Triage (Διαλογή)

Βαθμολογία

Triage (Διαλογή)

Triage: είναι η διαδικασία ιεράρχησης των ασθενών με βάση τη σοβαρότητα της κατάστασής τους, ώστε να αντιμετωπιστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ασθενείς – προβλήματα, όταν οι πόροι δεν είναι επαρκείς για όλους. Το Triage είναι διαδικασία στην οποία συχνά υπονοούμε συμβάντα μαζικών τραυματισμών παραγνωρίζοντας ότι αντίστοιχες διαδικασίες υπάρχουν για επιδημίες, μολύνσεις από Χημικά, Βιολογικά, Ραδιολογικά, Πυρηνικά (ΧΒΡΠ) υλικά, μαζικές ψυχολογικές καταρρεύσεις, κλπ αντικείμενο που χρήζει ειδικευμένης εκπαίδευσης και ψυχολογικής θωράκισης.

Ουσιαστική η ιστορία της διαδικασίας αυτής αρχίζει στο 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο από τους υπηρετούντες στη πρώτη γραμμή των μετώπων Γάλλους Ιατρούς. Οι ρίζες της όμως βρίσκονται ένα αιώνα πιο πίσω κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντειων Πολέμων, όταν ο Γάλλος στρατιωτικός χειρουργός Jean Dominique Larrey (1766 – 1842), Αρχίατρος της Αυτοκρατορικής Φρουράς, συνοδεύοντας τον Ναπολέοντα το 1ο σε όλες τις μάχες έγινε ο πρωτεργάτης της επείγουσας παροχής πρώτων βοηθειών στο πεδίο της μάχης δημιουργώντας κινητές χειρουργικές μονάδες. Κατά τη διάρκεια της ζωής του δε, το έργο και η προσωπικότητά του αναγνωρίστηκε τόσο από τους Γάλλους όσο και από τους Γερμανούς.

Triage (Διαλογή)
Μέχρι πρόσφατα τη διαδικασία έκανε στη καλλίτερη περίπτωση ένας νοσηλευτής, με υποθετικές – πρωτόγονες συνθήκες και κριτήρια:

 • Εκείνοι που είναι πιθανό να ζήσουν, ανεξάρτητα από το τι φροντίδα που λάβουν.
 • Εκείνοι που είναι πιθανό να πεθάνουν, ανεξάρτητα από το τι φροντίδα που λάβουν.
 • Εκείνοι για τους οποίους η άμεση φροντίδα μπορεί να κάνει θετική διαφορά στο αποτέλεσμα.

Το πιο πάνω «πρωτόγονο» μοντέλο εφαρμόζεται ακόμα και σήμερα σε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες η προνοσοκομειακή παρέμβαση, ιδίως στη πρώτη φάση της καταστροφής, είναι ελλιπής σε σχέση με το μέγεθος της καταστροφής (πχ ένας ή δύο διασώστες για είκοσι και πλέον θύματα).

Σήμερα θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα παρουσίας ικανοποιητικού αριθμού προσωπικού, γνώστη των προς εφαρμογή πρωτοκόλλων και αλγορίθμων.

Η προσέγγιση είναι πλέον επιστημονική και βασίζεται σε αντικειμενικά ευρήματα σε ορισμένα δε μοντέλα, όπως στο Αμερικάνικο START, χρησιμοποιείται και ειδικό λογισμικό ώστε να βελτιώνει συνεχώς τον κοινό αλγόριθμο που χρησιμοποιεί τόσο ο διασώστης πεδίου όσο και το κέντρο υποδοχής και περίθαλψης.

Να δούμε λίγο τη φιλοσοφία αυτού του μοντέλου και κατ αρχάς τι σημαίνει START (Simple Triage and Rapid Treatment) Απλή Διαλογή και Ταχεία Θεραπεία και έχει στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε προσωπικό με σύντομη εκπαίδευση να εκτελέσει μια πρώτη αναγνώριση και προσφορά βοηθείας χωρίς να υποκαταστήσει τους εξειδικευμένους. Άρχισε να εφαρμόζεται στη Καλιφόρνια το 2003 και η εκπαίδευση αφορούσε προσωπικό άμεσης επέμβασης σε περίπτωση σεισμού.

Αναπτύχθηκε το 1983 από το τη Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Ακτοφυλακή και το Νοσοκομείο Hoag του Newport Beach και αναθεωρήθηκε για πρώτη φορά το 1994. Αν και αναπτύχθηκε για χρήση σε περίπτωση σεισμών από τα σωστικά συνεργεία, στη πράξη έχει δοκιμαστεί σε μεγάλα σιδηροδρομικά ατυχήματα και σε τροχαία ατυχήματα όπου εμπλέκονται λεωφορεία.

Η διαλογή γίνεται με τα εξής κριτήρια:

 • Το θύμα δεν χρειάζεται βοήθεια.
 • Το θύμα θα βοηθηθεί μόνο αν μεταφερθεί άμεσα.
 • Το θύμα δεν κινδυνεύει άμεσα.
 • Το θύμα έχει μικροτραυματισμούς και δεν χρειάζεται επειγόντως βοήθεια.

Σε αυτό το σημείο θα εξετάσουμε λίγο το βαθύ νόημα του Triage όπου μεταξύ άλλων στοιχείων μπαίνει και η ηθική διάσταση. Είναι η στιγμή που το προσωπικό με τα περιορισμένα μέσα που διαθέτει πρέπει να αποφασίσει ποιος δεν έχει πιθανότητα να επιβιώσει και ποιος έχει πιθανότητα να επιβιώσει ώστε να διαθέσει χρόνο και μέσα, εδώ το λόγο έχουν αποκλειστικά και μόνον οι εξειδικευμένοι γιατροί.

Στο έργο τους έχουν βοηθό την συνεχώς διαμορφούμενη Κλίμακα ISS (Injury Severity Score) Κλίμακα Μέτρησης Σοβαρότητας του Τραύματος η οποία είναι ένα σκαλοπάτι παραπάνω από την AIS (Abbreviated Injury Scale) Κλίμακα Ταχείας Μέτρησης Σοβαρότητας του Τραύματος η οποία εξετάζει συνδυαστικά:

Triage (Διαλογή)
Λαμβάνοντας στη συνέχεια αυτά τα αποτελέσματα προχωρούμε με την βοήθεια της ISS σε ομαδοποίηση χωρίζοντας το σώμα σε 6 περιοχές:

Κεφάλι – Λαιμός συμπεριλαμβανόμενης της Αυχενικής Μοίρας.
Σκελετός προσώπου αλλά και μύτη, στόμα, μάτια, αυτιά
Στήθος – Θωρακική μοίρα – Διάφραγμα
Κοιλιακή Χώρα ή Πυελικό Περιεχόμενο – Οσφυϊκή μοίρα
Άκρα ή Πυελική Ζώνη
Εξωτερικός

Πληροφοριακά η ISS είναι 75βάθμιος κλίμακα (1 – 75) και ο τραυματίας με εκτίμηση άνω του 15 θεωρείται πολυτραυματίας.

Triage (Διαλογή)

Το καθημερινό (και λογικό) triage, δηλαδή η προτεραιότητα να δίνεται στα πλέον σοβαρά περιστατικά, δεν είναι το μόνο διότι σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις γίνεται το αντίστροφο triage και θα αναφέρω περιπτώσεις όπως:

 • εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό έχει προσβληθεί σε σοβαρό ποσοστό από την προς αντιμετώπιση επιδημία ή μόλυνση,
 • σε ναυαγούς που η άμεση βελτίωση της αναπνοής τους δίνει τη δυνατότητα της αυτόνομης επιβίωσης
 • και τέλος τραυματισμούς κατά τη διάρκεια πολεμικών συγκρούσεων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις δίδεται προτεραιότητα στους πλέον ελαφρά πληγέντες ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους το γρηγορότερο δυνατό.

Στο σημείο αυτό θα αναφερθώ στα ΧΒΡΠ ατυχήματα όπου το triage θα καθορίσει τη σειρά απολύμανσης σε μία από τις δύο «σειρές» που δημιουργούνται:

 • Μια «σειρά» για απολύμανση σε όρθια στάση για τα περιπατητικά θύματα.
 • Μία «σειρά» για απολύμανση σε ξαπλωτή στάση για τα υπόλοιπα θύματα με προτεραιότητα στα θύματα που αναπνέουν.

Triage (Διαλογή)

Χρειάζεται επίσης αναφορά στα φαινόμενα «Undertriage» και «Overtriage» δηλαδή την υποεκτίμηση ή την υπερεκτίμηση της κατάστασης του θύματος όπου η ορθή πρακτική απαιτεί όσον αφορά το «Undertriage» ποσοστό λάθους μέχρι 5% και στο «Overtriage» ποσοστό λάθους μέχρι 50% προκειμένου να αποφευχθεί το «Undertriage».

Όπως επίσης στη συνέχεια ιδιαίτερη αναφορά χρειάζεται στο «Continuous integrated triage» ελληνικά θα το ονόμαζα «συνεχώς επαναλαμβανόμενη διαλογή», αυτό του είδους το triage χρησιμοποιείται σε καταστροφές όπου έχει πληγεί ο ψυχοκοινωνικός κόσμος των θυμάτων και η συμπεριφοριστική διάθεση τους λόγω των προβλημάτων που παρουσιάζονται στη διαδικασία νοσηλείας τους εξαιτίας της ποσότητας περιστατικών που χρειάζεται να αντιμετωπίσει η ιατρική μονάδα υποδοχής. Στη συγκεκριμένη διαδικασία χρησιμοποιείται συνδυασμός διαφορετικών τύπων – κλιμάκων διαλογής.

Λίγο αυθαίρετα θα έλεγα ότι μια διαλογή «πρώτης γραμμής» χωρίζει θα θύματα σε: ·

  • Θύματα περιπατητικά.
  • Θύματα που δεν αναπνέουν.
  • Θύματα χωρίς αισθήσεις αλλά με αναπνοή.
  • Θύματα με αισθήσεις που αναπνέουν με ρυθμό άνω των 30 αναπνοών ανά λεπτό.
  • Θύματα με αισθήσεις που αναπνέουν με ρυθμό άνω των 30 αναπνοών ανά λεπτό αλλά και με άνω των 120 καρδιακών παλμών ανά λεπτό.
  • Θύματα με αισθήσεις που αναπνέουν με ρυθμό κάτω των 30 αναπνοών ανά λεπτό αλλά και με κάτω των 120 καρδιακών παλμών ανά λεπτό.

Μια μικρή αναφορά στο ΕΤΙΚ του ΕΚΑΒ. To Ειδικό Τμήμα Ιατρικής των Καταστροφών είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη σχεδίων και την εφαρμογή τους σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών και μαζικών απωλειών υγείας λόγω φυσικών η μη μαζικών καταστροφών στο πλαίσιο του «Ξενοκράτη». Στο τμήμα συμμετέχουν εθελοντικά γιατροί και πληρώματα, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στην αντιμετώπιση μαζικών απωλειών υγείας. Αποστολή του ΕΤΙΚ είναι η εξασφάλιση και προστασία της δημόσιας υγείας δια μέσω μιας ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ σε όλες τις καταστάσεις που απαιτούν παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας σε μεγάλο αριθμό θυμάτων καθώς και ο συντονισμός μεταξύ προνοσοκομειακής και νοσοκομειακής ανταπόκρισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι γνωστές «Glasgow Coma Scale ή GCS» και η «Trauma Score» είναι κλίμακες ατομικές μεν αποτελούν όμως τη βάση της «πυραμίδας» εκτίμησης που θα καταλήξουν στο triage.

Πηγές:

Για το Fire.gr, Χ. Ζαφειρίου
π. Εθ. Πυροσβέστης ΠΣ – P.H.T.L.S
Πιστοποιημένος από το ΕΚΔΔΑ στη Διαχείριση Κρίσεων, Συγκρούσεων και Καταστάσεων
Έκτακτης Ανάγκης – Υγιεινής και Ασφάλειας – Σχεδιασμό και Εφαρμογή Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας

(Visited 249 times, 1 visits today)

1 Comment

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.