Πνιγμός – Παρ’ολίγον πνιγμός – «Ξηρός» και «Υγρός» πνιγμός

 

1/10/2013

Το άρθρο που ακολουθεί δεν είναι ιατρικό και έχει απλά πληροφοριακό σκοπό και στόχο
Ως πνιγμός ορίζεται η κατάσταση εκείνη η οποία οδηγεί στο θάνατο του ατόμου και που οφείλεται σε ασφυξία που επέρχεται μετά από
βύθιση για ικανό χρονικό διάστημα των εξωτερικών στομίων της ρινικής και στοματικής κοιλότητας μέσα σε οποιοδήποτε υγρό μέσο. Αναγκαία συνθήκη για να
θεωρηθεί ένα ατύχημα «πνιγμός» είναι να επέλθει ο θάνατος είτε άμεσα μετά το συμβάν, είτε απαραιτήτως εντός των πρώτων 24 ωρών.

Παρ’ ολίγον πνιγμός
είναι η επιβίωση του θύματος για τουλάχιστον 24 ώρες από ένα τέτοιο επεισόδιο, είναι ένα γεγονός πολύ σοβαρό, ώστε να απαιτήσει ιατρική φροντίδα και να
συνεπάγεται ουσιώδη νοσηρότητα ή ακόμα και θάνατο, αλλά μετά το πρώτο 24ωρο.

Ξηρός πνιγμός –
Υγρός πνιγμός
μια ταξινόμηση που σιγά – σιγά εκλείπει αλλά ας τη γνωρίζουμε.

Όταν το νερό εισέρχεται στους αεραγωγούς, προκαλείται λαρυγγόσπασμος, δηλαδή σύσπαση των φωνητικών χορδών, με αποτέλεσμα την απόφραξη των αεραγωγών. Ο
λαρυγγόσπασμος είναι ένα αντανακλαστικό συμβάν, διάρκειας περίπου 2 λεπτών και αναλόγως των γεγονότων που τον ακολουθούν οδηγεί σε

α) ξηρό πνιγμό

β) υγρό πνιγμό.

Εάν τον λαρυγγόσπασμο ακολουθεί νέα κατάποση μικρής όμως ποσότητας νερού και νέος λαρυγγόσπασμος με θάνατο του θύματος από ασφυξία, τότε πρόκειται για
«ξηρό» πνιγμό.

Εάν όμως μετά τον πρώτο λαρυγγόσπασμο το θύμα χάσει τις αισθήσεις του και αρχίσει να καταπίνει μεγάλη ποσότητα νερού τότε αναφερόμαστε σε «υγρό» πνιγμό.

Η Πνιγμονή αφορά σε μηχανισμό απόφραξης των ανώτερων αεραγωγών, ανεξάρτητα από το μέσο που την προκαλεί και από την έκβαση, εάν δηλαδή
εξελιχθεί σε πλήρη απόφραξη και ασφυξία ή αντίθετα το εμπόδιο ξεπεραστεί, είτε αυτόματα είτε με προσπάθεια του ατόμου είτε, τέλος, με βοήθεια τρίτου
προσώπου (π.χ. χειρισμός «Heimlich»).

Το γιατί όλοι αυτοί οι ορισμοί; Κατ αρχάς γιατί υπάρχουν στο ιατρικό λεξιλόγιο άρα καλόν είναι να τους γνωρίζουμε αν θέλουμε να λεγόμαστε διασώστες, κατά
δεύτερον διότι επισημαίνεται η σοβαρότητα μιας τέτοιας κατάστασης και τέλος διότι τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να ληφθούν είναι διαφορετικά.

Πνιγμός σε γλυκό νερό και πνιγμός σε θαλάσσιο νερό.
Πριν από λίγο καιρό είχα γράψει άρθρο με τίτλο «Καταρρίπτοντας το ιατρικό απόρρητο γνώσεων» σήμερα θα δούμε άλλη μια λειτουργία που διαχωρίζει τα
διαφορετικής πυκνότητας νερά.

Στην περίπτωση του πνιγμού σε γλυκό νερό το νερό μετακινείται από τις κυψελίδες προς τα πνευμονικά τριχοειδή και ακολούθως στην κυκλοφορία του αίματος. Η
υπερφόρτωση της κυκλοφορίας με περίσσεια όγκου νερού οδηγεί σε:

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές ► καταστροφή ερυθρών αιμοσφαιρίων ► καρδιακή ανεπάρκεια ► κοιλιακή μαρμαρυγή ► θάνατο.

Στη περίπτωση πνιγμού σε θαλασσινό νερό, το νερό μετακινείται στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή από την κυκλοφορία προς τις κυψελίδες και προκύπτουν
διαφορετικά επακόλουθα:

Μεγάλη πηκτικότητα ► ελάττωση όγκου αίματος ► οξύ πνευμονικό οίδημα ► υποξία ► θάνατο.

Τελικά από ποια αιτία πεθαίνει το θύμα; Ο μηχανισμός είναι κοινός για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η Ασφυξία, εκτός αν λόγω πολύ χαμηλής
θερμοκρασίας του νερού προλάβει η Υποθερμία.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι συνήθως ο θάνατος σε γλυκό νερό επέρχεται σε διάστημα 3 – 4 λεπτών ενώ σε θαλασσινό νερό σε διάστημα 7 – 8
λεπτών.

Μια περίληψη των παραπάνω:

Βύθιση του σώματος στο υγρό ► Ερεθισμός του λάρυγγα από την παρουσία του υγρού ► Λαρυγγόσπασμος ► Εισρόφηση υγρού ► Διακοπή πνευμονικού αερισμού ►
Αναπνευστική και κυκλοφορική ανεπάρκεια ► Απώλεια συνείδησης ► Εγκεφαλικός θάνατος

Προνοσοκομειακή Φροντίδα:
Η προνοσοκομειακή φροντίδα εστιάζεται στα ακόλουθα σημαντικά σημεία:

1. Διόρθωση των Αερίων Αρτηριακού Αίματος, με ιδιαίτερη προσοχή στην ταχύτερη δυνατή εξασφάλιση αεραγωγού και εφοδιασμό επαρκούς οξυγόνωσης και αερισμού

2. Στον ασθενή με διαταραχή της διανοητικής κατάστασης, ο αεραγωγός πρέπει να ελέγχεται για ξένα υλικά και εμετό

3. Θέσε τον ασθενή αμέσως σε 100% οξυγόνο μέσω μάσκας. Εάν ο ασθενής παραμένει δυσπνοϊκός υπό χορήγηση 100% οξυγόνου, ή δείχνει χαμηλό κορεσμό οξυγόνου,
χρησιμοποίησε συνεχή θετική πίεση αεραγωγών (CPAP) εάν είναι διαθέσιμη. Εάν δεν είναι διαθέσιμη, θεώρησε γρήγορη διασωλήνωση, με κατάλληλη χρήση θετικής
τελο-εκπνευστικής πίεσης(PEEP).

4. Ακινητοποίησε τον αυχένα εάν ο ασθενής έχει τραύμα στο πρόσωπο ή στο κρανίο, εάν δεν είναι σε θέση να δώσει επαρκές ιστορικό, ή έχει εμπλακεί σε ατύχημα
κατάδυσης

5. Άρχισε την επαναθέρμανση

Ο πνιγμός είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα αμέλειας των ατόμων. Κατά συνέπεια η διαρκής εγρήγορση και επαγρύπνηση αποτελεί τη σημαντικότερη ουσιαστική
προϋπόθεση για την αποτροπή του κινδύνου πνιγμού. Περισσότερα στο «Οι άλλοι 5 κύκλοι στην αλυσίδα του πνιγμού».

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

1. World Health Organization. Definition of drowning adopted by the 2002 World Congress on Drowning.

2. E.F. van Beeck. C.M. Branche. D. Szpilman. J.H. Modell. J.J.L.M. Bierens. A new definition of drowning: towards documentation and prevention of a global
public health problem. Bull World Health Organ 2005, Vol.83, No.11: Print ISSN 0042-9686.

3. Papa L, Hoelle R, Idris A. Systematic review of definitions for drowning incidents. Resuscitation. 2005, 65 (3): 255-64.

4. Merck & Co. Τhe Merck Manual of Medical Information. Accidents and Injuries: Near-Drowning, February 2003.

5. Αντ. Σ. Κουτσελίνη. «Ιατροδικαστική»., Ε΄ Έκδοση, κεφ. Ε: «Πνιγμός», σελ. 149-161. Εκδόσεις Παρισιάνος, 2002.

6. Salomez F, Vincent JL. Drowning: a review of epidemiology, pathophysiology, treatment and prevention. Resuscitation. 2004, 63(3): 261-8.

7. Suzanne M Shepherd. Near Drowning. Submersion Injury, July 19, 2005. http://www.emedicine.com/emerg/topic744.htm

8. Hasibeder WR. Drowning. Curr Opin Anaesthesiol. 2003, 16(2):139-45.

9. Sarnaik AP, Vohra MP. Near-drowning: Fresh, salt, and cold water immersion. Clin Sports Med. 1986, 5 (1):33-46.

10. American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS). Επείγουσα Ιατρική “Μεταφορά και Αντιμετώπιση Βαρέως Πάσχοντος και Τραυματία Τόμος Ι, Τόμος ΙΙ. Έτος
έκδοσης: 2006. Εκδόσεις Πασχαλίδης. ISBN: 960-399-440-5.

11. Red Cross. Πρώτες Βοήθειες “Πρακτικός Οδηγός”. Έτος έκδοσης: 2006. Εκδόσεις Πασχαλίδης. ISBN: 960-399-381-6.

12. Terzidis Α, Koutroumpa Α, Skalkidis Ι, Matzavakis Ι, Malliori Μ, Frangakis CΕ, DiScala C, Petridou E. Water safety: age-specific changes in knowledge
and attitudes following a school-based intervention. Inj Prev 2007, 13:120–124.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

1. World Health Organization. Definition of drowning adopted by the 2002 World Congress on Drowning.

2. E.F. van Beeck. C.M. Branche. D. Szpilman. J.H. Modell. J.J.L.M. Bierens. A new definition of drowning: towards documentation and prevention of a global
public health problem. Bull World Health Organ 2005, Vol.83, No.11: Print ISSN 0042-9686.

3. Papa L, Hoelle R, Idris A. Systematic review of definitions for drowning incidents. Resuscitation. 2005, 65 (3): 255-64.

4. Merck & Co. Τhe Merck Manual of Medical Information. Accidents and Injuries: Near-Drowning, February 2003.

5. Αντ. Σ. Κουτσελίνη. «Ιατροδικαστική»., Ε΄ Έκδοση, κεφ. Ε: «Πνιγμός», σελ. 149-161. Εκδόσεις Παρισιάνος, 2002.

6. Salomez F, Vincent JL. Drowning: a review of epidemiology, pathophysiology, treatment and prevention. Resuscitation. 2004, 63(3): 261-8.

7. Suzanne M Shepherd. Near Drowning. Submersion Injury, July 19, 2005. http://www.emedicine.com/emerg/topic744.htm

8. Hasibeder WR. Drowning. Curr Opin Anaesthesiol. 2003, 16(2):139-45.

9. Sarnaik AP, Vohra MP. Near-drowning: Fresh, salt, and cold water immersion. Clin Sports Med. 1986, 5 (1):33-46.

10. American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS). Επείγουσα Ιατρική “Μεταφορά και Αντιμετώπιση Βαρέως Πάσχοντος και Τραυματία Τόμος Ι, Τόμος ΙΙ. Έτος
έκδοσης: 2006. Εκδόσεις Πασχαλίδης. ISBN: 960-399-440-5.

11. Red Cross. Πρώτες Βοήθειες “Πρακτικός Οδηγός”. Έτος έκδοσης: 2006. Εκδόσεις Πασχαλίδης. ISBN: 960-399-381-6.

12. Terzidis Α, Koutroumpa Α, Skalkidis Ι, Matzavakis Ι, Malliori Μ, Frangakis CΕ, DiScala C, Petridou E. Water safety: age-specific changes in knowledge
and attitudes following a school-based intervention. Inj Prev 2007, 13:120–124.

Για το Fire.gr, Χαράλαμπος Ζαφειρίου

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.