Μέσα Ατομικής Προστασίας

Βαθμολογία

Αριστοθέα Λαζαρίδου
Χημικός Μηχανικός M.Sc. Ch.E.


Βασικές απαιτήσεις

Οταν ένας εργαζόμενος δεν είναι δυνατόν να προστατευθεί επαρκώς με τεχνητά ή άλλα μέτρα, συλλογικής προστασίας από τον επαγγελματικό κίνδυνο κατά τη διάρκεια της εργασίας σαν τελευταία γραμμή άμυνας πρέπει να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π). Αυτά πρέπει:

 • Να πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτεί το είδος της προστασίας και η φύση της εργασίας για τις οποίες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν.
 • Να προσαρμόζονται σε κάθε εργαζόμενο σύμφωνα με τη σωματική τους διάπλαση ώστε να εφαρμόζουν επάνω του και να τους προστατεύουν χωρίς να τους προξενούν δυσφορία και να τους εμποδίζουν στην εκτέλεση της εργασίας τους, ή να τους εκθέτουν σε άλλους κινδύνους.
 • Να είναι πάντα σε καλή κατάσταση χωρίς ελαττώματα, καθαρά και έτοιμα για άμεση χρήση.
 • Οταν παρουσιάζουν φθορά, αυτή πρέπει να αναφέρεται στον προϊστάμενο και να αντικαθίστανται αμέσως.

Μήν επεμβαίνετε στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (π.χ. κόβοντας τα μανίκια της φόρμας εργασίας, ή βγάζοντας τα προστατευτικά πτερύγια από τα γυαλιά ασφαλείας), διότι με αυτόν τον τρόπο τα καταστρέφετε και μειώνεται δραστικά η προστατευτική ικανότητά τους.

Τα Μ.Α.Π είναι Παθητικά μέτρα προστασίας και είναι αποτελεσματικά στο μέτρο μόνο που επιλεχθούν σωστά, που χρησιμοποιούνται με σωστό τρόπο, που συντηρούνται σωστά και ακόμη στο μέτρο που εξασφαλίζεται ότι όντως χρησιμοποιούνται όταν χρειάζεται.

Κατηγορίες των Μ.Α.Π

Τα ενδύματα εργασίας

Υπάρχουν ειδικά ενδύματα που παρέχουν προστασία έναντι των κινδύνων που συναντώνται σε συγκεκριμένες εργασίες. Με τον όρο κίνδυνο αναφερόμαστε σε διάφορους τύπους κινδύνων όπως: μηχανικοί, χημικοί, κίνδυνοι από ψύχος ή θερμότητα και / ή φωτιά, κίνδυνοι από βιολογικούς παράγοντες, κίνδυνοι από ακτινοβολία.

Τα ρούχα της εργασίας πρέπει να μήν είναι πολύ ευρύχωρα στο σώμα, να είναι καλά κουμπωμένα, σωστά ζωσμένα στη μέση και να μήν κρέμεται απο αυτά τίποτα που να μπορεί να μπλέξει σε κάποιο μηχάνημα.

Υποδήματα εργασίας

Τα υποδήματα εργασίας προστατεύουν τους εργαζόμενους από κινδύνους σχετικούς με το βάδισμα ή πτώση βάρους στα πόδια. Ετσι τα παπούτσια εργασίας, εκτός από τις εργονομικές απαιτήσεις γιά να είναι άνετα πρέπει να έχουν και αντιολισθητικές σόλες γιατί συνήθως στους βιομηχανικούς χώρους υπάρχουν χυμένα λάδια, νερά, σκόνες κ.λπ.

Ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες θα πρέπει τα υποδήματα εργασίας να έχουν προστατευτικό έλασμα ή έλασμα μεταλλικό μέσα στη σόλα για να μή τη διαπερνούν αιχμηρά αντικείμενα ή να εχουν σόλα με αντιστατικές ιδιότητες για χώρους όπου υπάρχουν εύλεκτοι ατμοί.

Ο κίνδυνος τραυματισμού στα πόδια μπορεί να προέλθει από:

 • Ουσίες θερμές, τοξικές, ερεθιστικές ή διαβρωτικές,
 • Πτώση αντικειμένων, πρόσκρουση σύνθλιψη,
 • καρφιά ή άλλα αιχμηρά υλικά ή επιφάνειες,
 • εργαλεία με κοφτερές ακμές,
 • ολισθηρές επιφάνειες.

Γι’ αυτό το λόγο οι τεχνίτες θα πρέπει να φορούν υποδήματα ασφαλείας με προτίμηση το μποτάκι, και με προστατευτικό έλασμα (μεταλλική θωράκιση στη θέση των δαχτύλων), όπου δε απαιτείται πρέπει να χρησιμοποιείται ελαστική μπότα (περιβάλλον με νερά, υγρά χημικά υλικά κ.λπ).

Οι εργαζόμενοι στους οποίους χορηγεί η εταιρεία υποδήματα ασφαλείας και ανάλογα ενδύματα είναι υποχρεωμένοι να τα χρησιμοποιούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Ε Τ Α Ι η χρήση υποδημάτων τα οποία αφήνουν εκτεθειμένα τα δάχτυλα, σε όλους τους χώρους του εργοστασίου.

Προστατευτικά γάντια

Τα γάντια είναι πολλών ειδών καλύπτοντας διάφορες ομάδες αναγκών. Γενικά υπάρχουν γάντια από δέρμα, ελαστικά υλικά, πλεκτά ή υφασμάτινα, πυρίμαχα κά. Τα δερμάτινα είναι γενικής χρήσεως και χρησιμοποιούνται από ηλεκτροσυγκολλητές, οικοδόμους, κ.ά. Τα ελαστικά γάντια είναι από διάφορα είδη ελαστικού ή πλαστικού υλικού και προστατεύουν τα χέρια από διάφορα χημικά ή από το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα πλεκτά ή υφασμάτινα γάντια είναι επίσης γάντια γενικής χρησεως.

H χρήση δερματίνων γαντιών είναι υποχρεωτική σε εργασίες χειρισμού κοφτερών και μυτερών αντικειμένων, για να προστατεύονται τα δάχτυλα και τα χέρια από κοψίματα, τρυπήματα και τραυματισμούς γενικά.

Η χρήση λαστιχένιων γαντιών ηλεκτρολόγων (τύπου ΔΕΗ ) είναι υποχρεωτική γιά τους ηλεκτροτεχνίτες που είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σε κυκλώματα υπό τάση.

Οι ωτοασπίδες και τα ωτοβύσματα

Οι βλάβες της ακοής είναι μόνιμες βλάβες της υγείας. Σε χώρους που ο θόρυβος είναι πάνω από 85 dB (A) πρέπει οι εργαζόμενοι να φορούν κάποιο είδος ακουοπροστατευτικού μέσου. Τέτοια μέσα είναι οι ωτοασπίδες που καλύπτουν ολόκληρα τα αυτιά και τα ωτοβύσματα που τοποθετούνται μέσα στον ακουστικό πόρο. Οι ωτοασπίδες συνήθως μειώνουν το θόρυβο κατά 17 – 35 dB (A) ανάλογα με τη συχνότητα του θορύβου.

Μέσα Προστασίας της αναπνοής

Οταν οι εργαζόμενοι εργάζονται σε χώρους που εισπνέουν επικίνδυνη σκόνη, τοξικά αέρια, καπνό ή ακόμη υπάρχει έλλειψη οξυγόνου και δεν μπορούμε να τους προστατεύσουμε με κλειστά συστήματα εξαερισμού ή άλλα τεχνικής φύσης μέτρα αυτοί θα πρέπει να εφοδιάζονται με τα κατάλληλα Μ.Α.Π. ( ανάλογα με τη φύση της εργασίας ), των αναπνευστικών οδών. Πολλές φορές αυτά συνδυάζονται με την προστασία του κεφαλιού ή ακόμη ολόκληρου του προσώπου.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται προσωπίδια μετά φίλτρου, το είδος του (των) φίλτρου (ων) που θα χρησιμοποιηθεί (θούν) το καθορίζει το είδος του κινδύνου.

Ι. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

\\

Τα Μ.Α.Π της αναπνοής διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: (Σχήματα 2, 3 & 4)

 • αναπνευστήρες με φίλτρο για τον καθαρισμό του εισπνεόμενου αέρα του άμεσου περιβάλλοντος από τα αιωρούμενα τοξικά αέρια ή τη σκόνη (μάσκες με φίλτρα)
 • αυτοδύναμες αναπνευστικές συσκευές.
 • αναπνευστικές συσκευές παροχής καθαρού αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον εκτός του μολυσμένου χώρου εργασίας.

ΙΙ. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

\\

Α. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ)

Ο εισπνεόμενος αέρας διέρχεται από κάποιο φίλτρο προκειμένου να απομακρυνθούν οι ρύποι. Δέν χρησιμοποιούνται σε περιβάλλον όπου το Οξυγόνο είναι λιγώτερο από 17,5%

\\

Β. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

\\

Γενικά για τα Μ.Α.Π των αναπνευστικών οδών πρέπει να ισχύουν τα εξής:

 • Να είναι όσο το δυνατόν προσωπικά
 • Εάν δεν είναι μίας χρήσεως πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται τακτικά και οπωσδήποτε προτού τα χρησιμοποιήσει άλλος εργαζόμενος.
 • Να ελέγχονται και να συντηρούνται συχνά.
 • Να φυλάσσονται σε καθαρούς και υγιεινούς χώρους.

Γυαλιά Προστασίας

Αποτελούν την κύρια προστασία των οφθαλμών και είναι διαφόρων τύπων ανάλογα με τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος.

Τα γυαλιά γενικής χρήσης προσφέρουν γενική προστασία από τυχόν ιπτάμενα μικροαντικείμενα (γρέζια, σπινθήρες τροχίσματα κ.λπ.).

Υπάρχουν μοντέλα που προστατεύουν το μάτι από μικροαντικείμενα (άθραυστα), φωτοαπορροφητικά για παρακολούθηση εργασιών συγκολλήσεων ή γενικά προστατευτικά έναντι ακτινοβολιών με αντιθαμβωτικά κρύσταλλα, άλλα που
προστατεύουν από ακτίνες LASER, και άλλα που προστατευουν από εκτίναξη καυστικών υγρών στα μάτια.

Εδικά τα γυαλιά που προστατεύουν από τις ακτινοβολίες των συγκολλήσεων (που είναι και ευρείας χρήσεως) έχουν διάφορους βαθμούς απορρόφησης ανάλογα με το είδος εργασίας που γίνεται ο βαθμός απορρόφησης του κρυστάλλου έχει ώς εξής:

 • Για εργασίες ηλεκτροκόλλησης κρύσταλλο Νο. 10 – 14
 • Για εργασίες οξυγονοκόλλησης κρύσταλλο Νο. 4 – 8
 • Για εργασίες με ARGON κρύσταλλο Νο. 11 – 12
 • Για εργασίες συγκόλλησης με ασήμι – μπρούτζο κρύσταλλο Νο. 2 – 4

  Υπενθυμίζεται ότι: Η χρήση των γυαλιών είναι υποχρεωτική σε χώρους με αιωρούμενη σκόνη ή όπου υπάρχει πιθανότητα να πεταχτεί σκόνη ή τσιμέντο ή άλλο αντικείμενο στα μάτια και τις εργασίες ηλεκτρολογικής και μηχανολογικής συντήρησης.

  Καλό είναι τα γυαλιά ασφαλείας να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατό περισσότερο στο χώρο εργασίας

  Το κράνος εργασίας

  Το κράνος εργασίας προστατεύει τον εργαζόμενο από πίπτοντα αντικείμενα ή από τυχαία πρόσκρουση του κεφαλιού με σταθερά αντικείμενα ή από πτώση του.

  Ενα κενό 3 – 4 cm ανάμεσα στο κέλυφος του κράνους και στο κεφάλι δημιουργείται με τη βοήθεια κάποιων ιμάντων, έτσι ο κραδασμός μιάς πρόσκρουσης δεν μεταφέρεται στο κεφάλι. Υπάρχουν διάφορα είδη κράνων εργασίας που όλα τους καλύπτουν κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές και από κεί και πέρα οι ειδικές απαιτήσεις καθορίζουν το είδος.

  Π.χ. κράνη ηλεκτρομονωτικά, κράνη για πυροσβέστες, κράνη μεγάλης αντοχής με μεταλλικό πλέγμα, κράνη αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες κ.λπ

  Ρυθμίζετε τους ιμάντες στο εσωτερικό του κράνους έτσι που το κέλυφός του να μην ακουμπάει στο κεφάλι σας

  Απαγορεύονται τα μεταλλικά κράνη γιά δουλειές που γίνονται κοντά σε γυμνούς ηλεκτρικούς αγωγούς.

  Το κράνος εργασίας πρέπει να το φοράτε όταν:

 • Εργάζεστε ή περνάτε κοντα από σκαλωσιές ή σημεία όπου γίνονται εργασίες σε ανυψωμένες θέσεις.
 • Εργάζεστε ή περνάτε κάτω από γραδελάδες.
 • Οταν σας το υποδεικνύουν κατά περίσταση ο προϊστάμενός σας ή ο μηχανικός ασφαλείας.
 • Οταν πιστεύετε από μονοι σας ότι σας παρέχει μεγαλύτερη προστασία η χρήση του.

  Η ζώνη Ασφαλείας

  Η ζώνη ασφαλείας είναι ένα είδος “ομφάλιου λώρου” που συνδέει τον εργαζόμενο με κάποιο σταθερό σημείο. Πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλες τις εργασίες που παρουσιάζουν κινδύνους πτώσης των εργαζομένων από επικίνδυνα ύψη καθώς και όταν γίνωνται εργασίες μέσα σε κλειστούς χώρους (Σιλό, δεξαμενές, κανάλια κ.λπ).

  Η χρηση της ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική για τους εργαζόμενους:

  • Σε υψηλές θέσεις άνω των 2 μέτρων και όπου γενικά υπαρχει κίνδυνος πτώσης του εργαζόμενου από έλλειψη προστατευτικού κιγκλιδώματος ή από ελλειπή προστασία, αλλά και πιό χαμηλά, ανάλογα με τις συνθήκες.
  • Στίς εναέριες γραμμές διανομής και μεταφοράς ρεύματος.
  • Μέσα σε σιλό αποθήκευσης υλικών ή μέσα σε δεξαμενές για εργασίες καθαρισμού, επισκευών κ.λπ., ή ακόμα και μέσα σε κανάλια, φρεάτια, πηγάδια κ.λπ

  Οταν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ζώνη ασφαλείας φροντίσετε να σας συνοδεύει κάποιος που θα είναι σε ασφαλή θέση και θα μπορεί να σας βοηθήσει, άν χρειαστεί.

  Οι ζώνες που χρησιμοποιούνται ευρύτερα είναι 5 σημείων ανάρτησης και μόνο αυτές προτείνεται να χρησιμοποιείτε. Αποφεύγετε τη χρήση των παλαιών ζωνών μέσης.

  \\

  ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

  Τα πεδία χρήσης δίνονται με τα εικονόσημα (μηχανικοί κίνδυνοι, θερμότητα, ψύχος, χημικές ουσίες) που παρουσιάζονται στον πίνακα. Το εικονόσημο για μηχανικούς κινδύνους είναι απαραίτητο για όλα τα γάντια.

  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ
  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ

  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΜΗ ΛΟΓΩ ΚΡΟΥΣΗΣ
  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΚΡΥΟ
  ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΣΑ ΜΟΛΥΝΣΗ

  Τα μονωτικά γάντια έχουν το σήμα της Διεθνούς ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (ΙΕC), που είναι το διπλό τρίγωνο, ενώ όσα μπορούν να φορεθούν χωρίς γάντι προστασίας έχουν και το εικονόσημο για μηχανικούς κινδύνους.

  Τα μονωτικά γάντια διακρίνονται σε 6 κατηγορίες (κλάσεις) :

  1. Κλάση 00 για προστασία μέχρι 500 V
  2. Κλάση 0 για προστασία μέχρι 1 ΚV
  3. Κλάση 1 για προστασία μέχρι 7,5 ΚV
  4. Κλάση 2 για προστασία μέχρι 17 ΚV
  5. Κλάση 3 για προστασία μέχρι 26,5 ΚV
  6. Κλάση 4 για προστασία μέχρι 36 ΚV
  7. Όσα έχουν αυξημένη αντοχή έναντι κρύου, όζοντος, μηχανικών και χημικών κινδύνων φέρουν και σύμβολο RC.

  Το εικονόσημο με τις μηχανικές αντοχές συνοδεύεται με τέσσερις αριθμούς που συμβολίζουν κατά σειρά :

  • Την αντοχή στην τριβή (0 – 4)
  • Την αντοχή στην κοπή (0 – 5)
  • Την αντοχή στη διάσχιση (0 – 4)
  • Την αντοχή στη διάτρηση (0 – 4)

  Το εικονόσημο για την προστασία από τη θερμότητα συνοδεύεται με έξη αριθμούς (επίπεδα από 0 έως 4) που συμβολίζουν :

  Την συμπεριφορά στην καύση

  Την αντοχή στην επαφή με θερμές επιφάνειες

  Την αντοχή στην θερμότητα με αγωγή

  Την αντοχή στην ακτινοβολούμενη θερμότητα

  Την αντοχή σε μικρές εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου

  Την αντοχή σε μεγάλες εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου

  Το εικονόσημο με την προστασία από το ψύχος συνοδεύεται με τρεις αριθμούς, που συμβολίζουν :

  Την αντοχή στο ψύχος με αγωγή (0 – 4)

  Την αντοχή σε επαφή με ψυχρές επιφάνειες (0 – 4)

  Την αδιαβροχία (αν υπάρχει 1)

  Είναι προφανές ότι από την χρήση των γαντιών μπορεί να προκύψουν χρήσιμες πληροφορίες που να οδηγήσουν στην επιλογή γαντιών με κάποια μεγαλύτερη αντοχή.

  Για τα γάντια προστασίας από χημικά δεν υπάρχει σήμανση, ως προς τις ουσίες για τις οποίες είναι ανθεκτικά.

  ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Ανάλογα με το είδος κινδύνου από τον οποίο προστατεύουν χρησιμοποιούνται τα εικονόσημα και συμβολίζουν :

 • Προστασία από χημικές ουσίες
 • Προστασία από ψύχος
 • Προστασία από ραδιενέργεια
 • Αντιστατικές ιδιότητες
 • Προστασία από κακοκαιρία
 • Ενδυμασία για πυρόσβεση
 • Για εργασίες κοντά σε κινούμενα μέρη
 • Προστασία από σκόνη
 • Προστασία από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών
 • Ενδυμασία υψηλής διακριτικότητας

  Όπως στον πίνακα που ακολουθεί :


  \\

 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
 • ΥΨΗΛΗ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΙΤΣΙΛΙΣΜΑΤΑ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΡΥΟ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
 • ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 • ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
 • ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

  ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

  Τα μέσα προστασίας της αναπνοής είναι αυτά που διηθούν (φιλτράρουν) τους ρύπους της ατμόσφαιρας και αυτά που απομονώνουν τον χρήστη από την ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος. Τα πρώτα χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει επάρκεια οξυγόνου και υποδιαιρούνται σε αυτά που η μάσκα και το διηθητικό υλικό είναι ενιαία (φιλτρόμασκα) και αυτά που περιλαμβάνουν μάσκα (ημίσεως ή ολοκλήρου προσώπου) σε συνδιασμό με τα κατάλληλα φίλτρα.

  Τα δεύτερα χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει έλλειμμα οξυγόνου, είναι συστήματα με παροχή πεπιεσμένου αέρα και χρησιμοποιούνται μόνο για έκτακτες περιπτώσεις (πυρκαγιά) από εκπαιδευμένο προσωπικό.

  Τα φίλτρα έχουν σήμανση με γράμματα (Α, Β, Ε, Κ, P), αριθμό (1, 2, 3) και χρωματικό κώδικα.

  Το γράμμα συμβολίζει την κατηγορία του ρύπου από τον οποίο προστατεύει όπως φαίνεται :

  Α : Προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς – Χρώμα Καφέ
  Β : Προστασία από ανόργανα αέρια και ατμούς – Χρώμα Γκρί
  Ε : Προστασία από HCL, H2S, HCN – Χρώμα Κίτρινο
  Κ : Προστασία από Αμμωνία και Υδραζίνη – Χρώμα Πράσινο
  Ρ : Προστασία από σκόνες – Χρώμα Λευκό

  Ο αριθμός συμβολίζει την κλάση προστασίας και είναι :

  1 : Για προστασία σε μικρές συγκεντρώσεις ρύπων και προορίζονται κυρίως για μάσκες ημίσεως προσώπου
  2 : Για προστασία σε μεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων και προορίζονται κυρίως για μάσκες ολοκλήρου προσώπου
  3 : Για προστασία σε μεγάλες συγκεντρώσεις ρύπων και προορίζονται για διατάξεις με μηχανική υποβοήθηση.

  Οι φιλτρόμασκες έχουν την ίδια σήμανση και επιπλέον το σύμβολο FF (Filtering Facepiece, Φιλτρόμασκα).

  Αναλυτικά :

  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ)

 • ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ
 • ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
 • ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
 • ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
 • ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
 • ΜΗ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

  Α. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ

  1. Φίλτρα μόνο για αέρια και ατμό


  \\

  2. Φίλτρα μόνο για σωματίδια

 • Έχουν λευκή σήμανση και είναι τύπου Ρ

  3. Φίλτρα για αέρια και σωματίδια (μικτά)

 • Έχουν διπλή σήμανση
 • Λευκό για την προστασία από σωματίδια
 • Χρώμα ανάλογο με το αέριο που προστατεύουν

  Β. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΗ

  1. Φίλτρα για αέρια

  Ανάλογα με την παρεχόμενη προστασία και την απορροφητική Δυνατότητα

  ΚΛΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΥΣΙΑΣ

 • 1 ΜΙΚΡΗ 0,1 % κατά όγκο (1000 ppm)
 • 2 ΜΕΣΑΙΑ 0,5 % κατά όγκο (5000 ppm)
 • 3 ΜΕΓΑΛΗ 1,0 % κατά όγκο (10000 ppm)

  Π.χ. Ένα Φίλτρο Α2 προστατεύει :

  Από οργανικά αέρια όταν η συγκέντρωση είναι ούτε πολύ μεγάλη, ούτε πολύ μικρή

  Σήμανση : ΚΑΦΕ λωρίδα και θα γράφει Α2

  2. Φίλτρα για σωματίδια

  Ανάλογα με το μέγεθος και την απορροφητική δυνατότητα

  ΚΛΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΥΣΙΑΣ

 • (Ρ) 1
  Μόνο για σωματίδια από αδρανείς χημικές ουσίες
  Πενταπλάσια του μεγίστου επιτρεπομένου ορίου

 • (Ρ) 2
  Για σωματίδια από μέτριας τοξικότητας ουσίες, από αμίαντο
  Δεκαπλάσια του μεγίστου επιτρεπομένου ορίου

 • (Ρ) 3
  Σωματίδια από τοξικές ή πολύ τοξικές ουσίες, από μικρόβια, κλπ.
  Μάσκα ημίσεως προσώπου 50-πλάσιο του επιτρεπομένου ορίου. Μάσκα ολοκλήρου προσώπου 200-πλάσιο του επιτρ. ορίου

  3. Φίλτρα για αέρια και σωματίδια

  π.χ. Φίλτρο Α2Ρ2 προστατεύει :

 • Από οργανικές ουσίες σε συγκέντρωση έως 0,5%
 • Από σωματίδια σε συγκέντρωση ως το 10-πλάσιο του μέγιστου επιτρεπομένου ορίου.

  Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

  Εξαρτάται :

  Το είδος και τη συγκέντρωση της ουσίας
  Τη βαρύτητα της εργασίας (δηλαδή την κατανάλωση οξυγόνου, άρα και του όγκου του φιλτραρισμένου αέρα)
  Την υγρασία, θερμοκρασία και τον εισπνεόμενο αέρα.
  Ο κορεσμός του φίλτρου αρχίζει μόλις διαπιστωθεί ερεθισμός ή αύξηση της αντίστασης και της οσμής.

  Δ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

  Σχολαστική εφαρμογή των αναγραφόμενων οδηγιών χρήσης, καθαρισμού φύλαξης κλπ.
  Τήρηση ορίου λήξης για φίλτρα σωματιδίων εφ’ όσον δεν ανοιχτούν
  Τήρηση ορίου λήξη ς(2-5 χρόνια ανάλογα με τον τύπο) για τα φίλτρα αερίων (μικτά ή όχι) εφ’ όσον δεν ανοιχτούν
  Αποσύνδεση του φίλτρου από τη μάσκα, μετά την χρήση
  Φύλαξη μάσκας, φίλτρου, σε καθαρό σκιερό και δροσερό μέρος
  Χρησιμοποίηση φίλτρου ενάντια σε ραδιενεργές ουσίες, μικρόβια, ίσως και πρωτοελυτικά ένζυμα ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ
  Δεν επιτρέπεται η χρήση μετά από 6-μηνο φίλτρων που έχουν ανοιχτεί.

  Επίσης πρέπει να τονισθεί :

  Η χρήση ή μη μάσκας και το είδος αυτής απαιτεί εκτίμηση ειδικού
  Η επιλογή θα γίνει μόνο από προϊόντα με προδιαγραφές που θα έχουν τη σήμανση CE.

  ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 1%

  Μ.Α.Π.

  ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

 • ΦΟΡΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
 • ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ
 • ΓΑΝΤΙΑ
 • ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Ή ΜΠΟΤΕΣ
 • ΓΥΑΛΙΑ Ή ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  PCB (ΚΛΟΦΕΝ) (διαχείριση σε περίπτωση μεγάλης διαρροής)

 • ΦΟΡΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Α2-Ρ3

  ΟΞΙΚΟ

 • PVC
 • ΥΠΟΠΟΔΙΑ
 • ΓΥΑΛΙΑ

  ΑΜΙΑΝΤΟΣ

 • ΦΟΡΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Ρ3 ή ειδικού τύπου
 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ
 • ΜΠΟΤΕΣ
 • ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  ΥΔΡΑΖΙΝΗ

 • ΦΟΡΜΑ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΗ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑΖΙΝΗ Κ2-Ρ3 με μάσκα ολοκλήρου προσώπου
 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ
 • ΜΠΟΤΕΣ

  ΑΜΜΩΝΙΑ

 • ΣΤΟΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Κ με μάσκα ολοκλήρου προσώπου
 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ
 • ΜΠΟΤΕΣ

  ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ

 • ΟΞΥΜΑΧΟΣ ΣΤΟΛΗ Β2 με μάσκα ολοκλήρου προσώπου
 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ
 • ΜΠΟΤΕΣ

  ΘΕΙΪΚΟ ΟΞΥ

 • ΟΞΥΜΑΧΟΣ ΣΤΟΛΗ Ε-Ρ3 ή Β2-Ρ3 με μάσκα ολοκλήρου προσώπου
 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ
 • ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΟΤΕΣ

  ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ

 • ΣΤΟΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΑ ΑΛΚΑΛΙΑ Β2-Ρ2
 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ
 • ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΟΤΕΣ
 • ΓΥΑΛΙΑ

  ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ

 • ΦΟΡΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ Α
 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ
 • ΜΠΟΤΕΣ
 • ΓΥΑΛΙΑ

  ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

 • ΦΟΡΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΑ ΟΞΕΑ Ρ1 (ολοκλήρου προσώπου)
 • ΕΛΑΣΤΙΚΑ
 • ΜΠΟΤΕΣ

  –>

  \\

  ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ

  Τα μέσα προστασίας των ματιών είναι :

  γυαλιά με βραχίονες, γυαλιά – μάσκα (goggles), ασπίδα και μάσκες ηλεκτροσυγκολλητών. Η επιλογή τους πρέπει να βασιστεί στην κατανόηση της σήμανσης που υπάρχει και στο σκελετό και στους οπτικούς δίσκους.

  Οι οπτικοί δίσκοι έχουν σήμανση για :

  Την οπτική κλάση με χρήση αριθμών από 1 έως 3 ( με καλύτερο το1)
  Αυτό πρακτικά δείχνει το πόσο “κουράζουν” τα μάτια.
  Τον κωδικό και τον βαθμό σκίασης που έχει τη μορφή Χ – Ψ, εφόσον έχουν φίλτρο.
  Το Χ είναι κωδικός που συμβολίζει το φάσμα της ακτινοβολίας από το οποίο προστατεύει, ως εξής:

 • 2 : Υπεριώδη με αλλοίωση της αίσθησης του χρώματος
 • 3 : Υπεριώδη χωρίς αλλοίωση του χρώματος
 • 4 : Υπέρυθρη
 • 5 : Ηλιακή ακτινοβολία
 • 6 : Ηλιακή συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος

  Το Υ συμβολίζει το βαθμό σκίασης που πρακτικά σημαίνει πόσο “σκούρα”‘ είναι τα γυαλιά και κατά πόσο απορροφούν την ακτινοβολία και κινείται από 1, 2 έως 14
  Τα γυαλιά που προορίζονται για προστασία από συγκολλήσεις δεν έχουν σύμβολο Χ, αλλά μόνο Υ.
  Π.χ. : Τα ασπίδια προστασίας από τόξο έχουν σήμανση 3-1.2 ή 2-1.2
  Τα γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία έχουν 6-2 ή 6-2.5
  Τα γυαλιά για συγκολλητές έχουν 3, 4, 5,…..14.
  Όσα προορίζονται για προστασία μόνο από μηχανικούς κινδύνους, σκόνες ή χημικά δεν έχουν καθόλου σύμβολο Χ – Ψ.
  Τη μηχανική αντοχή που είναι αρχίζοντας από τη μικρότερη S, F, B, A
  Το σύμβολο Ν, αν έχουν αντιθαμβωτική προστασία.
  Το σύμβολο Κ, αν έχουν προστασία από τριβή .

  Ο σκελετός έχει σήμανση με :

  Το πεδίο δράσης, που είναι κωδικοί οι οποίοι συμβολίζουν ως εξής την προστασία από :

 • 3 : Υγρά
 • 4 : Χονδρόκοκκη σκόνη
 • 5 : Αέρια και λεπτόκοκκη σκόνη
 • 8 : Ηλεκτρικό τόξο
 • 9 : Τηγμένα μέταλλα και θερμά υγρά
 • Τη μηχανική αντοχή (S, F, B, A)

  (Visited 36 times, 1 visits today)
 • Κάντε το πρώτο σχόλιο

  Υποβολή απάντησης

  Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


  *


  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.