Προστασία περιουσίας, αποκάθαρση και φύλαξη

 

8/11/2013

Σήμερα θα πιάσουμε ένα κεφάλαιο σημαντικό για όλους (πυροσβέστες – πολίτες) το οποίο συχνά παραμελούμε κατά την διάρκεια και μετά το συμβάν.

Προστασία Περιουσίας

Είναι αναγκαία η προστασία της περιουσίας κατά την διάρκεια μια πυρόσβεσης ή μιας παροχής βοηθείας διότι η ζωή συνεχίζεται για τον ιδιοκτήτη μιας οικίας ή μιας επιχείρησης.

Η προστασία της περιουσίας έχει ως σκοπό να κάνουμε τα πάντα ώστε να μειώσουμε τις απώλειες ή τις καταστροφές εξαιτίας ενός περιστατικού. Για παράδειγμα, σε μια κατάσβεση πυρκαγιάς, το να περιορίσουμε την χρήση νερού ή άλλων κατασβεστικών υλικών μέσω καινούργιων τεχνικών κατάσβεσης, να προφυλάξουμε άλλους χώρους από τον καπνό με εξαερισμό, να χρησιμοποιήσουμε θερμικές κάμερες που μας υποδεικνύουν το ακριβές σημείο της εστίας, να καλύψουμε επιφάνειες εκτεθειμένες στα νερά πυρόσβεσης ή να απομακρύνουμε χαρτιά ή άλλα αντικείμενα πριν καταστραφούν, είναι σημαντικά για τα τελικά αποτελέσματα της καταστροφής που προέκυψε και αντιμετωπίσαμε.


Εικόνα 1: Χρήση θερμικής κάμερας για τον εντοπισμό της ακριβής τοποθεσίας της εστίας

Εάν καταφέρουμε να περιορίσουμε τις απώλειες κερδίζουμε χρόνο και χρήμα στην αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας μιας επιχείρησης ή μιας οικίας. Γι’ αυτό θα πρέπει, οι επικεφαλής των επιχειρήσεων να φροντίζουν για αυτό καθ’όλη την διάρκεια του περιστατικού για την μεγίστη επιτυχία ενός συμβάντος.

 Μπορούμε λοιπόν να χωρίσουμε την φάση της προστασίας σε τρία μέρη:

– Αναγνώριση: Κατά την διάρκεια της αναγνώρισης πρέπει να δούμε εάν υπάρχει κίνδυνος από τους καπνούς, τις φλόγες και τα νερά πυρόσβεσης/κατάσβεσης στους άλλους μη εκτεθειμένους χώρους του εν λόγο περιστατικού.

– Πυρόσβεση: Πυρόσβεση στην εστία της πυρκαγιάς για να μειώσουμε τις καταστροφές από την χρήση “υπερβολικού” νερού.

– Προστασία: Προστασία των εκτεθειμένων αντικείμενων στο εκάστοτε περιβάλλον.

Ο ρόλος του επικεφαλής είναι το να υπολογίσει την αναγκαιότητα των δευτερευόντων ζημιών που θα μπορέσουν να προκαλέσουν οι καπνοί και οι ομάδες πυρόσβεσης. Ας πάρουμε το παράδειγμα μιας παράγκας και ενός μουσείου. Με διαφορετική αντίληψη πρέπει να προσεγγίζουμε το ένα σε σχέση με το άλλο. Στην περίπτωση της πινακοθήκης Αθηνών θα πρέπει να απομακρύνουμε τους πίνακες λόγω της άξιας (είτε οικονομικής είτε πολιτισμικής) σαν να βάζαμε εμπρός μια επιχείριση διάσωσης. Ένα σημείο συγκέντρωσης θα πρέπει να γίνει, μακριά από το συμβάν και φυλασσόμενο σημείο είτε από πυροσβέστη είτε από την ΕΛΛΑΣ εάν είναι παρούσα στο συμβάν μέχρι να παραδοθεί στους νομίμους ιδιοκτήτες.


Εικόνα 2: Διάσωση πινάκων από αποθήκη μουσείου κατά την διάρκεια πυρόσβεσης, από τα νερά πυρόσβεσης

Αποκάθαρση

Η αποκάθαρση είναι ένα αναγκαίο άλλα και σημαντικό κομμάτι της πυρόσβεσης. Στην παρούσα φάση, πρέπει να απομακρύνουμε τα καμμένα ή κατεστραμμένα αντικείμενα ώστε να καθαριστεί ο χώρος και να αποκαλύψουμε ίσως κρυφές εστίες από κάτω τους. Με αυτό τον τρόπο θα απομακρύνουμε κάθε περίπτωση αναζωπύρωσης. Εάν υπάρχουν πολλά μπάζα και αντικείμενα να απομακρυνθούν, θα πρέπει να συνεργαστούμε με τον οικείο δήμο ώστε να μην εμποδίσουμε την κανονική ροή της πόλης ή προκαλέσουμε άλλες ζημίες κατά την απομάκρυνση αυτών. Ο δήμος μπορεί να μας παρέχει προσωπικό αλλά και μηχανήματα όπως JCB, φορτηγά…


Εικόνα 3: Αποκάθαρση περιστατικού πάνω στο πεζοδρόμιο, που διακόπτει την διέλευση πεζών και αναπηρικών αμαξιδείων

Όμως θα πρέπει να προσέξουμε πότε θα την κάνουμε και πως. Και αυτό διότι μπορεί να χρειαστεί το ανακριτικό ή η αστυνομία τα ευρήματα αυτά για να βρει την αίτια ή πειστήρια σε περίπτωση εγκληματικής ενέργειας για να στοιχειοθετήσει κατηγορία.

Ο επικεφαλής, στην περίπτωση της αποκάθαρσις θα πρέπει να μεριμνά για την ασφάλεια του προσωπικού του. Σε αυτή την φάση ο πυροσβέστης είναι εξίσου ευάλωτος διότι η προσοχή του έχει μειωθεί και έχει καθησυχάσει από τους κινδύνους της φωτιάς. Το προσωπικό είναι κουρασμένο και λιγότερο συγκεντρωμένο, σε ένα περιβάλλον όχι ακόμα ασφαλές. Θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει την ποσότητα των μπάζων που θα πρέπει να απομακρυνθούν και ίσως να ζητήσει περισσότερο προσωπικό και ειδικά οχήματα, όπως όχημα συσκευών, εξαερισμού, φωτισμού… Θα πρέπει να επιθεώρηση τον χώρο και την στατικοτητα του και να ασφαλίσει αντικείμενα και άλλα πράγματα που μπορεί να γίνουν επικίνδυνα για τους συνάδελφους του. Αυτό θα γίνει είτε υποστυλώνοντας είτε γκρεμίζοντας κάποια σημεία της κατασκευής.


Εικόνα 4: Υποστύλωση κατασκευης μετα το περας του περιστατικου

Στην φάση αυτή, όλο το παρόν στο σημείο προσωπικό θα πρέπει να φοράει όλα τα Μ.Α.Π. (μέσα ατομικής προστασίας) και στο προσωπικό που επιχειρεί να έχει προστασία αναπνοής (αναπνευστική συσκευή) διότι σκόνες, τοξικοί καπνοί και μονοξείδιο του άνθρακα είναι παρόν. Μια μάσκα με φίλτρα δεν είναι πάντα κατάλληλη διότι χρειάζεται οξυγόνο του αέρα για να δουλέψει και στην περίπτωση παρουσίας μονοξειδίου δεν είναι αποτελεσματική αλλά μάλλον επικίνδυνη λόγο της σιγουριάς που παρέχει στον χρήστη ενώ έχει αντίθετα αποτελέσματα. Το κτίριο θα πρέπει να αερίζετε επαρκώς, να εξαλειφθεί ο κίνδυνος αναζωπύρωσης και οι εγκαταστάσεις πυρόσβεσης να είναι ακόμα ενεργές. Απαραίτητοι είναι οι μετρητές επικίνδυνων αερίων προς αποφυγή δηλητηριάσεων ή πιο επικίνδυνων ακόμα καταστάσεων, ακόμη και μετά το πέρας της κατάσβεσης.


Εικόνα 5: Ελεγχός της τοξικότητας του αέρα με την χρήση ανιχνευτή 4 αερίων

Εάν η τοξικότητά και οι διάφοροι κίνδυνοι έχουν μειωθεί ή εξαλειφθεί, ο επικεφαλής μπορεί να δώσει εντολή στους πυροσβέστες να “ελαφρώσουν” τον εξοπλισμό τους, προς αποφυγή άλλων προβλημάτων όπως υπερθερμία και κόπωση.

Η χρονική διάρκεια εργασίας του προσωπικού πρέπει να είναι περιορισμένη, γι’αυτό ο προϊστάμενος θα πρέπει να κάνει αλλαγές αυτού ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Πριν φύγουν από το συμβάν, ο επικεφαλής θα πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αναζωπύρωσης και ότι το σημείο είναι ασφαλές.

Φύλαξη

Η αναγκαιότητα της φύλαξης ενός σημείου – περιστατικού έχει ως σκοπό να διατηρεί προσωπικό και εξοπλισμό στο συμβάν μετά το πέρας της κατάσβεσης προς αποφυγή αναζωπύρωση αλλά και δολιοφθοράς ή κλοπής μέχρι την άφιξη της αστυνομίας ή του ιδιοκτήτη.

Τα οχήματα που θα παραμείνουν εξαρτώνται από την έκταση και την επικινδυνότητας που είχε και έχει το περιστατικό. Πρέπει να είναι σύγχρονος το λιγότερο δυνατό αλλά και αρκετό για να αντιμετωπίσει μια τυχόν αναζωπύρωση. Π.χ. Μπορεί να παραμείνει για φύλαξη το “μεγάλο” υδροφόρο (10 τόνο – β’ έξοδο) του οικείου σταθμού μαζί με τον “Κρόνο” ή τον επιχειρησιακό αξιωματικό του σταθμού για να είναι ελεύθερη η πυροσβεστική έξοδος για άλλο ενδεχόμενο περιστατικό.

Εάν είναι εφικτό και δυνατό, θα πρέπει να γίνονται αλλαγές στο προσωπικό, ειδικά τον χειμώνα. Ο επικεφαλής θα πρέπει να κρατάει ενήμερο το επιχειρησιακό κέντρο για την εξέλιξη του περιστατικού. Η αποκάθαρση και η φύλαξη είναι εξίσου σημαντικά με την καταπολέμηση ενός περιστατικού. Αυτό γιατί  εάν υπάρξει αναζωπύρωση και περαιτέρω ζημίες, έχουμε να κάνουμε με την εκδοχή επαγγελματικού λάθους και πιθανότατα να υπάρξουν κυρώσεις.

Οι επικεφαλής θα πρέπει να εξασφαλίσουν τις εργασίες αυτές μέσα στις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Για το Fire.gr, Ζαφειρίου Στέφανος
Πηγή φωτογραφιών: Διαδίκτυο
Πηγή κείμενου: Formation d’adaptation a l’emploi Sapeur–Pompier, Chef d’agres, Editions ICONE GRAPHIQUE

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.