Εκπαιδευτικά πρότυπα του GWO για την ασφαλή εργασία σε ύψος και διάσωση στις Ανεμογεννήτριες

Βαθμολογία
Εκπαιδευτικά πρότυπα του GWO για την ασφαλή εργασία σε ύψος και διάσωση στις Ανεμογεννήτριες
Photo Credit : https://clydetrainingsolutions.com/course/gwo-working-at-height-refresher-training/

Του Θεοφάνη Καπετανάκη*

Τι είναι ο οργανισμός GWO; 

Ο Global Wind Organization είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε από κατασκευαστές και ιδιοκτήτες ανεμογεννητριών. To 2012 δημοσίευσε τη πρώτη έκδοση του προτύπου «Βασική Εκπαίδευση Ασφάλειας» (BST-Basic Safety Training Standard)

Εκπαιδευτικά πρότυπα του GWO για την ασφαλή εργασία σε ύψος και διάσωση στις Ανεμογεννήτριες
Οριζόντια μεταφορά εντός της νασέλας προς τη καταπακτή
Photo credit: https://www.ops-training.co.uk/shop/training-courses/gwo/gwo-advanced-rescue-training-nacelle-tower-basement/

Τα μέλη του οργανισμού προσπαθούν για ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς τραυματισμούς στη βιομηχανία των ανεμογεννητριών, θέτοντας κοινά διεθνή πρότυπα για την εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Τα εκπαιδευτικά πρότυπα του GWO περιγράφουν τις απαιτήσεις για εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία προτείνονται απο τα μέλη του GWO.

Εκπαιδευτικά πρότυπα του GWO για την ασφαλή εργασία σε ύψος και διάσωση στις Ανεμογεννήτριες
Κατάβαση φορείου εξωτερικά του πύργου
Photo Credit: https://www.mrsl.co.uk/training-course/clone-advanced-working-rescue-height-training-course-0

Κάθε άτομο με πιστοποιητικό για ένα απο τα πρότυπα του GWO στη βάση δεδομένων «Wind Industry Database (WINDA)» θεωρείται ικανό και εκπαιδευμένο σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους αυτού του προτύπου.
Τα μέλη του GWO αποδέχονται το πιστοποιητικό ως επιβεβαίωση ότι το άτομο αυτό διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες όπως περιγράφονται στο αντίστοιχο πρότυπο.

Το λογότυπο του οργανισμού :

Εκπαιδευτικά πρότυπα του GWO για την ασφαλή εργασία σε ύψος και διάσωση στις Ανεμογεννήτριες

Εκπαιδευτικά πρότυπα :

Ο οργανισμός έχει θεσπίσει τα εξής εκπαιδευτικά πρότυπα (standards), που απευθύνονται στους εργαζόμενους των αιολικών πάρκων.

 • Basic Safety Training & Refresher
 • Basic Safety Training Online Partial Refresher
 • Basic Technical Training
 • Advance Rescue Training & Refresher
 • Enhanced First Aid & Refresher
 • Blade Repair Training
 • Slinger Signaller Training
 • Control of Hazardous Energies Training & Refresher
 • Lift Training

Στο άρθρο αυτό περιγράφουμε τα 2 εκπαιδευτικά πρότυπα για την «Ασφαλή Εργασία σε Ύψος» και το «Προηγμένο επίπεδο διάσωσης»

BST->Work at Height (WAH) :

Το πρότυπο Basic Safety Training αποτελείται απο τις παρακάτω ενότητες :

 • Work at Height
 • First Aid
 • Manual Handling
 • Fire Awareness
 • Sea Survival

Η ενότητα «Εργασία σε ύψος-Work at Height» περιλαμβάνεται στην εκπαίδευση «Βασική Εκπαίδευση Ασφαλείας-Basic Safety Training» και αφορά την εκπαίδευση:

 • για ασφαλή εργασία σε ύψος σε περιβάλλον ανεμογεννήτριας
 • βασικές ενέργειες διάσωσης αν ο εργαζόμενος έχει υποστεί πτώση και βρίσκεται αναρτημένος απο το σύστημα προστασίας απο πτώση που χρησιμοποιεί καθώς και
 • την εγκατάλειψη(διαφυγή) με τη χρήση της ειδικής διασωστικής συσκευής.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης σύμφωνα με το πρότυπο είναι περίπου 13ώρες και 25λεπτά που συνήθως μοιράζεται σε 2 ημέρες.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος και είναι ταξινομημένη σε 17 μαθήματα «lessons» με συγκεκριμένο (διαφορετικό) χρονικό περιθώριο το κάθε ένα.

Τα μαθήματα είναι :

 1. Εισαγωγή
 2. Νομοθεσία
 3. Χρήση Ζώνη ασφαλείας (εξάρτηση/μποντριέ)
 4. Προστασία απο πτώση
 5. Κάθετα συστήματα ανάσχεσης πτώσης
 6. Αναδέτες ανάσχεσης πτώσης
 7. Αποφυγή πτώσης αντικειμένων
 8. Επανατυλισσόμενοι ανακόπτες πτώσης
 9. Μέτρα πρόληψης ατυχήματος κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης
 10. Πρακτικές ασκήσεις ασφαλούς εργασίας σε ύψος
 11. Κίνδυνοι στην Α/Γ και το Σύνδρομο Ανάρτησης
 12. Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
 13. Χρήση ΜΑΠ και έλεγχος
 14. Χρήση συσκευής διάσωσης και τρόποι αγκύρωσης
 15. Μέτρα πρόληψης ατυχήματος κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης (για το πρακτικό μέρος της διάσωσης)
 16. Ασκήσεις διάσωσης
 17. Αξιολόγηση

Η εκπαίδευση του WAH είναι προσαρμοσμένη για τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της εργασίας σε Α/Γ. Η πιστοποίηση έχει διάρκεια 24 μήνες.

Εκπαιδευτικά πρότυπα του GWO για την ασφαλή εργασία σε ύψος και διάσωση στις Ανεμογεννήτριες
Φωτογραφία 1: Εκπαίδευση στη χρήση κατακόρυφων γραμμών ζωής (vertical life line)
Photo Credit : https://bostonenergy.co.uk/product/gwo-working-at-height-course/
Εκπαιδευτικά πρότυπα του GWO για την ασφαλή εργασία σε ύψος και διάσωση στις Ανεμογεννήτριες
Φωτογραφία 2: Εκπαίδευση στη διάσωση με ενεργή μέθοδο (active mode)
Photo Credit: https://www.ops-training.co.uk/shop/training-courses/gwo-working-height-refresher/
Εκπαιδευτικά πρότυπα του GWO για την ασφαλή εργασία σε ύψος και διάσωση στις Ανεμογεννήτριες
Φωτογραφία 3:Εκπαίδευση στην εκκένωση ή τη διάσωση μέσω της καταπακτής της Α/Γ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
Photo Credit: https://www.3m.co.uk/3M/en_GB/fall-protection-uk/courses-catalogue/

ART:Advance Rescue Training (4 modules) :

Πρόσφατα ο GWO δημιούργησε το πρότυπο ART, το οποίο σημαίνει «Προχωρημένη Εκπαίδευση Διάσωσης» και απευθύνεται σε αυτούς που έχουν ολοκληρώσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα WAH /FA / Manual Handling.

Ο σκοπός του νέου αυτού προτύπου είναι να δώσει εξειδικευμένη γνώση στους εργαζόμενους των ΑΠ οι οποίοι με το κατάλληλο εξοπλισμό, να είναι πλέον σε θέση να αντιμετωπίσουν πιο σύνθετα ή δύσκολα προβλήματα με συμβάν σε συνάδελφό τους σε όλα τα πιθανά πλέον μέρη μιας ανεμογεννήτριας.  Το πρότυπο αυτό δημιουργήθηκε κατόπιν αιτημάτων για αναγνωρισμένη εκπαίδευση διάσωσης στην αιολική βιομηχανία. Προετοιμάστηκε σε συνεργασία με τα μέλη του GWO και βασίστηκε σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις κινδύνων και δεδομένα απο συμβάντα απο τις διαδικασίες εγκατάστασης, σέρβις και συντήρησης των αιολικών πάρκων (ΑΠ).

Το περιβάλλον της Α/Γ έχει αρκετά σημεία τα οποία είναι είτε Περιορισμένοι Χώροι (ΠΧ) ή είναι στενοί-μη εργονομικοί-χώροι είτε σημεία με πιθανότητα πτώσης και σοβαρού τραυματισμού κ.ο.κ.

Μέσω της εκπαίδευσης οι εργαζόμενοι θα είναι σε θέση να μπορούν να αξιολογήσουν τη κατάσταση, να τοποθετήσουν το παθόντα συνάδελφό τους σε κατάλληλο φορείο και με τη χρήση της διασωστικής συσκευής αλλά και ειδικού εξοπλισμού να μπορούν να μεταφέρουν το φορείο είτε στο έδαφος ή σε πλοιάριο (για offshore αιολικά πάρκα) είτε στην οροφή του πάνω μέρους της Α/Γ (στη περίπτωση που θα παραληφθεί απο ελικόπτερο απευθείας).

Η εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα επίπονη και απαιτητική για το λόγο του ότι πρέπει να τοποθετήσουν σε φορείο το παθόντα ή τη κούκλα προσομοίωσης (dummy) και να μεταφέρουν το φορείο μέσα απο διάφορους συνδυασμούς χώρων εντός της Α/Γ.
Επίσης λόγω της ανάγκης συνεχούς ασφάλισης του φορείου έναντι πτώσης ή λόγω ανάρτησής του και μεταφοράς απαιτούνται αρκετές κινήσεις και περάσματα απο δύσκολα σημεία.

Το ART αποτελείται απο 4 διαφορετικά modules (ενότητες) οι οποίες είναι οι παρακάτω :

 1. Hub, Spinner & Inside Blade Rescue
 2. Nacelle, Tower & Basement Rescue
 3. Single Rescuer – Hub, Spinner & Inside Blade
 4. Single Rescuer – Nacelle, Tower, Basement

Υπάρχει η δυνατότητα αυτά να γίνονται ξεχωριστά ή όλα μαζί συνδυαστικά. Τα δύο πρώτα απευθύνονται σε ομάδα που θα επιχειρήσει για διάσωση και θα αποτελείται τουλάχιστον απο 2 και παραπάνω άτομα.
Για τα single rescuer (μόνο 1 διασώστης) είναι προϋπόθεση να έχουν γίνει τα κανονικά αντίστοιχα modules.

Η εμπειρία και η γνώση απο το πρόγραμμα ART δίνει τα κατάλληλα εφόδια σε εργαζόμενους σε απομακρυσμένα ΑΠ (είτε στο βουνό είτε στη θάλασσα) ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες να βοηθήσουν έναν συνάδελφό τους μέχρι την άφιξη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (ΠΥ/ΕΚΑΒ). Για να λειτουργήσει μια ομάδα ή ένας εργαζόμενος σύμφωνα με το πρότυπο ART θα πρέπει να υπάρχει άμεσα διαθέσιμος ο κατάλληλος εξοπλισμός διάσωσης στο ΑΠ.

Δείτε και την αναφορά : https://www.fire.gr/egkyklopaideia/epistimoniki-arthrografia/zitimata-efarmosmenis-diasosis-stin-2/

I) Hub, Spinner & Inside Blade Rescue (HSIBR)

Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να μπορέσουν οι εκπαιδευόμενοι να πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις διάσωσης μέσα απο το φτερό, το hub ή το spinner της Α/Γ χρησιμοποιώντας εξοπλισμό διάσωσης καθώς και μεθόδους και άλλες τεχνικές εκτός απο αυτές που χρησιμοποιούνται στο GWO WAH.

Για το σκοπό της ενότητας αυτής οι εκπαιδευομένοι εκπαιδεύονται στη χρήση και μεταφορά φορείων.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι περίπου 7 ώρες, ενώ η πιστοποίηση έχει ισχύ για 24 μήνες.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος και είναι ταξινομημένη σε 10 μαθήματα «lessons» με συγκεκριμένο (διαφορετικό) χρονικό περιθώριο το κάθε ένα.

Τα μαθήματα είναι :

 1. Εισαγωγή
 2. Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης
 3. Μέτρα πρόληψης ατυχήματος κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης
 4. Υποστήριξη κεφαλής κατά τη διάρκεια της διάσωσης
 5. Ακινητοποίηση παθόντα και τοποθέτησή του στο φορείο
 6. Συστήματα κατάβασης και ανέλκυσης
 7. Ασκήσεις Διάσωσης 1 & 2 (απο το φτερό)
 8. Ασκήσεις Διάσωσης 3 & 4 (απο τη πλήμνη και το  κέλυφος)
 9. Εξωτερική εκκένωση του παθόντα
 10. Αξιολόγηση
Εκπαιδευτικά πρότυπα του GWO για την ασφαλή εργασία σε ύψος και διάσωση στις Ανεμογεννήτριες
Φωτογραφία 4: Ενδεικτικά μέρη της νασέλας
Photo Credit: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0307904X15001882
Εκπαιδευτικά πρότυπα του GWO για την ασφαλή εργασία σε ύψος και διάσωση στις Ανεμογεννήτριες
Φωτογραφία 5: Μέσα σε μεγάλο Hub
Photo Credit : https://www.rampionoffshore.com/wind-farm/operations/maintenance-activity/

 

Εκπαιδευτικά πρότυπα του GWO για την ασφαλή εργασία σε ύψος και διάσωση στις Ανεμογεννήτριες
Φωτογραφία 6: Εσωτερικό σε φτερό μεγάλου μήκους
Photo Credit: https://www.ops-training.co.uk/shop/training-courses/gwo-advanced-rescue-training-single-rescuer/
Εκπαιδευτικά πρότυπα του GWO για την ασφαλή εργασία σε ύψος και διάσωση στις Ανεμογεννήτριες
Φωτογραφία 7: Εκπαίδευση διάσωσης απο το φτερό προς το Hub και απο εκεί προς το spinner
Photo Credit: https://www.globalwindacademy.com/gwo-safety/gwo-advanced-rescue
Εκπαιδευτικά πρότυπα του GWO για την ασφαλή εργασία σε ύψος και διάσωση στις Ανεμογεννήτριες
Φωτογραφία 8: Εκπαίδευση διάσωσης απο το spinner προς το εσωτερικό της νασέλας
Photo Credit: https://www.ops-training.co.uk/shop/training-courses/gwo/gwo-advanced-rescue-training-hub-rescue-hub-rescue-refresher/

Με την επιτυχή ολοκλήρωση, όποιος επιθυμεί μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα  III)Single Rescuer HSIBR με διάρκεια εκπαίδευσης 4 ώρες 20 λεπτά.  Το SR-HSIBR αφορά τις ενέργειες σε περίπτωση που είναι διαθέσιμος ένας μόνο ώστε να παρέχει βοήθεια.

IΙ)Nacelle, Tower & Basement Rescue (NTBR)

Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να μπορέσουν οι εκπαιδευόμενοι να πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις διάσωσης στη νασέλα, το πύργο και το υπόγειο/βάση της Α/Γ χρησιμοποιώντας εξοπλισμό διάσωσης καθώς και μεθόδους και άλλες τεχνικές εκτός απο αυτές που χρησιμοποιούνται στο GWO WAH. Για το σκοπό της ενότητας αυτής οι εκπαιδευομένοι εκπαιδεύονται επίσης στη χρήση και μεταφορά φορείων.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι περίπου 14 ώρες, ενώ η πιστοποίηση έχει ισχύ για 24 μήνες.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος και είναι ταξινομημένη σε 10 μαθήματα «lessons» με συγκεκριμένο (διαφορετικό) χρονικό περιθώριο το κάθε ένα.

Τα μαθήματα είναι :

 1. Εισαγωγή
 2. Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης
 3. Μέτρα πρόληψης ατυχήματος κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης
 4. Υποστήριξη κεφαλής κατά τη διάρκεια της διάσωσης
 5. Ακινητοποίηση παθόντα και τοποθέτησή του στο φορείο
 6. Συστήματα κατάβασης και ανέλκυσης
 7. Εκκένωση του παθόντα απο τη νασέλα προς τη βάση του πύργου (Εσωτερικά ή εξωτερικά)
 8. Διάσωση απο περιορισμένο χώρο
 9. Διάσωση απο στενό χώρο
 10. Διάσωση προς τα πάνω (εσωτερικά ή εξωτερικά του πύργου για παραλαβή παθόντα απο ελικόπτερο απο το πάνω μέρος της νασέλας)
 11. Αξιολόγηση
Εκπαιδευτικά πρότυπα του GWO για την ασφαλή εργασία σε ύψος και διάσωση στις Ανεμογεννήτριες
Φωτογραφία 9 : Ανεμογεννήτρια σε θάλασσα (offshore)
Photo Credit : https://www.shell.us/business-customers/lubricants-for-business/sector-expertise/power-industry/wind-power/true-cost-of-wind-turbine-maintenance.html
Εκπαιδευτικά πρότυπα του GWO για την ασφαλή εργασία σε ύψος και διάσωση στις Ανεμογεννήτριες
Φωτογραφία 10: Εσωτερικό του πύργου μιας Α/Γ
Photo Credit: https://www.windsystemsmag.com/ai-for-enhanced-wind-turbine-monitoring/
Εκπαιδευτικά πρότυπα του GWO για την ασφαλή εργασία σε ύψος και διάσωση στις Ανεμογεννήτριες
Φωτογραφία 11: Κατάβαση φορείου στο εσωτερικό του πύργου της Α/Γ
Photo Credit: https://www.imageprofessionals.com/en/images/70275787-Rescue-Inside-The-Tube-Of-A-Wind-Turbine-By-Means-Of-A-Tsa-Stretcher-In-Vertical-Position-Firefighters
Εκπαιδευτικά πρότυπα του GWO για την ασφαλή εργασία σε ύψος και διάσωση στις Ανεμογεννήτριες
Φωτογραφία 12: Μεταφορά φορείου απο το transition piece (εξέδρα-στη βάση της Α/Γ) προς το πλοίο
Photo Credit : https://www.heightec.com/training/advanced-hub-rescue-for-wind-turbines/

Με την επιτυχή ολοκλήρωση, όποιος επιθυμεί μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα IV)Single Rescuer NTBR με διάρκεια εκπαίδευσης του προγράμματος 4 ώρες 20 λεπτά.
Το SR-NTBR αφορά τις ενέργειες σε περίπτωση που είναι διαθέσιμος ένας μόνο ώστε να παρέχει βοήθεια.

GWO Combined ART :

Υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν και οι 4 ενότητες μαζί, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Combined GWO Advance Rescue Training». Η διάρκεια εκπαίδευσης είναι 20 ώρες και 30 λεπτά, περίπου 3 ημέρες.
Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει πλήρως την ύλη απο τις 4 ενότητες.

Για τη καλύτερη προετοιμασία των εργαζομένων για διάσωση απο κάθε πιθανό σημείο της ανεμογεννήτριας καθώς και για τη κατανόηση όλων των θεμάτων και των δυσκολιών που υπάρχουν σε περίπτωση που απαιτηθεί παροχή βοήθειας/διάσωσης, αυτή η πρόταση καλύπτει πλήρως το αντικείμενο.

Στην Ελλάδα είναι διαθέσιμα αρκετά απο τα πρότυπα εκπαίδευσης απο πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς φορείς.

*Για το Fire.gr, Θεοφάνης Καπετανάκης
Διάσωση εργαζομένων σε ύψος – Εναερίτης IRATA lvl.3

Επικοινωνία : theofanis.kapetanakis@gmail.com
linkedin: Theofanis Kapetanakis

Βιβλιογραφία :

https://www.globalwindsafety.org/
https://www.globalwindsafety.org/trainingstandards/trainingstandards

(Visited 246 times, 1 visits today)

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.