Εισαγωγή Στο Σύστημα Διαχειρίσεως Συμβάντων

 

Του Γεωργακόπουλου Αντρέα

Θα περιμένατε ποτέ σε μια μεγάλη κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, η πυροσβεστική υπηρεσία, η αστυνομία, το ΕΚΑΒ κλπ, να χρειάζονται λογιστές; ναι λογιστές! Θα περιμένατε το κέντρο συντονισμού και διαχειρίσεως του συμβάντος να είναι οργανωμένο σαν μια εμπορική επιχείρηση με όλα τα ανάλογα τμήματα; Όχι θα λετε, αλλά ναι έτσι είναι στο Σύστημα Διαχειρίσεως Συμβάντων (Incident Command System – ICS), αυτό το σύστημα αποτελεί μια μηχανή διαχείρισης με την ανάλογη υποδομή, επιστημονική και λογιστική υποστήριξη ώστε να οδηγεί στην αποτελεσματικότερη διαχείριση ενός συμβάντος.

Ιστορία

Στις Αρχές της δεκαετίας του ’70 η Νότια Καλιφόρνια στις Ηνωμένες Πολιτείες έζησε πολύ δύσκολες καταστάσεις λόγου μιας σειράς μεγάλων ανεξέλεγκτων δασικών πυρκαγιών. Χρειάσθηκαν μεγάλες δυνάμεις από τοπικές, νομαρχιακές και εθνικές οργανώσεις. Προσπαθώντας να διαχειριστούν όλες αυτές της δυνάμεις διαπιστώσανε ότι υπήρχε ένα μεγάλος αριθμός προβλημάτων που δυσκόλευαν αρκετά την αποτελεσματική διαχείριση του συμβάντος. Μερικά από αυτά τα προβλήματα ήταν η κακή επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ αξιωματικών, η έλλειψη από ένα κοινό μοντέλο ιεραρχίας, η έλλειψη λογιστικής ικανότητας για καταμέτρηση και πρόβλεψη δυνάμεων και μέσων και ανικανότητα να συντονιστούν η διαθέσιμες δυνάμεις. Εφόσον ηρέμισαν τα πράγματα δημιουργήθηκε μια οργάνωση λεγόμενη “FIRESCOPE” η οποία είχε σκοπό να βρει λύσεις στα προαναφερθέντα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες. Αυτό που δημιουργήθηκε από το “FIRESCOPE” ήταν η πρώτη γενιά του Συστήματος Διαχείρισης Συμβάντων – ICS. Ενώ είχε σχεδιαστεί για την διαχείριση δασικών πυρκαγιών εξελίχτηκε σε ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται σε όλων των ειδών τα συμβάντα, ακόμα και από το Στρατό κατά των προσφάτων επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.


Ο Διαχειριστής Συμβάντος μιλάει με πληρωμα Πυροσβεστικού

Γενικότερα

Το ICS είναι μια δομή που σιγουρεύει ότι όλες οι στοιχειώδες λειτουργίες πληροφόρησης και διαχείρισης εκτελούνται αποτελεσματικά. Το σύστημα διαχείρισης συμβάντων – ICS είναι διαχωρισμένο σε τέσσερις λειτουργικούς τομείς:
Τομέας Έλεγχου & Διαχείρισης, Τομέας Σχεδιασμού, Επιχειρησιακός Τομέας, Τομέας Υποστήριξης.
Κατά τη διάρκεια μιας πρώτης προσβολής του συμβάντος, ο Διαχειριστής Συμβάντος μπορεί να αναλάβει όλες τις εργασίες στους παραπάνω τομείς και πολύ πιθανόν να είναι ο επικεφαλής πληρώματος που φτάνει πρώτος στο συμβάν, όσο μεγαλώνει το συμβάν και οι λειτουργίες διαχείρισης γίνονται πιο απαιτητικές οι λειτουργίες των παραπάνω τομέων αναθέτονται σε περισσότερους αξιωματικούς με ακόλουθο να δημιουργηθεί η ομάδα διαχείρισης του συμβάντος (Incident Management Team). Αυτή ομάδα αποτελείται από τον διαχειριστή συμβάντος και τους τμηματάρχες των τομέων του συστήματος ανάλογα και με το μέγεθος του συμβάντος.

Τομέας Διαχείρισης

Ο διαχειριστής συμβάντος ή τοπικός συντονιστής όπως αλλιώς λέγεται είναι διορισμένος από την αρμοδία υπηρεσία να έχει την ολική ευθύνη και διαχείριση του συμβάντος. Ο διαχειριστής συμβάντος προετοιμάζει τους αντικειμενικούς στόχους που με τη σειρά τους θα αποτελέσουν τα θεμέλια σχεδίου δράσης. Είναι η ευθύνη του διαχειριστή συμβάντος να εγκρίνει το σχέδιο δράσης του συμβάντος (Incident Action Plan) και να εγκρίνει οποιαδήποτε αίτηση για ενίσχυση η αποδέσμευση δυνάμεων, προσωπικού, μέσα και πόρων.


Σχεδιάγραμμα

Τομέας Σχεδιασμού

Ο τομέας σχεδιασμού δημιουργείτε να υποστηρίξει δυνάμεις αντιμετώπισης του συμβάντος. Έχει της παρακάτω υπευθυνότητες και σκοπούς:

 • συλλογή και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με το συμβάν
 • πρόγνωση – πρόβλεψη πορείας και συμπεριφοράς συμβάντος
 • καταγραφή και ενημέρωση κατάλογου που θα αποτελείτε από τις τοποθεσίες και εργασίες κάθε μονάδας διαθέσιμων πόρων στο συμβάν (προσωπικό, μέσα, οχήματα κλπ.)
 • προετοιμασία εναλλακτικών σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση του συμβάντος.
 • Ο υπεύθυνος σχεδιασμού αναφέρετε στον διαχειριστή του συμβάντος ο οποίος είναι συνολικά υπεύθυνος για την πορεία του συμβάντος. Ο υπεύθυνος σχεδιασμού εννοείται πως είναι υπεύθυνος για την διαχείριση και ενέργειες του τομέα σχεδιασμού.

  Επιχειρησιακός Τομέας

  Αυτός ο τομέας δημιουργείτε για την καταπολέμηση του συμβάντος και είναι και υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις έλεγχου πάντοτε σε σχέση με το σχέδιο δράσης. Ο υπεύθυνος επιχειρήσεων αναφέρεται στον διαχειριστή συμβάντος και είναι υπεύθυνος για την διαχείριση και ενέργειες του επιχειρησιακού τομέα.


  Ο Διαχειριστής Συμβάντος πρέπει να μπορεί να μετακινήται

  Τομέας Υποστήριξης

  Ο Τομέας Υποστήριξης δημιουργείται για να υποστηρίξει τις δυνάμεις αντιμετώπισης του συμβάντος. Έχει την ευθύνη να παρέχει:

 • εγκαταστάσεις
 • υπηρεσίες υποστήριξης
 • υλικά και εφόδια
 • διοικητική μέριμνα
 • καταμέτρηση δαπανών
 • πρόβλεψη υλικών, μέσων, δυναμικό και δαπανών κατά την πορεία του συμβάντος.

  Και πάλι ο υπεύθυνος του Τομέα υποστήριξης αναφέρεται στον διαχειριστή συμβάντος και είναι υπεύθυνος για την διαχείριση και ενέργειες του τομέα υποστήριξης.

  Σχέδιο Δράσης

  Το σχέδιο δράσης του συμβάντος είναι ένα έγγραφο στρατηγικής αναπτυγμένο από την ομάδα διαχείρισης του συμβάντος. Περιέχει αντικειμενικούς στόχους και στρατηγικές με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα τα οποία επανεξετάζονται στις διαδοχικές συναντήσεις που κάνει ο τομέας σχεδιασμού, και εφόσον εγκριθεί το σχέδιο δράσης από τον διαχειριστή συμβάντος, διαδίδετε σε όλους τους ομαδάρχες και επικεφαλείς όλων των δυνάμεων που ασχολούνται με το συμβάν. Μετά από ανάλυση όλων των δεδομένων που επηρεάζονται από ένα συμβάν, το σχέδιο δράσης αναπτύσσεται :

 • συνολικά για να αναφέρει και να περιγράψει όλες τους επιχειρησιακούς στόχους και στρατηγικές για την αντιμετώπιση του συμβάντος.
 • για την συνεχή και σωστή ροή πληροφοριών από και προς τον διαχειριστή συμβάντος μέχρι και τον τελευταίο πυροσβέστη στην πρώτη γραμμή.
 • για να προσδιορίζει τα συνολικά διαθέσιμα μέσα και πόρους.
 • Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει διάφορα τμήματα τα οποία είναι ανεξάρτητα το ένα με το άλλο. Μόνο σχετικά τμήματα του σχεδίου πρέπει να δοθούν στους επικεφαλείς που έχουν την ευθύνη για την εκπλήρωση συγκεκριμένων στόχων, ώστε να αποφεύγεται να διαβάζουν οι επικεφαλείς άσχετες πληροφορίες ώστε να μην μπερδεύονται.


  Κλείνοντας

  Το ICS είναι κατά την άποψη μου ένα πολύ αποτελεσματικό σύστημα το οποίο από μόνο του επιβάλει οργάνωση, πειθαρχία και σωστό συντονισμό σε ένα συμβάν. Κρατάει ένα σωστά δομημένο ιεραρχικό μοντέλο για τη μετάδοση πληροφοριών και εντολών και έχει σαν αποτέλεσμα να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στους πυροσβέστες, εφόσον οι αποφάσεις παίρνονται με όλα τα διαθέσιμα δεδομένα υπ’ όψιν. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτό το άρθρο ήταν μόνο μια εισαγωγή, θα υπάρξει και συνέχεια με σχεδιαγράμματα που καλύτερα περιγράφουν την λειτουργία του Incident Command System – Σύστημα Διαχείρισης Συμβάντων.

  Κάντε το πρώτο σχόλιο

  Υποβολή απάντησης

  Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


  *


  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.