Εκπαίδευση Ε.Κ.Α.Β ( Παρελθόν, Παρόν & Μέλλον )

Βαθμολογία

Εκπαίδευση Ε.Κ.Α.Β ( Παρελθόν, Παρόν & Μέλλον )

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοηθείας Ε.Κ.Α.Β. ιδρύθηκε το 1985 με τον Ν. 1579/1985 και ορίστηκε ως οργανισμός με το Π.Δ. 376/1988 το οποίο μετέπειτα τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 348/1996, αποτελεί τον μοναδικό εκπρόσωπο παροχής προνοσοκομειακής φροντίδας στην Ελλάδα. Κύριος σκοπός του είναι ο συντονισμός της παροχής σε έκτακτες περιπτώσεις άμεσης βοήθειας και επείγουσας ιατρικής φροντίδας στους πολίτες και η μεταφορά των πολιτών αυτών σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, ο συντονισμός της νοσοκομειακής και προνοσοκομειακής φροντίδας σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και κρίσεων και η παρακολούθηση και ο συντονισμός των συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Ιστορική αναδρομή στην εκπαίδευση στο ΕΚΑΒ από αρχής :

 • 1986 – οριοθετείται εισαγωγική εκπαίδευση για τους νεοδιοριζόμενους ως πληρώματα ασθενοφόρου που αποτελείται από 40 ώρες θεωρητικής & πρακτικής άσκησης.
 • 1989 έως 1993 – Υλοποιείται Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ( Π.Ε.Κ.Π.Α ) συνολικής διάρκειας 1025 ωρών εντός οκτώ (8) ημερολογιακών μηνών
 • 2000 – Έναρξη λειτουργίας  ΙΕΚ ΕΚΑΒ με την ειδικότητα του «Διασώστη – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» διάρκειας φοίτησης τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων  1400 ωρών.
 • 2005 – Έναρξη προγράμματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
 • 2007 – Έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων με το Π.Δ.62/2007
 • 2014 – Με την Υπουργική Απόφαση 5954/2014 – ΦΕΚ 1807/Β/2-7-2014 προστίθεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης διάρκειας 960 ωρών και μειώνονται οι ώρες φοίτησης σε 1200 μοιρασμένες ισόποσα στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα
 • 2015 – Έκδοση Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος βάσει του ΦΕΚ Β/1486/16-7-2015

Όλη αυτή η εξέλιξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των πληρωμάτων ασθενοφόρων δεν πρέπει να μείνει στάσιμη. Η ακαδημαϊκή κοινότητα οφείλει να υποβοηθήσει στην δημιουργία μιας νέας ειδικότητας σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα μέσα του ΕΚΑΒ ( Ασθενοφόρα, Κινητές μονάδες, Μηχανές ταχείας ανταπόκρισης , Εναέρια μέσα, Πλωτά μέσα ).

Εναρμόνιση των καθηκόντων των Προνοσοκομειακών Διασωστών βάσει της εκπαιδευτικής τους βαθμίδας και σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα. Αυτή την στιγμή στον κόσμο έχουν επικρατήσει δυο συστήματα παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, το Γαλλογερμανικό που στηρίζεται κατά κόρον σε Ιατρούς και το Αμερικάνικο που στηρίζεται σε Προνοσοκομειακούς Διασώστες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και από τα δυο συστήματα είναι υψηλής ποιότητας.

Το πρόβλημα που ανακύπτει στην Ελλάδα είναι η αδυναμία του συστήματος να έχει τόσους εξειδικευμένους Ιατρούς, στην Προνοσοκομειακή Ιατρική, διαθέσιμους σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Οπότε στατιστικά είναι προτιμότερο το Αμερικάνικο σύστημα εκπαίδευσης και διαβάθμισης στον προνοσοκομειακό χώρο.

Εκπαίδευση Ε.Κ.Α.Β ( Παρελθόν, Παρόν & Μέλλον )

Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά το αμερικάνικο σύστημα.

Το Αμερικάνικο σύστημα

Τα τρία επίπεδα εκπαίδευσης – διαβάθμισης είναι τα κάτωθι :

 1. EMT-B (Basic) Απαιτείται ένας κύκλος εκπαίδευσης 3 – 11 εβδομάδων ή 120 ωρών, να είναι κάτοχος έγκυρου πιστοποιητικού BLS/AED, να έχει περάσει το γνωστικό τεστ του NREMT για το επίπεδο του & να έχει περάσει το ψυχοτεχνικό τεστ

Το πεδίο άσκησης ενός EMT-B περιλαμβάνει βασικές, μη επεμβατικές παρεμβάσεις για τη μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας που σχετίζονται με οξέα ιατρικά και τραυματικά επείγοντα περιστατικά εκτός νοσοκομείου. Η επείγουσα περίθαλψη βασίζεται στα ευρήματα της αξιολόγησης. Οι ΕΜΤ μπορούν επίσης να παρέχουν φροντίδα για την ελαχιστοποίηση των δευτερογενών τραυματισμών και να παρέχουν άνεση στον ασθενή και την οικογένειά του κατά τη μεταφορά του ασθενούς σε μονάδα επείγουσας περίθαλψης.

 1. AEMT Advanced EMT or EMT-I (Intermediate) Πέραν του βασικού επιπέδου EMT-B όπου και πρέπει να είναι ήδη πιστοποιημένοι, απαιτείται ένας επιπλέον κύκλος εκπαίδευσης 350 ωρών. Να έχουν έγκυρο πιστοποιητικό BLS/AED για υγειονομικούς υπαλλήλους. Να περάσουν το γνωστικό τεστ του NREMT για το επίπεδο του AEMT και να περάσουν το ψυχοτεχνικό τεστ για αυτό το επίπεδο.

Η κύρια διαφορά μεταξύ του AEMT και του EMT είναι η ικανότητα να εκτελεί περιορισμένες προηγμένες δεξιότητες και να παρέχει φαρμακολογικές παρεμβάσεις σε ασθενείς έκτακτης ανάγκης. Ο AEMT είναι το ελάχιστο επίπεδο αδειοδότησης για την παροχή περιορισμένης προηγμένης φροντίδας σε ασθενείς στον τόπο του συμβάντος ή κατά τη μεταφορά. Αυτές οι προηγμένες δεξιότητες υψηλού οφέλους είναι αποτελεσματικές και μπορούν να εκτελούνται με ασφάλεια σε ένα περιβάλλον εκτός νοσοκομείου με ιατρική επίβλεψη και περιορισμένη εκπαίδευση.

 1. PARAMEDIC. Πιστοποίηση τουλάχιστον EMT-B, ολοκλήρωση ενός πιστοποιημένου προγράμματος Παραϊατρικής εκπαίδευσης. Ανάλογα την πολιτεία υπάρχουν και διαφορετικές απαιτήσεις αλλά βασικά απαιτούνται περίπου 2 χρόνια ή 1200-1800 ώρες εκπαίδευσης. Τα μαθήματα πιστοποίησης επικεντρώνονται στην πιο προηγμένη πρακτική της ιατρικής, όπως η φαρμακολογία, η καρδιολογία και η ανατομία. Για να αποφοιτήσουν από τη σχολή, πρέπει να ολοκληρώσουν μια πρακτική άσκηση όπου θα εργαστείτε σε νοσοκομείο ή ασθενοφόρο. Να κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό BLS/AED για υγειονομικούς υπαλλήλους. Να περάσουν το γνωστικό και το ψυχοτεχνικό τεστ για το επίπεδο του Paramedic.

Ένας (Paramedic) παραϊατρικός έχει τις γνώσεις που σχετίζονται με  τον EMT και τον AEMT. Η κύρια διαφορά μεταξύ του (Paramedic) παραϊατρικού και του AEMT είναι η ικανότητα εκτέλεσης ενός ευρύτερου φάσματος προηγμένων δεξιοτήτων. Αυτές οι δεξιότητες ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για τον ασθενή εάν εκτελούνται με λανθασμένο ή ακατάλληλο τρόπο, είναι πιο δύσκολο να αποκτήσει και να διατηρήσει κανείς την ικανότητά του και απαιτούν σημαντικές γνώσεις σε βασικές και εφαρμοσμένες επιστήμες. Ο (Paramedic) παραϊατρικός είναι το ελάχιστο επίπεδο αδειοδότησης για τους ασθενείς που χρειάζονται το πλήρες φάσμα προηγμένης προνοσοκομειακής φροντίδας.

Συμπερασματικά η αντιστοίχιση της σχολής του ΙΕΚ ΕΚΑΒ σε σχέση με το αμερικάνικο σύστημα στην παρούσα φάση είναι στο επίπεδο του AEMT ή EMT-I παρόλο που οι ώρες εκπαίδευσης και η ύλη που διδάσκεται ο εκπαιδευόμενος της ειδικότητας Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου πλησιάζουν τα ελάχιστα προαπαιτούμενα προσόντα για το επίπεδο Paramedic.

Εκπαίδευση Ε.Κ.Α.Β ( Παρελθόν, Παρόν & Μέλλον )

Άλλο ένα «μεγάλο» πρόβλημα που έχει ανακύψει τα τελευταία χρόνια είναι η ελάττωση των κριτηρίων εισαγωγής στην σχολή του ΙΕΚ ΕΚΑΒ και το «άνοιγμα» της ειδικότητας προς ΔΙΕΚ & ΙΙΕΚ . Μέχρι το 2014 για να μπεις στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ εκτός από τον βαθμό του απολυτηρίου της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έπρεπε να περάσεις μια σειρά δοκιμασιών (ψυχοτεχνικά , άρση φορείου με ομοίωμα 90kg σε κλιμακοστάσιο) όπου και «κόβονταν» αρκετοί.

Έχοντας αφαιρέσει αυτές τις δοκιμασίες και με μοναδικό κριτήριο εισαγωγής τον βαθμό του απολυτηρίου, έχουν εισαχθεί άτομα τα οποία δυστυχώς δεν θα είναι ικανά (σωματικά ή ψυχικά) για να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά που θα κληθούν να μεταβούν. Κάθε επάγγελμα έχει και τις ιδιαιτερότητες του , για αυτό και τα κριτήρια εισαγωγής  θα πρέπει να καλύπτουν όλο το φάσμα των απαιτήσεων του επαγγέλματος.

Στην Αμερική υπάρχουν φορείς που πραγματοποιούν σχετικά τεστ αξιολόγησης PET Physical Evaluation Tests ( Μπορείτε να παρακολουθήσετε σχετικά τεστ στα videos που υπάρχουν στο τέλος του άρθρου )

Κλείνοντας αυτό το άρθρο θα ήθελα να τονίσω ( ως προσωπική άποψη ) ότι πέραν της αναγκαιότητας αναβάθμισης της ειδικότητας σε τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι και η παράλληλη αναδιαμόρφωση του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Απαραίτητη δε θεωρείται και η ουσιαστική – πραγματική αξιολόγηση (από εξωτερικό φορέα) του ήδη υπάρχοντος προσωπικού και η κατανομή αναλόγως προσόντων καθώς επίσης και η μη πρόσληψη προσωπικού από τούδε κ στο εξής χωρίς να πληροί όλα τα απαραίτητα προσόντα.

Για το Fire Rescue Pedia,

Γεώργιος Τασιός

 • Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου (EKAB) / EMT-I
 • Course Director ERC
 • ALS Provider
 • PHTLS IC
 • Teacher in Comprehensive Education

Πηγές:

Βίντεο :

(Visited 93 times, 1 visits today)

1 Comment

 1.  

  Δίχως τα προαναφερθέντα τέστ αξιολόγησης και την αξιολόγηγη των μαθημάτων, διδασκαλίας, και εξετάσεων, τα επίπεδα επαγγελματισμού και πραγματικής επάρκειας γνώσεων και εφαρμογής τεχνικών διάσωσης είναι τραγικά. Το ακόμα πιο τραγικό είναι ότι δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό στο κοντινό μέλλον, λόγω της έλλειψης επαγγελματισμού και αποφασιστικότητας για βελτίωση εκ μερους των εργαζομένων και εκπαιδευτών (υπάρχουν λαμπρές εξαιρέσεις), του φαινομένου του “λόμπι” της ιατρικής κοινότητας, και της ελληνικής πάσχουσας νοοτροπίας. Το επίπεδο υπηρεσιών και αποφοίτων είναι κατώτερο όχι μόνο των διεθνών στάνταρ, αλλά και κατώτερο των προσδοκιών για την ίδια την – χρεοκοπημένη ηθικά και οικονομικά – Ελλάδα. Υπ’όψιν (για όσους αναρωτηθούν για την εγκυρότητα της δίχως πολιτικής χροιάς οπτικής μου), είμαι απόφοιτος της σχολής του ΕΚΑΒ, με διεθνείς πιστοποιήσεις και μετέπειτα ανώτερες σπουδές στο εξωτερικό.

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.