Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών, κατηγορίες και επίπεδα εξειδίκευσης

Βαθμολογία

Του Ζαφειρίου Στέφανου

Επειδή πολύ συχνά μας ρωτάνε πολίτες, γνωστοί, φίλοι και συνάδελφοι πυροσβέστες για μαθήματα πρώτων βοηθειών, ποιο σεμινάριο να κάνουν, μέχρι που πρέπει ή μπορεί να φτάσει κάποιος και γιατί, φτιάξαμε έναν προτεινόμενο «οδηγό» με κάποιες κατευθύνσεις από τον ειδικό σε αυτά τα θέματα, κύριο Σιδηρόπουλο Κυριάκο, διασώστη του τμήματος μοτοσικλετών και εκπαιδευτή του ΙΕΚ ΕΚΑΒ.

Για πολίτες και πρώτους ανταποκριτές

B.L.S – A.E.D (Basic Life Support – Automated External Defibrillator)

H Βασική Υποστήριξη της Ζωής (Basic Life Support—BLS) και η χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (Automated External Defibrillator—AED) αποτελούν το πρώτο επίπεδο φροντίδας για τα θύματα καρδιακής ανακοπής.

Η διδασκόμενη ύλη σε αυτό το μάθημα είναι:

 • Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS)
 • Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED)
 • Θέση ανάνηψης (Πλάγια θέση ασφαλείας)
 • Αντιμετώπιση πνιγμονής από ξένο σώμα

T.F.R (Trauma First Response)

Το Trauma First Response (TFR) Course (Σεμινάριο Πρώτης Ανταπόκρισης στο Τραύμα) αποτελεί το πρώτο επίπεδο φροντίδας και αντιμετώπισης του τραύματος του τραύματος και εστιάζει στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των απειλητικών για τη ζωή κακώσεων ή καταστάσεων.

Η διδασκόμενη ύλη σε αυτό το μάθημα είναι:

 • Αρχές εκτίμησης και αντιμετώπισης τραυματία
 • Αεραγωγός, Αερισμός και Οξυγόνωση
 • Κυκλοφορία, Αιμορραγία και Shock
 • Τραύμα ΚΝΣ
 • Επείγων Απεγκλωβισμός
 • Εκτίμηση Τραυματία

Για επαγγελματίες διασώστες και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό

I.L.S (Immediate Life Support)

Το Σεμινάριο Άμεσης Υποστήριξης της Ζωής (Immediate Life Support—ILS) παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που είναι σημαντικές στην αρχική φάση αντιμετώπισης ενός βαρέως πάσχοντα ασθενή που χρήζει αναζωογόνησης. Παρέχει εκπαίδευση σε περισσότερες διαγνωστικές δεξιότητες σε σύγκριση με το BLS, διευρύνει τις βασικές γνώσεις και διδάσκει δεξιότητες διαχείρισης του αεραγωγού, την αναγνώριση του ΗΚΓ και τη γρήγορη και ασφαλή απινίδωση με τη χρήση ΑED ή χειροκίνητου απινιδωτή.

Η διδασκόμενη ύλη σε αυτό το μάθημα είναι:

 • Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS)
 • Θωρακικές συμπιέσεις υψηλής ποιότητας και Απινίδωση
 • Διαχείριση αεραγωγού και εξασφάλιση ενδοοστικής πρόσβασης
 • Αντιμετώπιση απινιδώσιμων ρυθμών
 • Αντιμετώπιση μη απινιδώσιμων ρυθμών
 • Λήψη αποφάσεων κατά την Αναζωογόνηση

P.H.T.L.S (Pre-Hospital Trauma life support)

Το P.H.T.LS, εφοδιάζει τους μάχιμους προνοσοκομειακούς διασώστες, αλλά και όλους όσους από οποιαδήποτε θέση και με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκονται στην προνοσοκομειακή διαχείριση του τραύματος, με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα μείωσης της σχετιζόμενης με τραύμα νοσηρότητας και θνητότητας.

Η διδασκόμενη ύλη σε αυτό το μάθημα είναι:

 • Χειρισμοί διάνοιξης αεραγωγού
 • Jaw Thrust
 • Chin Lift
 • Βοηθήματα αεραγωγού
 • Στοματοφαρυγγικός Αεραγωγός
 • Ρινοφαρυγγικός Αεραγωγός
 • Αερισμός με AMBU (Bag—Mask Ventilation)
 • Λαρυγγική μάσκα (LMA)
 • Ενδοτραχειακή διασωλήνωση
 • Κρικοθυρεοειδοτομή
 • Αποσυμπίεση πνευμοθώρακα υπό τάση με βελόνη
 • Άμεση πίεσηΙΕλαστική επίδεση
 • Ίσχαιμη περίδεση (Tourniquet)
 • Αυτοσχέδιο Tourniquet
 • CAT (Combat Application Tourniquet)
 • SOFTT (SOF Tactical Tourniquet)
 • Packing Αιμοστατικοί παράγοντες
 • Ενδοοστική έγχυση
 • Χειροκίνητη σταθεροποίηση & ευθυγράμμιση ΣΣ
 • Γύρισμα από πρηνή σε ύπτια θέση
 • Αφαίρεση κράνους
 • Αυχενικός κηδεμόνας
 • Τεχνική Log Roll
 • Σανίδα
 • Διαιρούμενο φορείο
 • Στρώμα κενού

T.E.C.C (Tactical Emergency Casualty Care) ή T.A.C.C. (Tactical Combat Casualty Care)

Το σχολείο (Τακτική Διάσωσης Μάχης – Tactical Combat Rescue Basic) αφορά την τακτική φροντίδα απωλειών μάχης μέσα από τα πρωτόκολλα του CoTCCC/DoD και του Evidence Based Medicine και απευθύνεται στις ένοπλες δυνάμεις, στα σώματα ασφαλείας, στους εφέδρους, στους security (land – marine) και στους επαγγελματίες υγείας.

Η διδασκόμενη ύλη σε αυτό το μάθημα είναι:

 • Εισαγωγή στο τακτικό περιβάλλον
 • Εισαγωγή στην τακτική φροντίδα απωλειών μάχης (TCCC)
 • Φροντίδα κάτω από πυρά (CUF)
 • Φροντίδα σε τακτικό περιβάλλον άνευ αποτελεσματικών πυρών (TFC)
 • Φροντίδα κατά την τακτική διακομιδή (TEC – 9Line – Casualty Card)
 • Πλάνο προ αποστολής (PMP)
 • Ατομική και ομαδική υγειονομική συλλογή
 • Τρόποι μεταφοράς τραυματία (άρσεις και αυτοσχέδια φορεία)
 • Ασκήσεις επί αλγορίθμου MARCH-ON (MARCH-ON Skill Stations)
 • Δεξιότητες πρώτου ανταποκρινόμενου μάχης (CLS Skills & Drills)
 • Βασική τακτική κίνηση (BTM)
 • Νυχτερινή και ημερήσια επιχείρηση (Night/Day Ops)
 • Ασκήσεις υψηλού στρες (Stress Drills)
 • Ασκήσεις χαμηλού φωτισμού (No/Low Light Drills)
 • Διαδραστικά σενάρια εκτίμησης τραυματία μάχη

Για επαγγελματίες υγείας (ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό)

A.L.S (Advanced Life Support)

Το Σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής (Advanced Life Support—ALS) έχει διαμορφωθεί από το ERC με βάση τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του για την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση. Το Σεμινάριο παρέχει μία τυποποιημένη προσέγγιση για την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση των ενηλίκων. Στοχεύει στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην αναγνώριση των αιτιών της καρδιακής ανακοπής, στην αναγνώριση των ασθενών που βρίσκονται σε κίνδυνο επιδείνωσης, καθώς και στη διαχείριση τόσο της καρδιακής ανακοπής όσο και των προβλημάτων που μπορεί να εμφανιστούν κατά την περί την ανακοπή περίοδο, εντός μίας ώρας ή και περισσότερο μετά την αρχική αναζωογόνηση ενός θύματος καρδιακής ανακοπής.

Η διδασκόμενη ύλη σε αυτό το μάθημα είναι:

 • Aναγνώριση και αντιμετώπιση του επιδεινούμενου ασθενούς με τη χρήση της δομημένης κατά ABCDE προσέγγισης
 • Εφαρμογή τυποποιημένης ΚΑΡΠΑ σε ενήλικες
 • Διαχείριση καρδιακής ανακοπής στο πλαίσιο διεπιστημονικής Ομάδας Αναζωογόνησης
 • Χρήση μη τεχνικών δεξιοτήτων για τη διευκόλυνση της ισχυρής ηγεσίας της Ομάδας Αναζωογόνησης και της αποτελεσματικής ομαδικής εργασίας των μελών της

A.T.L.S (Advanced Trauma Life Support)

Το Α.T.L.S προσφέρει μια συνοπτική εκπαίδευση για την πρώϊμη αντιμετώπιση του πολυτραυματία. Παρέχει τις γνώσεις εκείνες που μπορούν να σώσουν ζωές σε κρίσιμες καταστάσεις.

 • Αρχική Εκτίμηση και Αντιμετώπιση
 • Αεραγωγός και Αερισμός
 • Σοκ
 • Κακώσεις Θώρακα
 • Κακώσεις Κοιλίας
 • Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις
 • Κακώσεις Σπονδυλικής Στήλης
 • Μυοσκελετικές Κακώσεις
 • Εγκαύματα
 • Κακώσεις από ψύχος
 • Παιδικό Τραύμα
 • Γηριατρικό Τραύμα
 • Κακώσεις στην Γυναίκα
 • Διακομιδή
 • Βασική και εξειδικευμένη υποστήριξη Αεραγωγού
 • Στοματοτραχειακός και ρινοτραχειακός αεραγωγός
 • Τοποθέτηση Λαρυγγικής μάσκας
 • Στοματοτραχειακή διασωλήνωση
 • Τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών γραμμών
 • Διαγνωστική Περιτοναϊκή Πλύση
 • Τοποθέτηση  σωλήνα παροχέτευσης θώρακα
 • Κρικοθυρεοειδοτομή
 • Ακινητοποίηση Πολυτραυματία
 • Ακινητοποίηση καταγμάτων μακρών οστών και πυέλου

Πηγές

Πηγή φωτογραφιών : Διαδίκτυο

Ζαφειρίου Χ. Στέφανος

 • Πυροσβέστης διυλιστηρίων και πετροχημικών εγκαταστάσεων
 • Διαχειριστής κινδύνων – κρίσεων και εκτάκτων αναγκών
 • SSI Dive Master pro – Διασώστης Δυτών
 • Εναερίτης Τεχνικός IRATA LV1
 • Εθ. Αρχιπυροσβέστης Π.Σ.
(Visited 12 times, 1 visits today)

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.