Απεγκλωβισμοί σε τροχαία που περιλαμβάνουν στρατιωτικά οχήματα και εξοπλισμό

Βαθμολογία

 
Του Ken Fowler*

Όλοι οι πυροσβεστικοί σταθμοί και τα κλιμάκια εμπλέκονται σε περιστατικά που χαρακτηρίζονται μικρής συχνότητας αλλά έχουν υψηλό αντίκτυπο.  Η τοπική ανταπόκριση (πυροσβεστικών σταθμών και κλιμακίων) σε οποιοδήποτε περιστατικό το οποίο περιλαμβάνει στρατιωτικά οχήματα ή εξοπλισμό μπορεί να ανήκει σε αυτή την κατηγορία, όμως αυτό δεν σημαίνει πώς δεν πρέπει να είμαστε εκπαιδευμένοι και να διαθέτουμε τις γνώσεις για την περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο. Οι πυροσβεστικοί σταθμοί που έχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στα όρια ευθύνης τους ή οι υπηρεσίες που θα εμπλακούν πρώτες σε ένα σενάριο κοινής βοήθειας μπορεί να επηρεαστούν από τέτοια συμβάντα. Αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει σταθμούς που είναι ανάμεσα σε δυο στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή ανάμεσα σε δρόμους που μπορεί να χρησιμοποιούνται από αυτές, ή πυροσβεστικοί σταθμοί που απλά έχουν ως χώρο ευθύνης κάποιον μεγάλο αυτοκινητόδρομο. Κάποιες άλλες περιπτώσεις περιλαμβάνουν τις κυβερνητικές ή ιδιωτικές χρήσεις εξοπλισμού που ανήκει στον στρατό.

Απεγκλωβισμοί σε τροχαία που περιλαμβάνουν στρατιωτικά οχήματα και εξοπλισμό

Κανείς δεν μπορεί να είναι απρόσβλητος από τέτοιου τύπου περιστατικά.

Οι ερωτήσεις που προκύπτουν από μια συζήτηση σαν αυτή είναι οι εξής:

 • Μπορεί αυτό στην πραγματικότητα, να συμβεί;
 • Είναι αυτού του τύπου τα συμβάντα τόσο διαφορετικά;
 • Ο απεγκλωβισμός είναι απεγκλωβισμός, έτσι δεν είναι;
 • Εφόσον είναι στρατιωτικός εξοπλισμός, ο στρατός είναι αυτός που θα αναλάβει την όλη επιχείρηση, σωστά;
 • Αλήθεια χρειάζεται να ανησυχώ για τα θέματα εκπαίδευσης για χαμηλής συχνότητας περιστατικά;
 • Περίμενε… αν αυτό συμβεί, χρειάζομαι εξειδικευμένο εξοπλισμό;

Μπορεί αυτό στην πραγματικότητα, να συμβεί;

Η απλούστερη, πασιφανής απάντηση είναι ναι. Τα στρατιωτικά οχήματα δεν κινούνται μόνο εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Ο καθένας που ζει κοντά σε κάποια στρατιωτική βάση μπορεί να επιβεβαιώσει πώς ο στρατιωτικός εξοπλισμός αποτελεί σύνηθες θέαμα στους δρόμους. Τα ατυχήματα που περιλαμβάνουν αυτού του τύπου εξοπλισμό δεν περιορίζονται μόνο σε κάποια σύγκρουση μεταξύ δυο στρατιωτικών οχημάτων.

Παρόλο που αυτό μπορεί να συμβεί, και κάποιες φορές συμβαίνει, η μεγάλη απορία είναι τι γίνεται όταν κάποιο στρατιωτικό όχημα εμπλέκεται σε ατύχημα με κάποιο όχημα πολιτικού τύπου. Στην πλειοψηφία τους, οι διάφορες στρατιωτικές οντότητες διαχειρίζονται αυτά τα συμβάντα από τους πυροσβεστικούς σταθμούς που βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεών τους και είναι μέρος του συστήματος του Υπουργείου Αμύνης. Αν και οι συνάδελφοι του Υπουργείου Αμύνης έχουν εξειδικευμένη εκπαίδευση για την εμπλοκή τους με στρατιωτικά οχήματα και εξοπλισμό, ισχύει το ίδιο και για τους υπόλοιπους από εμάς;

Όπως ακριβώς συμβαίνει με τα πολιτικά οχήματα, έτσι και τα στρατιωτικά οχήματα έχουν διάφορα σχήματα, μεγέθη και είδη. Και όπως και τα εμπορικά οχήματα μπορεί να μεταφέρουν διάφορα φορτία, εξοπλισμό ή/και προσωπικό. Τα φορτία και ο εξοπλισμός που μεταφέρεται μπορεί να είναι ευρείας γκάμας, από συνήθη εξοπλισμό και αντικείμενα καθημερινής χρήσης μέχρι εξειδικευμένα είδη. Αυτό μπορεί να σημαίνει την χρήση υδροφόρων, ημιφορτηγών και πλατφόρμων μεταφοράς, πολυαξονικά φορτηγά ή οχήματα παντός εδάφους. Επίσης το ίδιο το φορτίο ποικίλει από συνήθη τοξικά υλικά ή εύφλεκτα υλικά μέχρι χημικά όπλα. Η γκάμα του εξειδικευμένου εξοπλισμού μπορεί να είναι εκρηκτικά, όπλα ή πυρομαχικά. Οτιδήποτε από τα παραπάνω μπορεί να βρεθούν εντός ενός στρατιωτικού οχήματος ή να μεταφέρονται σε μια στρατιωτική φάλαγγα. Ανεξαρτήτως αν ο εξοπλισμός χαρακτηρίζεται συνηθισμένος ή εξειδικευμένος, ο κοινός παράγοντας είναι πώς τέτοια περιστατικά μπορεί να συμβούν και θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να ανταποκριθείτε σε αυτά.

Απεγκλωβισμοί σε τροχαία που περιλαμβάνουν στρατιωτικά οχήματα και εξοπλισμό

(Γράφημα 1)

Υπάρχουν μερικές διαφορές όσον αφορά την ανταπόκριση σε τέτοιου τύπου περιστατικά. Μείζον διαφορές είναι για παράδειγμα τα ίδια τα οχήματα και πιο συγκεκριμένα το ύψος τους κ.α. αν και η γενική ανατομία του αμαξώματος μπορεί να παραμείνει λίγο πολύ η ίδια. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι οι διαφορετικές επισημάνσεις φορτίων για συγκεκριμένα φορτία που μπορεί να μεταφέρονται με στρατιωτικά οχήματα. Το Υπουργείο Μεταφορών έχει θεσπίσει συγκεκριμένα πρότυπα επισήμανσης επικίνδυνων φορτίων και όλο το προσωπικό εκτάκτου ανάγκης θα πρέπει να είναι εξοικειωμένο με τις πιο συνήθεις κατηγορίες όπως τα εύφλεκτα υγρά αλλά και άλλα υλικά τα οποία μπορεί να μεταφέρονται οδικώς. (Γράφημα 1). Οι σημάνσεις του στρατού για τα χημικά όπλα δεν είναι κάτι που συνηθίζεται να συναντούμε στους δρόμους. Κάθε τροχαίο ατύχημα που περιλαμβάνει χημικά όπλα θα περιλαμβάνει επίσης μια ειδικά εκπαιδευμένη μονάδα του στρατού ή μια εκπαιδευμένη ομάδα HazMat. Ανεξαρτήτως, όλο το προσωπικό εκτάκτου ανάγκης θα πρέπει να αναγνωρίζει την σήμανση χημικών όπλων (Γράφημα 2).

Απεγκλωβισμοί σε τροχαία που περιλαμβάνουν στρατιωτικά οχήματα και εξοπλισμό

(Γράφημα 2)

Άλλες διαφορές στην ανταπόκριση σε τέτοια συμβάντα είναι πώς μπορεί να εμπλέκονται οχήματα που μεταφέρουν όπλα, εκρηκτικά ή πυρομαχικά τα οποία μπορούν να μας δημιουργήσουν προβλήματα. Κατά κανόνα, οι μεταφορές αυτές θα συμπεριλαμβάνουν κάποιου είδους ομάδα άμεσης ανταπόκρισης συνήθως του στρατού. Αυτό σημαίνει μια ευρείας κλίμακας ανταπόκριση του στρατού, με τον κατάλληλο εξοπλισμό, κατά την διάρκεια της οποίας το προσωπικό εκτάκτου ανάγκης θα μπορεί να βρίσκεται σε αναμονή. Ο στρατός διαθέτει πρωτόκολλα για την μεταφορά ιδιαίτερων αντικειμένων όμως αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση πώς κάποιο τέτοιο ατύχημα δεν μπορεί να συμβεί, έξω από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Απεγκλωβισμοί σε τροχαία που περιλαμβάνουν στρατιωτικά οχήματα και εξοπλισμό

(Φωτογραφία 1)

Ο απεγκλωβισμός είναι απεγκλωβισμός, έτσι δεν είναι;

Όσων αφορά την αφαίρεση των θυρών, της οροφής, της αναδίπλωσης του ταμπλό, του τιμονιού και την ανύψωση κάποιο μέρους του οχήματος, η απλούστερη απάντηση είναι ναι, ο απεγκλωβισμός είναι απεγκλωβισμός…  Οι μεγαλύτερες διαφορές αφορούν την σταθεροποίηση του οχήματος, το είδος του οχήματος και την ανατομία του, όμως η μεγαλύτερη διαφορά είναι το βάρος. Πολλές φορές το βάρος ενός οχήματος μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις βελτιώσεις που έχουν γίνει ή με συγκεκριμένες μετατροπές που έχει κάνει ο στρατός έτσι ώστε το όχημα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Για παράδειγμα ένα HMMWV (1, Humvee) έχει απόβαρο 2,500 κιλά, ενώ το καθαρό βάρος του μπορεί να φθάνει τα 1,100 κιλά, πράγμα που σημαίνει μεικτό βάρος των 3.5 τόνων. Ένα θωρακισμένο όχημα του ίδιοι τύπου, που είναι γνωστό ως HMMWV M1114 UAH, (2, UAH Humvee) μπορεί να φθάσει το βάρος 5.5 τόνων.

Απεγκλωβισμοί σε τροχαία που περιλαμβάνουν στρατιωτικά οχήματα και εξοπλισμό

(Φωτογραφία 2)

Απεγκλωβισμοί σε τροχαία που περιλαμβάνουν στρατιωτικά οχήματα και εξοπλισμό

(Φωτογραφία 3)

Ένα άλλο όχημα που το προσωπικό μπορεί να συναντήσει είναι ένα 6τροχο M939 φορτηγό όχημα (3) το οποίο ζυγίζει 10,500 κιλά χωρίς φορτίο. Ανάλογα με το κατά περίπτωση φορτίο, το μεικτό του βάρος μπορεί να ποικίλει. Το βάρος αυτό δεν διαφέρει πολύ από το βάρος με το οποίο θα έρχονταν αντιμέτωποι οι διασώστες σε ένα συνηθισμένο συμβάν με βαρέα οχήματα όμως οι διασώστες μπορεί να αντιμετωπίσουν προκλήσεις με άλλα χαρακτηριστικά του στρατιωτικού εξοπλισμού τα οποία δεν συναντάς στα πολιτικά οχήματα ή εξοπλισμό. Μερικά τέτοια παραδείγματα περιλαμβάνουν φορτηγά κατεδαφίσεων ή φορτηγά οχήματα (4) και συνδυασμούς ρυμουλκών – ρυμουλκούμενων που προορίζονται για την μεταφορά τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης και άλλων θωρακισμένων οχημάτων. Αυτό που κάνει αυτά τα οχήματα ιδιαίτερα δεν είναι μόνο η βαριά θωράκισή τους αλλά και ο παράγοντας του βάρους. Ένα ρυμουλκό άρματος μάχης μπορεί να ζυγίζει παραπάνω από 80 τόνους.

Απεγκλωβισμοί σε τροχαία που περιλαμβάνουν στρατιωτικά οχήματα και εξοπλισμό

(Φωτογραφία 4)

Απεγκλωβισμοί σε τροχαία που περιλαμβάνουν στρατιωτικά οχήματα και εξοπλισμό

(Φωτογραφία 5)

Όσον αφορά τους απεγκλωβισμούς, οι συνήθεις μέθοδοι εξακολουθούν να ισχύουν, αν και το επιπρόσθετο βάρος πρέπει να ληφθεί υπόψη από το προσωπικό εκτάκτου ανάγκης. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη το επιπλέον ύψος των οχημάτων που δημιουργεί την ανάγκη για επιχειρήσεις που λαμβάνουν χώρα σε υπερυψωμένα σημεία. Επιπροσθέτως μπορεί να αντιμετωπίσετε ενισχυμένα ή θωρακισμένα υλικά. Σε περίπτωση που κάποιο όχημα έχει «σφηνώσει» κάτω από κάποιο στρατιωτικό όχημα θα χρειαστεί σταθεροποίηση και τον δυο οχημάτων και μπορεί οι διασώστες να αναγκαστούν να ανυψώσουν το μεγαλύτερο όχημα για να το απομακρύνουν από το μικρότερο.

Για την εκτέλεση μιας επιχείρησης ανύψωσης, το προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο και έμπειρο όσον αφορά την τέχνη της σταθεροποίησης και τις επιχειρήσεις ανυψώσεων. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται ευρέως με αερόσακους υψηλής πίεσης μπορεί να μην αλλάζουν όμως επιπλέον μέσα μπορεί να χρειαστούν λόγω του μεγέθους και του βάρους των οχημάτων. Τα υποστηρίγματα είναι μια άλλη επιλογή η οποία προϋποθέτει την ύπαρξη εκπαίδευσης όμως και εξοπλισμού. Μια ακόμη επιλογή είναι η χρήση μηχανημάτων έργου βαρέως τύπου όπως ανυψωτικών γερανών όμως αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί απλά να χρησιμοποιηθεί εφόσον χρειαστεί. Αυτού του τύπου οι επιχειρήσεις, με την χρήση μηχανημάτων έργου, χρειάζονται εκπαίδευση αλλά και μια προϋπάρχουσα λίστα για το από πού μπορεί να γίνει αυτός ο εξοπλισμός διαθέσιμος. Πριν από μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πρέπει να αναπτυχθούν οι απαραίτητες διυπηρεσιακές σχέσεις, τα κατάλληλα μνημόνια κατανόησης ανάμεσα στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και να αρχίσει η εκμάθηση των όλων διαδικασιών. Οι επιχειρήσεις ανύψωσης δημιουργούν καινούρια προβλήματα και εμπόδια τα οποία με την σειρά τους δημιουργούν ανάγκες για επιπλέον επίπεδα εκπαίδευσης και επιχειρησιακών πρωτοκόλλων.

Θα ανταποκριθεί ο στρατός;

Και ναι και όχι, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως αν ο εξοπλισμός που έχει εμπλακεί στο ατύχημα περιλαμβάνει συγκεκριμένους τύπους φορτίου τότε ναι, ο στρατός θα ανταποκριθεί και σε κάποιες περιπτώσεις θα αναλάβει αυτός την όλη επιχείρηση. Εάν δεν εμπλέκεται εξειδικευμένος εξοπλισμός τότε το προσωπικό εκτάκτου ανάγκης είναι αυτό που θα αναλάβει την επιχείρηση. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις θα υπάρχει άτομο του στρατού παρών, όμως εφόσον δεν εμπλέκεται εξειδικευμένο φορτίο στο συμβάν είναι σχεδόν απίθανο ο στρατός να αποστείλει μονάδες διάσωσης ειδικά αν το συμβάν έχει γίνει έξω από την περίμετρο των στρατιωτικών εγκαταστάσεων ή εκτός του χώρου ευθύνης του διασωστικού σταθμού που μπορεί να υπάρχει μέσα σε αυτές.

Θυμηθείτε πώς σε αρκετές από τις στρατιωτικές φάλαγγες υπάρχει και κάποιο μηχάνημα έργου βαρέως τύπου(4). Επίσης κάποια από τα οχήματα της φάλαγγας μπορεί να διαθέτουν βαρούλκα. Η χρήση του εξοπλισμού που υπάρχει στην σκηνή μπορεί να επισπεύσει τις επιχειρήσεις διάσωσης σε αντίθεση με την αναμονή για επιπλέον διασωστικό εξοπλισμό. Αν και το προσωπικό που υπάρχει στην στρατιωτική φάλαγγα θα είναι κατά μεγάλη πιθανότητα εξοικειωμένο με τον εξοπλισμό αυτό δεν σημαίνει πως γνωρίζουν την χρήση του σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης ή διασωστικές επιχειρήσεις.

Απεγκλωβισμοί σε τροχαία που περιλαμβάνουν στρατιωτικά οχήματα και εξοπλισμό

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το προσωπικό για την χρήση του εξοπλισμού όμως θα πρέπει πρώτα να τους προσφέρεται ενημέρωση και ανάλογη καθοδήγηση. Μπορεί να είναι γνώστες στην σύνδεση του εξοπλισμού όμως δεν θα χρησιμοποιούν τις ίδιες παραμέτρους όπως οι διασώστες. Για παράδειγμα σε τεχνικούς διασωστικούς όρους μπορεί να χρειαστούν επεξηγήσεις.  Είναι επίσης πιθανό το προσωπικό να είναι εξοικειωμένο μόνο με την οδήγηση τον οχημάτων και όχι με την χρήση τους για ανυψώσεις έτσι η ευθύνη χρήσεώς του ανήκει στο διασωστικό προσωπικό. Να θυμάστε πώς είναι παραπάνω από αναγκαίο να υπάρχει πλήρης κατανόηση της ασφαλούς χρήσης του εξοπλισμού.

Η ύπαρξη βαρέων οχημάτων σε μια φάλαγγα προσφέρει στους διασώστες επιπλέον πλεονεκτήματα όπως η χρήση τους σαν σταθερά σημεία για πιθανές ρυμουλκήσεις. Ο επικεφαλής συμβάντος θα πάρει την τελική απόφαση όμως εφόσον έχετε αυτά τα οχήματα στο σημείο γιατί να χρειαστεί να περιμένετε για επιπλέον εξοπλισμό και οχήματα; Η πλειοψηφία του στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται στο σημείο μπορεί να μην έχει γνώσεις και εμπειρία στις διασωστικές επιχειρήσεις έτσι πρέπει να γίνει ξεκάθαρο το τι ενέργειες πρέπει να γίνουν.

Εκπαίδευση Συμβάντων Χαμηλής Συχνότητας

Συμβάντα χαμηλής συχνότητας/υψηλών επιπτώσεων είναι πάντα πιθανά στον χώρο τον υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης. Δεν έχει ο καθένας πρόσβαση σε στρατιωτικά οχήματα ή εξοπλισμό όμως η εκπαίδευση σε αυτόν τον τομέα μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, από την χρήση του εξοπλισμού και ασκήσεις επί χάρτου μέχρι και πλήρη εκπαίδευση με όλο τον εξοπλισμό . Ανεξαρτήτως του θέματος, ένα από τα σημαντικότερα πεδία είναι η χρήση του εξοπλισμού. Εσείς και όλος ο υπόλοιπος σταθμός γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείτε όλο τον διαφορετικό εξοπλισμό που βρίσκεται στο όχημα; Αυτή η ερώτηση ισχύει για το οτιδήποτε μέσα στο όχημα αλλά ας παραμείνουμε στον διασωστικό εξοπλισμό.

Τα υδραυλικά εργαλεία φαίνεται να είναι ένα πεδίο που οι διασώστες χρησιμοποιούν συχνά όμως ισχύει το ίδιο και για την εξοικείωσή μας με τα χειροκίνητα εργαλεία;

Τι θα συμβεί αν υπάρξει δυσλειτουργία στον υδραυλικό εξοπλισμό; Είμαστε εξοικειωμένοι με τα δισκοπρίονα, τα πνευματικά έμβολα, τους γρύλους και όλα τα υπόλοιπα εργαλεία; Έχουμε εντρυφήσει στην χρήση του εξοπλισμού σταθεροποίησης; Εάν έχουμε εξοπλισμό σταθεροποίησης γνωρίζουν όλοι την λειτουργία τους; Δεν χρειάζονται αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα για εκπαίδευση. Ένα τοίχος αρκεί. Επίσης η χρήση των αερόσακων φαίνεται απλή. Όμως πότε ήταν η τελευταία φορά που τους χρησιμοποιήσαμε με εκπαιδευτικούς σκοπούς; Οι αλυσίδες, οι εργάτες και οι ιμάντες είναι πολύ απλά κομμάτια του εξοπλισμού όμως γνωρίζουμε τις δυνατότητες και τους τύπους αυτών που διαθέτουμε; Έχουμε εκπαιδευτεί στην χρήση του εργάτη και στην  αλλαγή κατεύθυνσης αυτού ή την ολίσθηση; Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να υπάρξει η ανάλογη εκπαίδευση. Προσπαθήστε να γίνετε ειδήμονες το κατά δύναμη στον εξοπλισμό που φέρουν τα οχήματα.

Απεγκλωβισμοί σε τροχαία που περιλαμβάνουν στρατιωτικά οχήματα και εξοπλισμό

Οι ασκήσεις επί χάρτου είναι απλές και μπορούν να αφεθούν στην φαντασία μας. Εάν υπάρχουν στρατιωτικές φάλαγγες που περνούν από την περιοχή ή κάποια στρατιωτική βάση κάντε έρευνα στο είδος τον οχημάτων και του εξοπλισμού που διαθέτουν. Μετά μπορείτε να κάνετε μια πρόχειρη εκπαίδευση. Σχεδιάστε την σκηνή του ατυχήματος και αφήστε τα πληρώματα να πουν το τι θα έκαναν. Αυτό επιτρέπει στην κατασκευή σεναρίων που μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμα στην περίπτωση που συμβεί ένα ατύχημα. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να γνωρίσετε τους διάφορους τύπους εξοπλισμού και να πάρετε μια γεύση των παραγόντων με τους οποίους θα έρθετε (ή όχι) αντιμέτωποι σε ένα περιστατικό. Τίποτα δεν μπορεί να πάρει την θέση μιας πλήρους εκπαίδευσης με πρακτική εξάσκηση, και το προσωπικό θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που του δίνονται. Πολλά προγράμματα είναι διαθέσιμα για εκπαιδεύσεις βαρέως τύπου μέσω πολιτειακών εκπαιδευτικών ακαδημιών αλλά και ιδιωτικών εταιρειών. Όμως η εύρεση ενός προγράμματος που έχει να κάνει με την ανταπόκριση σε συμβάντα που περιλαμβάνουν στρατιωτικά οχήματα μπορεί να είναι περισσότερο δύσκολη. Αυτή την περίοδο το Louisiana State University Fire & Emergency Training Institute είναι μια από τις λίγες οντότητες που προσφέρουν μαθήματα αποκλειστικά για τα στρατιωτικά οχήματα.

Ειδικός εξοπλισμός

Στο σημερινό διασωστικό κόσμο, όλο και περισσότερος εξοπλισμός υπάρχει στα οχήματά μας. Είναι δυνατόν να κουβαλήσουμε το οτιδήποτε μπορεί να χρειαστούμε; Όχι! Ανεξαρτήτως του τι διαθέτουμε ή του πόσες μονάδες από κάτι έχουμε υπάρχει πάντα ένα σενάριο όπου τα διαθέσιμα δεν θα είναι αρκετά. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνουμε για να προετοιμαστούμε για τέτοιες καταστάσεις, όπου χρειάζονται μεγάλες ποσότητες εξειδικευμένου εξοπλισμού. Για παράδειγμα  διαθέτουμε περιορισμένο χώρο για διασωστικό εξοπλισμό ο οποίος είσαι συνήθως αρκετός για έναν «συνηθισμένο» απεγκλωβισμό από αμάξι, όμως σχεδόν σίγουρα δεν είναι επαρκής για απεγκλωβισμό που μπορεί να χαρακτηριστεί «βαρέως τύπου» ή για μεγάλης κλίμακας συμβάντα. Για να προετοιμαστούμε για τέτοιες περιπτώσεις μπορούμε να διαθέτουμε επιπλέον διασωστικό εξοπλισμό και τρόπο μεταφοράς προς τον τόπο του περιστατικού. Μια σύμβαση με μια τοπική μεταφορική εταιρεία μπορεί να είναι σωτήρια. Προσχεδιάστε και συνάψτε τέτοιες συμβάσεις με εταιρείες που μπορούν να προσφέρουν και βαρέως τύπου μηχανήματα. Συζητήστε με τους υπόλοιπους σταθμούς στην γύρω περιοχή και αξιολογήστε τις δυνατότητες του δικού τους εξοπλισμού, ο οποίος μερικές φορές δύναται να συμπληρώσει τον δικό σας εάν χρειαστεί. Δεν θα είναι ποτέ δυνατό να διαθέτεται όλον τον εξειδικευμένο εξοπλισμό που μπορεί να χρειαστείτε όμως πάντα μπορείτε να έχετε ένα σχέδιο Β’ για το ποιον να ειδοποιήσετε ή που να απευθυνθείτε για εξοπλισμό που μπορεί να χρειαστείτε άμεσα. Η συνεργασία με άλλους σταθμούς είναι πολύτιμη όμως το ίδιο ισχύει και για την εκπαίδευση. Κάντε κοινές εκπαιδεύσεις έτσι ώστε να είστε  εξοικειωμένοι με τους συναδέλφους και τον εξοπλισμό τους.

Απεγκλωβισμοί σε τροχαία που περιλαμβάνουν στρατιωτικά οχήματα και εξοπλισμό

**Τα ατυχήματα που περιλαμβάνουν στρατιωτικά οχήματα σε τοπικές οδούς στον χώρο ευθύνης σας δεν πρέπει ποτέ να θεωρούνται απίθανα. Να θυμάστε πάντα τις δυνατότητές σας, τους πόρους σας και την εκπαίδευσή σας και να είστε προετοιμασμένοι για την περίπτωση που χρειαστεί να ανταποκριθείτε σε ανάλογο περιστατικό.

 • Μετάφραση στα Ελληνικά για το Fire.gr, Παναγιώτης Κοιλάκος
 • Τεχνική επίβλεψη για το Fire.gr, Ιωάννης Ρέτσιος (Weber TR Instructor)
 • Source: www.fireengineering.com


  *Ken Fowler, a 28-year veteran of the fire service, is a regional coordinator with the Louisiana State University Fire Emergency Training Institute (FETI). Over the past 28 years he has worked in various facets of emergency services at the local, state, and federal levels. He has worked in suppression and special operations at the local level and at the state level as a member of South Carolina Urban Search & Rescue Task Force I, serving in positions such as Search Team Manager and Task Force Leader. As a member of the FEMA Prepositioned Equipment Team (PEP-POD), he was the team leader for the FEMA PST-5 PEP-POD team located in South Carolina, with the ability to respond to both a national or international incident.  

  (Visited 65 times, 1 visits today)
 • Κάντε το πρώτο σχόλιο

  Υποβολή απάντησης

  Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


  *


  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.