Πρώτες Βοήθειες στον εργασιακό χώρο: Ένας οδηγός ορθής πρακτικής

 

10/2/2013

Το Υπουργείο Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης της Νέας Ζηλανδίας χρησιμοποιεί έναν οκτάλογο σκέψεων και προβληματισμού. Πρώτες βοήθειες είναι η άμεση και βασική περίθαλψη που παρέχεται σε ένα τραυματισμένο ή άρρωστο άτομο πριν την επέμβαση του γιατρού υπηρεσίες ή άλλους επαγγελματίες υγείας ή την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης που θα αναλάβουν τη θεραπεία του.

Επικεντρώνονται στην διατήρηση ζωής και την ελαχιστοποίηση των σοβαρών καταστάσεων με τη διατήρηση της αναπνοής και της κυκλοφορίας που απορρέουν από αιμορραγία, ακινητοποιώντας σπασμένα κόκαλα κλπ.

Οι απαιτήσεις για πρώτες βοήθειες στην εργασία χρειάζονται 3 πράγματα:

 • κατάλληλο εξοπλισμένο πρώτων βοηθειών και εγκαταστάσεις
 • όπου χρειάζεται, κατάλληλο αριθμό υπαλλήλων κατάλληλα εκπαιδευμένων στις πρώτες βοήθειες
 • πληροφόρηση όλων των εργαζόμενων για τις πρώτες βοήθειας.

  Ο οκτάλογος αυτός οδηγός περιλαμβάνει μερικές προτάσεις για να σας βοηθήσει να οργανώσετε τις απαραίτητες δομές στις εγκαταστάσεις σας, τους εκπαιδευμένους υπαλλήλους σας και την ενημέρωση όλων των εργαζομένων.

  Μερικοί εργασιακοί χώροι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο τραυματισμών και ασθενειών λόγω του είδους της εργασίας. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι ένας σημαντικός παράγοντας στις πρώτες απαιτήσεις για βοήθεια, συνεπώς χρειάζονται διαφορετικές εγκαταστάσεις πρώτων βοηθειών για διαφορετικές δραστηριότητες.

  Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες που θα λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες συνθήκες του χώρου εργασίας. Ιδιαιτερότητες που μπορούν να επηρεάσουν τις πρώτες ανάγκες για βοήθεια περιλαμβάνουν καταστάσεις όπως κινδύνους στη βιομηχανία ή στο χώρο εργασίας σας, ο αριθμός των εργαζομένων που έχετε, και η απόσταση από κέντρο ιατρικής βοήθειας.

  Για να εντοπίσουμε όλες τις ιδιαιτερότητες πρέπει να γίνει μία λεπτομερειακή επιθεώρηση αναγκών και για αυτό το λόγο η ύπαρξη του οδηγού.

  Πως μπορώ να κάνω μια πρώτη αξιολόγηση των αναγκών σε πρώτες βοήθειες;
  Οι πληροφορίες και οι προβληματισμοί που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να συμπληρώσετε σωστά το Κατάλογο Αναγκών για Πρώτες Βοήθειες που προβλέπεται για την επιχείρηση.

  1. Τι κίνδυνοι υπάρχουν στο χώρο εργασίας μου και τι είδους βλάβη μπορεί να συμβεί;

  Οι κίνδυνοι μπορεί να είναι από τη φύση της εργασίας (π.χ. εργασία σε ύψος, κ.λ.π.), χημικοί, περιβαλλοντικοί (π.χ. ηλιακό έγκαυμα) και βιολογικοί ή από τις μεθόδους εργασίας (όπως χρήση μηχανημάτων καθαρισμού) ακόμα και αλλαγές στις διαδικασίες εργασίας μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους.

  Σκεφτείτε ακόμα και δυνητικούς κινδύνους από χρήση βλαβερών ουσιών, εργαλείων και μηχανημάτων ή ακόμα καλλίτερα συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

  2. Πόσοι είναι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης αλλά και οι καθημερινοί επισκέπτες της;  Διότι θα πρέπει να προβλέψετε τις ανάλογες δομές και την ποσότητα των εκπαιδευμένων ανθρώπων που χρειάζεται η επιχείρησή σας.

  Εδώ πρέπει να ληφθούν παράγοντες όπως:

 • ο αριθμός των εργαζομένων κατά εργασία σε κάθε δεδομένη στιγμή
 • το είδος της εργασίας που κάνουν και τα είδη των κινδύνων που αντιμετωπίζουν
 • η πιθανότητα να τραυματιστούν και η πιθανή σοβαρότητα των τραυματισμών
 • το μέγεθος του χώρου εργασίας σας και αν οι άνθρωποι εργάζονται σε διάσπαρτα σημεία
 • η τοποθεσία του χώρου εργασίας σας, και η απόσταση από τις ιατρικές υπηρεσίες
 • αν άνθρωποι εκτός των εργαζομένων είναι παρόντες
 • αν υπάρχουν απόντες από το εκπαιδευμένο στις πρώτες βοήθειες προσωπικό
 • αν στο προσωπικό υπάρχουν άτομα με ειδικές ανάγκες
 • αν εργάζεται στην επιχείρηση εποχικό προσωπικό ή εργολαβικό προσωπικό ή ακόμα αν το προσωπικό εργάζεται σε βάρδιες.

  3. Αν εργάζονται μαζί εργαζόμενοι διαφορετικών επιχειρήσεων μπορούμε να μοιραστούμε την ευθύνη παροχής πρώτων βοηθειών;

  Για να μην υπάρχει υπερκάλυψη αναγκών μπορεί να γίνει αλλά τη ευθύνη θα φέρει η επιχείρηση με το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων στο χώρο με γραπτή συμφωνία από τις δύο εργοδοτικές πλευρές.

  Κάποια παραδείγματα τα κατασκευαστικά εργοτάξια, εξωτερικά συνεργεία παροχής υπηρεσιών, εμπορικά κέντρα, κλπ

  4. Πόσο το μέγεθος και η διαρρύθμιση του χώρου της επιχείρησης τις ανάγκες μου;

  Το σκεπτικό είναι ότι η παροχή πρώτων βοηθειών πρέπει να προσφέρεται στον ελάχιστο δυνατόν χρόνο συνεπώς εξαρτάται:

 • το μέγεθος του χώρου εργασίας
 • πόσο χρόνο θα πάρει στο εκπαιδευμένο να φτάσει στον τραυματισμένο ή τον άρρωστο
 • αν οι εργαζόμενοι εργάζονται σε διάφορα κτήρια σε ένα εργοτάξιο
 • είτε εργάζονται σε διαφορετικούς ορόφους ενός κτιρίου
 • ασφάλεια της εγκατάστασης
 • πώς οι άνθρωποι θα μπορούν να επικοινωνούν σε μεγάλα εργοτάξια, και τι συστήματα επικοινωνιών απαιτούνται, όπως ραδιοπομποί, τηλέφωνα, συσκευές τηλεειδοποίησης, κλπ

  5. Τι γίνεται με τους υπαλλήλους μου που εργάζονται μακριά από την επιχείρηση;

  Πρέπει να υπάρχει ειδική μέριμνα, με ερωτήματα όπως δουλεύουν μόνοι ή σε ομάδες αλλά αναφερθήκαμε και παραπάνω

  Πρέπει όμως να σκεφθούμε και τους πωλητές ή τους παροχείς μεμονωμένων υπηρεσιών (π.χ. επισκευές κατ οίκον)

  6. Πως επηρεάζει η θέση της επιχείρησής τις ανάγκες πρώτων βοηθειών;

  Κατά την αξιολόγηση των αναγκών σας θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας την απόσταση που υπάρχει μέχρι το Κέντρο Υγείας, το Νοσοκομείο ή τα Ασθενοφόρα και το ότι λειτουργούν επί 24ωρο βάσης. Ακόμα και αν είστε δίπλα σε νοσοκομείο δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα για παροχή πρώτων βοηθειών μεταξύ των οποίων και τις δυνατότητες τηλεφωνικής υποστήριξης.

  Ιδιαίτερα αν η επιχείρηση έχει δύσκολή πρόσβαση όπως πλοίο, αεροπλάνο, επιχειρήσεις κατασκευής δρόμων, δασοκομίας, εγκατάστασης – επισκευής – συντήρησης δικτύων κλπ.

  7. Χρειάζεται να παρέχω υπηρεσίες πρώτων βοηθειών σε ξένα προς την επιχείρηση άτομα;

  Όλοι όσοι βρίσκονται στους χώρους της επιχείρησής σας υποχρεωτικά βρίσκονται κάτω από την «ομπρέλα» σας Μαθητευόμενοι, εκπαιδευόμενοι, εθελοντές, εργολαβικό προσωπικό, επισκέπτες πόσο μάλλον όταν μιλάμε για σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια, λιμάνια, εμπορικά κέντρα, κλπ.

  8. Αν έχω οργανωμένη εσωτερική επαγγελματική υπηρεσία υγείας;

  Η οργάνωση των πρώτων βοηθειών κατ αρχάς θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με το γιατρό ή τη νοσοκόμα βάρδιας, χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει και άμεση επαφή με τις εξωτερικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Η οργάνωση παροχής πρώτων βοηθειών είναι κατά κάποιο τρόπο ανεξάρτητη από τις δυνατότητες μιας εσωτερικής επαγγελματικής μονάδας.

  Πηγή: http://www.osh.govt.nz
  Μετάφραση – Προσαρμογή για το Fire.gr, Χ. Ζαφειρίου

 • Κάντε το πρώτο σχόλιο

  Υποβολή απάντησης

  Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


  *


  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.