Έλεγχος & Συντήρηση Συστήματος Πυρανίχνευσης

Βαθμολογία

6/2/2015

Το άρθρο που ακολουθεί αποτελεί συνέχεια προηγούμενου για τη βέλτιστη λειτουργία ενός συστήματος πυρανίχνευσης και αφορά τη διαδικασία συντήρησης και ελέγχου του εκάστοτε συστήματος. Με τη σωστή επιλογή και τοποθέτηση των εξαρτημάτων ενός συστήματος πυρανίχνευσης εξασφαλίζεται η αρχική σωστή λειτουργία του. Για να είναι αξιόπιστο όμως ένα σύστημα, ανεξάρτητα από το μέγεθός του, πρέπει να συντηρείται και να ελέγχεται τακτικά.

Ο κεντρικός πίνακας έχει πάνω του ενδείξεις για όλα τα σφάλματα της εγκατάστασης που μπορεί να μειώσουν την απόδοση του συστήματος. Κάθε φορά που παρατηρείται κάποιο σφάλμα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τη γρήγορη αποκατάστασή του.

Συνήθως υπάρχει η πρακτική μετά την εγκατάσταση να «αφήνεται» το σύστημα να λειτουργεί μόνο μέχρις ότου δώσει κάποιο συναγερμό ή σφάλμα.

Αρχικά είναι απαραίτητο να υπάρχει συνεννόηση/συμφωνία ανάμεσα στο χρήστη, τον ιδιοκτήτη και τον κατασκευαστή, προμηθευτή ή άλλο οργανισμό αρμόδιο για εποπτεία, συντήρηση και επιδιόρθωση του συστήματος. Ώστε να παρέχεται πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και να προσδιορίζεται ο χρόνος μέσα στον οποίο θα αποκαθίσταται η λειτουργία του εξοπλισμού μετά από σφάλμα.

Το όνομα και το τηλέφωνο του οργανισμού συντήρησης είναι απαραίτητο να υπάρχει μόνιμα δίπλα στον κεντρικό πίνακα, καθώς και η οδηγία χρήσης του πίνακα πρέπει να βρίσκεται σε εμφανές σημείο.
Μια επαρκής διαδικασία συντήρησης περιλαμβάνει ημερήσιους, μηνιαίους, τρημηνιαίους και ετήσιους ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον χρήστη ή τον ειδικό συντηρητή όπως περιγράφεται παρακάτω.

Έλεγχος & Συντήρηση Συστήματος Πυρανίχνευσης

Καθημερινοί έλεγχοι
Ο χρήστης και ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίζει ότι καθημερινά γίνονται οι εξής έλεγχοι:

 • Ότι ο πίνακας βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας, καθώς και ότι αλλαγή της κατάστασης ηρεμίας έχει καταγραφεί στο βιβλίο συμβάντων αλλά και όπου ήταν απαραίτητο έγινε αναφορά στον αρμόδιο φορέα για την επισκευή.
 • Ότι δόθηκε η απαραίτητη προσοχή σε κάθε συναγερμό που καταγράφηκε μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη μέρα.
 • Ότι, όπου ήταν απαραίτητο, το σύστημα επιδιορθώθηκε από κάθε λανθασμένη λειτουργία.

Κάθε βλάβη πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο συμβάντων και να φροντίζουμε για τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες το συντομότερο δυνατό.

Ο κάθε χρήστης του συστήματος θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί από εξειδικευμένο τεχνικό.

Μηνιαίοι έλεγχοι

Τουλάχιστον μια φορά το μήνα ο χρήστης και/ή ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίζει ότι :

 • Κάθε εφεδρική γεννήτρια που απαιτείται σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργεί και ότι τα επίπεδα καυσίμων έχουν ελεγχθεί και, όπου ήταν απαραίτητο, αναπληρώθηκαν.
 • Ότι τα αποθέματα σε χαρτί, μελάνι ή ταινία για κάθε εκτυπωτή είναι επαρκή.
 • Ότι τα ενδεικτικά (LEDs, Display) όλων των συσκευών ένδειξης λειτουργούν κανονικά ή κάθε ελλιπής/ελαττωματική λειτουργία καταγράφηκε.

Οποιαδήποτε έλλειψη/ελάττωμα παρατηρηθεί πρέπει να καταγραφεί στο βιβλίο συμβάντων και να γίνει η απαραίτητη διορθωτική ενέργεια το συντομότερο δυνατόν.

Έλεγχοι κάθε τρείς μήνες
Τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις μήνες ο χρήστης και/ή ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίζει ότι κάποιος αρμόδιος/εξειδικευμένο προσωπικό :

 • Ελέγχει όλες τις καταχωρήσεις στο βιβλίο συμβάντων και κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε το σύστημα να λειτουργεί σωστά.
 • Ενεργοποιεί τουλάχιστον έναν ανιχνευτή ή ένα μπουτόν σε κάθε ζώνη και ελέγχει αν το σύστημα ελέγχου και ενδείξεων λαμβάνει και εμφανίζει το σωστό σήμα, ηχεί ο συναγερμός και λειτουργεί κάθε άλλη συσκευή προειδοποίησης ή βοηθητική. ( Πρέπει να υιοθετηθεί μια διαδικασία που να εξασφαλίζει ότι επιβλαβείς λειτουργίες ,όπως η αυτόματη κατάσβεση, δεν εκτελούνται όταν γίνεται τριμηνιαίος έλεγχος.)
 • Ελέγχει για σφάλματα σύνδεσης με όλες της συσκευές ελέγχου και ενδείξεων (π.χ. επαναληπτικούς και μιμικούς πίνακες, τηλεφωνητές).
 • Ελέγχει τη σωστή λειτουργία και ένδειξη των συσκευών συγκράτησης και απελευθέρωσης θυρών πυρασφαλείας.
 • Αν επιτρέπεται, λειτουργεί κάθε σύστημα ειδοποίησης της πυροσβεστικής υπηρεσίας ή άλλου κέντρου λήψης σημάτων.
 • Εκτελεί επίσης όλους τους επιπλέον ελέγχους, αν προβλέπονται από τον εγκαταστάτη, προμηθευτή ή κατασκευαστή του συστήματος.
 • Πληροφορείται αν έχουν γίνει δομικές αλλαγές ή εγκαταστάσεις που επηρεάζουν τις απαιτήσεις του χώρου σε μπουτόν, ανιχνευτές ή σειρήνες. Αν έχουν γίνει, κάνει οπτική επιθεώρηση.

Έλεγχος & Συντήρηση Συστήματος Πυρανίχνευσης

Οποιαδήποτε έλλειψη, ελάττωμα, απαίτηση για αλλαγές θέσης ή απαίτηση για πρόσθεση εξαρτημάτων παρατηρηθεί πρέπει να καταγραφεί στο βιβλίο συμβάντων και να γίνει η απαραίτητη διορθωτική ενέργεια το συντομότερο δυνατόν.

Ετήσιοι έλεγχοι

Τουλάχιστον μια φορά κάθε χρόνο, ο χρήστης και/ή ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίζει ότι κάποιος αρμόδιος/εξειδικευμένο προσωπικό:

 • Ελέγχει αν έχουν εκτελεστεί οι απαραίτητοι ημερήσιοι, μηνιαίοι και τριμηνιαίοι έλεγχοι.
 • Ελέγχει έναν-έναν όλους τους ανιχνευτές για σωστή λειτουργία (με σπρέι καπνού, θερμό αέρα ή άλλο προβλεπόμενο από τον κατασκευαστή τρόπο).
 • Ελέγχει τη δυνατότητα των συσκευών ελέγχου και ενδείξεων να εκτελούν κάθε βοηθητική λειτουργία. ( Πρέπει να υιοθετηθεί μια διαδικασία που να εξασφαλίζει ότι επιβλαβείς λειτουργίες (όπως η αυτόματη κατάσβεση) δεν εκτελούνται όταν γίνεται ετήσιος έλεγχος.)
 • Κάνει οπτικό έλεγχο όλων των καλωδιώσεων και του λοιπού εξοπλισμού βλέποντας αν είναι σε καλή κατάσταση και επαρκώς προστατευμένα.
 • Ελέγχει, με επιτόπια επιθεώρηση, για δομικές αλλαγές ή εγκαταστάσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία των μπουτόν, ανιχνευτών ή σειρήνων. Η επιτόπια επιθεώρηση πρέπει να πιστοποιεί ότι σε κάθε ανιχνευτή υπάρχει καθαρός χώρος τουλάχιστον 0.5 μέτρο προς κάθε κατεύθυνση και ότι τα μπουτόν είναι σε καλή κατάσταση, ορατά και με εύκολη πρόσβαση.
 • Κάνει έλεγχο σε όλες τις μπαταρίες.

Οποιαδήποτε έλλειψη, ελάττωμα, απαίτηση για αλλαγές θέσης ή απαίτηση για πρόσθεση εξαρτημάτων παρατηρηθεί πρέπει να καταγραφεί στο βιβλίο συμβάντων και να γίνει η απαραίτητη διορθωτική ενέργεια το συντομότερο δυνατόν.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε όλες οι συσκευές να επανεγκατασταθούν σωστά μετά από κάθε έλεγχο.

Όλα τα παραπάνω προβλέπονται και από το κανονισμό της πυροσβεστικής, η οποία είναι υπεύθυνη και πραγματοποιεί ελέγχους για την τήρηση τον κανονισμών συντήρησης.

Αθανάσιος Βούλγαρης
Senior R&D Engineer
Olympia Electronics

Πηγή : www.securitymanager.gr

(Visited 76 times, 1 visits today)

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.