Ασπασία Καραμάνου

 

Υπάλληλος στην Περιφέρεια Αττικής (τ. Νομαρχία Αθηνών) από το 1996
Παρούσα Θέση: Προϊσταμένη τμήματος Κεντρικού Τομέα, στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας,
E-mail: aspasia.karamanou@patt.gov.gr
2004. Δίπλωμα της σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
2006. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα της σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.),  στη γνωστική περιοχή «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη»
2012. Διδακτορική διατριβή στη σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), με θέμα «Πολιτική Προστασία της χώρας έναντι φυσικών καταστροφών κατά τη διάρκεια της ειρηνικής περιόδου. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εθελοντικών οργανώσεων»

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Ολοκλήρωση μέχρι σήμερα των εξής θεματικών ενοτήτων της Πληροφορικής: «Εισαγωγή στην Πληροφορική», «Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού», «Μαθηματικά για την Πληροφορική», «Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική», «Ψηφιακά Συστήματα»

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Πιστοποιήσεις – Σεμινάρια

 • 2004 «Autocad» από τον τομέα Πληροφορικής του ΙΝΕΠ
 • 2004 Τεχνικός Ασφαλείας (Institution of Occupation Safety Health)
 • 2008 Γλώσσα Προγραμματισμού Visual Basic (ACTA )
 • 2009 Ειδικός στο Σχεδιασμό Ιστοσελίδων/Specialist Web Design (KeyCert)
 • 2004 «Κατάρτιση Προϋπολογισμού των έργων» από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ
 • 2004 «Managing Safely» από Management Force
 • 2005 «Δημόσια Έργα» από τον τομέα Σχεδιασμού του ΙΝΕΠ
 • 2006 «Ο πολίτης ως πρωταρχικός διασώστης» στα πλαίσια του προγράμματος S.I.S.M.A (Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρόληψης Κινδύνου και Προστασίας Ιστορικών και Αρχιτεκτονικών Δομών)
 • 2008 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ» από ΚΕΚ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 2013 «Εκπαίδευση προϊσταμένων τμημάτων» από το ΙΝΕΠ
 • 2013 «Ανάλυση Δεδομένων με λογιστικά φύλλα» από τον τομέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Εφαρμ. Τεχν. του ΙΝΕΠ.
 • 2013 «Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Επιδράσεις στο Περιβάλλον & την Υγεία» από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του ΕΚΠΑ «Περιβάλλον & Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία» της Ιατρικής Σχολής στα πλαίσια του προγράμματος OPENDAYS 2013 – LOCAL EVENTS
 • 2013 «Ακραία καιρικά φαινόμενα. Επιπτώσεις στο Περιβάλλον & Υγεία» από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του ΕΚΠΑ «Περιβάλλον & Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία» της Ιατρικής Σχολής στα πλαίσια του προγράμματος OPENDAYS 2013 – LOCAL EVENTS

ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • 2004 Διπλωματική στα πλαίσια των προπτυχιακών μου σπουδών στη σχολή των Πολιτικών Μηχανικών με θέμα: «Διενέργεια διαγωνισμού για ανάδειξη μειοδοτών για προμήθεια ειδών ή παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ» (βλ. σχετ. και τη συγχαρητήρια επιστολή με αριθ ΤΤ 16054/26-4-2004 Νομάρχη Αθηνών)
 • 2005 Διπλωματική στα πλαίσια των μεταπτυχιακών μου σπουδών στη σχολή Ναυπηγών Μηχανικών με θέμα:«Διαχείριση Διακινδύνευσης Παράκτιων Έργων σε περιβάλλον GIS»
 • 2009 Σχεδιασμός του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Πολιτικής Προστασίας ADMS για την υποστήριξη του επιχειρησιακού σχεδιασμού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α και β βαθμού. Πιλοτική Εφαρμογή στο Δήμο Αργυρούπολης
 • 2009 Δημοσίευση μελέτης στο τριμηνιαίο Νομικό Περιοδικό «Περιβάλλον και Δίκαιο» με θέμα «Δασικές Πυρκαγιές: Διαχείριση Διακινδύνευσης», τεύχος 2/2009
 • 2011 Δημοσίευση μελέτης στην ηλεκτρονική έκδοση της «Επιθεώρηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με θέμα «Οι Διαχειριστές Έκτακτης Ανάγκης των Συστημάτων Πολιτικής Προστασίας», ημερ. αναρτ. Δεκ. 2011
 • 2011 Δημοσίευση μελέτης στο τριμηνιαίο Νομικό Περιοδικό «Περιβάλλον και Δίκαιο» με θέμα «Το Δίκαιο της Έκτακτης Ανάγκης», τεύχος 3/2011
 • 2012 Δημοσίευση μελέτης στην ηλεκτρονική έκδοση της «Επιθεώρηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με θέμα «Επιχειρησιακός σχεδιασμός της εκκένωσης: Ο ρόλος των ΟΤΑ», ημερ. αναρτ. Ιούλ. 2012
 • 2013 Δημοσίευση άρθρου με θέμα «Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής», στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής στις 12/9/2013
 • 2013 Δημοσίευση άρθρου με θέμα «Διοικητική μέριμνα και αρωγή πληγέντων σε καταστροφικά συμβάντα» στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής στις 6/8/2013

ΛΟΙΠΑ (ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ)

 • Μέλος της μόνιμης επιτροπής της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ Μισθολογικών, Βαθμολογικών, Επαγγελματικών και Εργασιακών Θεμάτων (Μ.Ε.Μ.Β.Ε.Ε.Θ.).
 • Μητρώο Εκπαιδευτών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης στο θεματικό πεδίο της «Πολιτικής Προστασίας»
 • Μέλος των «Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.» και «Σ.Π.Μ.Ε.»
 • Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας που οργανώνονται από τις ΠΕ με τον ΟΑΣΠ «Πρόληψη και Ετοιμότητας για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό»
 • Συμμετοχή στις συναντήσεις εργασίας Ομάδας Ειδικών του Ευρωπαϊκού έργου Forest Cities
 • Συμμετοχή ως μέλος στις συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφέρειας Αττικής των ΠΕ Βόρειου, Κεντρικού και Δυτικού Τομέα
 • Μέλος Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Δήμων των ΠΕ Αθήνας
 • Συμμετοχή σε ασκήσεις Πολιτικής Προστασίας που διοργανώνονται από διάφορους εμπλεκόμενους φορείς (ΠΣ, ΓΓΠΠ κτλ)
 • Συμμετοχή ως μέλος της επιτροπής ΥΠΕΚΑ, για επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις Seveso, που δραστηριοποιούνται στα χωρικά όρια της Περιφέρειας Αττικής (ΚΥΑ 12044/613/19-3-2007 (ΦΕΚ 2259 Β))

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Εθελοντική συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Αθήνα 2004 ως «Επιθεωρητής Υγιεινής και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων»
 • Εθελόντρια αιμοδότρια
 • Εθελόντρια Πυροσβέστρια του ΠΣ

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.