Εθελοντής Πυροσβέστης VS Sapeur-Pompier Volontaire

Βαθμολογία

Εθελοντής Πυροσβέστης VS Sapeur-Pompier Volontaire

Σε αυτό το άρθρο θα κάνουμε μια ανάλυση στις διαφορές μεταξύ ενός Εθελοντή Πυροσβέστη στο Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος και ενός Sapeur-Pompier Volontaire en France (εθελοντή πυροσβέστη της Γαλλίας). Στα υπόλοιπα που δεν αναφέρονται στο άρθρο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των δυο σωμάτων.

Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στις δύο χώρες

Ελλάδα: Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι Σώμα Ασφαλείας και υπάγεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με τοπική αρμοδιότητα, που εκτείνεται σε όλη την επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα άλλων Υπηρεσιών.

Γαλλία: Η Γαλλία διαθέτει 97 ανεξάρτητες περιφέρειες, Οι πυροσβεστικοί σταθμοί ανήκουν επιχειρησιακά στην Περιφέρεια τους (SDIS). Η διοίκηση ασκείται από τον περιφερειάρχη που φέρει τον βαθμό του Πύραρχου (Colonel). Ο ίδιος αναφέρεται στον Νομάρχη (Prefet) το οποίο είναι ανώτατο αστυνομικό στέλεχος και ασκεί διοίκηση στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων της περιφέρειας σε συνεργασία με τους δημάρχους. Για τις στρατιωτικές μονάδες πυρόσβεσης και διάσωσης του Παρισιού και Μασσαλίας, αυτές ανήκουν στο στρατό ξηράς και στο πολεμικό ναυτικό αντίστοιχα.

Αριθμός των Εθελοντών Πυροσβεστών που υπηρετούν στις δύο χώρες

Ελλάδα: Στην Ελλάδα υπηρετούν περίπου 2.500 Εθελοντές Πυροσβέστες στο Πυροσβεστικό Σώμα. Περίπου 15.000 είναι το μόνιμο προσωπικό (μόνιμοι και πενταετείς).

Γαλλία: Στην Γαλλία υπηρετούν περίπου 195.000 άνδρες και γυναίκες Εθελοντές Πυροσβέστες στην Πυροσβεστική. Αποτελεί το 79% του συνόλου του πυροσβεστικού προσωπικού. Το υπόλοιπο ποσοστό είναι 40.500 περίπου Μόνιμοι Πυροσβέστες και 12.500 Στρατιωτικοί Πυροσβέστες.

Όρια ηλικίας που μπορεί κάποιος να ξεκινήσει ως Εθελοντής Πυροσβέστης

Ελλάδα: από 18 έως 55 ετών.

Γαλλία: από 16 (με την άδεια του κηδεμόνα) έως 60 ετών. Για τους αξιωματικούς πρέπει να έχει συμπληρωθεί το 21ο έτος της ηλικίας του.

Εθελοντής Πυροσβέστης VS Sapeur-Pompier Volontaire
Στην Γαλλία ωστόσο υπάρχει και ο θεσμός του Jeune Sapeur-Pompier (μικρός εθελοντής πυροσβέστης) το οποίο δίνει την ευκαιρία σε ηλικίες από 11 έως 18 ετών να ανακαλύψουν από νωρίς την πυρόσβεση και διάσωση.

Μορφωτικό επίπεδο που πρέπει να έχει ένας Εθελοντής Πυροσβέστης

Ελλάδα: Κάτοχος τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Γαλλία: Για τους Πυροσβέστες, δεν υπάρχει ελάχιστη μορφωτική εκπαίδευση, ωστόσο για τους βαθμούς του Εθελοντή Υποπυραγού χρειάζεται να είσαι κάτοχος πτυχίου ενώ για τους Εθελοντές Πυραγούς χρειάζεται να είσαι κάτοχος μεταπτυχιακού.

Εθελοντής Πυροσβέστης VS Sapeur-Pompier Volontaire

Η βασική εκπαίδευση που ακολουθείται και στις δύο χώρες

Ελλάδα: Η βασική εκπαίδευση του Εθελοντή Πυροσβέστη διαρκεί 120 ώρες και μετά από επιτυχία του στις γραπτές εξετάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας λαμβάνουν την πιστοποίηση εκπαίδευσης Εθελοντή Πυροσβέστη και εγγράφονται στο ειδικό μητρώο Εθελοντών Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος και αποκτούν το ειδικό δελτίο του Εθελοντή Πυροσβέστη.

Γαλλία: Η βασική εκπαίδευση του Sapeur-Pompier Volontaire (Εθελοντή Πυροσβέστη της Γαλλίας) είναι 30 ημερών που κατανέμεται στην δόκιμη περίοδο του Εθελοντή Πυροσβέστη από 1 έως 3 χρόνια. Η εκπαίδευση χωρίζεται σε 5 θεματικές ενότητες. Γενικές γνώσεις λειτουργίας της Πυροσβεστικής, πρώτες βοήθειες για ένταξη ως πλήρωμα ασθενοφόρου, διάσωση σε τροχαία ατυχήματα ως πλήρωμα διασωστικού οχήματος, πυρόσβεσης – διάσωσης ως πλήρωμα σε πυροσβεστικά ή κλιμακοφόρα οχήματα και τέλος, εκπαίδευση στην διαχείριση συμβάντων όπως πλημμύρες, διάσωση ζωών, άντληση υδάτων… Μόλις ολοκληρώσει όλες της ενότητες είναι πλήρως αξιοποιήσιμος ως Εθελοντής Πυροσβέστης. Η δέσμευση του  προς την υπηρεσία έχει διάρκεια 5 χρόνια και ανανεώνεται ξανά εάν πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Εθελοντής Πυροσβέστης VS Sapeur-Pompier Volontaire

Σημείωση: στην Γαλλία τα «απλά» ασθενοφόρα τα διαθέτει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, και επεμβαίνουν σε όλους τους τύπους παροχής πρώτων βοηθειών. Σε περίπτωση που το περιστατικό χρειάζεται ιατρική βοήθεια (πχ καρδιακή ανακοπή ) το S.A.M.U. (Ε.Κ.Α.Β. Γαλλίας) στέλνει αυτομάτως ή εάν το ζητήσει η Πυροσβεστική, κινητή μονάδα αποτελούμενη από ιατρό, νοσηλευτή και διασώστη.

Εκτενής αναφορά γίνεται στο άρθρο του Δημήτρη Ζέρβα, Το Γαλλικό σύστημα παροχής πρώτων βοηθειών, 28/03/2015, Fire.gr

Είδη συμβάντων που λαμβάνουν μέρος οι εθελοντές πυροσβέστες

Ελλάδα: Οι Εθελοντές Πυροσβέστες λαμβάνουν μέρος σε όλα τα περιστατικά, σύμφωνα με την ορισμένη υπηρεσία που ευρίσκονται και υποστηρίζουν το μόνιμο προσωπικό σε όλες τους τις αποστολές.

Γαλλία: Οι Εθελοντές ξεκινάνε την εκπαίδευση τους πρώτα στα ασθενοφόρα της υπηρεσίας και τα επανδρώνουν μόλις πιστοποιηθούν. Υστέρα όσο προχωράνε στην εκπαίδευση τους και πιστοποιούνται στα διαφορά modules μπορούν να επανδρώνουν και τα ανάλογα αυτοκίνητα. Εάν δεν το επιθυμούν μπορούν να μείνουν στάσιμοι στα ασθενοφόρα.

Εθελοντής Πυροσβέστης VS Sapeur-Pompier Volontaire

Βαθμολογική εξέλιξη ενός εθελοντή πυροσβέστη στην Ελλάδα και στη Γαλλία

Ελλάδα: Ο Εθελοντής Πυροσβέστης προάγεται στον βαθμό του  Αρχιπυροσβέστη και  Πυρονόμου με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος όταν συμπληρώσουν 8 χρόνια υπηρεσίας σε καθένα από τους ανωτέρους βαθμούς.

Εθελοντής Πυροσβέστης VS Sapeur-Pompier Volontaire

Γαλλία: Η ιεραρχία στους Εθελοντές Πυροσβέστες ξεκινάει από τον Πυροσβέστη, τον υπαρχιπυροσβέστης, τους υπαξιωματικούς και τους αξιωματικούς (έως τον βαθμό του Πύραρχου). Για την προαγωγή του, στους ανωτέρους βαθμούς γίνεται σύμφωνα με την αρχαιότητα, την ιδιότητα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση του.

Εθελοντής Πυροσβέστης VS Sapeur-Pompier Volontaire

Η συμμετοχή των Εθελοντών Πυροσβεστών σε ειδικές μονάδες

Ελλάδα: Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα αυτή η δυνατότητα να ανήκει κάποιος Εθελοντής Πυροσβέστης σε κάποια από τις ΕΜΑΚ. Παρέχεται όμως από τις ΕΜΑΚ εκπαίδευση σε Πυροσβέστες, στις Πυροσβεστικές Σχολές και στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς όπου εδρεύουν, άλλα και σε κάποιες επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου.

Γαλλία: Στην Γαλλία δίνεται η δυνατότητα σε Εθελοντές Πυροσβέστες να ανήκουν σε κάποιες από τις ειδικότητες τύπου ΕΜΑΚ. Ειδικότητες όπως το GRIMP (σχοινό-διάσωση) και Cynotechnique (σκυλιά SAR) είναι κάποιες από αυτές. Η κάθε ειδικότητα διαθέτει 3 επίπεδα εκπαίδευσης οι οποίες είναι ανοιχτές σε αυτούς που επιθυμούν και μπορούν.

Εθελοντής Πυροσβέστης VS Sapeur-Pompier Volontaire

Ανάληψη καθηκόντων εκπαιδευτή από Εθελοντή Πυροσβέστη

Ελλάδα: Σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό κομμάτι, επίσημος ένας Εθελοντής Πυροσβέστης δεν μπορεί να γίνει εκπαιδευτής. Μέσω όμως της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μπορεί ένας Εθελοντής Πυροσβέστης ανάλογα το πτυχίο του να προσφέρει τις γνώσεις του άλλα πάντα στο ακαδημαϊκό κομμάτι καθαρά και μετά από προκήρυξη και επιλογής αυτού.

Γαλλία: Οποιοσδήποτε Εθελοντής Πυροσβέστης ο οποίος έχει εξειδικευτεί στο κομμάτι του και έχει πάρει την ανάλογη πιστοποίηση δύναται να εκπαιδεύει είτε εθελοντικό είτε μόνιμο προσωπικό, στην Γαλλία.

Απουσία από την εργασία για υπηρεσιακούς λόγους (συμβάν)

Ελλάδα: Οι εργοδότες υποχρεούνται να επιτρέπουν στους Εθελοντές  Πυροσβέστες που απασχολούνται στην επιχείρηση τους, να συμμετέχουν στο πυροσβεστικό έργο όταν καλούνται από το Π.Σ. και εφόσον έχει τεθεί το μόνιμο προσωπικό σε γενική επιφυλακή.      Ο χρόνος της απασχόλησης στο έργο αυτό θεωρείται ως χρόνος απασχόλησης στην κύρια εργασία τους με όλα τα εργασιακά δικαιώματα που συνεπάγεται πλην της υποχρέωσης καταβολής αμοιβής από τον εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή η ασφαλιστική εισφορά του εργοδότη και του Εθελοντή Πυροσβέστη καλύπτεται από το Δημόσιο.

Γαλλία: Εκτός από την περίπτωση απολυτής ανάγκης εργασίας (κρισιμότητα θέσης), ο εργοδότης δεν μπορεί να εναντιωθεί στην ανάγκη συμμέτοχης του Εθελοντή  Πυροσβέστη στα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Η απουσία από την εργασία του συνεπάγεται με την μη καταβολή αμοιβής από τον εργοδότη.

Εθελοντής Πυροσβέστης VS Sapeur-Pompier Volontaire

Αμοιβές για τους εθελοντές πυροσβέστες

Ελλάδα: Στους Εθελοντές Πυροσβέστες απονέμονται, για εξαίρετες πράξεις ηθικές και υλικές αμοιβές. Μπορεί να παρέχεται εφάπαξ ειδική αποζημίωση στους Εθελοντές Πυροσβέστες που έλαβαν μέρος στην αντιμετώπιση μεγάλων καταστροφών εξαιτίας των οποίων η περιοχή τους κηρύχτηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Γαλλία: Στους Εθελοντές Πυροσβέστες δίδεται μια ωριαία αποζημίωση η οποία είναι αφορολόγητη. Το ποσό εξαρτάται από τον βαθμό του Εθελοντή Πυροσβέστη.

  • 7,92 ευρώ για τον Πυροσβέστη
  • 8,50 ευρώ για τον Υπαρχιπυροσβέστη
  • 9,60 ευρώ για τους Υπαξιωματικούς
  • 11,91 ευρώ για τους Αξιωματικούς

Η ωριαία αποζημίωση αυξάνεται κατά 50% την Κυριακή και τις αργίες και 100% μεταξύ τις 10 το βράδυ και τις 7 το πρωί. Η αποζημίωση καταβάλλεται κάθε μήνα.

Επίσης, σε περίπτωση που Εθελοντής Πυροσβέστης παραμείνει πάνω από 20 χρόνια σε υπηρεσία δικαιούται συνταξιοδοτική αποζημίωση. Σε περίπτωση θανάτου του εν ώρα υπηρεσίας δίδεται αποζημίωση στην οικογένεια του Πυροσβέστη.

Δυνατότητα των Εθελοντών Πυροσβεστών να υπαχθούν ως μόνιμο προσωπικό

Ελλάδα: Για να γίνει κάποιος μόνιμος στην Ελλάδα, θα πρέπει να πετύχει στις πανελλήνιες εξετάσεις και να εισαχθεί στην Πυροσβεστική Σχολή μετά από κάποιες εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες. Δίνονται κάποια μόρια και αυξάνεται το όριο ηλικίας ως βοήθημα για τους Εθελοντές Πυροσβέστες.

Εθελοντής Πυροσβέστης VS Sapeur-Pompier Volontaire

Γαλλία: Γίνονται εξωτερικοί και εσωτερικοί (Εθελοντές Πυροσβέστες) διαγωνισμοί κάθε χρόνο. Μετά από επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις, στις αθλητικές δοκιμασίες και τέλος στην συνέντευξη, βγαίνει μια βαθμολογία και εγγράφεται ο διαγωνιζόμενος σε μια λίστα επιλογής είτε περιφερική είτε εθνική . Όταν μια περιφέρεια προκηρύξει θέσεις τότε έρχεται και κάνει την επιλογή της (εντός αυτής της λίστας των ατόμων), των ατόμων που επιθυμεί να προσλάβει ανάλογα με την συνολική βαθμολογία του υποψηφίου καθώς και των δυνατοτήτων του. 

Εθελοντής Πυροσβέστης VS Sapeur-Pompier Volontaire

Στόλος πυροσβεστικών οχημάτων στις δύο χώρες

Ελλάδα: Το Πυροσβεστικό Σώμα διαθέτει περίπου 3.500 οχήματα, τα οποία τα 2.500 είναι υδροφόρα, 800 είναι βοηθητικά και 200 ειδικά οχήματα. Διαθέτει επίσης 44 πυροσβεστικά αεροπλάνα, 5 ελικόπτερα και 10 πυροσβεστικά πλοιάρια.

Εθελοντής Πυροσβέστης VS Sapeur-Pompier Volontaire

France: Η γαλλική Πυροσβεστική διαθέτει 6357 ασθενοφόρα, 3649 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, 3788 δασικά πυροσβεστικά οχήματα, 1177 κλιμακοφόρα / βραχιονοφόρα οχήματα. Σε αυτά δεν συγκαταλέγονται τα οχήματα του Παρίσι και της Μασσαλίας.

Εθελοντής Πυροσβέστης VS Sapeur-Pompier Volontaire

Κλείνοντας αυτό το άρθρο, είδαμε κάποιες από τις διαφορές που έχουν τα Πυροσβεστικά Σώματα των δυο χωρών, και ειδικά στο θέμα του Εθελοντισμού. Εάν κάποιος αναγνώστης μας θέλει να προσθέσουμε συγκεκριμένη σύγκριση ή επιθυμεί να αναφέρουμε κάτι παραπάνω ή να αναδείξουμε κάτι συγκεκριμένο, θα μπορεί παρακάτω στα σχόλια να το κάνει ώστε να του το απαντήσουμε και εν συνεχεία να εμπλουτίσουμε το άρθρο για το υπόλοιπο κοινό.

Πηγή Φωτογραφιών: Google

Πηγές κειμένου:

Για το Fire.gr, Ζαφειρίου Χ. Στέφανος

Πυροσβέστης διυλιστηρίων και πετροχημικών εγκαταστάσεων
Διαχειριστής εκτάκτων αναγκών
SSI Dive Master pro – Διάσωστης Δυτών
Εθ. Πυροσβέστης Π.Σ.

(Visited 43 times, 1 visits today)

2 Comments

  1.  

    Εξαιρετικού ενδιαφέροντος άρθρο και πολύ ωραία αναπτυγμένο. Συγχαρητήρια αγαπητέ κύριε ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ.

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.