Η αποτίμηση της δασοπυρόσβεσης στην Ελλάδα

 

22/6/2015

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:

1) Το σημερινό μοντέλο δασοπυρόσβεσης έχει αποτύχει και δικαιώνεται η Δασική Υπηρεσία.

2) Η δασοπυρόσβεση σήμερα είναι πολυδάπανη και ούτε πιο αποτελεσματική και πιο οικονομική είναι, σε σχέση με την Δασική Υπηρεσία.  

3) Η καταστολή των δασικών πυρκαγιών κοστίζει κάθε έτος πλέον των 320 εκατομμυρίων ευρώ και το κόστος αυτό είναι πολλαπλάσιο, τόσο σε σχέση με την Δασική Υπηρεσία, όσο και με τις ΗΠΑ αλλά και τον Καναδά. 

Στα ως άνω συμπεράσματα, μεταξύ άλλων, κατέληξε η πρόσφατη Έρευνά μου: ”Το κόστος της δασοπυρόσβεσης στην Ελλάδα”, Ιούνιος 2015. Η εν λόγω έρευνα έχει ως αντικείμενο την αποτίμηση της δασοπυρόσβεσης, τόσο σε επίπεδο οικονομικό, όσο και σε επιχειρησιακό για το διάστημα των 17 ετών και πιο συγκεκριμένα από το έτος 1998 μέχρι σήμερα, κατά το οποίο το Πυροσβεστικό Σώμα έχει, σύμφωνα με τον Ν. 2612/1998, την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των δασικών πυρκαγιών, ενώ η πρόληψη είναι ευθύνη της Δασικής Υπηρεσίας. Ως γνωστόν, πριν το έτος 1998, και η καταστολή των δασικών πυρκαγιών ήταν έργο της Δασικής Υπηρεσίας. Κατά την εξέταση όλων των οικονομικών και επιχειρησιακών δεδομένων και παραμέτρων, διαπιστώθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής ευρήματα (αποτελέσματα):

 • Τα 34 συνολικά έτη της έρευνας δηλαδή το διάστημα (1981 – 2014) κάηκε συνολική έκταση 16.678.407 στρεμμάτων αγροτοδασικών εκτάσεων και εκδηλώθηκαν συνολικά 51.521 δασικές  πυρκαγιές. Το ίδιο διάστημα, ο μέσος αριθμός καμένων εκτάσεων ανά έτος είναι 490.541 στρέμματα, ενώ ο μέσος αριθμός δασικών πυρκαγιών είναι 1.513 πυρκαγιές ανά έτος.
 • Από την ανάληψη της δασοπυρόσβεσης από το ΠΣ (1998) μέχρι σήμερα, υπερδιπλασιάστηκε η οργανική δύναμη του προσωπικού του και πολλαπλασιάστηκε ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός του.

 • Οι μέσες καμένες από τις δασικές πυρκαγιές εκτάσεις ετησίως είναι 508.544 στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων. Αύξηση 7,6% σε σχέση με τις καμένες εκτάσεις το διάστημα που την ευθύνη της δασοπυρόσβεσης είχε η Δασική Υπηρεσία.

 • Ο μέσος ανά έτος αριθμός δασικών πυρκαγιών, που εκδηλώνονται στην επικράτεια, είναι1.538 πυρκαγιέςΑύξηση 2,9%, σε σχέση με τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το διάστημα που την ευθύνη της δασοπυρόσβεσης είχε η Δασική Υπηρεσία.

 • Ο μέσος αριθμός καμένων εκτάσεων ανά δασική πυρκαγιά είναι 330 στρέμματα. Αύξηση 4,4%.

 • Καθημερινά εκδηλώνονται στην επικράτεια κατά μέσο όρο 4 δασικές πυρκαγιές και από αυτές καταστρέφονται 1.394 στρέμματα.

 • Ο μέσος αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται ανά δασική πυρκαγιά είναι 15 οχήματα.

 • Ο μέσος αριθμός πυροσβεστών που χρησιμοποιούνται ανά δασική πυρκαγιά είναι 39.

 • Ο μέσος αριθμός των εναερίων μέσων που χρησιμοποιούνται καθημερινά στην αεροπυρόσβεση είναι τουλάχιστον 2 πυροσβεστικά Α/Φ από τον εθνικό εναέριο στόλο των ΕΔ και κάθε 2η μέρα επιπλέον των Α/Φ χρησιμοποιείται και 1 μισθωμένο Ε/Π.

 • Ανά 100.000 κατοίκους αντιστοιχούν ετησίως 14 δασικές πυρκαγιές, ενώ στις ΗΠΑ, 23 δασικές πυρκαγιές και στον Καναδά 24 δασικές πυρκαγιές.

 • Η μέση διάρκεια μιας δασικής πυρκαγιάς, μέχρι την καταστολή της είναι 15 ώρες.

 • 1 στις 4 δασικές πυρκαγιές καταστέλλεται ταυτόχρονα με επίγεια και εναέρια μέσα, ενώ οι 3 μόνον με επίγεια μέσα.

 • Από τις δασικές πυρκαγιές χάνουν τη ζωή τους ετησίως περισσότερα από 6 – 7 άτομα, εκ των οποίων το 1 ασχολείται με την δασοπυρόσβεση (ως μόνιμος ή εποχικός).

 • Το κόστος της δασοπυρόσβεσης σήμερα που την ευθύνη της καταστολής των δασικών πυρκαγιών έχει το ΠΣ σχεδόν τετραπλασιάστηκε, σε σχέση με το διάστημα που την ίδια ευθύνη είχε η Δασική Υπηρεσία.

 • Στην Ελλάδα η δασοπυρόσβεση κοστίζει ετησίως σε κάθε πολίτη 22 ευρώ, ενώ στις ΗΠΑ, $ 5 δολάρια ή 4,5 ευρώ και στον Καναδά, $ 22 δολάρια ή 20 ευρώ.

 • Το μέσο κόστος σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ανά δασική πυρκαγιά είναι 150.000 ευρώ, όταν στις ΗΠΑ το κόστος είναι $ 18.770 δολάρια ή 16.900 ευρώ (9 φορές πιο φτηνό) και στον Καναδά $ 90.360 δολάρια ή 81.300 (2 φορές πιο φτηνό) ευρώ.

 • Το συνολικό κόστος δασοπροστασίας είναι 357.000.000 ευρώ. Από αυτό το κόστος της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών είναι 127.000.000 ευρώ και το κόστος της καταστολής(δασοπυρόσβεσης) των δασικών πυρκαγιών είναι 230.000.000 ευρώ.

  Οι δαπάνες καταστολής των δασικών πυρκαγιών δηλαδή είναι το (65%) του συνολικού κόστους δασοπροστασίας της Ελλάδας, ενώ οι δαπάνες της πρόληψης είναι το (35%) αυτού. Στο συνολικό κόστος δασοπροστασίας, το κόστος πρόληψης της δασικών πυρκαγιών αποτελεί δηλαδή το 1 / 3 των δαπανών, ενώ το κόστος της καταστολής των δασικών πυρκαγιών τα 2 / 3.

Πηγή: Έρευνα ”Το κόστος της δασοπυρόσβεσης στην Ελλάδα”, Ιούνιος 2015, Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου – Υπαρχηγού ΠΣ, ε.α, Νομικού

www. andrianos-firedepartment.blogspot.com‘Εγκληματικότητα των Εμπρησμών”

1 Comment

 1.  

  Στρατηγέ δεν πρέπει αβασάνιστα να καταλήγουμε σε αυτά τα συμπεράσματα. Εχω δουλέψει ως εποχικός πυροσβέστης στη Δασική Υπηρεσία, είμαι πτυχιούχος δασοπόνος, υπηρετώ στο Πυροσβεστικό Σώμα, τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η μελέτη έχουν κάποια προβλήματα αξιοπιστίας. ΠΡΟΣΟΧΗ δεν λεω οτι είστε εσείς αναξιόπιστος ή ότι έχετε δόλο. Τα στοιχεία των παρελθόντων ετών δεν φημίζονται για την αξιοπιστία τους. Και γιατί πόροι που χρησιμοποιουνταν για την κατάσβεση μπορεί να προερχόταν απο αλλού. Τώρα, στα στοιχεία που δίνει το Σωμα θα πρέπει να υπολογίσουμε την συνολική του δραστηριότητα, αφού γνωρίζετε ότι παράλληλα ασχολείται και με τις αστικές πυρκαγιές και με τα υπόλοιπα καθήκοντα τα οποία εσείς καλύτερα απο εμένα γνωρίζετε. Ακόμη θα πρέπει να αναφερθει και το ανακριτικό έργο, το οποίο στην Δασική Υπηρεσία ήταν σχεδόν ανύπαρκτο, για τις δασικές πυρκαγιές. Βέβαια πολλά θα πρέπει να βελτιωθούν ακόμη στο Σώμα, παρ’όλα αυτά όμως, η δική μου αίσθηση είναι ότι το Πυροσβεστικό Σώμα είναι πιο οργανωμένο, πιο αποτελεσματικό. Με σεβασμό.

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.