Ασφάλεια στα εργοτάξια

Βαθμολογία

Του Αριστοτέλη Λυμπερόπουλου

Για όλους τους εμπλεκόμενους σε τεχνικά έργα είναι πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο να αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφάλειας στα εργοτάξια που παρακολουθούν: Απώλεια εξοπλισμού, υλικές καταστροφές αλλά ακόμα και κίνδυνοι για τις ανθρώπινες ζωές είναι ορισμένες από τις καταστάσεις που καλούνται να διαχειριστούν με μεγάλη συχνότητα. Η επικαιρότητα είναι γεμάτη από παρόμοια περιστατικά. Το πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι λόγω της συχνότητας των περιστατικών, αλλά και της φύσης των κατασκευαστικών εργασιών, έχουμε συνηθίσει σε αυτήν την κατάσταση και συχνά τη θεωρούμε ως έναν αναπόφευκτο κίνδυνο που συνοδεύει τα κατασκευαστικά έργα. Όμως, η πραγματικότητα απέχει από αυτή την μάλλον λανθασμένη κυρίαρχη άποψη και σίγουρα οι συνθήκες ασφάλειας στα εργοτάξια μπορούν να βελτιωθούν.

Σίγουρα, τα εργοτάξια αποτελούν έναν ιδιαίτερο χώρο με αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία ώστε να αποτελούν εύκολη λεία για οποιονδήποτε θέλει να διεισδύσει σε αυτούς τους χώρους και να κλέψει εξοπλισμό ή να πραγματοποιήσει κάποια άλλη δολιοφθορά.

Ιδιαίτερες συνθήκες

Ας δούμε λίγο τις ιδιαίτερες συνθήκες που λειτουργεί συνήθως ένα εργοτάξιο και οδηγεί κάποιες φορές στη λανθασμένη άποψη ότι είναι ένας χώρος, που είναι κάπως δύκολο να προστατευτεί επαρκώς και αποτελεσματικά και ως εκ τούτου είναι λίγα αυτά που μπορούμε να κάνουμε.

Ξεκινώντας με μια βασική διαπίστωση -που συναντάμε ειδικά στην ελληνική πραγματικότητα κάποιες φορές- ότι όσοι εργάζονται σε εργοτάξια, έχουν μια χαλαρή προσέγγιση των διαδικασιών που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια – είτε αυτή είναι η φυσική ασφάλεια των χώρων, είτε είναι ακόμα η ίδια η σωματική τους ασφάλεια. Αυτό ισχύει δυστυχώς σε ένα σημαντικό αριθμό εργοταξίων – εκτός από ειδικά κατασκευαστικά έργα που πραγματοποιούνται σε κρίσιμες εγκαταστάσεις, όπως είναι τα διυλιστήρια, αεροδρόμια, μεγάλα οδικά έργα και σε άλλα κατασκευαστικά έργα αυτής της κατηγορίας. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι υπάρχει μια σημαντική βελτίωση, αλλά ακόμα υπάρχει μεγάλη υστέρηση σε σχέση κυρίως με τις Η.Π.Α., αλλά και με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η χαλαρή προσέγγιση είναι λογικό να επηρεάζεται η φυσική ασφάλεια μιας εγκατάστασης, η οποία βασίζεται κυρίως στην τήρηση βασικών διαδικασιών που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο της εισόδου, τη συνολική διαχείριση των υποδομών του εργοταξίου και την ύπαρξη ειδικών χώρων εντός του εργοταξίου για συγκεκριμένες χρήσεις. Όλα αυτά σε ένα μέσο Ελληνικό εργοτάξιο απουσιάζουν σε κάποιο βαθμό. Οπότε είναι εύλογο να δημιουργούνται και οι συνθήκες για την πρόκληση παραβατικών και εγκληματικών ενεργειών. Για να είμαστε όμως δίκαιοι και σε άλλες χώρες όπου υπάρχει πολύ καλύτερη οργάνωση και πειθαρχία εντός των χώρων των εργοταξίων υπάρχουν αυξημένα περιστατικά παραβατικών ενεργειών.

Αυτό συμβαίνει διότι τα εργοτάξια σε σχέση με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις είναι ένας πολύ δυναμικά μεταβαλλόμενος χώρος. Η ίδια η εγκατάσταση μεταβάλλεται σχεδόν σε καθημερινή βάση και ως εκ τούτου είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας, που να καλύπτει όλα τα τρωτά σημεία της εγκατάστασης. Συνεχώς μπαίνουν μεγάλα οχήματα (χωματουργικά μηχανήματα, γερανοί, αντλίες σκυροδέματος), το προσωπικό δεν είναι μόνιμο καθώς συνήθως εμπλέκονται διάφοροι υπεργολάβοι, που πολλές φορές χρησιμοποιούνται και για πρώτη φορά σε ένα έργο, ενώ η ίδια η διαμόρφωση του χώρου μεταβάλλεται καθημερινά.

Όλα αυτά λοιπόν συμβάλλουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος με πολύ μεγάλο βαθμό τρωτότητας. Αν σε αυτό προσθέσουμε και τη νοοτροπία που συνοπτικά περιγράφηκε παραπάνω, κατανοούμε τους λόγους γιατί οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι χρειάζονται πολλές και ουσιαστικές ενέργειες για να πετύχουμε κάτι αποτελεσματικό σε ότι αφορά την ασφάλεια της εγκατάστασης.

Τρωτότητες

Όπως συμβαίνει σε κάθε σχέδιο ασφάλειας, θα πρέπει καταρχήν να εντοπίσουμε και να αξιολογήσουμε τον βαθμό τρωτότητας που υπάρχει σε κάθε εργοτάξιο και να αναλύσουμε τους λόγους που υπάρχουν αυτές οι τρωτότητες.

Η δημιουργία μιας κτιριακής εγκατάστασης, αποτελεί ουσιαστικά και αυτή μια παραγωγική διαδικασία. Όμως σε αντίθεση με τις παραγωγικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται εντός των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή ενός κτιρίου αποτελεί μια μοναδική διεργασία που υλοποιείται μόνο μια φορά. Ακόμα και δύο διπλανά κτίρια με τον ίδιο ακριβώς σχεδιασμό δεν μπορούν να κατασκευασθούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Το παραπάνω αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το βαθμό ανομοιότητας που χαρακτηρίζει τα εργοτάξια.

Επίσης, η κατασκευή ενός κτιρίου γίνεται σταδιακά. Ξεκινάμε από το σημείο μηδέν και με την πάροδο του χρόνου προστίθενται νέα τμήματα και διαμορφώνεται ο χώρος. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, μεταβάλλεται συνεχώς το περιβάλλον αλλά αλλάζει και το εμπλεκόμενο προσωπικό. Όταν έχουμε θέματα παραβατικότητας σε επιχειρήσεις που έχουν συνεχώς το ίδιο προσωπικό (δείτε παραδείγματος χάρη σχετικά άρθρα που έχουν δημοσιευτεί στο Security Manager για την ασφάλεια στο λιανεμπόριο) αναλογιστείτε πόσο δυσκολότερο είναι να ελέγξεις προσωπικό που αλλάζει συνέχεια. Οι κατασκευαστικές εταιρείες βασίζουν τη λειτουργία τους στη χρήση πολλών και διαφορετικών υπεργολάβων. Ως εκ τούτου είναι πολύ δύσκολη η αποτελεσματική επιτήρηση αυτών των διαφορετικών συνεργείων που πιθανότατα έχουν διαφορετική κουλτούρα σε θέματα ασφάλειας αλλά και γενικότερης οργάνωσης της εργασίας τους.

Μεγάλη πλειοψηφία των κατασκευαστικών έργων γίνεται σε απομακρυσμένες περιοχές. Ως εκ τούτου, ειδικά τις ώρες που δεν υπάρχει μεγάλος φόρτος κίνησης είναι εύκολο να γίνουν στόχος παραβατικών ενεργειών. Ακόμα όμως και τα εργοτάξια που υλοποιούνται εντός των πυκνοκατοικημένων περιοχών, δεν μπορούν εύκολα να ελεγχθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας ή των αργιών.

Επιπρόσθετα, πολλοί εργαζόμενοι στα εργοτάξια δεν έχουν έντονα στην κουλτούρα τους το στοιχείο της ασφάλειας. Είτε σε επίπεδο προσωπικής τους ασφάλειας, είτε σε επίπεδο ασφάλειας της εγκατάστασης, αλλά και του εξοπλισμού. Κάποιοι δεν προσέχουν, δεν τακτοποιούν τον εξοπλισμό τους και δεν χρησιμοποιούν κάποια μέσα προστασίας για τα υλικά που βρίσκονται εντός του εργοταξίου. Μπορεί δηλαδή να έρθουν κάποια ακριβά υλικά και να μην υπάρξει η κατάλληλη πρόνοια ώστε να τοποθετηθούν εντός ενός χώρου με υψηλότερο βαθμό ασφάλειας.

Εγκληματικές ενέργειες

Είδαμε λοιπόν παραπάνω μερικούς από τους κυριότερους λόγους που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός επικίνδυνου περιβάλλοντος στο χώρο των εργοταξίων. Ενδιαφέρον όμως έχει να αποτυπώσουμε κάποιες σημαντικές εγκληματικές ενέργειες που συνήθως συμβαίνουν στα εργοτάξια

Η κλοπή υλικών όπως σωλήνες, ηλεκτρολογικό υλικό, χαλκό, είδη υγιεινής ή και άλλων οικοδομικών υλικών, είναι ίσως ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα εργοτάξια. Πολύ συχνά διαβάζουμε στις εφημερίδες για παρόμοιες κλοπές. Υπάρχουν συμμορίες που εντοπίζουν εργοτάξια , διεισδύουν σε αυτά τις ώρες που δεν λειτουργούν και είναι σε θέση να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες από αυτά υλικά. Οι επιπτώσεις από αυτές τις πράξεις είναι σημαντικές. Σημαντικό οικονομικό κόστος, καθυστερήσεις, άλλοτε μικρές και άλλοτε μεγαλύτερες στο έργο, ζημιές στο εργοτάξιο.

Άλλη μια συχνή κατηγορία παραβατικών ενεργειών είναι η απώλεια εξοπλισμού της κατασκευής. Οικοδομικά εργαλεία, αναβατόρια, ακόμα και οχήματα βρίσκονται μέσα στους στόχους. Εδώ κάποιες φορές, δράστες αυτών των περιστατικών μπορεί να είναι και εργαζόμενοι από άλλα συνεργεία και αρκετές φορές γίνεται εκ παραδρομής, το οποίο όμως δεν αλλάζει την ουσία, που είναι η απώλεια εξοπλισμού και φυσικά το οικονομικό κόστος που καλείται να επωμισθεί ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου εξοπλισμού.

Σε ότι αφορά τις δύο παραπάνω κατηγορίες, έχουμε μια διαφοροποίηση σε ότι αφορά αυτόν που θα επωμισθεί το κόστος. Ενώ όπως προαναφέραμε το κόστος του χαμένου εξοπλισμού θα κληθεί να το επωμισθεί ο συγκεκριμένος υπεργολάβος που είναι και ιδιοκτήτης του εξοπλισμού, το κόστος των υλικών καλείται να το επωμισθεί ο ιδιοκτήτης του έργου ο οποίος τις περισσότερες φορές έχει πολύ σπάνια φυσική παρουσία στο εργοτάξιο.

Τέλος, πολλές φορές αυτοί που προσπαθούν να παραβιάσουν το χώρο ενός οικοδομικού έργου για να προβούν σε παραβατικές ενέργειες πέφτουν θύματα ατυχημάτων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκ φύσεως ένα εργοτάξιο είναι ένας χώρος που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Αναλογιστείτε τώρα πόσο πιο επικίνδυνο είναι για κάποιος που δεν είναι εξοικειωμένους με τον χώρο, δεν είναι τεχνικός και κινείται συνήθως σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Το ατύχημα εκτός από τις τραγικές επιπτώσεις για το θύμα επιφέρει και σημαντικά προβλήματα σε όλους τους εμπλεκόμενους στο έργο (ιδιοκτήτες, εργολάβους, μηχανικούς) καθώς συχνά αναζητούνται ποινικές ευθύνες αν αποδειχτεί ότι δεν είχε διασφαλιστεί σωστά η περίμετρος του εργοταξίου.

Αντιμετώπιση

Φθάνουμε τώρα στο πιο σημαντικό στάδιο. Διότι ναι μεν χρήσιμη είναι η καταγραφή των αιτιών, αλλά και των προβλημάτων, αλλά το κρίσιμο να βρεθούν εκείνοι οι τρόποι που θα βελτιστοποιούν τη φυσική ασφάλεια ενός εργοταξίου.

Ξεκινάμε πάντα από το πλέον βασικό. Δεν είναι άλλο από τη συνειδητοποίηση του προβλήματος. Θα πρέπει οι κύριοι εμπλεκόμενοι στο έργο να αντιληφθούν τη σοβαρότητα του προβλήματος. Όταν αναφερόμαστε στους εμπλεκόμενους εννοούμε τον ιδιοκτήτη του έργου, τους υπεύθυνους του κατασκευαστικού έργου (είτε κάποιον μηχανικό είτε κάποιον κατασκευαστή ανάλογα το μέγεθος του έργου) και φυσικά στη συνέχεια στους διάφορους υπεργολάβους. Μεγάλη σημασία εδώ έχει το μέγεθος, ο προϋπολογισμός αλλά και ο χαρακτήρας του έργου. Διαφορετική προσέγγιση υπάρχει σε ένα μεγάλο δημόσιο έργο, σε ένα μεγάλο ιδιωτικό έργο και σε μικρό ιδιωτικό έργο που αφορά μια οικία. Όμως το στοιχείο της ασφάλειας θα πρέπει πλέον να χαρακτηρίζει όλα τα έργα. Η ύπαρξη ενός ασφαλιστήριου συμβολαίου βοηθάει σημαντικά, αλλά και συχνά λειτουργεί προληπτικά καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες πραγματοποιούν κάποια audits και προτείνουν μέτρα προκειμένου να μειωθεί ο ασφαλιστικός τους κίνδυνος. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι η συνειδητοποίηση του κινδύνου. Το δεύτερο είναι η χάραξη μιας πολιτικής και διαδικασιών που θα ακολουθούνται κατά την υλοποίηση του έργου.

Τα σημαντικότερα μέτρα που θα πρέπει να τηρούνται είναι τα ακόλουθα:

  • Επικοινωνία και ενημέρωση με όλους τους εμπλεκόμενους στο έργο ώστε να γνωρίζουν τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Θα πρέπει πριν ξεκινήσει η συνεργασία με τον κάθε υπεργολάβο, να γνωρίζει τις υποχρεώσεις του και πως πρέπει να κινείται το προσωπικό μέσα στο έργο. Αυτές οι υποχρεώσεις είναι χρήσιμο να αναγράφονται και στα επιμέρους ιδιωτικά συμφωνητικά.
  • Ορισμός ενός υπεύθυνου ασφάλειας για το έργο. Σε μεγάλα έργα μπορεί να είναι αποτελεί έναν εντελώς ξεχωριστό ρόλο. Σε μικρότερα είναι λογικό το ρόλο αυτό να τον αναλαμβάνει ο υπεύθυνος του έργου ή κάποιος άλλος που θα ορίσει αυτός. Οφείλει όμως να έχει ενημερωθεί και να έχει εκπαιδευτεί όσο το δυνατό καλύτερα. O υπεύθυνος ασφάλειας θα πρέπει να είναι διαθέσιμος ακόμα και τις ώρες που δεν λειτουργεί το εργοτάξιο ώστε να μπορεί να διαχειριστεί μια έκτακτη κατάσταση που συνήθως συμβαίνει κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών.
  • Να υλοποιηθεί και να επικαιροποιείται μια εκτίμηση τρωτότητας του χώρου. Αυτή θα αποτελεί το πιο σημαντικό εργαλείο για τον υπεύθυνο ασφάλειας ώστε να εντοπίζει τα προβληματικά σημεία και να προτείνει τα κατάλληλα μέτρα.
  • Στο εργοτάξιο θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία στα οποία να αποθηκεύονται ο εξοπλισμός αλλά και τα οικοδομικά υλικά. Το ιδανικό θα ήταν ο κάθε υπεργολάβος να έχει το δικό του χώρο. Αν δεν είναι δυνατό αυτό θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη οργάνωση σε έναν χώρο ώστε να φυλάσσονται με ασφάλεια όλα τα παραπάνω υλικά. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία μέσω της οποίας να γίνεται η χρέωση στους αντίστοιχους υπεργολάβους αλλά και στους μεμονωμένους τεχνίτες της παράδοσης του εξοπλισμού και των υλικών που θα χρησιμοποιήσουν. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται ο βαθμός υπευθυνότητας του κάθε συνεργείου αλλά και του κάθε εργαζόμενου ατομικά.
  • Οπωσδήποτε θα πρέπει συνεχώς να υπάρχει λίστα με όλους τους εργαζόμενους που εισέρχονται και κινούνται μέσα στο εργοτάξιο. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει και αυστηρός έλεγχος όλων των εισερχόμενων. Ο έλεγχος μπορεί να γίνεται είτε από κάποιο γενικό εργάτη/ επιστάτη που θα είναι επιφορτισμένος και με αυτό το καθήκον ή με φύλακα στην περίπτωση που έχει ανατεθεί η φύλαξη του εργοταξίου σε εταιρεία φύλαξης.
  • Η φύλαξη είναι από μόνη της ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θα πρέπει να εξετασθεί πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο ανάθεσης της φύλαξης σε μια εταιρεία, ειδικά για τις ώρες που δεν λειτουργεί το εργοτάξιο. Έχει αποδειχτεί ότι σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί αποτρεπτικά.
  • Θα πρέπει επίσης να εξετασθεί η εκτεταμένη χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Το κόστος τους πλέον είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μετά την παράδοση του έργο για την επιτήρηση παραδείγματος χάρη του περιβάλλοντος χώρου.
  • Πολύ σημαντικό όμως εκτός των ηλεκτρονικών μέτρων ασφάλειας είναι η ύπαρξη και χρήση φυσικών εμποδίων. Η περίμετρος του εργοταξίου θα πρέπει να είναι πλήρως καθορισμένη και προστατευμένη. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν πολλές σημάνσεις που να οριοθετούν το χώρο του εργοταξίου και να ενημερώνουν τους περαστικούς για την επικινδυνότητα του χώρου και για τη συνεχή επιτήρηση του.
  • Εδώ θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η ύπαρξη του κατάλληλου φωτισμού. Έχει παρατηρηθεί ότι ακόμα και εργοτάξια πολύ οργανωμένα υστερούν πολύ στο θέμα του φωτισμού κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών. Ενώ ένας καλά φωτισμένος χώρος συμβάλλει τόσο στην αποτροπή παραβατικών ενεργειών αλλά και στην προφύλαξη από πιθανά ατυχήματα. Οι νέοι προβολείς τύπου LED προσφέρουν άπλετο φωτισμό με πολύ χαμηλό ενεργειακό κόστος και μπορούν να χρησιμοποιούνται σε όλα τα εργοτάξια ασχέτως αν πρόκειται για ένα μικρό οικοδομικό έργο ή ένα μεγάλο δημόσιο κατασκευαστικό έργο.
  • Στην περίεργη εποχή όπου κυριαρχεί η πανδημία του COVID-19 το θέμα της ασφάλειας έχει και μια επιπρόσθετη σημασία: της όσο το δυνατό μεγαλύτερης προφύλαξης έναντι της πανδημίας. Τα εργοτάξια και αυτό είναι λογικό σε κάποιο βαθμό, λόγω της φύσης της εργασίας, δεν διακρίνονται για τις υψηλές συνθήκες υγιεινής Όμως πλέον είναι καίριο το θέμα της λήψης συγκεκριμένων μέτρων για τη μείωση της διάδοσης του κορωνοϊού. Οπότε στον εξωτερικό έλεγχο όπου ούτως ή άλλως θα πρέπει να γίνεται θα πρέπει να προστεθούν και τα μέτρα που προτείνονται από τους αρμόδιους φορείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας όπως θερμομέτρηση, λήψη ιστορικού. Επίσης το θέμα της πανδημίας θα πρέπει να συμπεριληφθεί και στη γραπτή εκτίμηση για θέματα ασφαλείας ώστε ο υπεύθυνος ασφαλείας να προτείνει και επιπρόσθετα μέτρα όπου αυτός κρίνει σκόπιμο (χρήση μεγαλύτερου αριθμού χημικών τουαλετών, διαλλείματα με απόσταση, χρήση αντισηπτικών). Εκτός του προφανούς που είναι ο κοινός σκοπός για τον έλεγχο και περιορισμό της πανδημίας δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πιθανό διακοπή των εργασιών θα επιφέρει μεγάλο κόστος για το σύνολο του έργου και όλους τους εμπλεκόμενους.

Επικοινωνώντας την ασφάλεια

Η ασφάλεια στα κατασκευαστικά έργα είναι ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό κομμάτι που μέχρι σήμερα, ειδικά στην Ελλάδα, δεν το αντιμετωπίζαμε με την προσοχή που απαιτούνταν. Σταδιακά φαίνεται ότι η κατάσταση αλλάζει. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό ξεκινάει από τον κύριο του έργου, αλλά και τους εμπλεκόμενους μηχανικούς και εργολάβους να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους και τις συνέπειες που προκύπτουν από την έλλειψη ασφάλειας.
Με αυτό τον τρόπο θα αντιληφθούν τα οφέλη ενός ασφαλούς εργοταξίου από την ελαχιστοποίηση των ρίσκων που θα κληθούν να διαχειρισθούν κατά τη φάση κατασκευής. Οπότε θα το λάβουν υπόψη τους από τον αρχικό σχεδιασμό, θα συμπεριλάβουν το κόστος για την υλοποίηση των παραπάνω μέτρων στον προϋπολογισμό του έργο και το σημαντικότερο θα το επικοινωνήσουν σε όλους τους εμπλεκόμενους. Διότι, η ασφάλεια είναι θέμα όλων, από τον ιδιοκτήτη μέχρι και τους εργάτες και όλοι πρέπει να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους και τον τρόπο με τον οποίο θα κινούνται μέσα σε ένα έργο. Χωρίς την κατάλληλη επικοινωνία είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί ο επιθυμητός βαθμός ασφάλειας. Ακόμα και ένας κρίκος να μην λειτουργήσει σωστά είναι πολύ πιθανό η αλυσίδα να σπάσει με αρνητικές επιπτώσεις για την ασφάλεια του χώρου στον οποίο υλοποιείται το έργο.

Αναδημοσίευση με την άδεια του Security Manager

(Visited 2 times, 1 visits today)

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.