Το Γαλλικό Σύστημα Παροχής Πρώτων Βοηθειών

Βαθμολογία

28/3/2015

Σ.Σ. Το παρόν άρθρο έχει ως σκοπό την παροχή γενικής πληροφόρησης γύρω από το σύστημα πρώτων βοηθειών της Γαλλίας. Δεν συστήνεται ως παραπομπή και προτείνεται η απευθείας χρήση των πηγών που αναφέρονται στο τέλος. Το άρθρο αφιερώνεται στον πρόσφατα εκλιπόντα φίλο και συνάδελφο εθελοντή πυροσβέστη Χαράλαμπο Ζαφειρίου που δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να το ολοκληρώσουμε από κοινού.

Το Γαλλικό Σύστημα Παροχής Πρώτων Βοηθειών

Τα πρώτα γαλλικά βήματα στην οργάνωση της Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας πραγματοποιούνται από τον Dominique LARREY, Επικεφαλής Χειρουργό του Στρατού του Μεγάλου Ναπολέοντα όταν το 1792, ξεκίνησε να επεμβαίνει στους τραυματίες στρατιώτες στην γραμμή του πυρός κατά την διάρκεια των μαχών. Έκτοτε και με σημείο αναφοράς τα θετικά αποτελέσματα της τακτικής αυτής και στους πιο σύγχρονους πολέμους, άρχισε να αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της επέμβασης στο σημείο του συμβάντος μεταφερόμενη από το πεδίο της μάχης στο πεδίο της καθημερινότητας.

Η «γέννηση» της SAMU

Η σύγχρονη ιστορία του συστήματος επείγουσας ιατρικής βοήθειας στην Γαλλία ξεκινάει την δεκαετία του 1960. Μια ομάδα ιατρών, απελπισμένοι από την αδυναμία να καλύπτουν τον συνεχή αυξανόμενο αριθμό επειγόντων περιστατικών σε συνδυασμό με την ελάχιστη φροντίδα που τους παρέχοταν στο σημείο, με αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού θνησιμότητας, αποφασίζουν να αλλάξουν την στρατηγική και να βγουν στον δρόμο παρέχοντας ιατρική περίθαλψη επί τόπου πετυχαίνοντας έτσι μείωση της θνησιμότητας και καλύτερο προσανατολισμό του ασθενή, απευθείας στο καταλληλότερο πλέον νοσοκομείο, σύμφωνα με την κατάστασή του. Η νέα πλέον τακτική μέσα από τις απαραίτητες ζυμώσεις παίρνει οριστικά σάρκα και οστά και το 1986 συστήνεται η Service d’Aide Médicale Urgente (μτφ. «Υπηρεσία Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας») η αλλιώς SAMU.

Το Γαλλικό Σύστημα Παροχής Πρώτων Βοηθειών

Η SAMU λειτουργεί ως μια Υπηρεσία – πλατφόρμα που διαχειρίζεται τα αιτήματα για επείγουσα ιατρική βοήθεια σε 24ωρη βάση και συμβουλεύει, καθοδηγεί ή αποστέλλει ομάδα διάσωσης σε περιπτώσεις έκτακτης ιατρικής ανάγκης. Πίσω από τον αριθμό κλήσης υπάρχει ομάδα ανθρώπων που θα πάρει όλες τις πληροφορίες, θα εκτιμήσει την σοβαρότητα της κατάστασης, θα δώσει ιατρικές οδηγίες, θα στείλει βοήθεια ενώ παράλληλα θα φροντίσει για την υποδοχή στο κατάλληλο νοσοκομείο. Είναι οργανωμένο ανά διοικητικά διαμερίσματα (περιφέρειες) και λειτουργεί αυτόνομα στην κάθε μια από αυτές. Συνολικά υπάρχουν 100 κέντρα SAMU (96 ενδοχώρια και 4 υπεράκτια) που στεγάζονται και υπάγονται σε μεγάλα περιφερειακά νοσοκομεία. Επιπρόσθετα, η SAMU του Παρισιού είναι υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών πρώτων βοηθειών στα τρένα υψηλών ταχυτήτων (TGV) και στα αεροσκάφη της Air France κατά την διάρκεια της πτήσης και η SAMU της Τουλούζης είναι υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών στα πλοία.

Η SAMU για την παροχή των υπηρεσιών της στο πεδίο χρησιμοποιεί και διαχειρίζεται πόρους από τις τοπικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, από τις Κινητές Υπηρεσίες Επείγουσας και Εντατικής Θεραπείας  των δημόσιων νοσοκομείων και τέλος από τα ιδιωτικά νοσοκομεία, τις ιδιωτικές εταιρίες ασθενοφόρων και κάποιες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Κινητή Υπηρεσία Επείγουσας και Εντατικής Θεραπείας

Η Κινητή Υπηρεσία Επείγουσας και Εντατικής Θεραπείας (Service Mobile d’Urgence et de Réanimation) στην ουσία αποτελεί το «μηχανοκίνητο» τμήμα των μεγάλων δημόσιων νοσοκομείων που διαθέτουν Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και είναι επιφορτισμένο στο να επεμβαίνει σε περιστατικά υψηλής προτεραιότητας και απειλητικών για την ζωή καταστάσεων βασισμένο στην φιλοσοφία «το νοσοκομείο βγαίνει έξω από το κτίριο». Η SMUR για την παροχή των υπηρεσιών της διαθέτει Επιβατηγά Οχήματα Πρώτης Ανταπόκρισης, Κινητές Μονάδες και Οχήματα αντιμετώπισης μαζικών απωλειών υγείας. Είκοσι δύο από τις εκατό SMUR που συνεδρεύουν με την SAMU διαθέτουν και ελικόπτερο – κινητή μονάδα. Τα οχήματα και τα ελικόπτερα της SMUR σε κάθε έξοδό τους στελεχώνονται υποχρεωτικά από εξειδικευμένο ιατρό επειγόντων και κατά περίπτωση από παραϊατρικό ή/και νοσηλευτικό προσωπικό. Το προσωπικό αυτό εναλλάσσεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάμεσα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και την Κινητή Υπηρεσία.

Το Γαλλικό Σύστημα Παροχής Πρώτων Βοηθειών

Τα «κόκκινα» ασθενοφόρα

Τα ασθενοφόρα που διαθέτουν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στο σύστημα επείγουσας ιατρικής βοήθειας επισήμως φέρουν τον τίτλο “Véhicule de secours et d’assistance aux victimes” (μτφ. «Όχημα Έκτακτης ανάγκης και Βοήθειας θυμάτων») (VSAV). Στελεχώνονται από 3 ή 4 πυροσβέστες-διασώστες με αρκετά καλό επίπεδο γνώσεων πρώτων βοηθειών και είναι κυρίως επιφορτισμένα με την επέμβαση σε περιστατικά αρμοδιότητας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών οπού υπάρχει τραυματισμός αλλά επεμβαίνουν και σε άλλου είδους περιστατικά (χαμηλής ή μεσαίας προτεραιότητας) εφόσον κληθούν από την SAMU. Το προσωπικό εναλλάσσεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάμεσα στα ασθενοφόρα και τα πυροσβεστικά οχήματα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται συνεχής τριβή του πυροσβεστικού προσωπικού με τον τομέα των πρώτων βοηθειών με απώτερο όφελος το σύνολο σχεδόν του πυροσβεστικού προσωπικού να διατηρεί και εμπλουτίζει τις γνώσεις του. Έτσι υπάρχει διαρκής κάλυψη και «άμεση επέμβαση» σε περιστατικά τραυματισμών πυροσβεστών ή άλλων εμπλεκομένων κατά την διάρκεια πυροσβεστικών επιχειρήσεων και πριν την άφιξη ασθενοφόρου.

Το Γαλλικό Σύστημα Παροχής Πρώτων Βοηθειών

Τα «λευκά» ασθενοφόρα

Την κάλυψη περιστατικών χαμηλής προτεραιότητας και μη επειγόντων περιστατικών (χρόνιες παθήσεις) αναλαμβάνουν κυρίως τα λευκά ασθενοφόρα των ιδιωτικών εταιρειών, των ιδιωτικών νοσοκομείων και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Στελεχώνονται από 2 ή 3 άτομα με βασικό επίπεδο γνώσεων πρώτων βοηθειών και εκτός από το ιδιωτικό τους έργο είναι συνδεδεμένα με την SAMU.

Η διαχείριση ενός περιστατικού

Στην Γαλλία δεν υπάρχει χρονικό όριο μέσα στο οποίο η ιατρική βοήθεια θα πρέπει να φτάσει στο σημείο. Ως κανόνας εφαρμόζεται η αποστολή του πρώτου διαθέσιμου και κατάλληλου μέσου διάσωσης. Το συντονιστικό κέντρο με την συμβολή ιατρού είναι αυτό που πραγματοποιεί την διαχείριση και διαλογή των περιστατικών και την επιλογή των ασθενοφόρων ή και των οχημάτων που θα αποσταλούν. Σε σοβαρές καταστάσεις που δεν υπάρχει διαθέσιμη ΚΙΜ, το SAMU θα αποστείλει ασθενοφόρο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή άλλο φορέα και ταυτόχρονα ένα Όχημα SMUR για την παροχή εξειδικευμένης φροντίδας εάν το περιστατικό χαρακτηρίζεται υψηλής προτεραιότητας. Εάν και εφόσον κριθεί απαραίτητο ο ιατρός επιβαίνει στο ασθενοφόρο και συνοδεύει το περιστατικό στο νοσοκομείο. Αντίστοιχη διαχείριση πραγματοποιείται και στις περιπτώσεις πολύ σοβαρών τραυματισμών σε τροχαία και άλλα ατυχήματα όπου μαζί με το ασθενοφόρο της Π.Υ. που συνοδεύει την πυροσβεστική έξοδο αποστέλλεται και ένα όχημα SMUR για τυχόν περαιτέρω υποστήριξη. Στις περιπτώσεις όπου οι πυροσβέστες επεμβαίνουν πρώτοι, αναφέρονται στον γιατρό του SAMU ο οποίος αποφασίζει για το που θα μεταφερθεί ο ασθενής με το ασθενοφόρο της πυροσβεστικής, αλλά μπορεί να στείλει και ιατρική ομάδα που θα αναλάβει το συμβάν (βαριά περιστατικά). Όσον αφορά το Παρίσι και τη Μασσαλία οι πυροσβεστικές «στρατιωτικές» μονάδες διαθέτουν και πλήρως εξοπλισμένες ΚΙΜ και μπορούν να επεμβαίνουν όπως οι μονάδες SMUR. Ο βασικός αριθμός κλήσης για επείγουσα ιατρική βοήθεια σε όλη τη Γαλλία είναι το 15.

Το Γαλλικό Σύστημα Παροχής Πρώτων Βοηθειών

Λίγα στατιστικά…

Εξαιτίας της «επιθετικής» διαλογής μόνο το 65-70% τον κλήσεων για βοήθεια λαμβάνει ανταπόκριση από ασθενοφόρο ή Κινητή Μονάδα. Συνολικά τα κέντρα SAMU δέχονται κατά μέσο όρο 10.000.000 κλήσεις τον χρόνο. Το 30% αυτών αφορά πληροφορίες και συμβουλές, στο 30% αποστέλλεται όχημα πρώτης ανταπόκρισης με Ιατρό, το επόμενο 30% αφορά την αποστολή απλού ασθενοφόρου και το υπόλοιπο 10% αφορά την επέμβαση με Κινητή Μονάδα. Ο μέσος όρος άφιξης στα περιστατικά είναι 10 λεπτά για το  80%,  15 λεπτά για το 15% και πάνω από 15 λεπτά για το υπόλοιπο 5%. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από το Υπουργείο εσωτερικών της Γαλλίας το 2011 οι 98 πυροσβεστικές υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν σε 4.242.000 περιστατικά εκ των οποίων τα 3.082.400 αφορούσαν παροχή βοήθειας σε πολίτες και κλήσεις επείγουσας προνοσοκομειακής βοήθειας

«Scoop and Run» Vs «Stay and Play»

Η γαλλική φιλοσοφία στην επείγουσα ιατρική βοήθεια είναι να δίνει προτεραιότητα στην παροχή υψηλών επιπέδων φροντίδας στην σκηνή του ατυχήματος από τις μονάδες της SMUR σε σχέση με την άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο. Αυτό μεταφράζεται ως «Stay and Play» (Μένω και Παίζω). Χαρακτηριστικό παράδειγμα της τακτικής αυτής ήταν στον θανάσιμο τραυματισμό της πριγκίπισσας Νταϊάνας η μεταφορά της στο νοσοκομείο να πραγματοποιηθεί σχεδόν μετά από 2 ώρες.

Η παραπάνω τακτική βρίσκεται σε αντίθεση με το αγγλοσαξονικό σύστημα (Μεγάλη Βρετανία, ΗΠΑ, Αυστραλία κ.α.) όπου δίνεται βαρύτητα στην όσο το δυνατόν μικρότερη παραμονή του τραυματία στην σκηνή του ατυχήματος. Η φροντίδα στο σημείο παρέχεται μόνο από Παραϊατρικούς (Paramedic) ή Τεχνικούς Επείγουσας ιατρικής (Emergency Medical Technicians) και περιλαμβάνει βασικές αλλά ουσιαστικές ενέργειες για την διατήρηση της ζωής. Αυτό μεταφράζεται ως  «Scoop and Run», (Μαζεύω και Τρέχω). Στα σύμβαντα δεν εμπλέκονται ιατροί παρά μόνο σε περιπτώσεις μεγάλης κλίμακας ατυχημάτων. Αυτές οι 2 τακτικές επέμβασης αν και βρίσκονται χρόνια σε «σύγκρουση» από τους υποστηριχτές τους με το πέρασμα των ετών φαίνεται να επικρατεί η δεύτερη χωρίς η εφαρμογή της να είναι απόλυτη σε κάθε είδους περιστατικό.

Η χρηματοδότηση του Συστήματος Υγείας

Η χρηματοδότηση του συστήματος υγείας και των παρόχων επείγουσας ιατρικής βοήθειας πραγματοποιείται από τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων, τις ιδιωτικές εταιρίες ασφάλισης και τον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα. Γενικότερα για τις ενδονοσοκομειακές υπηρεσίες υγείας το 70% του κόστους καλύπτεται από τον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα και το υπόλοιπο 30% από τον ίδιο τον ασθενή ή την ιδιωτική του ασφάλιση αν διαθέτει. Στο προνοσοκομειακό χώρο την κάλυψη των εξόδων επέμβασης των φορέων αναλαμβάνουν εξολοκλήρου ο δημόσιος ασφαλιστικός φορέας και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες των ασθενών που καλούν την υπηρεσία και οι οποίοι «χρεώνονται» βάσει του προσωπικού και των οχημάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί – κινητοποιηθεί. Ειδικά για την αεροδιάσωση-διακομιδή το 48% του κόστους καλύπτεται από τον προϋπολογισμό των νοσοκομείων που διαθέτει τα ελικόπτερα, το 1% από δωρητές – υποστηριχτές και το υπόλοιπο από τους χρήστες – ασθενείς. Η επέμβαση στις περιπτώσεις σοβαρών τραυματισμών και απειλητικών για την ζωή καταστάσεων είναι χωρίς χρέωση.

Πηγές:

Αντίστοιχα Άρθρα: Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Π.Υ. Νέας Υόρκης

Δημήτρης Ζέρβας
Εθελοντής Αρχιπυροσβέστης
Πλήρωμα Ασθενοφόρου ΕΚΑΒ

(Visited 31 times, 1 visits today)

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.