-guMWUxN4GuDXWler/
  2. https://www.emra.org/emresident/article/rescue-task-force/
  3. https://www.police1.com/police-products/tactical/tactical-medical/articles/mistaken-assumptions-and-lessons-learned-during-rescue-task-force-training-wkhGnr4RJZyndj8j/
  4. https://www.ems1.com/active-shooter/articles/rescue-task-forces-and-the-scene-safety-dilemma-b7fRz6dls4r5rGy7/
  5. https://www.fireengineering.com/fire-ems/training-minutes-rescue-task-force-airway-management/#gref
  6. https://www.fireengineering.com/fire-ems/training-minutes-the-rescue-task-force-concept/#gref
  7. https://abcnews.go.com/US/active-shooter-situation-reported-texas-high-school/story?id=80434656
  8. https://www.acolumbinesite.com/columbine/outside.php
  9. https://www.bluesheepdog.com/2018/05/19/fire-ems-change-active-shooter-response/
  10. https://www.bleedingcontrol.org/About-BC/Hartford-Consensus/zones
(Visited 45 times, 1 visits today)

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.