Ένας «κλέφτης» στη δασοπυρόσβεση

Βαθμολογία

Ένας «κλέφτης» στη δασοπυρόσβεση

Tου Πυράρχου Σπυρίδωνα Γ. Βαρσάμη

Τον Ιούλιο του 2009, ο υπογράφων μαζί με τον Πυραγό Παναγιωτάκη Αντώνη και τον Υποπυραγό Ανδρεσάκη Μενέλαο μετέβηκαν στην πολιτεία της Βρετανικής Κολομβίας του Καναδά, προκειμένου να συμμετάσχουν σε ένα δίμηνο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης πληρωμάτων δασοπυρόσβεσης άμεσης προσβολής, που διοργάνωσε ο «Κλάδος Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών» της πολιτείας, με την υποστήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης είχαμε τη δυνατότητα να δούμε και να χρησιμοποιήσουμε το σύνολο του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι δασοπυροσβέστες του Καναδά. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα υποβάλαμε αναφορά, περιγράφοντας αναλυτικά όσα είχαμε δει και προτείνοντας την αποδοχή κάποιων τεχνικών και υλικών που θεωρούσαμε ότι μπορούσαν να εφαρμοστούν στη χώρα μας και να βελτιώσουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του Πυροσβεστικού Σώματος.  

Ένας «κλέφτης» στη δασοπυρόσβεση
Φωτογραφία 1
Ένα από τα εξαρτήματα που θεωρήσαμε ιδιαίτερα χρήσιμο, ήταν ο λεγόμενος «κλέφτης» (Φωτογραφία 1). Πρόκειται για εξάρτημα που παρεμβάλλεται στην πυροσβεστική εγκατάσταση, μεταξύ δύο ημισυνδέσμων και διαθέτει κάθετη έξοδο με βάνα που επιτρέπει να δημιουργηθεί εγκατάσταση μικρότερης διατομής. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι στον Καναδά χρησιμοποιούν σε όλες τις κύριες εγκαταστάσεις, σωλήνες χαμηλής πίεσης διατομής 1.5″, ενώ για αποκάθαρση και πυρκαγιές πολύ μικρής έντασης χρησιμοποιούν σωλήνες 5/8 της ίντσας “εξοικονόμησης ροής”.

Αυτό που συνήθως γίνεται στις δασικές πυρκαγιές είναι να δημιουργούνται εγκαταστάσεις μεγάλου μήκους, με σωλήνες 1.5″ ενώ σε κάθε σύνδεση παρεμβάλλεται «κλέφτης», προκειμένου σε οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης να μπορεί να συνδεθεί σωλήνας 5/8″.
Εντυπωσιακό επίσης είναι ότι πολλά από τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι πλαστικά με πολύ χαμηλό κόστος προμήθειας και εύκολα αντικαταστάσιμα.

Ένας «κλέφτης» στη δασοπυρόσβεση
Φωτογραφία 2
Στη χώρα μας όπως είναι γνωστό χρησιμοποιούμε στη δασοπυρόσβεση σωλήνες διατομής 1¾” και 1″ “Καλαμάτας”. Αυτό που συνήθως γίνεται είναι να συνδέονται αρχικά κάποιοι σωλήνες 1¾”, να τοποθετείται δίκρουνο 1¾” σε 1″ και στη συνέχεια να συνδέονται σωλήνες 1″ οι οποίοι κάποιες φορές μπορεί να είναι και δεκάδες.   Αυτού του είδους οι εγκαταστάσεις εμφανίζουν σημαντικά προβλήματα, αφού ενώ διασχίζουν μεγάλες αποστάσεις, δε δίνουν τη δυνατότητα να γίνει επέμβαση σε άλλο σημείο παρά στην κατάληξή τους. Έτσι αν χρειαστεί να γίνει οποιαδήποτε επέμβαση κατά μήκος μιας τέτοιας εγκατάστασης θα πρέπει ή να διακοπεί αυτή και να συνδεθεί αυλός ή να δημιουργηθεί νέα εγκατάσταση.

Ένας «κλέφτης» στη δασοπυρόσβεση
Φωτογραφία 3
Στην προσπάθεια να αξιοποιηθεί η εμπειρία της προαναφερόμενης εκπαίδευσης ο υπογράφων προσπάθησε να συνδυάσει τις δύο τεχνικές, προσαρμόζοντας το καναδικό εξάρτημα στα ελληνικά δεδομένα. Έτσι αναζήτησε στην αγορά εξαρτήματα για να κατασκευάσει ένα συμβατό στον υπάρχοντα εξοπλισμό εξάρτημα. Χρησιμοποιώντας πέντε απλά τμήματα (τρεις ημισυνδέσμους 1″, ένα πλαστικό “T” 1″ και μια πλαστική βάνα 1″)(Φωτογραφία 2) κατασκεύασε έναν «κλέφτη» που μπορεί να παρεμβάλλεται σε εγκατάσταση σωλήνων 1″(Φωτογραφία 3), επιτρέποντας να δημιουργείται νέα εγκατάσταση σε κάθε σύνδεσμο (Φωτογραφία 4), που μπορεί να λειτουργεί όποτε απαιτείται χωρίς να επηρεάζει τη λειτουργία της εγκατάστασης.

Ουσιαστικά αυτό που πετυχαίνουμε παρεμβάλλοντας αυτόν τον «κλέφτη» κατά μήκος μια εγκατάστασης είναι να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να επιχειρήσουμε σε όλο το μήκος της απλώς συνδέοντας έναν τουλάχιστον σωλήνα 1″ και έναν αυλό (σκίτσο 1). Στο σκίτσο φαίνεται ο προτεινόμενος τρόπος σύνδεσης, ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα με τον μικρότερο αριθμό εξαρτημάτων.

Έτσι προτείνεται ο «κλέφτης» να συνδέεται ανά δύο σωλήνες 1″, αφού με τη σύνδεση σε αυτόν ενός και μόνο σωλήνα 1″, καλύπτεται όλη η απόσταση δεξιά και αριστερά του. Η εγκατάσταση θα πρέπει να κινείται παράλληλα με τη ζώνη καμένο – άκαυτο, σε μικρή απόσταση από αυτήν. Στο παράδειγμα του σκίτσου η εγκατάσταση έχει μήκος 220 μ. χρησιμοποιούνται 9 σωλήνες 1″ και καλύπτεται μία καμένη περιοχή με περίμετρο περίπου 350 μ. και έκταση 7 στρέμματα.

Ένας «κλέφτης» στη δασοπυρόσβεση
Φωτογραφία 4
Σχετικά με την αντοχή του εξαρτήματος πρέπει να αναφέρουμε ότι τα πλαστικά του μέρη αντέχουν σε πίεση 12bar, που είναι μεγαλύτερη από τη δυνατότητα παροχής της αντλίας χαμηλής πίεσης αλλά και ικανοποιητική σε περίπτωση που η εγκατάσταση τροφοδοτείται από την παροχή υψηλής πίεσης, αφού και οι σωλήνες 1″ αντέχουν το πολύ έως 15bar. Επίσης το βάρος του εξαρτήματος είναι ελάχιστο (σε αντίθεση με το αντίστοιχο μεταλλικό) ενώ τέλος το κόστος του είναι μικρότερο από 10 ευρώ.

Με τη χρήση του «κλέφτη» μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα από την ίδια εγκατάσταση δύο αυλοί 1″(Φωτογραφία 5), ενώ σε μικρές σχετικά περιμέτρους πυρκαγιών (300-400μ) μπορούμε να κλείσουμε την εγκατάσταση στο αρχικό δίκρουνο αυξάνοντας της δυνατότητές της.

Ένας «κλέφτης» στη δασοπυρόσβεση
Φωτογραφία 5
Ο ελληνικός «κλέφτης» χρησιμοποιήθηκε από τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους της Δ.Π.Υ. Κέρκυρας κατά την αντιπυρική περίοδο 2013, με εξαιρετικά αποτελέσματα και έγινε απόλυτα αποδεκτός από το σύνολο του προσωπικού. Βέβαια δεν είναι το μοναδικό εξάρτημα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι «στραγγαλιστές», οι σωλήνες και οι αυλοί 5/8″, οι φορητές αντλίες με εξωτερική δεξαμενή, κ.α.. Αρκεί να υπάρξει η απόφαση να αλλάξουμε συνήθειες και πρακτικές και να δουλέψουμε στην  εκπαίδευση για να εφαρμόσουμε το νέο. Κλείνοντας να αναφέρω ότι θεωρώ απαραίτητο οι σωλήνες 1″ “Καλαμάτας” να τυλίγονται μόνο με διπλή τύλιξη, αφού λόγω του μήκους τους δεν μπορούν να διαχειριστούν με μονή τύλιξη.

Ένας «κλέφτης» στη δασοπυρόσβεση
Φωτογραφία 6
Tου Πυράρχου Σπυρίδωνα Γ. Βαρσάμη
* Ο Πύραρχος Σ.Γ. Βαρσάμης είναι Διοικητής 1ου Π.Σ. Θεσσαλονίκης, πτυχιούχος Δασολογίας & Φ.Π./Α.Π.Θ. & απόφοιτος της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ./Γ.Ε.ΕΘ.Α.

(Visited 76 times, 1 visits today)

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.