Μόλυνση ΜΑΠ: Τι χρειάζεται να γνωρίζετε

 

29/10/2016

Δεν είναι όλοι οι μολυσματικοί παράγοντες ίδιοι. Το ίδιο ισχύει και για τις μεθόδους καθαρισμού. Η κατανόηση των παραπάνω είναι απαραίτητη για την αποστείρωση των μέσων ατομικής προστασίας

Πολλές ερωτήσεις  προκύπτουν όπως πόσο εύκολα μολύνεται ο ρουχισμός σε τόπους συμβάντος και για το αν υπάρχει διαφορά στον βαθμό μόλυνσης του ίδιου εξαρτήματος του εξοπλισμού ατομικής προστασίας. Το θέμα συνήθως προκύπτει κατά την διάκριση των υποδημάτων σε δερμάτινα ή πλαστικά. Παρόλα αυτά αποτελεί μια σημαντική ερώτηση για το σύνολο του ρουχισμού.

Ανατρέξαμε στην μόλυνση εξοπλισμού από διαφορετικά υλικά έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε μια γενική εικόνα στους πυροσβέστες, για να μπορέσουν να καθορίσουν εάν πρέπει να ανησυχούν για την έκθεσή τους σε μολυσματικούς παράγοντες.

Η μόλυνση συμβαίνει όταν κάποια ουσία καταλήγει πάνω ή μέσα στον εξοπλισμό ή τον ρουχισμό μας. Μπορεί να είναι ασήμαντη όπως λίγη βρωμιά ή σοβαρή και επικίνδυνη όπως ένα ισχυρό οξύ. Η μόλυνση αναφέρεται σε ανεπιθύμητες ουσίες λόγω των πιθανών επιπτώσεών τους στην υγεία.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειώσουμε πώς η μόλυνση μπορεί να είναι παροδική, και κάποιο ρούχο ή κομμάτι του εξοπλισμού να σταματήσει να είναι μολυσμένο με την πάροδο του χρόνου ή ύστερα από μια διαδικασία αποστείρωσης. Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι για τους επίμονους μολυσματικούς παράγοντες οι οποίοι συνεχώς εκθέτουν τους πυροσβέστες σε κίνδυνο.

Η διαδικασία της μόλυνσης ποικίλει ανάλογα με το περιβάλλον όπου αυτή λαμβάνει χώρα. Κατά την διάρκεια μιας αστικής πυρκαγιάς, το μεγαλύτερο μέρος των μολυσματικών παραγόντων βρίσκεται στον χώρο με την μορφή καπνού ή άλλον αερίων.

Αυτό το είδος μόλυνσης, προσβάλει όλα τα εξωτερικά μέρη του εξοπλισμού και του ρουχισμού. Επίσης μπορεί να προσβάλει και μερικώς το εσωτερικό του εξοπλισμού λόγω κενών σε αυτόν όπως π.χ. ανάμεσα σε διαφορετικά στρώματα ένδυσης. Τα αέρια μπορούν να εισχωρήσουν σχεδόν παντού, πράγμα που  σημαίνει πώς ακόμη και το πρώτο στρώμα ρούχων, αυτό που βρίσκεται επάνω στο σώμα μας, μπορεί να μολυνθεί. Η εισχώρηση των μολυσματικών παραγόντων μπορεί να είναι τοπική, ανάλογα με τον δρόμο που είναι ευκολότερο στα αέρια να εισχωρήσουν.

Σημεία συνένωσης του εξοπλισμού όπως π.χ. κουκούλα πυρόσβεσης, παντελόνι και επενδύτης είναι συνήθης διαδρομές για τα αέρια. Μέρη τα οποία διαθέτουν εύκαμπτα στοιχεία επιβραδύνουν την εισχώρηση των μολυσματικών ουσιών όμως κάποιες ουσίες μπορούν ακόμη να περάσουν.

Μέγεθος σωματιδίων

Επιπρόσθετα στην διείσδυση υπάρχει και η διάχυση. Αυτό σημαίνει πώς οι μολυσματικοί παράγοντες μετακινούνται κατά μήκος ενός υλικού σε μοριακό επίπεδο σε αντίθεση της διάχυσης που συμβαίνει κατά την διείσδυση των μολυσματικών παραγόντων. Αυτή η διάχυση είναι πολύ πιο ύπουλη διότι είναι αόρατη και μπορεί να συμβεί με υψηλούς ρυθμούς προκαλώντας ευρεία διάδοση σε όλο τον ρουχισμό.

Ουσίες με μεγάλο όγκο όπως τα σωματίδια του καπνού τείνουν να καλύπτουν επιφάνειες με την μορφή κάπνας. Αυτά τα παράγωγα καύσης είναι επικίνδυνα διότι τα συγκεκριμένα σωματίδια επικάθονται και συγκρατούν χημικά αέρια τα οποία δημιουργούνται από την καύση, δημιουργώντας μακροχρόνια μόλυνση.

Το μέγεθος των σωματιδίων του καπνού μπορεί να είναι ένα εκατοστό του μίκρον (10^-6) , κάνοντάς τα αόρατα εκτός της περίπτωσης ενός σύννεφου καπνού.  Έτσι αυτά τα σωματίδια μπορούν να εισχωρήσουν  στο ύφασμα. Υλικά όπως το πλαστικό δεν αφήνουν αυτά τα σωματίδια να εισχωρήσουν. Το δέρμα, το οποίο είναι πορώδες, αφήνει τα σωματίδια να εισχωρήσουν.

Έτσι και για τα αέρια. Η μοριακή τους δομή τους επιτρέπει να διαπεράσουν υφάσματα και το δέρμα αλλά το πλαστικό και γενικά τα συμπαγή υλικά σταματάνε τα σωματίδια. Παρόλα αυτά, ανάλογα με τον τύπου του αερίου,  κυρίως του μεγέθους των μορίων του αερίου και της φύσης του υλικού, τα χημικά αέρια μπορούν να διεισδύσουν στα περισσότερα υλικά. Υλικά με μεγάλη πυκνότητα και πάχος θα μειώσουν αυτή την διείσδυση και κάποια υλικά όπως το μέταλλο θα σταματήσουν εντελώς την διείσδυση.

Οι πυροσβέστες είναι επίσης εκτεθειμένοι σε διάφορους τύπους υγρών μέσω του νερού από τις σωλήνες το οποίο έρχεσαι σε επαφή με πολλούς μολυσματικούς παράγοντες ή μέσω χαλασμένων δοχείων που περιείχαν υγρά. Τα υγρά μπορούν επίσης να διαπεράσουν τον ρουχισμό και να διαχυθούν σε ορισμένα υλικά.

Φραγμοί υγρών

Η ευκολία της μόλυνσης από υγρά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ίδιο το υγρό, τα χαρακτηριστικά του και τα χαρακτηριστικά του υλικού το οποίο δύναται να μολύνει. Κάποια υλικά μπορεί να είναι ικανά να σταματήσουν  μια μικρή ποσότητα υγρών, όμως όταν το υγρό βρίσκεται σε μεγάλη ποσότητα, πολλά πορώδη υλικά μπορεί να «ποτιστούν» και να επιτρέψουν την διείσδυση.

Μερικά υγρά έχουν μεγαλύτερα πιθανότητα να μολύνουν διάφορα υλικά διότι κινούνται ευκολότερα στην επιφάνεια τους ή υποβιβάζουν την φύση του υλικού λόγω της ικανότητάς τους να διαβρώνουν ή λόγω της ικανότητάς τους να διαλύουν τα υλικά.

Πολλά υφασμάτινα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται στον ρουχισμό ατομικής προστασίας των πυροσβεστών έχουν λάβει επεξεργασία με απωθητικό υλικό το οποίο σίγουρα βοηθάει. Παρόλα αυτά μερικά υγρά μπορούν να εξαπλωθούν εύκολα σε μερικές επιφάνειες. Αυτά τα υγρά έχουν την ικανότητα να εισέρχονται σε μικρά ανοίγματα.

Δυστυχώς, υλικά τα οποία έχουν ήδη μολυνθεί ή/και λερωθεί κάνουν ευκολότερο στα υγρά να εισέλθουν στα ΜΑΠ. Εάν υπάρχει πίεση όπως για παράδειγμα αν κάποιος γονατίσει μέσα σε ένα υγρό ή χτυπηθεί από σταγονίδια μιας σωλήνας πυρόσβεσης, αυτή η πίεση θα «σπρώξει» το υγρό βαθύτερα στον ρουχισμό, ειδικά σε πορώδης επιφάνειες και σε δερμάτινα μέρη.

Όπως τα αέρια, έτσι και τα υγρά μπορούν εύκολα να διαχυθούν διαλύοντας το υλικό, ακόμη και το πλαστικό. Σε μερικές περιπτώσεις, μερικά από αυτά τα υλικά μπορούν να διατηρήσουν μολυσματικούς παράγοντες περισσότερο από ότι τα πορώδη υλικά.

Ένα κράνος πυρόσβεσης διαθέτει μια μεγάλη γκάμα υλικών και έτσι είναι το καλύτερο παράδειγμα για το πώς υφίστανται η μόλυνση. Η σκληρή επιφάνεια του κελύφους του κράνους μπορεί να καλυφθεί από καπνό.  Αυτός ο καπνός θα απορροφηθεί και έτσι θα κατακρατηθούν διάφορα αέρια που βρίσκονται σε ένα συμβάν. Η κάπνα θα καλύψει επίσης και όλες τις άλλες εξωτερικές επιφάνειες όπως την προσωπίδα ή τα γυαλιά, τις ανακλαστικές ταινίες, τις ωτοασπίδες και μεγάλο μέρος της εξάρτησης του πυροσβέστη συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών, δερμάτινων και υφασμάτινων μερών.

Ενώ τα αέρια δεν θα διεισδύσουν αλλά ούτε θα διαχυθούν σε ένα σκληρό θερμοπλαστικό κέλυφος όπως αυτό του κράνους, τα αέρια θα διεισδύσουν στο κράνος διαμέσου οποιουδήποτε ανοίγματος ανάμεσα στο κέλυφος και τα υπόλοιπα μέρη, θα απορροφηθούν από δερμάτινα ή υφασμάτινα μέρη και θα διαχυθούν στα πλαστικά. Παρομοίως τα υγρά που έρχονται σε επαφή με το κράνος θα απορροφηθούν από οποιοδήποτε εκτεθειμένο υφασμάτινο ή δερμάτινο μέρος.

Ανθεκτικότητα μολυσματικών παραγόντων

Η παραμονή των διάφορων μολυσματικών παραγόντων στον ρουχισμό και γενικά στα ΜΑΠ εξαρτάται κυρίως από τον τύπο της ουσίας και τον τρόπου που έγινε η μόλυνση. Πολλά αέρια είναι ασταθή, και ενώ απορροφούνται από τον καπνό ή απευθείας από διάφορα υλικά θα παραμείνουν με τις όποιες ιδιότητες έχουν, συνήθως όμως σε χαμηλά επίπεδα.

Έτσι με την απομάκρυνση της καπνιάς δεν πετυχαίνουμε μόνο την απομάκρυνση του στερεού μολυσματικού παράγοντα αλλά και την απομάκρυνση κάποιον από των εγκλωβισμένων αερίων.

Χημικά τα οποία είναι λιγότερο ασταθή είναι πιο πιθανό να παραμείνουν ειδικά αν έχουν απορροφηθεί απευθείας από τα διάφορα υλικά.  Η αυξημένη συνάφεια της ουσίας σε σχέση με το υλικό μπορεί να σημαίνει πώς μερικοί μολυσματικοί παράγοντες μπορούν να παραμείνουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός και αν τα αντικείμενα καθαριστούν επιμελώς.

Ένας σημαντικός παράγοντας εκτός από την αστάθεια μιας ουσίας μπορεί να είναι ο βαθμός στον οποίο η μόλυνση είναι υδροδιαλυτή. Δεν διαλύονται όλων των ειδών οι μολυσματικοί παράγοντες με το νερό και έτσι το πλύσιμο θα είναι αναποτελεσματικό. Χρησιμοποιώντας απορρυπαντικά και σαπούνια διευκολύνεται η διάλυση των μη υδροδιαλυτών ρύπων στο νερό, ιδίων στα χημικά με βάση το πετρέλαιο.

Ωστόσο η ικανότητα του σαπουνόνερο να διεισδύει και να διαβρέχει το υλικό με σκοπό την απομάκρυνση του μολυσματικού παράγοντα είναι ζωτικής σημασίας για να αντιμετωπιστούν επίμονοι μολυντές. Σε  μερικές περιπτώσεις άλλα είδη καθαριστικών προϊόντων πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπιστούν επιτυχώς οι μολυσματικοί παράγοντες.

Τεχνογνωσία

Πολλά είδη ρουχισμού αποτελούνται από έναν αριθμό υλικών. Όταν εκτίθενται σε ένα ευρύ φάσμα μολυντών στον τόπο των συμβάντων, συμπεριλαμβανομένων βιολογικών υγρών, τα οποία δεν παρατίθενται εδώ, αυτά τα υλικά θα μολυνθούν σε διαφορετικό βαθμό, ανάλογα με τον χρόνο έκθεσής τους, τον τρόπο έκθεσης τους, τα είδη των μολυσματικών παραγόντων, και την φύση των υλικών.

Έτσι, είναι δυνατό μερικά μέρη του εξοπλισμού να καθαρίζονται εύκολα ενώ άλλα όχι. Ύστερα τα κομμάτια του εξοπλισμού που δεν έχουν καθαριστεί καλά μπορούν να αποτελέσουν ξενιστές και οι μολυντές να εξαπλωθούν.

Ο καθαρισμός του εξοπλισμού απαιτεί τεχνογνωσία για την επιτυχή απομάκρυνση όλων των μολυντών. Πολλές ανεξάρτητες υπηρεσίες διαθέτουν αυτή την τεχνογνωσία και έχουν βρει διάφορες λύσεις για την απομάκρυνση γενικών αλλά και εξειδικευμένων μολυντών.

Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν τους κατασκευαστές του εξοπλισμού οι οποίοι μπορεί να παρέχουν συστάσεις για καθαριστικά προϊόντα.

Όμως  ένα συντονισμό παράγοντας είναι η ικανότητα των καθαριστικών προϊόντων να απομακρύνουν όλους τους μολυσματικούς παράγοντες, κάτι το οποίο αφορά όλα τα υλικά που αποτελούν τον εξοπλισμό και όχι μόνο το κυρίως μέρος του υφάσματος ή μόνο το κέλυφος ενός κράνους.

Η ολοκληρωτική απομάκρυνση της μόλυνσης σημαίνει πώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια διαδικασία η οποία περιλαμβάνει όλα τα υλικά ενός αντικειμένου, συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων του και την κατανόηση της διαδικασίας καθαρισμού.

Πηγή : www.firerescue1.com
Μετάφραση στα Ελληνικά για το Fire Rescue News , Παναγιώτης Κοιλάκος
Των Jeffrey O. & Grace G. Stull

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.